InlichtingenDovnload 12.29 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte12.29 Kb.
LOGOAangetekend met melding van ontvangst

Inlichtingen:

Naam van de inschrijver

Ter attentie van Contactpersoon

Straat en nummer

Postcode en PlaatsContactpersoon bij de aanbestedende overheid

Dienst


Telefoonnummer

Faxnummer

Email


Onze referentie:

Uw referentie:

Plaats,

Referentie

Referentie

DatumUw verzoek tot ontvangst van de gemotiveerde beslissing voor de procedure invoegen: Open offerteaanvraag/beperkte offerteaanvraag/open aanbesteding/beperkte aanbesteding/onderhandelingsprocedure met bekendmaking/VOPMB/onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking nr. nummer in verband met voorwerp van de opdracht

Geachte Heer/Mevrouw1,


Naargelang de genomen beslissingen en het verzoek van de inschrijver, maakt de aanbestedende overheid een keuze uit volgende paragrafen:
Indien de inschrijver niet geselecteerd is:
Op Datum heb ik uw schriftelijk verzoek met betrekking tot de ontvangst van de motieven van niet-selectie van uw onderneming voor de procedure invoegen: Open offerteaanvraag/beperkte offerteaanvraag/open aanbesteding/beperkte aanbesteding/onderhandelingsprocedure met bekendmaking/VOPMB/onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking nr. nummer, ontvangen.
In bijlage vindt u de motieven van niet-selectie van uw onderneming, in de vorm van een uittreksel uit de gemotiveerde gunningsbeslissing.
Indien de offerte van de onderneming substantieel onregelmatig is:
Op Datum heb ik uw schriftelijk verzoek met betrekking tot de ontvangst van de motieven van de wering van uw offerte voor de procedure invoegen: Open offerteaanvraag/beperkte offerteaanvraag/open aanbesteding/beperkte aanbesteding/onderhandelingsprocedure met bekendmaking/VOPMB/onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking nr. nummer, ontvangen.
In bijlage vindt u de motieven van wering van uw offerte, in de vorm van een uittreksel uit de gemotiveerde gunningsbeslissing.
Indien de offerte niet opgenomen werd in de shortlist:
Op Datum heb ik uw schriftelijk verzoek met betrekking tot de ontvangst van de gemotiveerde beslissing inzake de samenstelling van de shortlist voor de procedure invoegen: onderhandelingsprocedure met bekendmaking/Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure nmet bekendmaking (VOPMB)/onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking nr. nummer, ontvangen.
In bijlage vindt u de gemotiveerde beslissing inzake de samenstelling van de shortlist.
Indien de offerte niet gekozen werd voor gunning:
Op Datum heb ik uw schriftelijk verzoek met betrekking tot de ontvangst van de gemotiveerde gunningsbeslissing voor de procedure invoegen: Open offerteaanvraag/beperkte offerteaanvraag/open aanbesteding/beperkte aanbesteding/onderhandelingsprocedure met bekendmaking/VOPMB/onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking nr. nummer, ontvangen.
In bijlage vindt u de gemotiveerde gunningsbeslissing.
Vriendelijke groeten,

voornaam en naam van de bevoegde persoon binnen de administratie functie van de bevoegde persoon binnen de administratie

1 De correcte aanspreektitel kiezen

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina