Inlichtingenformulier over de handicap van een kandidaat voor een selectieDovnload 53.33 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte53.33 Kb.Inlichtingenformulier over de handicap van een kandidaat voor een selectie


Het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zet zich in voor diversiteit. Wij willen daartoe gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot onze selectieprocedures garanderen voor de kandidaten met een handicap/ stoornis/ ziekte door te zorgen voor redelijke aanpassingen van de testen en selectiegesprekken.
Om redelijke aanpassingen van de selectieprocedure op basis van uw behoeften te verkrijgen, moet u:

1. dit formulier helemaal invullen zodat we een zo goed mogelijk beeld krijgen van de moeilijkheden die samenhangen met uw handicap/ stoornis/ ziekte en van de aanpassingen die u nodig heeft

2. het formulier samen met uw attest van handicap (zie hieronder) e-mailen naar HRM-ARA@mbhg.irisnet.be met duidelijke vermelding van de functiecode.
Attest van handicap

Om redelijke aanpassingen van de selectieprocedure te kunnen verkrijgen moet u beschikken over een van de volgende door het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende attesten van handicap:


 • Attest van handicap van het Fonds bruxellois francophone pour personnes handicapées (Phare)

 • Attest van handicap van het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH)

 • Attest van handicap van het Agence wallonne de l'intégration des personnes handicapées (AWIPH)

 • Attest van handicap van de Dienststelle für Personen mit Behinderung van de Duitstalige Gemeenschap

 • Attest van handicap van de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap

 • Attest inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming

 • Attest van het Fonds voor Arbeidsongevallen of van de Sociaal-medische Rijksdienst dat een arbeidsongeschiktheid van ten minste 30% aantoont

 • Attest van het Fonds voor de Beroepsziekten of van de Sociaal-medische Rijksdienst dat een arbeidsongeschiktheid van ten minste 30% arbeidsongeschiktheid aantoont

 • Een kopie van het vonnis van de griffie van de rechtbank naar aanleiding van een ongeval van gemeen recht dat een handicap of arbeidsongeschiktheid van ten minste 30% aantoont

 • Een kopie van de beslissing van de verzekeringsinstelling naar aanleiding van een huishoudelijk ongeval dat een permanente arbeidsongeschiktheid van ten minste 30% aantoont

 • In het geval een niet-erkende ziekte/ stoornis die een handicap oplevert bij een selectie en/ of in een werksituatie (bv. dyslexie, dyscalculie, fibromyalgie), kunnen een attest en een gedetailleerd verslag van de arts-specialist of van de logopedist als attest worden aanvaard

De redelijke aanpassingen van de selectietesten zullen worden gedaan op basis van dit formulier en uw attest van handicap.


Door het dossier in te vullen en uw aanvraag voor redelijke aanpassingen in te dienen verleent u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De verwerking van de gegevens in verband met uw handicap is strikt vertrouwelijk en zal geen enkele invloed hebben op uw slaagkansen voor de selectie.


GEGEVENS VAN DE KANDIDAATVERPLICHT: referentie van de functie waarvoor u solliciteert:

Naam
Voornaam
Rijksregisternummer of geboortedatum
Adres
E-mailadres
Telefoonnummer
Titel van de functie waarvoor u solliciteert
Taal van de selectie

VERDUIDELIJK UW HANDICAP, STOORNIS OF ZIEKTE

U moet uw handicap, stoornis of ziekte zo goed mogelijk beschrijven. Kies een type handicap of ziekte uit de lijst hieronder en bezorg ons zoveel mogelijk informatie. Wees duidelijk, zeker wanneer u ‘andere handicap’ kiest.

Kruis één of meer mogelijkheden aan:

☐ Visuele handicap


Auditieve handicap
☐ Motorische handicap
☐ Leermoeilijkheden en/ of spreekmoeilijkheden
Mentale handicap
☐ Chronische ziekte
☐ Andere handicap
Verduidelijk: ___________________________________________

Beschrijf duidelijk uw handicap, stoornis of ziekte en ook de moeilijkheden die u ondervindt in een testsituatie en tijdens een selectiegesprek:

ATTEST VAN HANDICAP1


U moet ons een officieel attest van handicap bezorgen opdat we uw aanvraag voor redelijke aanpassingen van de selectieprocedure in overweging kunnen nemen.
Welk attest van handicap hebt u? Welke instelling heeft uw attest van handicap afgeleverd?
Wenst u iets te verduidelijken m.b.t. uw attest?


REDELIJKE AANPASSINGEN

Verduidelijk welk soort aanpassingen u nodig hebt tijdens uw selectietesten of  gesprekken, naargelang hun aard (met de computer, op papier, mondeling). Kruis de vakjes aan die met uw behoeften overeenstemmen. Laat ons eveneens weten of u gebruik maakt van en overweg kan met ondersteunende software, gebarentaal, …


Beschrijf ook duidelijk hoe deze aanpassingen u kunnen helpen de beperkingen die uw handicap, stoornis of ziekte aan uw competenties oplegt, te overstijgen. Voor elk aangekruist vakje moet u uw keuze verantwoorden.


MOGELIJKE AANPASSINGEN

PC-test - met de computer

Schriftelijke test op papier

Mondelinge test /

Interview

Zorgen voor de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikersReden voor de aanvraag:

Vergroting van teksten 2

(Zoomtext, specifiek vergrootglas)

Reden voor de aanvraag:

Groot schermReden voor de aanvraag:

Programma voor spraaksynthese (Jaws, Dolphine)Reden voor de aanvraag:

GebarentolkReden voor de aanvraag:

BrailleregelReden voor de aanvraag:

Individuele begeleiding (in het gebouw)Reden voor de aanvraag:

Afzonderlijk lokaal


Reden voor de aanvraag:

Aanpassing van het formaat van de test3Reden voor de aanvraag:

Logistieke hulp4Reden voor de aanvraag:

Zorgen voor de toegankelijkheid voor een blindengeleidehond


Reden voor de aanvraag:

Extra tijd 5

Reden voor de aanvraag:

De jury op de hoogte brengen van de handicap


Reden voor de aanvraag:

De jury richtlijnen voor het gesprek geven


Reden voor de aanvraag:

Andere aanpassingen (verduidelijken)6:

Leg uit waarom u dit type aanpassingen aanvraagt (verplicht):Opmerkingen:

E-mail dit formulier naar HRM-ARA@mbhg.irisnet.be

en voeg uw attest van handicap toe en vermeld de code van de functie waarvoor u solliciteert

1 Vergeet niet een kopie van uw attest van handicap (verplicht) aan uw formulier toe te voegen alvorens het naar het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te sturen met het oog op de goedkeuring van uw aanvraag voor redelijke aanpassingen voor de selectietesten.

2 Er bestaan verschillende mogelijkheden voor tekstvergroting. Wanneer het gaat om een test op papier, dan kan men gebruikmaken van een formaat A3 in plaats van A4. Voor PC-testen kan men een specifiek vergrootglas gebruiken of een vergrotingsprogramma zoals ZoomText.

3 Bijvoorbeeld een test die normaal gezien op PC moet worden afgelegd op papier afleggen en vice versa.

4 Ik wil een aangepaste tafel of stoel. Of aangepast materiaal voor de PC-proef: muis, toetsenbord, ...

5 De extra tijd wordt toegekend op basis van een nauwkeurige analyse van uw moeilijkheden en van de af te leggen testen en op basis van de indeling van het lesrooster in drie blokken.

6 Beschrijf uw behoeften en de aanpassingen zo goed mogelijk alsook de software en de hulpmiddelen die u gebruikt.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina