Inschrijfformulier & Algemene voorwaarden kofferbakverkoop op 31 oktober op de Markt in NunspeetDovnload 8.79 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte8.79 Kb.

Inschrijfformulier &
Algemene voorwaarden kofferbakverkoop op 31 oktober op de Markt in Nunspeet

Inschrijving


 Inschrijving is alleen mogelijk door dit formulier volledig ingevuld te sturen aan info@propart.nl

 Commerciële handel is niet toegestaan. De kofferbakverkoop is bedoeld voor particulieren.

 Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Toewijzing geschiedt op volgorde van inschrijving. Vol is vol.

 Er zijn geen kosten voor een parkeerplaats voor verkoop tijdens deze dag. U betaald aan het begin van de dag € 10,- borg, deze ontvangt u aan het einde van de dag retour

 Het is niet toegestaan meerdere plaatsen te huren.

Verkoopvoorwaarden


 De verkoper is verplicht zich aan de regels te houden, zoals hieronder vermeld.

 De verkoper dient altijd de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.

 De organisatie is bevoegd een verkoper de toegang tot het terrein te weigeren of te ontzeggen als de regels niet nageleefd worden.

 Verkoop van eten en drinken is niet toegestaan.

 Verkoop van levende have (vee en huisdieren) is niet toegestaan.

 Verkoop van geestverruimende middelen (alcohol, drugs en geneesmiddelen) is ten strengste verboden.

 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook aan een auto, verkoopgoed of anderszins van een verkoper of bezoeker. Voor ongevallen of diefstal is de organisatie op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen.

 De organisatie kan bij conflicten de beveiliging en/of politie inschakelen.

 Tijdens de kofferbakverkoop op de markt kunt u de organisatie telefonisch bereiken op nummer: 06 10 96 92 30 (Peter van der Steen)

 In gevallen waarin deze regels niet voorzien, beslist de organisatie.


De aanvangstijd en eindtijd


 De aanvangstijd van de kofferbakverkoop is 10.00 uur. U kunt opbouwen vanaf 09.00 uur. In verband met de veiligheid wordt u tussen 08.45 en 09.00 uur verwacht op de Markt

 De eindtijd van de kofferbakverkoop is 16.00 uur.


De plek om te verkopen


 De verkoper krijgt door de organisatie een verkoopplek aangewezen in volgorde van binnenkomst. De verkoper kan zich geen bepaalde verkoopplek toe-eigenen.

Er worden geen bakwagens, vrachtwagens of aanhangers toegelaten. De grootte van de verkoopplek is 2,5m x 6m.

 De toegangswegen tot de Markt moeten vrij blijven i.v.m. calamiteiten.

 Er mogen geen obstakels buiten de verkoopplek uitsteken en er mag niets in de grond geslagen worden.


Toiletten, vuilnis en niet verkochte goederen


 De verkopers en het publiek kunnen gebruik maken van de mobiele toiletten voor het gemeentehuis. De vuilnisbakken op het terrein zijn door de organisatie geplaatst ten behoeve van het publiek.

 Het is niet toegestaan om handel of vuil achter te laten. Niet verkochte goederen dienen weer meegenomen te worden naar huis.


Einde verkoop


 Om gevaarlijke situaties met andere weggebruikers te voorkomen, dient u altijd de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen.

De organisatie wenst u een goede verkoop!


Naam:

Adres:
Postcode: Woonplaats:
Telefoon:
Email:
Kenteken:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina