Inschrijfformulier Basisschool ’t Blokhuus Frans Tromplaan 49Dovnload 17.2 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte17.2 Kb.


Inschrijfformulier Basisschool ’t Blokhuus

Frans Tromplaan 49

3871 EM Hoevelaken

Tel: 033 2534850

email : directie@blokhuus.nl

Familienaam :_____________________________________________


Voornamen :_____________________________________________
Roepnaam :__________________________________jongen/meisje
Adres :_____________________________________________
Postcode+Woonplaats :_____________________________________________
Sofinummer kind : ________________________
Emailadres :_____________________________________________
Telefoon :________________
Mobiel nummer :________________ Geb.datum :_____________
Geb.plaats :________________ Geb.land :_____________
Nationaliteit :________________
Huisarts :_____________________________________________
Belangrijke gegevens :_____________________________________________
(bv. medische gegevens ) _____________________________________________
Eerste verantwoordelijke ouder Tweede verantwoordelijke ouder

(verzorger): (verzorger):


Naam :______________________________ ______________________________
Geboortedatum_______________________ ______________________________
Hoogst genoten opleiding (naam en niveau)
____________________________________ ______________________________
Indien hoogst genoten opleiding Mavo, Havo of VWO is, hoeveel gevolgde leerjaren van deze opleiding

____________________________________ ______________________________


Beroep:_____________________________ ______________________________

Heeft u al eens extra :_____________________________________________

begeleiding gehad of

gezocht voor leer- en/of ______________________________________________

gedragsproblemen van

uw kind? ______________________________________________


Overige kinderen in het gezin:


  1. _____________________________ geb datum: ___________________
  1. _____________________________ geb datum: ___________________
  1. _____________________________ geb datum: ___________________Extra telefoonnummer(s) voor noodgevallen:

1.Telefoon :___________________________


dit is het nummer van :___________________________
2.Telefoon :___________________________
dit is het nummer van :___________________________

Gegevens vorige school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf:
Indien uw kind hiervoor op een andere school stond ingeschreven, dan graag hieronder de schoolgegevens invullen. Als uw kind een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezoekt kunt u dit hier ook invullen.
School/Peuterspeelzaal

of Kinderdagverblijf :_________________________________


Postcode+ Woonplaats :_________________________________

Door ondertekening verklaart u op de hoogte te zijn van onze schoolregels en hiermee in te stemmen en het lidmaatschap van de Vereniging ’t Blokhuus te aanvaarden.


Handtekening ouders/verzorgers/ wettelijke vertegenwoordigers:
Datum: _______________________

…………………………………. …………………………………….
Frans Tromplaan 49

3871 EM Hoevelaken

Tel: 033 2534850

email : directie@blokhuus.nlTOELICHTING OP HET INSCHRIJFFORMULIER


Door invulling van bijgaand inschrijfformulier doet u een verzoek tot inschrijving op onze school. U ontvangt van deze inschrijving een bevestiging.

Het kan zijn dat uw kind op de wachtlijst wordt geplaatst omdat er op dat moment in de desbetreffende groep geen plaats is. Ook daarvan ontvangt u bericht.
De meeste gegevens die wij via het inschrijfformulier van u vragen zijn wettelijk verplicht. Wellicht verbaast het u dat wij naar uw opleidingsniveau en uw beroep vragen. Dat heeft te maken met de “leerlingweging”, die afhankelijk is van het opleidingsniveau van de ouders.
Als u bijgaand inschrijfformulier op school inlevert dan worden uw gegevens opgeslagen in de leerlingadministratie van de school. Deze administratie valt onder de wet op de persoonsgegevens.

U heeft inzage in alle gegevens die op school worden bewaard voor zover ze betrekking hebben op uw kind. Als wij de gegevens van uw kind doorsturen naar een andere school (bijvoorbeeld bij een verhuizing of als uw kind aan het eind van groep 8 de basisschool verlaat) dan ontvangt u daarvan bericht of een kopie van ons schoolverlatersformulier.


Ik hoop u met deze informatie van dienst te zijn geweest.
Met vriendelijke groet,
Directie ’t Blokhuus

januari 2015De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina