Inschrijfformulier donateur business club VV schoonhovenDovnload 28.09 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte28.09 Kb.


Business Club VV Schoonhoven | Carmelietenstraat 16 | 2871 BH Schoonhoven | www.businessclubvvs.nl | jeroen.v@businessclubvvs.nl | Rabo 1383.86.447 | KvK 24445033

INSCHRIJFFORMULIER DONATEUR BUSINESS CLUB VV SCHOONHOVEN

Geslacht

:

M / V

Titulatuur voor

:
Voornaam

:
Initialen

:
Tussenvoegsels

:
Achternaam

:
Titulatuur achter

:
Bedrijfsnaam

:
Functie binnen bedrijf

:
Vestigingsadres straat

:
Vestigingsadres postcode

:
Vestigingsadres plaats

:
Telefoon zakelijk

:
E-mail zakelijk

:
Internetadres bedrijf

:
Privé-adres straat

:
Privé-adres postcode

:
Privé-adres plaats

:
Telefoon privé

:
Telefoon mobiel

:
E-mail privé

:
E-mail BCVVS

:

S.v.p. via e-mail zakelijk  S.v.p. via e-mail privé  S.v.p. via beide

Correspondentie BCVVS

:

S.v.p. naar vestigingsadres  S.v.p. naar privé-adres
  • Ondergetekende gaat ermee akkoord dat persoonsnaam en firma worden vermeld op de BCVVS-website.

  • Ondergetekende gaat ermee akkoord dat persoonsnaam, firma en contactgegevens (evt. voorzien van pasfoto) worden vermeld in het jaarboek van BCVVS.

  • Ondergetekende gaat akkoord met een logovermelding in de kantine van VV Schoonhoven en stuurt daartoe een eps-bestand van zijn logo naar: jeroen.v@businessclubvvs.nl.

  • Door middel van ondertekening van het inschrijfformulier verklaart ondergetekende een exemplaar van het reglement van de stichting BCVVS te hebben ontvangen en uitdrukkelijk akkoord te gaan met de inhoud hiervan.

  • Hierbij machtigt ondergetekende de stichting BCVVS tot wederopzegging overeenkomstig het reglement de donatie (EUR 500,00 – excl. BTW) van mijn onderstaande bank- of girorekening af te schrijven, dan wel mij een factuur te sturen. Ingaande eerst volgende kalendermaand. Mocht ik het niet eens zijn met een incasso dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving zonder opgaaf van reden bij mijn bank terug te vorderen.


Machtiging:

Automatische incasso

:

 Ja  Nee, stuur een factuur naar mijn correspondentieadres

Bank- / gironummer

:
Naam

:
Datum

:
Plaats

:

Handtekening

:
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina