Inschrijfformulier golden autumnDovnload 22.96 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte22.96 Kb.

Phaff Export Marketing BV Tel +31 (0)321 38 79 33

De Drieslag 30, NL 8251 JZ, Dronten Fax +31 (0)321 31 01 24

P.O. Box 281, NL 8250 AG, Dronten E-mail pem@phaff.com www.phaff.com
INSCHRIJFFORMULIER GOLDEN AUTUMN

8- 11 OKTOBER 2014 IN MOSKOU

SLUITINGSDATUM 1 JULI 2014Bedrijfsnaam:
Contactpersoon:
Adres:
Postcode + Plaats:
Website:
Emailadres contactpersoon:
Tel.nr. contactpersoon (evt. mobiel):

 • Ondergetekende verklaart deel te willen nemen met een stand van 7,5m² aan de Golden Autumn 2014 middels de collectieve inzending à € 2.600,- (ex. btw) kant-en-klare expositieruimte. Inclusief gebruikmaking van de faciliteiten van de lounge, inschrijfkosten en opname in catalogus.

 • Ondergetekende wenst deel te nemen met een dubbele stand van 15m² à

5.200,- (ex. btw) middels de collectieve inzending. Inclusief gebruikmaking van de faciliteiten van de lounge, inschrijfkosten en opname in de catalogus.

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de voor deelneming geldende voorwaarden


Datum:………………………………. Handtekening………………………………………..........................Graag bijgaande formulier invullen en retourneren aan:

Phaff Export Marketing b.v. Tel: 0321 – 38 79 33

Mail: cm@phaff.com

VOORWAARDEN DEELNAME GOLDEN AUTUMN

8 – 11 OKTOBER 2014

GEORGANISEERD DOOR PHAFF EXPORT MARKETING B.V., IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


 1. Aanmelding

De aanmelding is alleen definitief bij ontvangst van het ingevulde aanmeldingsformulier en is daarmee tegelijkertijd onherroepbaar. De voorwaarden aan deelneming zoals gesteld door de beursorganisatoren, zijn in alle gevallen en voor iedere deelnemer van toepassing. Phaff Export Marketing B.V. behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, indien hiervoor gegronde redenen bestaan. Dit in overleg met het ministerie van Economische zaken.


 1. Annulering

 • Bij annulering door de exposant, blijft deze het volledige bedrag verschuldigd aan Phaff Export Marketing B.V., daar gemaakte kosten niet verhaald kunnen worden op enige andere partij. Dit tenzij de presentatie door een derde wordt overgenomen, inclusief alle kosten die daarmee gemoeid zijn.

 • Phaff Export Marketing B.V. heeft het recht een presentatie te annuleren zonder dat er sprake is van enige schadevergoeding aan deelnemer. Bij annulering van de beurs om welke redenen dan ook, is Phaff Export Marketing B.V. niet aansprakelijk voor compensatie of schade. Het reeds door de deelnemer betaalde bedrag zal worden gerestitueerd.
 1. Planning

Voor de goede gang van zaken dient iedere deelnemer zich te houden aan de aangegeven sluitingsdata. Phaff Export Marketing B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele kosten en problemen indien een deelnemer hier niet aan voldoet.


 1. Aansprakelijkheid

Phaff Export Marketing B.V. heeft geen verzekering afgesloten ter dekking van schade aan deelnemersgoederen. Deelnemer dient er derhalve zelf zorg voor te dragen dat goederen verzekerd zijn tegen schade. Phaff Export Marketing B.V. is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door de deelnemer tijdens de beurs.


 1. Standbouw

De standbouw zal ter plaatse worden uitgevoerd. In verband met brandpreventie, dient het, door de deelnemer aangeleverde materiaal, aan de door de organisatie gestelde voorwaarden te voldoen.


 1. Betalingen

Betalingen dienen als volgt te geschieden:

 • Het 1e deel na bevestiging van ontvangst van het aanmeldingsformulier, ten bedrage van 50%,

 • Het 2e deel, 50%, 6 weken voor aanvang van de beurs. 1. Prijs per m² voor de collectieve inzending
Phaff Export Marketing – Aanmelding Golden Autumn


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina