Inschrijving volwassenen 2013 / 2014Dovnload 28.26 Kb.
Datum19.12.2017
Grootte28.26 Kb.


Inschrijving volwassenen 2013 / 2014Cursus

Dag

Tijd

Aantal

Locatie

Prijs

Acrobatiek 1

Woensdag

18.45 – 20.30

36 lessen

Pijlstaart

400,-

Acrobatiek 2

Woensdag

20.30 – 22.15

36 lessen

Pijlstaart

400,-

Prijzen zijn incl. 21% BTW

-Diedom werkt met U-paskorting.

-Docenten en assistenten van DIEDOM, studenten en mensen met een kleine beurs, of U-pas, krijgen 25% korting.
-Op een tweede jaarcursus krijg je 25% korting.

Voornaam M/V Achternaam

Adres

Postcode WoonplaatsTelefoonnummer Mobiel 1

Geboorte datum Mobiel 2

E-mailadres

U-pasnummer (kopie U-pas meesturen)Wil les volgen bij DIEDOM op:

Dag: Tijd:

Locatie:


*Kijk voor de adressen www.diedom.nl
Datum: Handtekening:

Inschrijfformulier insturen naar: Stichting Circus DIEDOM, Postbus 2793, 3500 GT UtrechtAlgemene Voorwaarden

Circus DIEDOM

De circusschool van Utrecht


 • Inschrijving en Plaatsing

U heeft u zelf of uw kind opgegeven voor een cursus circusles georganiseerd door Circus DIEDOM te Utrecht, hierna te noemen ‘DIEDOM’.
Inschrijving van u of uw kind, hierna te noemen ‘leerling’ , vindt plaats d.m.v. een inschrijfformulier. Inschrijving is alleen geldig indien het formulier volledig en juist is ingevuld en tijdig geretourneerd aan DIEDOM.

Als wij het formulier volledig en juist ingevuld hebben ontvangen is de aanmelding definitief. Wij rekenen erop dat de leerling de hele cursus afmaakt. Kan de leerling plotseling toch niet deelnemen aan de cursus, dan dient u dit zo spoedig mogelijk aan ons te laten weten.
 • Betaling
  -U ontvangt voor de lesgelden een rekening, die u binnen twee weken na ontvangst dient te voldoen.
  - Wanneer u beschikt over een U-pas, heeft u recht op een korting op het totale cursusgeld.
  -Voor nieuwe leerlingen mag de eerste les als proefles beschouwd worden. Indien de leerling na de eerste les afziet van het volgen van de lessen, dient dit schriftelijk te worden gemeld.
  -Elke leerling die de lessen tijdelijk niet kan volgen door ziekte/blessures of andere omstandigheden, dient dit zo snel mogelijk door te geven aan DIEDOM.
  In geval van ziekte van de leerling dient u dit voor aanvang van de les telefonisch door te geven aan het kantoor van DIEDOM.
  -Na de tweede les wordt er bij tussentijdse afmelding geen lesgeld teruggestort, tenzij er geldige redenen aan te grondslag liggen. Bij alle tussentijdse opzeggingen vindt slechts bij uitzondering restitutie van (een deel van de) lesgelden plaats, zoals bij verhuizing van uw kind buiten de gemeente/regio/ en langdurige ziekte van de leerling. • Aanvang lessen

De leerling dient minimaal 5 minuten (en maximaal 15 minuten) voor aanvang van de les omgekleed aanwezig te zijn, zodat de les op tijd kan beginnen. • Kleding

Het is belangrijk dat de leerling tijdens de lessen makkelijk zittende kleding en schone gympen of turnschoentjes draagt; zorgt u ervoor dat er geen gespen etc. op zitten. Zwarte zolen zijn in de gymzalen niet toegestaan, blote voeten mag eventueel wel.
Het is veiliger als de leerling geen sieraden/horloges draagt tijdens de lessen. Lange haren kunnen het beste in bijvoorbeeld een staart worden vastgebonden.


 • Eten en drinken

Er wordt niet gegeten of gesnoept tijdens de lessen.


Wanneer de docent niet beschikbaar is, ontvangt u altijd een bericht van ons. Natuurlijkproberen we altijd te zorgen voor een vervangende docent of datum. De leerling heeft geen recht op teruggave van het lesgeld als de les door omstandigheden onverhoopt niet doorgaat. De les zal worden ingehaald. • Wijzigingen van persoonlijke gegevens

Geeft u wijzigingen in adres en/of telefoonnummer van de leerling zo spoedig mogelijk door aan de administratie van DIEDOM. • Aansprakelijkheid

DIEDOM is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van kleding en/of andere persoonlijke bezittingen. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun bezittingen tijdens de activiteiten. Wij raden u aan sieraden en waardevolle spullen thuis te laten. • Gedragscode

Wij zijn te gast op onze locaties. Dit betekent dat onze leerlingen niet mogen ronddwalen in de scholen en alleen de toegewezen kapstokken en wc mogen gebruiken.


 • Onacceptabel gedrag
  Bij onacceptabel gedrag van de leerling neemt de docent contact met de ouder/verzorger op. Als uiteindelijk het gedrag niet aangepast wordt en dit leidt tot afmelding van de leerling, kunnen wij helaas het cursusgeld niet terug storten. • Weigering toelating lessen
  DIEDOM is gerechtigd leerlingen in voorkomende gevallen (zoals wangedrag of wanbetaling, niet voldoen aan de voor de cursus betreffende criteria op gebied van leeftijd, niveau of presentaties) toegang tot de cursus weigeren, mits hun dit met redenen omkleed is aangezegd. In dat geval geldt de verplichting om cursusgeld te betalen alleen voor de maanden waarin de cursus is gevolgd. • Kwaliteit
  DIEDOM staat garant voor veilige en verantwoorde lessen, goed opgeleide docenten en gedegen circusmateriaal. • Aansprakelijkheid
  Voor schade aan materialen, inventaris en/of het gebouw, veroorzaakt door oneigenlijk gebruik door een leerling of leerlingen , is deze - dan wel zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers(s) - aansprakelijk. • Bescherming persoonlijke gegevens
  DIEDOM waarborgt dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld, conform de wetgeving op de bescherming van gegevens uit de persoonlijke levenssfeer.
 • Waar deze Algemene Voorwaarden geen uitsluitsel bieden, beslist het bestuur van Circus DIEDOM.

Utrecht, september 2008


CIRCUS DIEDOM

Postbus 27933500 GT Utrecht

www.diedom.nl

info@diedom.nl

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina