Inschrijvingen en wijzigingenDovnload 25.66 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte25.66 Kb.

NL

REGLEMENT

Deze wedstrijd wordt georganiseerd onder de reglementen van de KBAB.


INSCHRIJVINGEN EN WIJZIGINGEN
Alle ploegen moeten vooraf ingeschreven zijn.
Samenstelling der ploegen (wijzigingen):

Aan een ploeg kunnen er wijzigingen aangebracht worden in volgorde van de loper, naam deelnemer, enz ...

De wijzigingen in de ploeg MOETEN op zaterdag 18 oktober 2014 aan de trouble desk worden doorgegeven (vóór 12u00). Zoniet kan een ploeg gedeklasseerd worden.
VOLGORDE - AFSTANDEN - AANTAL RONDEN
Totale afstand 42,195 km

1ste lo(o)per(ster): 5 km 1 ronde van 5 km

2de 10 km 2 ronden van 5 km

3de 5 km 1 ronde van 5 km

4de 10 km 2 ronden van 5 km

5de 5 km 1 ronde van 5 km

6de 7,195 km 1 ronde van 7,195 km
CATEGORIEËN
Er zijn 8 verschillende categorieën.
A. Acerta Brussels Ekiden voor atletiekverenigingen

(aangesloten atleten bij VAL of LBFA of buitenlandse ploegen IAAF - sportlicentie vereist).

1. Mannen

2. Vrouwen

(mixed ploegen zijn toegelaten, maar komen niet in aanmerking voor de titel nationale interclub kampioen of de speciale prijzenpot voor atletiekclubs)
B. Acerta Brussels Ekiden voor bedrijven

(personen die werken in dezelfde onderneming).

1. Vrouwen

2. Mannen

3. Mixed (minstens 1 persoon van het andere geslacht)
C. Acerta Brussels Ekiden voor verenigingen (alles behalve atletiekclubs en bedrijven)

1. Vrouwen

2. Mannen

3. Mixed (minstens 1 persoon van het andere geslacht).


SAMENSTELLING van de PLOEGEN.
* De ploeg bestaat uit 6 leden.

* De ploegen voor de Acerta Brussels Ekiden mogen samengesteld zijn met atleten van hetzelfde geslacht of gemengd.


* Het is verboden in te schrijven in twee verschillende ploegen. Wie aan deze regel verzaakt komt niet in aanmerking voor het podium en/of een geldprijs.
* Elke deelnemer mag slechts één estafette lopen. Wie aan deze regel verzaakt komt niet in aanmerking voor het podium en/of een geldprijs.
* De naam van de ploeg mag vrij gekozen worden (een clubnaam, een vereniging, een onderneming, een school of een andere ludieke naam…).
* De ploegen van de atletiekvereniging zijn samengesteld uit uitsluitend atleten van dezelfde vereniging. Een ploeg die bestaat uit leden van verschillende atletiekverenigingen valt onder de categorie “verenigingen”.
* Een atletiekvereniging, een vereniging, een onderneming, een school…, mag met meerdere ploegen deelnemen. In dit geval wordt het onderscheid tussen de ploegen met dezelfde naam aangegeven door een cijfer of een alternatieve naam.
* Bij de inschrijving moeten de ploegen bepaald worden en tevens de volgorde waarin de deelnemers lopen. Eventuele wijzigingen moeten gemeld worden aan uw inschrijfstand (vóór 12u00).
* Een ploeg, vooraf ingeschreven, maar op de dag van de wedstrijd onvolledig, mag worden

vervolledigd met invallers, indien men hiervan melding maakt in het inschrijvingsbureau.


TASUKI - CHIP -STARTNUMMERS
* Het startnummer moet op de borst gedragen worden. Het laatste cijfer op het borstnummer geeft de loopvolgorde aan.
* De “tasuki” is een sjerp die gebruikt wordt als aflossingsmiddel.
* De tasuki en de startnummers met chip worden overhandigd aan de ploegkapitein in het inschrijvingsbureau “voorinschrijvingen”.
* De “chip”, die door de organisator ter beschikking wordt gesteld en aan de achterzijde van het borstnummer kleeft, is de enige geldige. Deze chip moet niet meer gerecupereerd worden na de aflossing.
START
Naast de start voor de startloper zijn in het stadion nog 3 startzones (wisselzones) voorzien voor de 5 volgende aflossingen.

Alle startzones zijn alleen te bereiken langs de ingang van tribune 4.AFLOSSINGSZONE - AANKOMST
De tasuki moet op die wijze gedragen worden dat hij van de schouder, schuin over de borst, naar de heup hangt. De overhandiging van de tasuki moet gebeuren binnen de aflossingszone.

Lopers die 2 ronden afleggen (10 km) passeren in banen 1, 2 en 3.

De aflossingszones bevinden zich in banen 4, 5 en 6.

Enkel lopers, van wie de af te lossen ploegmaat zich in het stadion aanbiedt, mogen plaats nemen in of voor de aflossingszone, zonder de andere deelnemers te hinderen.


De piste wordt vanaf dit jaar opgedeeld in 3 wisselzones in plaats van de gebruikelijke 6. In de eerste wisselzone starten lopers 2 en 5, in de tweede wisselzones starten alle lopers 4, en in de derde wisselzone lopers 3 en 6.
Om de volgende loper van jouw team makkelijk terug te vinden worden er per wisselzone vakken van 100 teams gemaakt:

- vak 1: team 101 – 200

- vak 2: team 201 – 300

- vak 3: team 301 – 400

- vak 4: team 401 – 500

- vak 5: team 501 – 600

- vak 6: team 601 – 700

- vak 7: team 701 – 800

- vak 8: team 801 – 900

- vak 9: team 901 – 1000

- vak 10: team 1001 – 1100

- etc
De matten die de elektronische tijd van jouw chip registreren, bevinden zich enkel bij de ingang en bij de uitgang van het stadion. De chip zelf kleeft op de achterkant van het borstnummer.OMLOOP
De omloop bestaat uit 1 ronde van 5 km en 1 ronde van 7,195 km.

Deze omloop is verkeersvrij.


BEVOORRADING
Een bevoorrading is voorzien ter hoogte van het Koninklijk Kasteel.
PRIJZENGELD ACERTA BRUSSELS EKIDEN
De einduitslag, geldend voor het prijzengeld, wordt opgemaakt op basis van de beste “totaaltijd”.

Hiervoor komen zowel de atletiekploegen als de bedrijven - en verenigingsploegen in aanmerking.


Mannen Vrouwen

1

1200 €

1200 €

2

780 €

780 €

3

480 €

480 €

4

240 €

240 €

5

120 €

120 €

Voor de eerste atletiekclubs (aangesloten bij VAL/LBFA) is er een speciale bonusstructuur, niet cumuleerbaar met bovenstaande algemene prijzentabel.


Mannen Vrouwen

1

600 €

600 €

2

300 €

300 €

3

180 €

180 €


NATIONALE INTERCLUB KBAB
De winnende atletiekclub krijgt de officiële titel winnaar “Nationale Interclub Ekiden”.

Zowel de winnende mannenploeg als de winnende damesploeg krijgen deze titel toegekend.


Alle ploegleden moeten lid zijn van dezelfde officiële VAL of LBFA-club en een geldig startnummer van het lopend jaar hebben.
De eerste drie atletiekclubs mannen en vrouwen worden op het podium verwacht voor de officiële KBAB medaille-uitreiking.

Mixed atletiekclubs komen niet in aanmerking voor de titel Nationale Interclub Ekiden.


VARIA


  • De ploeg die dit reglement niet naleeft wordt gedeklasseerd en kan geen aanspraak maken op enige beloning.

  • Iedere deelnemer verklaart kennis te hebben genomen van het reglement van de Acerta Brussels Ekiden en aanvaardt deze regels.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina