Instellingen in venster new project (blz. 1) Instellingen in venster captureDovnload 151.17 Kb.
Pagina1/3
Datum21.08.2016
Grootte151.17 Kb.
  1   2   3


PREMIERE PRO 7.0


 1. INSTELLINGEN IN VENSTER NEW PROJECT (blz.1)

 2. INSTELLINGEN IN VENSTER CAPTURE (blz.2)

 3. PROJECT VENSTER (blz.3)

 4. SNELTOETSEN IN TIJDLIJN (blz.4)

 5. CONTEXTMENU IN TIJDLIJN (blz.4)

 6. CONTEXTMENU IN STORYBOARD (blz 5

 7. TRIMMEN VAN CLIPS (blz.5)

 8. CLIPS AANPASSEN (blz.5)

 9. WEERGAVE (blz 6)

 10. TRIMMEN (blz 6)

 11. CLIPS AANPASSEN (blz 7)

 12. AFSPEELMONITORS (blz.8)

 13. AUDIO AANPASSEN (blz.9)

 14. TITELS (blz.10)

 15. EFFECTEN (blz.12)

 16. VIDEO EFECTEN (blz.13)

 17. VIDEO OVERGANGEN (blz.16)

 18. DIVERSE (blz.17)

 19. MENU (ALLE MENUONDERDELEN) (blz.19)


START OP MET WELKOMSSCHERM

Bovenaan staan de recente Projecten vermeld en onderaan New Project, Open Project en Help • Recent Projects: zijn de recente projecten die op HD staan

 • New Project: maak eerst een New Project als je video wil capturen

 • Open Project: open hiermee alle beschikbare Projecten


CAPTUREN VAN EEN TAPE

Kies voor NEW Project. Het venster New Project wordt getoond.

We klikken op FILE/CAPTURE (F5). Het venster Capture wordt geopend
INSTELLINGEN IN VENSTER NEW PROJECT

Hier stel je de waarden in voor het Project.

Normaal moet je voor DV-PAL –Standaard (4:3) 48kHz (audio hoogste kwaliteit).

Voor breedbeeld kies je WidescreenEn de video setting moeten 25 frames per seconde zijn..De pixels 720x576
Instellingen wijzigen : via: het Tabblad Custom Settings

 • General : de Editing Mode (DV Playback) en het aantal frames p/s. (25)
  Onder Video: het tonen van Timecode of per Frames. In Display Format – best op 25 fps Time Code
  En onder Audio: de kwaliteit instellen (max.48000 Hz en Audio Samples)

 • Capture: Moet normaal op DV/IEEE1394 Capture staan

 • Video rendering: met DV is alles grijs (geen wijzigingen omdat video autom. gerenderd wordt))
  Enkel Optime Stills kan je aanvinken om ingevoegde foto’s te optimaliseren

 • Default sequence:
  Onder Video:Om het aantal videosporen te verhogen (normaal 3). Ook wijzigen via SEQUENCE/ADD en DELETE TRACKS
  Onder Audio: Om aantal audiosporen te verhogen en onder Master om te kiezen voor Mono, Stereo en 5.1 geluid.(Idem als Video)

Dan moet je SAVE PRESET doen om de instellingen te bewaren.
Het venster Save Project Settings wordt geopend. Geef een NAAM op voor de instellingen.

Location : geeft aan waar het Project zal bewaard worden op de HD.Wijzigen van map via Browse

Name: je dient hier de NAAM op te geven waaronder het Project moet bewaard worden

INSTELLINGEN IN VENSTER CAPTURE

Tabblad LOGGING:
Setup:

 • Capture: wat je wil capturen- video,audio of Audio en Video (normaal Audio and Video)

 • Log Clips to: toont de map waaronder gaat weggeschreven worden (naam die reeds opgegeven was in het venster New Project onder NAME)

Clip data:

 • Tape Name: hier kan je een naam voor de tape opgeven

 • Clip Name: naam van de clip zelf . Kan enkel opgegeven worden indien clip per clip opgenomen wordt, alsmede de volgende velden. De naam is steeds UNTITELED CLIP 01…
  Achteraf kan je steeds de naam per clip wijzigen via CLIP/RENAME, via venster Project (op de tumbnail klikken of met RM op RENAMETimecode:

 • Om clip per clip op te nemen; Set In=begin van de clip- Set Out=einde van de clip

 • Capture: Scene Detect = om de hele opname onder te verdelen in afzonderlijke clips.
  ZEER BELANGRIJK
  Klikken op laatste Icoon onderaan schermzodat SCENE DETECT aangevinkt wordt.
  Klikken op TAPE om opname te starten. (spoelt steeds terug tot volgend punt)Tabblad SETTINGS

 • Capture settings: moet normaal op DV/IEEE1394 Capture staan.Wijzigen via Edit

 • Capture Locations: geeft de locatie aan voor Video en Audio +beschikbare ruimte
  Wijzigen via Browse

 • Device control: werk best met Device Control om met Timecode te werken .
  Via Options stel je het merk en type in van je camera
  Daar kan je ook de Status checken van de camera en Online gaan zoeken of uw type camera geschikt is voor Premiere. Het merk en type camera wordt getoond.

 • Abort capture on dropped frames:Wanneer er verloren frames zijn bij het capturen kan je instellen dat het capturen stopt door Abort capture on dropped frames aan te vinken


Afspelen via afspeelmonitor met klank

Wanneer de beelden gecaptured zijn en afgespeeld worden via de tijdlijn dient in de rechter bovenhoek in de afspeelmonitor onder PLAYBACK SETTINGS/AUDIO PLAYBACK op PLAY AUDIO ON AUDIO HARDWARE gezet worden


Venster DV PLAYBACK SETTINGS wordt geopend

Video Playback: Play video on DV HARDWARE

Audio Playback: Play Audio on AUDIO HARDWARE

Real Time Playback: Playback on DV HARDWARE and DESKTOP

Export to Tape: Play Audio on AUDIO HARDWARE

PROJECT VENSTER

In het Projectvenster links boven staat ons zojuist opgeslagen Project.


Bovenste gedeelte:

Bevat de Sequentie 01 bv als de ganse tape uit één stuk is opgenomen

De info van deze Sequentie wordt getoond- pixels, lengte van opgenomen tape en audio

Geeft onderaan rechts het aantal Items of Clips weer
Onderste gedeelte:

STORYBOARD: hier kan je de clips verplaatsen.

 • Afspelen in Monitor van 1 clip= dubbelklik op een clip en dan Play in linkse Monitor
  Onderaan in dit venster kan je nog allerhande handelingen doen:

 • Lijst van clips: clip worden op Naam getoond
  Hier kan je de naam van de clips wijzigen, de In en Outs bekijken enz..
  Naam wijzigen kan ook via= Rechter Muis op clip in Tijdlijn en kies RENAME


 • Iconen: clips worden getoond in de vorm van dia’s (tumbnails)

 • Zoeken van clips: via Find kan je zoeken
  Indien bestand niet kan gevonden worden wordt er een venster geopend om te zoeken.
  Als je het niet kan vinden dan onderaan in venster op OFFLINE klikken zodat er geen foutmelding meer gegeven wordt.

 • Bin: Bins zijn virtuele mappen. Zij bevatten enkel verwijzingen. Gebruik als gewone mappen.
  Te gebruiken bij complexe projecten. Je kan de clips en andere projectbestanden onderbrengen in aparte Bins in het venster Projects
  Bestaand project verplaatsen naar nieuwe Bin
  : Sleep Bin in Projectscherm naar nieuwe Bin
  Nieuwe bestanden toevoegen aan Bin: FILE/OPEN(CTR+O) en van venster Clips naar Bin in venster Project slepen

 • Nieuw Item:
  Sequentie:
  een nieuwe sequentie invoegen met instelling
  Offline file om offline te werken (neemt op in voorbeeldweergave). Om te werken met een trage PC
  Title: Maak nu een nieuwe Titel via Nieuw Item en kies voor Title of via File/New Title (F9)
  Sla de titel onder een naam op.
  Bar and Tone: om kleuren en klank te testen
  Black Video: maakt een zwarte clip
  Color Matte een kleurenvlak invoegen om bv.een titel beter te laten uitkomen op een grondvlak
  Klik op COLOR MATTE . Het venster Color Picker wordt geopend.
  Via dit venster kan je alle mogelijke kleuren selecteren.Dan wordt er een venster CHOOSE NAME geopend. Geef een naam op. Er wordt een tumbnail bijgemaakt in venster Project.(dit is nu de achtergrondkleur voor de titel.)
  Sleep nu de achtergrondkleur op videospoor 2 en op dezelfde plaats erboven op Spoor 3 de Titel
  .
  De titel verschijnt nu boven op de gekleurde achtergrond

  Universal Counting Leader clip met aftel aan het begin van de filmSnel importeren van files: Dubbelklik in leeg gedeelte in Projectvenster

TIJDLIJN
SNELTOETSEN:

Toolbox,Info en History tonen en verbergen :TAB

Afsleepnaald verplaatsen: Einde tijdslijn=END

Per clip naar links=PgUp – Per clips naar rechts=PgDn

Per frame naar links en rechts: Pijltje L en R

Per 5 frames naar links en rechts: SHIFT + Pijltje L en R

Clips van alle sporen tegelijk verplaatsen: CTRL + Verslepen

Afspelen en stoppen= SPATIEBALK

Traag scrollen in de tijdslijn: via muiswieltje

Gele bewerklijn in video- en audiospoor tonen: vooraan in tijdlijn op Show Keyframes

Beelden in tijdlijn tonen: alle beelden, alleen begin en einde of alleen de naam

Vooraan in tijdlijn kikken op Set Display style.Beelden in Monitor niet meer tonen: klik vooraan in tijdlijn op Oog=Toggle track output

Zeer snel met afspeelnaald scrollen: verslepen van afspeelnaald in rechtse monitor

Door Menu scrollen: met Pijltjes (eerst een menu-item selecteren)

Door Project scrollen: idem als door Menu

Venster per venster selecteren : CTRL+TAB

Beeld per beeld verslepen zonder klank: met LM op Tijdsaanduiding in venster Tijdlijn slepen

Naam videospoor wijzigen: RM op timeline vooraan en RENAME

Snel clip verplaatsen:CTRL + verslepen

Zero punt verplaatsen: Klik op Driehoekje en SEQUENCE ZERO POINT: typ de exacte plaats in waar 0 moet komen.

Meerdere clip selecteren: SHIFT inhouden en klikken


CONTEXTMENU IN TIJDLIJN: RM op clip

Cut: Knippen van clip. Om via Paste terug te plaatsen op
andere plaats (video en audio apart)
Copy: Kopiëren van clip. Om via Paste terug te plaatsen op
andere plaats (video en audio apart)
Paste attributes: Setting van clip op andere clip toepassen:Selecteer een clip waar filters,fade en transparantie enz..op toegepast zijn en kies Cut of Copy

Selecteer een clip en kies voor Edit/Paste Attributes

De 2de clip krijgt dezelfde eigenschappen dan de 1ste.
Clear: Verwijderen. Laat een lege ruimte in de tijdlijn.
Ripple delete : Verwijdert clip zonder lege plaats in tijdlijn
Enable : Toelaten. Onderdrukt de clip. Clip kan verplaats worden
maar wordt tijdens het afspelen niet getoond .

Clip in tijdlijn wordt gearceerd.

Kan nuttig zijn om tijdens bewerken clip te onderdrukken.
Group: Meerdere clips selecteren door SHIFT en klikken.

Door te groeperen worden deze clip aan mekaar verbonden.


Ungroup: Om terug los van mekaar te maken.
Unlink audio and video: Om video en audio los te koppelen
Speed/Duration: Om de snelheid te wijzigen en ook de Duration.

Geef de snelheid op en ook de lengte van de clip.

Indien de lengte ongewijzigd is zal de clip langer worden
in verhouding tot de snelheid.

Reverse= % opgeven met – voor.Bv.: -100% is achteruit


afspelen met normale snelheid.

Snelheid snel wijzigen door clip uit te rekken via

Rate Stretch Tool in Gereedschap (schuif eerst clips op
om een lege plaats te maken.

Duration:Om de lengte van de clip aan te passen; Geef tijd op .


Frame hold: Om beelden te bevriezen

Field options: zoals Flikker (voor foto’s)en De-interlace
(indien snelheid lager is dan 100%

Audio Gain: Om audio aan te passen. DB instellen of NORMALIZE indien je de sterkte wil instellen tegenover de andere clips
Rename: Om een andere naam te geven aan de clip
Reveal in Project: Geselecteerde clip in tijdlijn wordt getoond in Storyboard
Edit Original: Afspelen via Media Player
Properties: Toont volledige inhoud van de clip

CONTEXTMENU IN STORYBOARD:(RM op Thumbnail)

Cut: Zie uitleg hierboven

Copy

Paste

Clear:

Interpret footage;

Properties

Rename

Insert

Overlay

Link media

Unlink media

Batch capture

Speed/Duration

Open in Source Monitor

Duplicate

Edit original:

WEERGAVE
SPOREN TOEVOEGEN

 • Voor het beginnen capturen: in het venster NEW PROJECT/TABBLAD SETTINGS/DEFAUT SEQUENCE en onder Video

 • Via SEQUENCE/ADD TRACKS(video,audio en Submix ) alsmede de plaats waar het spoor dient toegevoegd te worden.

 • Via TIMELINE : RM vooraan in de tijdlijn en RM klik- ADD/DELETE TRACKS


HISTORY : elke stap wordt bijgehouden.

Tonen: WINDOW/ HISTORY of verbergen : sluiten met X rechts boven.Om bewerkingen ongedaan te maken

Ook via: EDIT/UNDO( CTRL+Z) of EDIT/REDO(CTRL+SHIFT+Z)


COMMANDS ( Handelingen) Zijn macro’s om handelingen te automatiseren

EDIT/KEYBOARD CUSTOMIZATION

Aantal clips in tijdlijn tonen: via schuibalk onderaan of op ZOOMTOOL (verkleinen +ALT)

Aftelling aan begin: via File/New/Universel counting Leader of File New in Projectvenster

Black video: Idem als hierboven

Begin en einde tonen: via Window/Palet INFO

Bins: via File/New/Bin of File New onderaan in Projectvenster

Clips magnetisch maken: via Snap(S) boven links in tijdlijn

Paletten groeperen: Sleep Tabblad naar gewenst venster

Target venster uitschakelen: via Oog vooraan in tijdlijn

Thumbnail in Source venster afspelen:Dubbelklik op Thumbnailof RM op Thumbnail

Vergrendelen van ganse spoor: op Slot klikken. Icoon naast Oog

Kleur tijdlijn wijzigen: Edit/Label
TRIMMEN:

Clips vooraan of achteraan inkorten met behoud van de volledige clip (enkel het getrimde gedeelte

is zichtbaar)


 • Trimmen via de Tijdlijn: met de muis tussen twee clips staan (er komt een linkse of rechts rode haak met pijltjes). Door hiermee te slepen verkort je de clip. Maar er ontstaat een lege plaats
  Inkorten met CTRL+LM: voor-of achterkant van de clip blijft op haar plaats maar het ander uiteinde wordt ingekort.(wordt dikke pijltjes) . Er onstaat geen lege plaats.

 • Trimmen via de Monitor met de balk onderaan: dubbelklik op de clip om in de linkse Monitor het beeld te doen verschijnen. Door met de muis op de balk onderaan te gaan staan zodat de rode haken zichtbaar worden en te verslepen (In-en Out punten)

 • Trimmen via Monitor met Set In en Out Point ({ en }):spoel tot aan begin van gewenst beeld. Zet een Set In Point. Spoel verder door tot aan einde van het gewenst beeld en zet een Set Out Point .
  Het stuk hier tussen blijft donker gekleurd op de balk .
  Dit is het getrimde gedeelte. De rest is bleek van kleur in de balk en is het weggevallen gedeelte.

 • Trimmen via icoon rechts onder in rechter Monitor(CTRL+T)
  Eerst met de afspeellijn op de te trimmen clip gaan staan.Klik op TRIM icoon.(2 filmpjes met pijltjes)
  Er worden 2 opeenvolgende clips getoond in 2 monitors met 2 schuifbalken en 3 draaiknoppen.
  Verschuif 1ste clip achteraan en 2de clip vooraan door met de muis in onderste balk te gaan staan tot een rode haak verschijnt en verschuif. Ook via de linkse en rechtse draaiknop.
  De middelste(Jog Roll) dient om de 2 clips tegelijk te verschuiven .
  Terug gaan naar normale weergevevia Window/Trim

 • Trimmen via de Rolling Edit Tool (N): Hiermee kan je 2 naast elkaar liggende clips verschuiven juist tot op het aantal frames die daarvoor getrimd zijn geweest. Het resultaat in de rechtse Monitor.
  Video- of Audiospoor apart verschuiven: ALT inhouden bij het verslepen.
  TIP: Enkel getrimde clips kunnen hiermee bewerkt worden.

 • Trimmen via Ripple Edit Tool (B): Clip trimmen vooraan of achteraan , en de volgende clips blijven aaneengesloten


CLIPS AANPASSEN
MOTION(beweging)

Scale: de clip schalen (verkleinen) van 100% tot 0. Door Keyframes te zetten kan je het beeld verkleinen en daarna naar de volgende keyframes terug vergroten enz…

Rotation:de clip roteren

TIP: kan rechtstreeks door in het afspeelvenster te klikken op de clip en de handels verschuiven of verdraaien
OPACITY (doorzichtigheid)

Beeld kan van 0 tot 100% doorzichtig gemaakt worden


Snelheid van een clip wijzigen:

 • Via Rate Stretch Tool (X): eerst de clips verslepen zodat er een ruimte onstaat.
  Dan op deze Tool klikken en de clip verslepen. De lengte van de clip wordt hierdoor gewijzigd.

 • Via Rechter Muis op clip/Speed and Duration: hier kan je de Snelheid en de Lengte instellen van de clip. Met onderdrukte sterkte van audio of behoud ervan.Achterste voren afspelen van een clip: RM op clip en kies Speed and Duration/Reverse Speed
Verplaatsen van clips in de tijdlijn:

 • Eén clip verplaatsen van één spoor: selecteren en verslepen met de muis (magnetisch als Snap aangevinkt is)

 • Eén clip verplaatsen van alle sporen: selecteren + CTRL en verslepen met de muis

 • Alleen beelden van één clip of audio verplaatsen: ALT+verslepen

 • Aansluiten van rechtse clips: via Track Selection Tool(M) (pijltje met gestippelde rechthoek) Er hangt een rechts pijltje aan de muis- Klikken op te verplaatsen scenes. Deze worden geselecteerd. Nu op Selection Tool (V) klikken om te verslepen.


Slide edit(toolbox) (U): Sleep links om het OUT punt van de voorafgaande clip en het In punt van de volgende

clip te verplaatsen. Sleep rechts om de OUT van de voorafgaande clip en het IN punt van de volgende

clip later in de tijd te verplaatsen.(verschuift een clip in tijd terwijl aangrenzende clips verplaatst worden

om te compenseren. Het OUT punt van voorafgaande clip en IN van volgende worden getrimd)


Slip edit(toolbox) (Y): Sleep links om de IN en OUT punten vroeger in de clip te verplaatsen (verschuift een clip zijn IN en OUTS zonder wijziging van lengte of aantasting aangrenzende clips)
Pen Tool(toolbox) (P) : om gele lijn in de clip te verschuiven om volgende dingen te doen:

Zet eerst in tijdlijn vooraan SHOW KEYFRAME.VIDEO: bovenaan in clip volgende zetten:

OPACITY:sleep gele lijn naar beneden om clip te verdonkeren

MOTION: om clips te ROTEREN,SCHALEN enz..

AUDIO:

LEVEL = sterkte te wijzigen door met PENTOOL naar beneden te slepen.
Clip in stukken knippen: via Razor Tool (C) clip wordt verknipt.
Bv. Handig om een slecht gedeelte te verwijderen in het midden van een clip

 • Shots maken van een clip. Sleep Edit Line naar gewenste positie.
  Kies SEQUENCE/RAZOR AT CURRENT TIME INDICATOR. De clip wordt gesplitst.
  Of rechtstreeks via RAZOR.TOOL (C) in Toolbox

 • Clips knippen : RM op clip. CUT

 • Clip Deleten met lege plaats :RM op clip en CLEAR – er ontstaat een lege plaats

 • Clip Deleten zonder lege plaats:RM op clip en RIPPLE DELETE – alle clips rechts er van schuiven aan zodat er geen lege plaats ontstaat tussen twee clips in.

 • Lege plaats deleten RM en RIPPLE DELETE ( rechtse clip sluiten terug aan)

 • Kopiëren van clip: RM op clip en COPY

 • Clips in- en uitzoomen: Zoom Tool (Z) klikken om in te zoomen en klikken +ALT om uit te zoomen.

 • Geluidsniveau van clip wijzigen: RM op clip en AUDIO GAIN.

 • Via de Clip in de Tijdlijn naar deClip in Storyboard gaan: RM op clip en REVEAL IN PROJECT

 • Uiteindelijk resultaat direct bekijken via Mediaplayer: RM op clip en EDIT ORIGINAL

 • Clip info bekijken: RM op clip en PROPERTIES

 • Monitorweergave uitschakelen bij afspelen clip viaTijdlijn: RM op clip en ENABLE afvinken

 • Clips verschuiven ,schalen,roteren,positie en Opacity via op MOTION zetten in clip bovenaan en via EFFECT CONTROLS verder aanpassen.VERGRENDELEN VAN CLIPS EN SPOREN: om te beveiligen tegen verdere bewerking

Slot opzetten links van Tijdlijn. Alle clips worden gearceerd.
LOSKOPPELEN VAN VIDEO EN AUDIO

 • Audio en video linken(verbinden): video en audio zijn automatisch met elkaar verbonden.
  Indien audio en video los zijn van elkaar(unlink) kan je ze terug linken via: SHIFT en video en audio selecteren en terug met RM klikken op Linken


AFSPEELMONITORS
N-EN UITPUNTEN

Dubbelklik op gewenste clip.Clip wordt op de linkse Monitor getoond die steeds de clip weergeeft.

Verschuif de afspeelnaald waar de clip moet beginnen.Klik op Set In Point (I). (linkse accolade)

Dit punt wordt gemarkeerd als een IN POINT.

Verschuif de afspeelnaad naar het einde toe waar de clip moet stoppen en klik op Out Point (O).(rechtse accolade)

Dit punt wordt gemarkeerd als OUT POINT.

ENKEL HET DONKERGEKLEURD GEDEELTE VAN DE BALK BLIJFT ZICHBAAR.

TIP: Terugspoelen van beelden : Via de SHUTTLE, JOG, AFSPEELNAALD en via STREEPJE MET DRIEHOEKJE LINKS EN RECHTS ( Step Back en Step Forward voor beeld per beeld)  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina