Instructiekaart Domein Vaardigheid Functionele rekenvaardigheid Regel van drie



Dovnload 27.67 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte27.67 Kb.

Instructiekaart

Domein

Vaardigheid

Functionele rekenvaardigheid

Regel van drie




1

Grootheden

Lengte, afstand, oppervlakte, volume, druk, temperatuur, massa, tijd, snelheid … zijn grootheden. Je kunt ze meten en er berekeningen mee maken.





2

Recht evenredige grootheden

We spreken van rechtevenredige grootheden indien:
de ene grootheid 2, 3, 4, 5 … maal groter (kleiner) wordt, de andere grootheid ook 2, 3, 4, 5 … maal groter (kleiner) wordt.
Voorbeeld:


Massa

(kg)


Kostprijs

(€)


2

12

3

18

5

30

7

42






3

Omgekeerd evenredige grootheden

We spreken van omgekeerd evenredige grootheden indien:
de ene grootheid 1,2, 3, 4 … maal groter (kleiner) wordt de andere grootheid 2, 3, 4, 5 … maal kleiner (groter) wordt.
Voorbeeld:


Aantal personen in een lokaal

Oppervlakte per persoon

(m2)



1

48

2

24

3

16

4

12




Instructiekaart

Domein

Vaardigheid

Functionele rekenvaardigheid

Regel van drie




4

Regel van drie

  • Tip: plaats de gevraagde grootheid steeds achteraan.




Voorbeeld:

5 kg nagels kosten € 6,00. Hoeveel betalen we voor 14 kg.




stappen

grootheid 1 = nagels

(kg)


grootheid 2 = kostprijs

(€)


1

gegeven

5

6,00

2

herleiden naar 1

1

6,00

-------


5

3

herleiden naar gevraagde

14

6,00 x 14

----------- = 16,80

5




  • Regel van drie met omgekeerd evenredige grootheden:


Voorbeeld:

Om een vijver af te boorden gebruikt men 280 betonplaten van 50 cm. Hoeveel betonplaten van 40 cm zal men nodig hebben?




stappen

grootheid 1 = lengte boordsteen

(cm)


grootheid 2 = aantal boordstenen

1

gegeven

50

280

2

herleiden naar 1

1

280 x 50

3

herleiden naar gevraagde

40

280 x 50

----------- = 350

40






PAV - -

Instructiekaart REGEL VAN DRIE






De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina