Integrus nl Specificaties voor Architecten & TechniciDovnload 135.58 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte135.58 Kb.Integrus


nl Specificaties voor
Architecten & Technici

Integrus


Over dit document

Doel

Bij het voorbereiden van een specificatie, aanbesteding of offerte voor een Bosch Integrus installatie kan het nodig zijn een gedetailleerde functionele beschrijving te leveren van alle geleverde apparatuur. De Specificaties voor Architecten en Technici die in deze publicatie zijn opgenomen, zijn bestemd om voor dit doel te worden gebruikt, en mogen naar behoefte gekopieerd en/of vermenigvuldigd worden.


Reikwijdte

Een Integrus systeem kan gebruikt worden als onderdeel van een DCN-systeem. Deze Specificaties voor Architecten en Technici bevatten alleen de functionele beschrijving specifiek voor het Integrus systeem.


Voor de functionele beschrijving van een DCN-systeem met Integrus, zie de Specificaties voor Architecten en Technici van het DCN.
Doelgroep

Deze Specificaties voor Architecten en Technici voldoen aan de behoeften van aannemers, adviseurs en andere professionals die betrokken zijn bij het projectmanagement, of bij het ontwerpen, specificeren en bestellen van congressystemen.


Auteursrecht

Robert Bosch GmbH, Duitsland, houdt het auteursrecht van deze specificaties, maar bevoegde professionele personen en organisaties mogen ze geheel of gedeeltelijk reproduceren voor het samenstellen van aanbestedingen, specificatievoorstellen en daarmee verbonden documentatie ter ondersteuning van hun verkoop- en projectmanagementactiviteiten.


Documentformaat

De Specificaties voor Architecten en Technici zijn beschikbaar als een digitaal document in Word-formaat (.doc). Alle referenties naar pagina’s, figuren, tabellen, enz. in dit digitale document bevatten hyperlinks naar de locatie waarnaar verwezen wordt.


Speciale opmerking: definitie van ‘conferentie’

Voor het doel van deze specificatie wordt onder een conferentie verstaan: elke bijeenkomst van deelnemers waarvoor geluidsversterking vereist is.
Inhoud1 Inleiding 5

2 Reikwijdte van de specificatie 5

3 Systeemsamenvatting 5

3.1 Systeemoverzicht 5

3.2 Systeemfuncties 5

3.3 Compliantie 6

3.4 Eerstelijns onderhoud 6

3.5 Transmissiekarakteristieken 6

3.6 Audioprestaties van het systeem 6

3.7 Bedrading en systeemgrenzen 64 Zender en modules 6

4.1 Zender 6

4.2 DCN Interfacemodule 7

4.3 Audio-ingangs- en tolkmodule 85 Stralers en accessoires 8

5.1 Midden- en hoogvermogen stralers 8

5.2 Wandmontagebeugel 9

5.3 Opslagkoffers 10

5.4 Laagvermogen bredebundelstraler 10

6 Ontvangers, accupacks, oplaadunits en opslagkoffers 10

6.1 Ontvangers 10

6.2 NiMH accupack 11

6.3 Oplaadunits 11

6.4 Opslagkoffer 12

7 Hoofdtelefoons 12

7.1 Lichtgewicht stereo hoofdtelefoons 12

7.2 Kintelefoons 12

7.3 Enkelvoudige oortelefoon 12

7.4 High-quality dynamische hoofdtelefoons 13

8 6-kanaals tolklessenaar en accessoires 13

8.1 6-kanaals tolklessenaar 13

8.2 Tolkhoofdtelefoons 14

8.3 Verlengkabels 14

1Inleiding


Het Integrus systeem is een taal- en audiodistributiesysteem dat zowel eigenaren als gebruikers van conferentieaccommodaties voorziet van een veelzijdig middel voor taal- en audiodistributie. Doordat het in principe een draadloos systeem is, hebben de conferentiedeelnemers aanzienlijke bewegingsvrijheid binnen de conferentieaccommodatie, want ze zijn niet fysiek verbonden met het systeem. Het gebruik van digitaal geluid betekent dat extra informatie meegezonden kan worden met de vertalingen en dat een hoge signaal/ruis-verhouding kan worden bereikt. Het systeem kan gelijktijdig tot 32 talen of audiokanalen verzenden, en de high-quality audiosignalen die ontvangen worden door de hoofdtelefoons van de deelnemers leiden tot een hoge spraakverstaanbaarheid. Het Integrus systeem voldoet aan alle relevante ISO- en IEC-standaarden.

2Reikwijdte van de specificatie


Deze specificatie omvat de levering, installatie en onderhoud van het taal- en audiodistributiesysteem, dat bestaat uit een zender, stralers, ontvangers, hoofdtelefoons en randapparatuur.
De specifieke functies die nodig zijn in een individuele situatie dienen te worden geleverd door selectie en combinatie van de vereiste systeemunits. Het systeem moet uitbreidbaar zijn, zowel functioneel als in omvang, door toevoeging van de vereiste modules of units.


3Systeemsamenvatting

3.1Systeemoverzicht

Het systeem moet een storingsvrije, high-quality audiodistributie leveren die de deelnemers in staat stelt te luisteren naar taalinterpretaties op conferenties. Het dient storingen door verlichtingssystemen te voorkomen door te werken in de 2-8 MHz frequentieband. Het moet high-quality audiosignalen leveren door toepassing van geavanceerde digitale technologie die transmissiefouten minimaliseert en de signaal/ruis-verhouding verhoogt. Het moet de transmissie mogelijk maken van tot


32 afzonderlijke kanalen. Ook moet het mogelijk zijn
een lager aantal audiosignalen van hogere kwaliteit te verzenden door het 'combineren' van kanalen.
De zender moet het centrale element zijn in het systeem. Hij moet ingangssignalen accepteren van analoge dan wel digitale bronnen, deze signalen moduleren op draaggolven, en vervolgens de golven verzenden naar infraroodstralers die zich elders in de conferentieruimte bevinden. De zender moet geschikt zijn voor montage in een 19”-rek of tafelblad en moet voorzien zijn van een speciale insteekpositie voor het aanbrengen van interfacemodules om compatibiliteit met externe signaalbronnen te verzekeren.
De infraroodstralers moeten een gemoduleerd infrarood uitgangssignaal produceren dat conferentiedeelnemers moeten kunnen ontvangen op draagbare infraroodontvangers. Dit infraroodsignaal moet door de ontvangers gedemoduleerd worden tot een audiosignaal op een uitgang die hoofdtelefoons accepteert.
De deelnemers moeten naar het audiosignaal kunnen luisteren via de hoofdtelefoons. Het systeem moet draadloos zijn en de deelnemers mogen niet fysiek verbonden zijn met het systeem. Een of meer infraroodstralers moeten geïnstalleerd en gepositioneerd zijn in overeenstemming met hun technische specificaties.
Het systeem moet een modulair ontwerp hebben en het moet mogelijk zijn verschillende combinaties van een systeem aan te sluiten. Systemen dienen in omvang uitgebreid of verkleind te kunnen worden door het toevoegen of verwijderen van apparatuur.
De volledige reeks Integrus producten moet bestaan uit een zender, audioingang- en tolkmodules,
DCN interfacemodules, stralers en ontvangers.
Deze reeks moet gecompleteerd te worden door hoofdtelefoons, acculaadapparatuur en stralermontageapparatuur, die alle volledig compatibel moeten zijn en eenvoudig te integreren in het systeem.
Signaaltransmissie en  bewerking moeten worden uitgevoerd door middel van geavanceerde digitale audio  en infraroodtechnologie. Deze geavanceerde digitale en infraroodtechnologie moeten resulteren in geluid met een hoog niveau van kwaliteit en spraakverstaanbaarheid, zonder verliezen in signaalkwaliteit of niveau tijdens transmissie. Er mag nagenoeg geen sprake zijn van achtergrondruis, storing, overspraak of vervorming.

3.2Systeemfuncties

Het systeem moet in zijn meest complete configuratie al de volgende functies bieden door middel van speciaal voor dit doel gebouwde apparatuur: • koppeling met DCN- en DCN Next Generation-systemen;

 • koppeling met analoge systemen zoals CCS 800;

 • koppeling met alarmeringssystemen zoals Praesideo en Plena;

 • accepteren van asymmetrische ingangen;

 • genereren van DQPSK-gemoduleerde draaggolven voor tot 32 kanalen en het aler(s);

 • uitstralen van gemoduleerd infrarood licht met een intensiteit die voldoende is om een sterke signaalontvangst te verzekeren overal binnen de conferentieaccommodatie (afhankelijk van de opgegeven specificaties van de stralers);

 • conferentiedeelnemers in staat stellen de gedistribueerde talen en audiokanalen binnen de conferentieaccommodatie te ontvangen, selecteren en beluisteren met behulp van infraroodontvangers en hoofdtelefoons;

 • voorzieningen bieden voor montage van de infraroodstralers en voor opslaan en opladen van de infraroodontvangers.

Al deze functies moeten geleverd worden door het systeem. Het systeem moet eenvoudig en logisch te bedienen zijn door alle betrokken medewerkers evenals door de deelnemers, en moet voor alle geleverde functies voldoen aan geaccepteerde professionele standaarden en praktijken.


3.3Compliantie

Het systeem moet voldoen aan alle van toepassing zijnde voorschriften en standaarden voor apparatuur van dit type, en vooral aan IEC 61603 deel 7, de standaard voor digitale infraroodtransmissie van audiosignalen voor conferentie- en soortgelijke toepassingen, en IEC 60914, de standaard voor conferentiesystemen. Daarnaast moet het systeem voldoen aan alle van toepassing zijnde internationale, nationale en lokale voorschriften voor ontwerp, bouw en installatie van elektrische apparatuur.


3.4Eerstelijns onderhoud

Het systeemontwerp moet het snel en effectief opsporen en corrigeren van fouten door lokaal personeel mogelijk maken. Dit moet ondersteund worden door ingebouwde zelfdiagnosefuncties. In het bijzonder moet de zender beschikken over een display dat terugkoppeling levert over de systeemstatus en voorzien zijn van een ingebouwde mini-infraroodstraler voor systeembewaking. Systeemtesten moeten mogelijk zijn door middel van een testsignaal dat per audio-ingang wordt gegenereerd door de zender en door het controleren van de dekking van de stralers met behulp van de ontvangers in een meetmode. De infraroodstralers moeten LED’s voor statusindicatie bevatten.


3.5Transmissiekarakteristieken

Het systeem moet de volgende transmissiekarakteristieken hebben:
IR transmissiegolflengte 870 nm

Modulatiefrequentie Draaggolven 0 tot 5: 2 tot 6 MHz,

conform IEC 60603 deel 7

Draaggolven 6 en 7: tot 8 MHz


Protocol en modulatie DQPSK, conform IEC 60603 deel 7

3.6Audioprestaties van het systeem

Het systeem moet de volgende audioprestaties leveren, gemeten van de audio-ingang van een zender tot de hoofdtelefoonuitgang van een ontvanger:
Audiofrequentiebereik 20 Hz tot 10 kHz (-3 dB) bij

standaard kwaliteit

20 Hz tot 20 kHz (-3 dB) bij

hoogste kwaliteitTotale harmonische vervorming bij 1 kHz < 0,05 %

Overspraakverzwakking bij 1 kHz > 80 dB

Dynamisch bereik > 80 dB

Gewogen signaal/ruis-verhouding > 80 dB(A)

3.7Bedrading en systeemgrenzen

De toegepaste kabel moet van het type 75 Ω RG 59 zijn.

Het maximale aantal stralers per HF-uitgang moet 30 zijn.

De maximale kabellengte per HF-uitgang moet 900 m bedragen.4Zender en modules

4.1Zender

De zender moet geschikt zijn voor 19”-rek- of tafelmontage en moet een speciale insteekpositie bevatten voor één module. De zender is het centrale element in het systeem. Hij moet een analoog of digitaal ingangssignaal accepteren (van DCN of


DCN Next Generation) en moet dit signaal moduleren tot draaggolven en deze draaggolven verzenden naar stralers die zich in de conferentieruimte bevinden.
De zender moet de volgende eigenschappen en voordelen bieden:

 • universele netspanningsvoorziening voor wereldwijd gebruik;

 • distributie van maximaal 4, 8, 16 of 32 audiokanalen;

 • geschikt voor gebruik met DCN en
  DCN Next Generation of analoge systemen zoals CCS 800;

 • automatische distributie van alarmberichten naar alle kanalen;

 • auxiliary mode voor distributie van muziek naar alle kanalen tijdens een pauze;

 • flexibele configuratie van kanalen en kanaalkwaliteitmodes voor efficiënte distributie;

 • instelbare gevoeligheid voor elke ingang om fijnafstemming van audioniveaus mogelijk te maken;

 • testmode die een verschillende frequentietoon produceert voor elke ingang/kanaal, waarbij de toon geleidelijk stijgt als de kanalen worden doorlopen;

 • slave-mode voor distributie van signalen van een andere zender, waardoor meerdere vertrekken kunnen worden gebruikt;

 • ingebouwde mini-infraroodstraler voor audiobewaking;

 • indicatie van straler- en systeemstatus via display;

 • configuratie van zender en systeem via een display en één enkele draai/drukknop;

 • toekenning door de installateur van een unieke naam aan elke zender voor eenvoudige identificatie;

 • toekenning door de installateur van een unieke naam aan elke audiokanaal. Het moet mogelijk zijn deze namen te selecteren uit een lijst opties of ze met de hand in te geven;

 • automatische standby/aan-functie;

 • automatische synchronisatie met het aantal kanalen dat gebruikt wordt in een DCN- of
  DCN Next Generation-systeem;

 • 19" (2U) behuizing voor tafelgebruik of rekmontage;

 • handgrepen voor eenvoudig transport;

 • meegeleverde 19"-rek montagebeugels, afneembare voetjes en montageaccessoires voor modules;

 • systeeminstallatie en bedieningshandleiding op
  CD-ROM;

 • netsnoer.

De zender moet beschikken over de volgende regelaars en indicators: • LCD-display met 2 x 16 tekens voor statusinformatie en zenderconfiguratie;

 • draai/drukknop voor navigatie door menu’s en configuratie;

 • aan/uit-schakelaar op frontpaneel.

De zender moet de volgende aansluitmogelijkheden bieden: • male Euro aansluitbus voor de netspanning;

 • insteekpositie met audio/data-busconnector
  (H 15, female) voor aansluiting van audio-ingangs- en tolkmodule of DCN interfacemodule;

 • 4, 8, 16 of 32 cinch-connectors voor ingang van asymmetrische audiosignalen;

 • twee XLR-sockets voor aansluiting van symmetrische ingangssignalen van vloer, alarmberichten of muziek;

 • één aansluitblok voor distributie van alarmberichten naar alle kanalen;

 • 3,5 mm stereo hoofdtelefoonbus voor bewaking van ingangen en kanalen;

 • één BNC-connector voor aansluiting van een HF-signaal van een andere zender;

 • zes BNC-connectors voor uitgang van HF-signaal naar max. 30 stralers;

 • twee Optical Network Connectors voor aansluiting binnen een DCN Next Generation-systeem.

De zender moet de volgende fysieke eigenschappen hebben:
Montage Beugels voor 19”-rekmontage of

bevestiging aan een tafelblad.

Afneembare voetjes voor vrijstaand

gebruik op een tafelAfmetingen (HxBxD) 92 x 440 x 350 mm voor tafelgebruik,

zonder beugels, met voetjes

88 x 483 x 350 mm voor 19”- rekgebruik,

met beugels, zonder voetjes

36 mm aan voorzijde van beugels,

372 mm achter beugelsGewicht 6,8 kg zonder beugels, met voetjes

Afwerking Antraciet met zilver

Gewogen signaal/ruis-verhouding > 80 dB(A)

De zender moet de volgende elektrische eigenschappen hebben: • asymmetrische audio-ingangen:

 • +3 dBV nominaal, +6 dBV maximaal (6 dB);

 • symmetrische audio-ingangen: +15 dBV nominaal, +18 dBV maximaal (6 dB);

 • connector alarmschakelaar: alarmbesturingsingang;

 • hoofdtelefoonuitgang: 32 Ω tot 2 kΩ;

 • HF-ingang: nominaal 1Vpp, minimaal 10 mVpp,
  75 Ω;

 • HF-uitgang: 1 Vpp, 6 VDC, 75 Ω;

 • netspanning: 90 tot 260 V, 50 tot 60 Hz;

 • opgenomen vermogen: maximaal 55 W;

 • opgenomen vermogen (standby): 29 W.

De zender moet zijn een Bosch INT-TX04, INT-TX08, INT-TX16, INT-TX32 of gelijkwaardig.


4.2DCN Interfacemodule

De DCN interfacemodule moet gebruikt worden om het systeem te koppelen met het DCN conferentiesysteem. Talen die door tolken gegenereerd worden met behulp van DCN simultaanvertalingsapparatuur, plus de vloertaal, moeten via deze ingangsmodule worden aangesloten. De enige signalen die beschikbaar zijn voor de module moeten afkomstig zijn van DCN-kanalen die zijn toegekend aan de vloertaal en de vertalingen.


De DCN interfacemodule moet de volgende eigenschappen en voordelen bieden:

 • automatisch inschakelen van de zender als het
  DCN-systeem wordt ingeschakeld;

 • automatische synchronisatie met het aantal kanalen dat wordt gebruikt in het DCN-systeem.

De DCN interfacemodule moet beschikken over de volgende regelaars en indicators: • indicatie van DCN voedingsspanning op het display van de zender.

De DCN interfacemodule moet de volgende aansluitmogelijkheden bieden: • DCN trunk-ingang, kabel 2 m met 6-polige
  DIN male connector;

 • DCN trunk-uitgang, 6-polige DIN female connector voor doorlusverbinding;

 • audio- en data-busconnector; H 15 male connector.

De DCN interfacemodule moet de volgende fysieke eigenschappen hebben:
Montage Inclusief montageplaat en 2 schroeven

Afmetingen (HxBxD) 100 x 54 x 231 mm

Gewicht 324 g

De DCN interfacemodule moet zijn de LBB 3423/20 of gelijkwaardig.


4.3Audio-ingangs- en tolkmodule

De audio-ingangs- en tolkmodule moet worden gebruikt om het systeem te koppelen met analoge conferentiesystemen. Acht symmetrische audio-ingangen op de achterzijde van de module moeten verbonden zijn met een audiobus. De symmetrische audio-ingang en tolkmodule moet ook ingangen accepteren van andere audio-ingangsbronnen zoals public address-systemen.


De audio-ingangs- en tolkmodule moet de volgende eigenschappen en voordelen bieden:

 • directe aansluiting van tot 12 LBB 3222/04 tolklessenaars voor zes talen;

 • routing van vloersignaal (bijvoorbeeld van een
  CCS 800 discussiesysteem) naar tolklessenaars;

 • acht symmetrische ingangen;

 • voorziening voor montage van ingangstransformators voor galvanische isolatie tussen audiobron en zender.

De audio-ingangs- en tolkmodule moet beschikken over de volgende regelaars en indicators: • on-board schakelaars die instelbaar moeten zijn voor directe aansluiting van tolklessenaars of andere audiobronnen;

 • een on-board schakelaar die moet worden gebruikt voor het aanpassen van de versterking van het vloersignaal, signalen van de CCS 800 of van andere analoge conferentiesystemen;

 • een on-board schakelaar die moet worden gebruikt om het signaal van de vertaling te vervangen door het vloersignaal voor distributie naar de luisteraars als een tolkkanaal niet in gebruik is.

De audio-ingangs- en tolkmodule moet de volgende aansluitmogelijkheden bieden: • symmetrische analoge audio-ingang, 25-polige female sub-D connector;

 • audio- en data-busconnector; H 15 male connector.

De audio-ingangs- en tolkmodule moet de volgende fysieke eigenschappen hebben:Montage Inclusief montageplaat en 2 schroeven

Afmetingen (HxBxD) 100 x 54 x 231 mm

Gewicht 188 g

De audio-ingangs- en tolkmodule moet de volgende elektrische eigenschappen hebben: • audio-ingangsniveau met AGC: -16,5 dBV
  (150 mVeff) tot +3,5 dBV (1500 mVeff);

 • audio-ingangsniveau zonder AGC: -4,4 dBV
  (600 mVeff);

 • asymmetrische ingangsimpedantie: ≥ 10 kΩ;

 • DC ingangsimpedantie: ≥ 200 kΩ.

De audio-ingangs- en tolkmodule moet zijn de


LBB 3422/20 of gelijkwaardig.

5Stralers en accessoires

5.1Midden- en hoogvermogen stralers

De infraroodstralers moeten midden- en hoogvermogen infraroodstralers zijn die geschikt zijn voor gebruik in grote ruimten. Een selecteerbare vermogensuitgang, in combinatie met de effectieve gerichtheid van de stralers, moet een zeer goede dekking geven van grotere accommodaties of hallen met hoge plafonds. Door het strategisch positioneren van meerdere units kan zelfs een economische en eenvoudige dekking van grotere ruimten bereikt worden. Als de stralers geen draaggolven ontvangen, moeten ze overschakelen naar standby-mode.


De straler moet de volgende eigenschappen en voordelen bieden:

 • de middenvermogen straler biedt een dekking tot 1000 m2 (één draaggolf, 4 standaard kwaliteit kanalen);

 • de hoogvermogen straler biedt een dekking tot 2000 m2 (één draaggolf, 4 standaard kwaliteit kanalen);

 • selectie van vermogensuitgang voor efficiency en economie;

 • universele netspanningsvoorziening voor gebruik wereldwijd;

 • geen ventilator - convectiekoeling - voor rustiger werking en minder bewegende onderdelen die kunnen slijten;

 • LED-indicators voor controle van stralerstatus;

 • communicatie tussen straler en zender voor eenvoudige controle door de operator;

 • automatisch inschakelen als de zender wordt ingeschakeld en vice versa;

 • automatische versterkingsregeling om te verzekeren dat de IRED’s (infrared emitting diodes) met maximale efficiency functioneren;

 • automatische kabelcompensatie om maximale transmissie-efficiency te verzekeren met kabels van verschillende kwaliteit;

 • automatische kabelafsluiting voor eenvoudige installatie;

 • temperatuurbeschermingscircuit om straler automatisch van vol op half vermogen te schakelen als de temperatuur te hoog wordt;

 • beugels voor montage aan plafond en vloerstatief, voor eenvoudige installatie;

 • instelbare stralerhoek om maximale dekking te verzekeren;

 • IRED’s zijn beschermd door een afdekplaat, dus de units zijn eenvoudig te onderhouden en reinigen;

 • aantrekkelijke en stijlvolle vormgeving;

 • netsnoer.

De straler moet beschikken over de volgende regelaars en indicators: • twee gele LED’s: één op elk stralerpaneel om aan te duiden dat dit is ingeschakeld en draaggolven ontvangt van de zender;

 • twee rode LED’s: één op elk stralerpaneel om aan te duiden dat dit paneel in standby-mode staat;

 • rode en gele LED’s die tegelijk branden om aan te duiden dat het stralerpaneel niet correct functioneert;

 • rode knipperende LED en gele LED’s om aan te duiden dat het stralerpaneel in de temperatuurbeschermingsmode staat;

 • vermogensreductieschakelaar om het uitgangsniveau van de straler op half vermogen te schakelen;

 • twee vertragingscompensatieschakelaars om verschillende kabellengten tussen zender en stralers te compenseren.

De straler moet de volgende aansluitmogelijkheden bieden: • male Euro socket voor netspanning;

 • HF ingangs- en uitgangsconnectors (2x BNC) voor aansluiting van de zender en doorlussen naar andere stralers.

De straler moet de volgende fysieke eigenschappen hebben:
Montage Een pendelbeugel moet gebruikt worden voor directe plafondmontage.

Montageplaten moeten gebruikt worden voor vloerstatieven met M10 en ½” whitworth-draad.

Een wandmontagebeugel moet gebruikt worden om de straler te bevestigen op wandvlakken.


Afmetingen (HxBxD) LBB 4511/00 zonder beugel

200 x 500 x 175 mm

LBB 4512/00 zonder beugel

300 x 500 x 175 mm

Stralerhoek 0, 15 en 30° voor montage

op vloerstatief 0, 15, 30, 45, 60, 75 en

90° voor wand-/plafondmontage


Gewicht LBB 4511/00 zonder beugel

6,8 kg


LBB 4511/00 met beugel

7,6 kg


LBB 4512/00 zonder beugel

9,5 kg


LBB 4512/00 met beugel

10,3 kg


Afwerking Bronskleurig

De straler moet de volgende elektrische en optische eigenschappen hebben: • aantal IRED’s:

260 (LBB 4511/00), 480 (LBB 4512/00);

 • totale IR-uitgang bij 20 °C:

8 Wrms 16 Wpp (LBB 4511/00),

16 Wrms 32 Wpp (LBB 4512/00); • totale optische piekintensiteit:

9 W/sr (LBB 4511/00), 18 W/sr (LBB 4512/00);

 • hoek van halve intensiteit: 22°;

 • HF-ingang: nominaal 1 Vpp, minimaal 10 mVpp;

 • HF-uitgang: 1 Vpp, 6 VDC, 75 Ω;

 • netspanning: 90 tot 260 V, 50 tot 60 Hz;

 • opgenomen vermogen:

100 W (LBB 4511/00), 180 W (LBB 4512/00);

 • opgenomen vermogen (standby):

8 W (LBB 4511/00), 10 W (LBB 4512/00).
De straler moet zijn de Bosch LBB 4511/00,
LBB 4512/00 of gelijkwaardig.

5.2Wandmontagebeugel

De wandmontagebeugel moet worden gebruikt voor montage van de infraroodstraler.


De wandmontagebeugel moet de volgende fysieke eigenschappen hebben


Afmetingen (HxBxD) 200 x 280 x 160 mm

Gewicht 1,8 kg

Afwerking Kwartsgrijs

De wandmontagebeugel moet zijn de Bosch


LBB 3414/00 of gelijkwaardig.

5.3Opslagkoffers

De opslagkoffers moeten worden gebruikt voor het opslaan en transporteren van stralers en kabels.


De koffer moet de volgende fysieke eigenschappen hebben:


Afmetingen (HxBxD) Audipack 13891

250 x 540 x 300 mm

Audipack 13892

250 x 540 x 400 mmGewicht Audipack 13891

6,5 kg


Audipack 13892

7,0 kg


Afwerking Grijs

De opslagkoffer moet zijn de Audipack 13891 voor de LBB 4511/00 en Audipack 13892 voor de LBB 4512/00 of gelijkwaardig.


5.4Laagvermogen bredebundelstraler

De laagvermogen bredebundelstraler is geschikt voor gebruik in kleine conferentieaccommodaties.


De straler moet de volgende eigenschappen en voordelen bieden:

 • economische oplossing voor kleine conferentieaccommodaties;

 • dekking tot 200 m2 (één draaggolf, 4 standaard kwaliteit kanalen);

 • selectie van vermogensuitgang voor efficiency en economie;

 • ingebouwde voeding;

 • schakelt automatisch in als de zender wordt ingeschakeld en vice versa;

 • automatische versterkingsregeling verzekert dat de IRED’s (infrared emitting diodes) met maximale efficiency functioneren;

 • LED-indicators voor controle van stralerstatus;

 • beugel voor montage aan plafond, wand en vloerstatief wordt meegeleverd, wat de installatie vereenvoudigt;

 • instelbare stralerhoek verzekert maximale dekking;

 • IRED’s zijn beschermd door een afdekplaat, dus de units zijn eenvoudig te onderhouden en reinigen;

 • aantrekkelijke en stijlvolle vormgeving;

 • afsluitplug en netsnoer meegeleverd.

De straler moet beschikken over de volgende regelaars en indicators: • groene LED om aan te duiden dat de straler is ingeschakeld en draaggolven ontvangt van de zender;

 • rode LED die oplicht als het infrarood; uitgangsvermogen van de straler is afgenomen tot 70% of minder van het normale uitgangsniveau;

 • vermogensreductieschakelaar om het uitgangsniveau van de straler op half vermogen te schakelen.

De straler moet de volgende aansluitmogelijkheden bieden: • male Euro socket voor netspanning;

 • HF ingangs- en uitgangsconnectors (2x BNC) voor aansluiting van de zender en doorlussen naar andere stralers.

De straler moet de volgende fysieke eigenschappen hebben:
Montage Beugel voor plafond-, wand- en vloerstatiefmontage met 3/8”
withworth-draad

Afmetingen (HxBxD) 176 x 300 x 125 mm

Stralerhoek 0 tot 90° (traploos)Gewicht 1,5 kg

Afwerking Zwart

De straler moet de volgende elektrische en optische eigenschappen hebben: • aantal IRED’s: 88;

 • totale IR-uitgang: 1,8 Wrms 3,0 Wpp;

 • totale optische piekintensiteit: 2,0 W/sr;

 • hoek van halve intensiteit: 24° verticaal,
  48° horizontaal;

 • netspanning: 105 tot 125 V of 220 tot 240 V intern selecteerbaar, 50 tot 60 Hz;

 • opgenomen vermogen: 25 VA;

 • opgenomen vermogen (standby): 5 VA.


6Ontvangers, accupacks, oplaadunits en opslagkoffers

6.1Ontvangers

Deze ergonomisch vormgegeven ontvangers moeten de nieuwste elektronische technologie bevatten – inclusief een speciaal ontwikkeld IC – om maximale prestaties en een lange levensduur van de accu te verzekeren. De ontvangers moeten geschikt zijn voor zowel taal- als muziekdistributie.


De ontvanger moet de volgende eigenschappen en voordelen bieden:

 • speciaal ontwikkeld IC voor maximale prestaties en lange levensduur van de accu;

 • oplaadelektronica geïntegreerd in de chip om optimale oplaadprestaties te verzekeren;

 • 2-digit LCD-display met indicatie van accu- en ontvangststatus;

 • synchronisatiefunctie, dus aantal beschikbare kanalen is altijd gelijk aan het aantal kanalen dat gebruikt wordt door het systeem. Dit moet het bladeren door ongebruikte kanalen voorkomen;

 • automatische onderdrukking van audiosignaal als het signaal te laag is, om te verzekeren dat de gebruiker alleen high-quality audio ontvangt;

 • voeding door wegwerpaccu’s (2x AA alkaline, niet meegeleverd) of milieuvriendelijk oplaadbaar
  NiMH accupack;

 • geen voeding nodig als de hoofdtelefoon wordt verwijderd;

 • clip voor gemakkelijk dragen;

 • meetmode voor eenvoudig controleren van stralerdekking;

 • aantrekkelijke en stijlvolle vormgeving;

 • tot 200 uur werking met alkaline accu’s;

 • tot 75 uur werking met accupack;

 • oplaadbaar van leeg tot volledige capaciteit binnen
  1 uur en 45 minuten.

De ontvanger moet beschikken over de volgende regelaars en indicators: • 2-digit LCD-display met indicatie van kanaalnummer en accu- en ontvangststatus;

 • aan/uit-knop;

 • schuifregelaar voor volume;

 • op/neer-knoppen voor kanaalselectie;

 • oplaadindicatie-LED.

De ontvanger moet de volgende aansluitmogelijkheden bieden: • 3,5 mm stereo uitgangsbus voor hoofdtelefoons;

 • accucontacten voor gebruik met AA alkaline accu’s;

 • connector voor gebruik met accupacks;

 • oplaadcontacten aan de linker zijde van de ontvanger voor compatibiliteit met LBB 4560/XX oplaadunits.

De ontvanger moet de volgende fysieke eigenschappen hebben:
Afmetingen (HxBxD) 155 x 45 x 30 mm

Gewicht excl. accu’s 75 g

Gewicht incl. accu’s 125 gAfwerking Antraciet met zilver

De ontvanger moet de volgende elektrische en optische eigenschappen hebben:
 • IR stralingsniveau: 4 mW/m2 per draaggolf;

 • hoek van halve gevoeligheid: 50°;

 • uitgangsniveau hoofdtelefoon bij 2,4 V (accuspanning): 450 mVrms (spraak op maximaal volume, 32 Ω hoofdtelefoon);

 • uitgangsfrequentie hoofdtelefoon: 20 Hz tot 20 kHz;

 • uitgangsimpedantie hoofdtelefoon: 32 Ω tot 2 kΩ;

 • max. signaal/ruis-verhouding: > 80 dB(A);

 • voedingsspanning: 1,8 tot 3,6 V, nominaal 2,4 V;

 • opgenomen vermogen bij 2,4 V: 15 mA (spraak op maximaal volume, 32 Ω hoofdtelefoon);

 • opgenomen vermogen (standby): < 1 mA.

De ontvanger moet zijn de Bosch LBB 4540/04,


LBB 4540/08, LBB 4540/32 of gelijkwaardig.

6.2NiMH accupack

Deze NiMH accupacks, leverbaar in sets van 10 stuks, moeten geschikt zijn voor gebruik met de ontvangers.


Het NiMH accupack moet een temperatuursensor hebben voor een optimaal oplaadproces.
Het NiMH accupack moet de volgende fysieke eigenschappen hebben:


Afmetingen (HxBxD) 14 x 28 x 49 mm

Gewicht 50 g

Het NiMH accupack moet de volgende elektrische eigenschappen hebben:
Spanning 2,4 V

Capaciteit 1100 mAh

Het NiMH accupack moet zijn de Bosch LBB 4550/00 of gelijkwaardig.


6.3Oplaadunits

De oplaadunit moet worden gebruikt voor het opladen en opslaan van ontvangerunits.


De oplaadunit moet de volgende eigenschappen en voordelen bieden:

 • ruimte voor maximaal 56 ontvangers;

 • universele netvoeding voor gebruik wereldwijd;

 • netspanningsingang met doorlusvoorzieningen;

 • snelladen: maximaal vereiste tijd 1 uur en
  45 minuten;

 • netsnoer.

De oplaadunit moet beschikken over de volgende regelaars en indicators: • aan/uit schakelaar.

Een indicatie voor de oplaadstatus moet aanwezig zijn op de ontvangers.


De oplaadunit moet de volgende aansluitmogelijkheden bieden:

 • netspanningsingang met doorlusvoorziening; male en female Euro netspanningsbus;

 • 56 oplaadcontacten. Compatibel met
  LBB 4540/XX ontvangers.

De oplaadunit moet de volgende fysieke eigenschappen hebben:
Montage LBB 4560/50: schroeven en pluggen voor wand montage moeten worden meegeleverd

Afmetingen (HxBxD) LBB 4560/00:

230 x 690 x 530 mm


LBB 4560/50:

130 x 680 x 520 mmGewicht excl. LBB 4560/00: 15,5 kg

ontvangers LBB 4560/50: 11,2 kg
Afwerking Antraciet met grijs

De oplaadunit moet de volgende elektrische eigenschappen hebben:
Netspanning 90 tot 260 V, 50 tot 60 Hz

Opgenomen vermogen 270 W (laden van 56 ontvangers)

- standby: 17 W (geen ontvangers in de oplaadunit)De oplaadunit moet zijn de Bosch LBB 4560/00 (oplaadkoffer), LBB 4560/50 (oplaadkast) of gelijkwaardig.


6.4Opslagkoffer

De opslagkoffer moet worden gebruikt voor het opslaan en transporteren van max. 100 ontvangers.


De koffer moet de volgende fysieke eigenschappen hebben:


Afmetingen (HxBxD) 207 x 690 x 530 mm

Gewicht 7,5 g

Afwerking Grijs

De opslagkoffer moet zijn de Audipack 6402 of gelijkwaardig.7Hoofdtelefoons

7.1Lichtgewicht stereo hoofdtelefoons

De lichtgewicht stereo hoofdtelefoons moeten geschikt zijn voor gebruik met de ontvangers. Massieve oordopjes en reserve-oordopjes moeten geschikt zijn voor gebruik met deze lichtgewicht stereo hoofdtelefoons.


De lichtgewicht stereo hoofdtelefoons moeten de volgende fysieke en elektrische eigenschappen hebben:


Aansluiting 1,3 m kabel met 3,5 mm telefoonplug

Impedantie 32 Ω

Audiofrequentiebereik 50 Hz tot 20 kHz (-10 dB)

Belastbaarheid 50 mW

Gevoeligheid (1 kHz) 98 dB SPL/oordopje bij 1 mW/oordopje

Gewicht 70 g

Afwerking Antraciet met zilver

De lichtgewicht stereo hoofdtelefoon moet zijn de Bosch LBB 3443/00 of gelijkwaardig. De set massieve oordopjes moet zijn de Bosch HDP-LWSP of gelijkwaardig. De set reserve-oordopjes moet zijn de Bosch LBB 3443/50 of gelijkwaardig.


7.2Kintelefoons

De kintelefoons moeten geschikt zijn voor gebruik met de ontvangers. Een set van reserve-oordopjes moet geschikt zijn voor gebruik met deze kintelefoons.


De kintelefoons moeten de volgende fysieke en elektrische eigenschappen hebben:


Aansluiting 1,2 m kabel met 3,5 mm telefoonplug

Impedantie 300 Ω

Audiofrequentiebereik 50 Hz tot 5 kHz (-10 dB)

Belastbaarheid 60 mW

Gevoeligheid (1kHz) 107 dB SPL/oordopje bij
1 mW/oordopje

Gewicht 33 g

Afwerking Zwart

De kintelefoon moet zijn de LBB 3441/10 of gelijkwaardig. De set reserve-oordopjes moet zijn de LBB 3441/50 of gelijkwaardig


7.3Enkelvoudige oortelefoon

De enkelvoudige oortelefoon moet geschikt zijn voor gebruik met de ontvangers.


De enkelvoudige oortelefoon moet de volgende fysieke en elektrische eigenschappen hebben:


Aansluiting 1,2 m kabel met 3,5 mm telefoonplug

Impedantie 32 Ω

Audiofrequentiebereik 100 Hz tot 5 kHz (-10 dB)

Belastbaarheid 5 mW

Gevoeligheid (1 kHz) 114 dB SPL/oordopje bij 1 mW/oordopje

Gewicht 25 g

Afwerking Donkergrijs

De enkelvoudige oortelefoon moet zijn de LBB 3442/00 of gelijkwaardig.


7.4High-quality dynamische hoofdtelefoons

De high-quality dynamische hoofdtelefoons moeten geschikt zijn voor gebruik met de ontvangers. Een set reserve-oordopjes moet geschikt zijn voor gebruik met deze high-quality dynamische hoofdtelefoons.


De high-quality dynamische hoofdtelefoons moeten de volgende fysieke en elektrische eigenschappen hebben:


Aansluiting 1,2 m kabel met 3,5 mm vergulde telefoonplug

Impedantie 360 Ω

Audiofrequentiebereik 250 Hz tot 13 kHz (-10 dB)

Belastbaarheid 200 mW

Gevoeligheid (1 kHz) 96 dB SPL/oordopje bij 1 mW/oordopje

Gewicht 90 g

Afwerking Zwart/grijs

De high-quality dynamische hoofdtelefoon moet zijn de LBB 3015/04 of gelijkwaardig. De set reserve-oordopjes moet zijn de LBB 9095/50 of gelijkwaardig.
86-kanaals tolklessenaar en accessoires

8.16-kanaals tolklessenaar

De 6-kanaals tolklessenaar moet een microprocessor-bestuurde tolklessenaar voor één gebruiker zijn, en een economische oplossing bieden voor het leveren van vertalingen aan conferentie-deelnemers. Hij moet koppelbaar zijn met de zender via de symmetrische audio-ingangs- en tolkmodule. Het vloersignaal moet vanaf de zender naar de tolklessenaars geleid worden. Het moet mogelijk zijn de 6-kanaals tolklessenaar met luidspreker te gebruiken als een vrijstaande, tafel-of verzonken unit.


De 6-kanaals tolklessenaar moet de volgende eigenschappen en voordelen bieden:

 • ingebouwde luidspreker;

 • ruimte voor 6 verschillende taalkanalen plus de originele vloertaal;

 • mogelijkheden voor doorlusverbinding van tot 12 tolklessenaars binnen en/of tussen tolkcabines;

 • ruimte voor tot drie tolklessenaars per cabine;

 • voorkeuzeschakelaar voor binnenkomend kanaal, om het handmatig doorzoeken van alle beschikbare taalkanalen overbodig te maken;

 • snel schakelen tussen de vloertaal en het kanaal dat is ingesteld met de kanaalkeuzeschakelaar om de kans op bedieningsfouten te verkleinen;

 • elektronische kanaalblokkeringsfunctie om te voorkomen dat tolken in verschillende cabines hetzelfde uitgangskanaal gebruiken;

 • automatische relay-functie om de tolk in staat te stellen de auto-relay taal (OR2) te leveren als tussentaal voor vertalingen;

 • een uitschakelfunctie op kanaal B om de tolk in staat te stellen kanaal B uit te schakelen terwijl verzekerd is dat de lessenaar verbonden blijft met kanaal A.

De 6-kanaals tolklessenaar moet beschikken over de volgende regelaars en indicators: • microfoon gemonteerd op een flexibele steel, compleet met een lichtring die oplicht als de microfoon aan staat;

 • regelaars voor hoofdtelefoonvolume en hoge en lage tonen;

 • keuzeknop voor A/B-kanaal met kanaalkeuzeindicators;

 • keuzeknoppen voor zes uitgaande B-kanalen met kanaalkeuzeindicators;

 • indicator voor uitgaand ‘OR2’ (auto relay);

 • indicators voor ‘Kanaal in gebruik’ om aan te duiden welke kanalen gebruikt worden door andere tolken;

 • toets voor microfoononderdrukking;

 • toets voor activeren van microfoon met
  LED-statusindicator;

 • keuzeknop met LED-indicators voor snel schakelen tussen de originele vloertaal en het kanaal dat is ingesteld met de kanaalkeuzeschakelaar;

 • indicator voor kanaal ‘OR2’ (auto relay) om aan te duiden dat de originele vloertaal is vervangen door een doorgegeven tolkkanaal, als de auto-relay functie gebruikt wordt;

 • keuzeknop voor inkomend taalkanaal voor hoofdtelefoonbewaking;

 • oproepknop (spraak) om tweewegcommunicatie te leveren tussen tolk en voorzitter/operator;

 • knop voor uitgaand bericht;

 • indicator voor binnenkomend bericht;

 • draaischakelaar om uitgaand kanaal vooraf in te stellen via de A-uitgang.

De 6-kanaals tolklessenaar moet de volgende aansluitmogelijkheden bieden: • 3 m kabel afgesloten met een 25-pins sub-D connector;

 • 25-pins sub-D bus voor doorlusverbindingen;

 • 6,3 mm stereo hoofdtelefoonconnectors;

 • 15-polige 180° DIN-bus voor aansluiting van de hoofdtelefoon met microfoon voor de tolk, plus een schakelaar voor onderdrukken van de ingebouwde microfoon;

 • auxiliary-aansluitbus (bericht) voor de berichtenfunctie van de lessenaar.

De 6-kanaals tolklesenaar moet de volgende fysieke eigenschappen hebben
Montage Tafelgebruik of verzonken montage

Afmetingen 20-58 x 250 x 189 mm

(H (voor)-H(achter) x B x D)Gewicht 1,75 kg

Afwerking Lichtgrijs

De 6-kanaals tolklessenaar moet de volgende elektrische eigenschappen hebben:


Frequentiebereik 125 Hz (-10 dB) tot 12,5 kHz (-2 dB)

Nominale equivalente < 32 dB

geluidsdruk door

inherente ruis


Totale harmonische < 5%

vervorming

bij overbelasting


Overspraakverzwakking > 66 dB

De 6-kanaals tolklessenaar moet zijn de LBB 3222/04 of gelijkwaardig.


8.2Tolkhoofdtelefoons

Deze lichtgewicht, dynamische hoofdtelefoons moeten geschikt zijn voor directe aansluiting op de 6-kanaals tolklessenaar. Een set reserve-oordopjes moet geschikt zijn voor gebruik met deze high-quality dynamische hoofdtelefoons.


De tolkhoofdtelefoon moet de volgende fysieke en elektrische eigenschappen hebben:


Aansluiting 1,5 m kabel met 6,3mm telefoonplug

Impedantie 250 Hz tot 13 kHz (-10 dB)

Belastbaarheid 200 mW

Gevoeligheid (1kHz) 97 dB SPL/oordopje bij 0 dBV/systeem

96 dB SPL/oordopje bij 1 mW/oordopjeGewicht 78 g

Afwerking Zwart/grijs

De tolkhoofdtelefoon moet zijn de LBB 9095/30 of gelijkwaardig. De set reserve-oordopjes moet zijn de LBB 9095/50 of gelijkwaardig.


8.3Verlengkabels

De verlengkabels moeten worden gebruikt voor het onderling verbinden van 6-kanaals tolklessenaars als de standaard kabels te kort zijn.


De verlengkabels moeten de volgende fysieke eigenschappen hebben:


Type connectors 25-polige sub-D socket met schuifgrendelmechanisme

25-polige sub-D socket met

pingrendelmechanisme


Afwerking Grijze mantel

De volgende producten – of gelijkwaardig – moeten worden gebruikt voor kabelverlenging: • LBB 3306/05 verlengkabelsamenstelling 5 m met
  25-polige sub-D-type plug en socket

 • LBB 3306/20 verlengkabelsamenstelling 20 m met 25-polige sub-D-type plug en socket

 • LBB 3306/00 100 m installatiekabel zonder connectors
Productindex

Onderdeelnummer Beschrijving Pagina

Zenders

INT-TX04 4-kanaalszender 6

INT-TX08 8-kanaalszender 6

INT-TX16 16-kanaalszender 6

INT-TX32 32-kanaalszender 6
Interface modules

LBB 3422/20 Symmetrische audio-ingangs- en tolkmodule 7

LBB 3423/20 Integrus DCN Interface Module 7
Infra-rood stralers

LBB 4511/00 Mediumvermogen straler 8

LBB 4512/00 Hoogvermogen straler 8

LBB 3414/00 Wandmontagebeugel 8


Opslagkoffers

Audipack 13891 Koffer voor LBB 4511/00 Mediumvermogen straler 9

Audipack 13892 Koffer voor LBB 4512/00 Hoogvermogen straler 9
Infra-rood ontvangers
LBB 4540/04 4-kanaals zakontvanger 10

LBB 4540/08 8-kanaals zakontvanger 10

LBB 4540/32 32-kanaals zakontvanger 10

LBB 4550/00 NiMH Accu-Pack 10


Ladeneenheden

LBB 4560/00 Oplaadkoffer 10

LBB 4560/50 Oplaadrek 11

Audipack 6402 Koffer voor 100 LBB 4540 zakontvangers 11


Hoofdtelefoons

LBB 3443/00 lichtgewicht stereo hoofdtelefoon 11

LBB 3443/50 100 paar reserve-oorstukjes 11

HDP-LWSP lichtgewicht stereo hoofdtelefoon 11

LBB 3441/10 stereo kintelefoon 11

LBB 3441/50 1000 reserve-oorstukjes 11

LBB 3442/00 enkelvoudige oortelefoon 11

LBB 3015/04 hoge-kwaliteit dynamische stereo hoofdtelefoon 12

LBB 9095/50 25 paar reserve-oorstukjes 12

LBB 9095/30 tolkhoofdtelefoon 136-kanaals tolklessenaar

LBB 3222/04 6-kanaals tolklessenaar 13

LBB 3306/00 100 m installatiekabel zonder connectoren 13

LBB 3306/05 5 m verlengkabel met 25-polige sub D-steker en contrasteker 13

LBB 3306/20 20 m verlengkabel met 25-polige sub D-steker en contrasteker 13


Bosch Security Systems

For more information please visit

www.boschsecurity.com or contact

emea.securitysystems@bosch.com
© 2005 Bosch Security Systems B.V.

Data subject to change without noticeMaart 05 | CO-EH-nl-65_4998146476_01De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina