Intentieverklaring / cofinancieringsverklaringDovnload 10.95 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte10.95 Kb.
Afzender:
Aan

(het verantwoordelijke programmamanagement)Intentieverklaring / cofinancieringsverklaring

Hierbij bevestigen wij [NAAM van de projectpartner] de inhoudelijke en financiële deelname, zoals beschreven in de subsidieaanvraag, aan het geplande D-NL-INTERREG IV A project:


NAAM van het project
Het aangevraagde project [NAAM van het project] valt inhoudelijk buiten ons vaste takenpakket en is daarom additioneel. Zonder de aangevraagde subsidiëring kan het project niet worden uitgevoerd. Het bij het project in te zetten personeel verricht geen andere taken uit het overige servicepakket van onze instelling en wordt overeenkomstig de aanvraag uitsluitend ten behoeve van het project ingezet.
De additionaliteit van de personeelskosten vloeit voort uit:
A: Nieuwe aanstelling voor het project

Naam: ­­­­­______________

Functie: ­­­­­______________

Aanstelling in het project met een full-time equivalent van ____.


B: Inzet van bestaand personeel

Naam: ­­­­­______________

Functie: ­­­­­______________

Aanstelling in het project met een full-time equivalent van ____.

De tot dusver door mevrouw/de heer __________ verrichte taken worden overgenomen door ________

(ook hierbij moet de additionaliteit van de over te nemen functie in acht worden genomen).


C. Projectpersoneel dat tot dusver werd gefinancierd met middelen van derden

Naam: ­­­­­______________

Functie: ­­­­­______________

Aanstelling in het project met een full-time equivalent van ____.De tot dusver door mevrouw/de heer __________ verrichte taken vervallen met ingang van ___________.
, 20. augustus 2016 ________________________________________

[Plaats, datum] [Handtekening]
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina