Intermediate Word List Word class abbreviationsDovnload 0.74 Mb.
Pagina2/6
Datum25.07.2016
Grootte0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6

tired (adj)

moe (adj)

unity (n)

eenheid (n)Unit 3 WATER
Page 33
agriculture (n)

landbouw (n)

developing countries (adj)

ontwikkelingslanden (adj)

figure (n)

figuur (n)

fresh (adj)

zoetwater (adj)

litre (n)

liter (n)

running (adv)

lopend (adv)

sink (n)

gootsteen (n)

statistic (n)

statistiek (n)

tune in (phr v)

afstemmen op (phr v)

waterhole (n)

waterput (n)

well (n)

bron (n)Pages 34–35
concentrate (v)

concentreren (v)

dive (v)

duiken (v)

explore (v)

verkennen (v)

jet-ski (v)

jet-skiën (v)

kayak (n)

kajak (n)

labyrinth (n)

labyrint (n)

marina (n)

haven (n)

paddle (v)

peddelen (v)

raft (n)

vlot (n)

rapids (n)

stroomversnelling (n)

reservoir (n)

reservoir (n)

row (v)

roeien (v)

snorkel (v)

snorkelen (v)

soak (v)

doorweken (v)

surf (v)

surfen (v)

system (n)

systeem (n)

water-ski (n)

water-ski (n)

windsurf (n)

windsurfing (n)Pages 36–37
appropriate (adj)

gepast (adj)

bow (n)

boeg (n)

dignity (n)

waardigheid (n)

freak show (n)

freakshow (n)

maiden voyage (adj)

eerste reis (adj)

memorial service (n)

herdenkingsplechtigheid (n)

mission (n)

missie (n)

passenger (n)

passagier (n)

salvage (n)

berging (n)

steamship (n)

stoomboot (n)

submarine (n)

onderzee (n)

treat (v)

behandelen (v)

voyage (n)

reis (n)

wreck (n)

wrak (n)Pages 38–39
attempt (n)

poging (n)

boxer (n)

boxer (n)

bravado (n)

bravoure stuk (n)

chaotic (adj)

chaotisch (adj)

cove (n)

baai (n)

fault (n)

defect (n)

fin (n)

vin (n)

gang (n)

bende (n)

grateful (adj)

dankbaar (adj)

guts (n)

ingewanden (n)

mouthful (n)

hap (n)

regulate (v)

reguleren (v)

respect (n)

respect (n)

scramble (v)

klauteren (v)

soup (n)

soep (n)

swallow (v)

inslikken (v)

transform (v)

transformeren (v)

transparent (adj)

transparent (adj)

turquoise (adj)

turkoois (adj)

vicious (adj)

gemeen (adj)Pages 40–41
bay (n)

baai (n)

cage (n)

kooi (n)

cargo (n)

vracht (n)

entertain (v)

entertainen (v)

gear (n)

uitrusting (n)

grab (v)

grijpen (v)

lid (n)

deksel (n)

panic (v)

panikeren (v)

pour (v)

gieten (v)

tank (n)

tank (n)

teacup (n)

theekop (n)

unbelievable (adj)

ongelooflijk (adj)

unexpectedly (adv)

onverwacht (adv)Page 43
advocate (n)

voorstander (n)

dam (n)

dam (n)

earthen (adj)

aarde- (adj)

gallon (n)

gallon (n)

industrial waste (n)

industrieel afval (n)

irrigate (v)

irrigeren (v)

lifeless (adj)

levensloos (adj)

pit (n)

kuil (n)

porous (adj)

poreus (adj)

prosperous (adj)

welvarend (adj)

relief (n)

opluchting (n)

replace (v)

vervangen (v)

rise (v)

stijgen (v)

riverbed (n)

rivierbed (n)

shortage (n)

tekort (n)

small-scale (adj)

kleinschalig (adj)

smog (n)

smog (n)

source (n)

bron (n)

store (v)

opslaan (v)

supply (n)

toevoer (n)

tanker (n)

tanker (n)Unit 4

OPPORTUNITIES
Page 45
brave (adj)

dapper (adj)

demanding (adj)

veeleisend (adj)

glamorous (adj)

glamoureus (adj)

responsible (adj)

verantwoordelijk (adj)

rewarding (adj)

lonend (adj)

satisfying (adj)

bevredigend (adj)

secure (adj)

veilig (adj)Pages 46–47
cheerful (adj)

vrolijk (adj)

driven (adj)

gedreven (adj)

entrepreneur (n)

ondernemer (n)

extended family (v)

uitgebreide familie (v)

giggle (v)

giechelen (v)

plot (n)

plot (n)

predict (v)

voorspellen (v)

rumour (n)

gerucht (n)

technician (n)

technieker (n)Pages 48–49
crisis (n)

crisis (n)

discuss (v)

bespreken (v)

graduate (v)

afstuderen (v)

literature (n)

literatuur (n)

nurse (n)

verpleegster (n)

redundant (adj)

overbodig (adj)

resit (v)

opnieuw afnemen (v)

train (v)

opleiden (v)Pages 50–51
construction (n)

constructie (n)

courageous (adj)

dapper (adj)

enchanted (v)

betoverd (v)

expectation (n)

verwachting (n)

industrial (adj)

industrieel (adj)

labourer (n)

arbeider (n)

literacy rate (n)

alfabetiseringsgraad (n)

machinist (n)

machinist (n)

materialistic (adj)

materialistisch (adj)

migrant (n)

migrant (n)

migrate (v)

migreren (v)

motivate (v)

motiveren (v)

reputation (n)

reputatie (n)

rural (adj)

landelijk (adj)

spring up (phr v)

opspringen (phr v)

stock (v)

opslaan (v)

wage (n)

loon (n)Pages 52–53
conscientious (adj)

nauwgezet (adj)

deadline (n)

deadline (n)

essay (n)

essay (n)

hard-working (adj)

hard-werkend (adj)

methodical (adj)

methodisch (adj)

motivated (adj)

gemotiveerd (adj)

part-time (adj)

deeltijds (adj)

pressure (n)

druk (n)

self-confident (adj)

zelfverzekerd (adj)Page 55
attain (v)

halen (v)

be aware of (v)

bewust zijn van (v)

be caught up in (v)

betrokken zijn in (v)

carry on (v)

verder gaan (v)

conduct (n)

gedrag (n)

convince (v)

overtuigen (v)

disciple (n)

volgeling (n)

dutiful (adj)

plichtsgetrouw (adj)

dynasty (n)

dynastie (n)

ethical (adj)

ethisch (adj)

fundamental (adj)

fundamenteel (adj)

govern (v)

heersen (v)

harmony (n)

harmonie (n)

be in decline (adv)

achteruitgaan (adv)

moral (adj)

moraal (adj)

move up (v)

omhoogklimmen (v)

numerous (adj)

talrijk (adj)

perseverance (n)

volharding (n)

philosopher (n)

filosoof (n)

principle (n)

principe (n)

prosper (v)

gedijen (v)

respectful (adj)

respectvol (adj)

restore (v)

herstellen (v)

root (n)

basis (n)

ruler (n)

heerser (n)

seek (v)

zoeken (v)

share (v)

delen (v)

virtue (n)

deugdzaamheid (n)

warlord (n)

krijgsheer (n)

wealth (n)

weelde (n)Unit 5 TRAVEL
Page 57
carry (v)

dragen (v)

delay (n)

vertraging (n)

essential ingredient(n)

essentieel bestanddeel (n)

luggage (n)

bagage (n)

pointless (adj)

zinloos (adj)

project (n)

project (n)

1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina