Intermediate Word List Word class abbreviationsDovnload 0.74 Mb.
Pagina3/6
Datum25.07.2016
Grootte0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6

Pages 58–59
dense (adj)

dicht (adj)

exploit (v)

exploiteren (v)

footwear (n)

schoeisel (n)

penknife (n)

zakmes (n)

remove (v)

verwijderen (v)

survey (v)

enquete (v)

life-threatening (v)

levensbedreigend (v)

trek (n)

trektocht (n)

untouched (adj)

onaangeroerd (adj)Pages 60–61
bump (v)

botsen (v)

crowded (adj)

druk (adj)

destination (n)

bestemming (n)

exotic (adj)

exotisch (adj)

flock (v)

zwerm (v)

holidaymaker (n)

vakantieganger (n)

inspired (v)

geinspireerd (v)

instructor (n)

instructeur (n)

nightlife (n)

nachtleven (n)

promote (v)

promoten (v)

sky-diving (n)

sky-diving (n)

surroundings (n)

omgeving (n)

tropical (adj)

tropisch (adj)

twist (v)

draaien (v)

unspoilt (adj)

onaangeroerd (adj)Pages 62–63
boom (n)

opleving (n)

curious (adj)

vreemd (adj)

damaging (adj)

schadelijk (adj)

decline (n)

afname (n)

downside (n)

nadeel (n)

dump (v)

dumpen (v)

experiment (v)

experimenteren (v)

habitat (n)

leefgebied (n)

harmful (adj)

schadelijk (adj)

long-haul (n)

lang (n)

low-cost (adj)

goedkoop (adj)

phenomenon (n)

fenomeen (n)

unbroken (adj)

ononderbroken (adj)

upwards (adv)

hoger (adv)

vital (adj)

essentieel (adj)Pages 64–65
allowance (n)

toelage (n)

arrange (v)

regelen (v)

baggage (n)

bagage (n)

boarding card (n)

instapkaart (n)

customs (n)

douane (n)

delay (n)

vertraging (n)

disease (n)

ziekte (n)

glorious (adj)

prachtig (adj)

hire (n)

huur (n)

infectious (adj)

besmettelijk (adj)

poison (n)

gif (n)

spray (v)

sproeien (v)

travel sick (n)

reisziek (n)Page 67
aim (n)

doel (n)

challenge (n)

uitdaging (n)

desperate (adj)

wanhopig (adj)

gem (n)

juweel (n)

logging (n)

exploitatie (n)

overwhelmed (adj)

overweldigd (adj)

record (n)

record (n)

stepping stone (n)

opstap (n)

Unit 6 WELLBEING
Page 69
combination (n)

combinatie (n)

fat (n)

vet (n)

healthy (adj)

gezondheid (adj)

nutritional quality (adj)

voedingswaarde (adj)

nutritious (adj)

voedzaam (adj)

scale (n)

schaal (n)

scheme (n)

planning (n)Pages 70–71
authentic (adj)

authentiek (adj)

boil (v)

koken (v)

boycott (v)

boycotten (v)

connoisseur (n)

kenner (n)

criteria (n)

criteria (n)

crust (n)

korst (n)

elite (adj)

elite (adj)

ferment (v)

fermenteren (v)

generic (adj)

generisch (adj)

(be) granted (v)

toegewezen (krijgen) (v)

guarantee (n)

garantie (n)

motion (n)

beweging (n)

pedigree (n)

stamboom (n)

peel (v)

schillen (v)

raw (adj)

ongekookt (adj)

rival (n)

rivaal (n)

smell (n)

geur (n)

spiral (v)

spiraal (v)

status (n)

status (n)

strict (adj)

streng (adj)

taste (n)

smaak (n)

virgin (adj)

eerste persing (adj)

warned (v)

gewaarschuwd (v)Pages 72–73
attitude (n)

houding (n)

chew (v)

kauwen (v)

craving (n)

verlangen (n)

drop (v)

dalen (v)

imaginary (adj)

denkbeeldig (adj)

mental (adj)

mentaal (adj)

obesity (n)

obesitas (n)

overweight (adj)

te zwaar (adj)

rate (n)

cijfer (n)

ridiculous (adj)

belachelijk (adj)

self-belief (n)

zelfvertrouwen (n)

strategy (n)

strategie (n)

willpower (n)

wilskracht (n)Pages 74–75
adequate (adj)

adequaat (adj)

alert (adj)

alert (adj)

alter (v)

wijzigen (v)

blood pressure (n)

bloeddruk (n)

consumption (n)

consumptie (n)

conventional (adj)

conventioneel (adj)

counteract (v)

tegengaan (v)

daylight (n)

daglicht (n)

dual (adj)

dubbele (adj)

fatigue (n)

vermoeidheid (n)

fuel (v)

aandrijven (v)

override (v)

onderdrukken (v)

psychoactive (adj)

psychoactief (adj)

reaction (n)

reactie (n)

relieve (v)

verlichten (v)

schedule (n)

planning (n)

solemn (adj)

plechtig (adj)

symptom (n)

symptoom (n)

traces (n)

sporen (n)

warning (n)

waarschuwing (n)

widespread (adj)

wijdverspreid (adj)Pages 76–77
bland (adj)

flauw (adj)

dish (n)

gerecht (n)

fry (v)

bakken (v)

order (n)

bestelling (n)

savoury (adj)

hartig (adj)

spicy (adj)

pikant (adj)Page 79
concern (v)

zorgen maken over (v)

control (n)

controle (n)

cute (adj)

schattig (adj)

cyanide (n)

cyanide (n)

delicious (adj)

heerlijk (adj)

fool (v)

voor de gek houden (v)

gill (n)

kieuw (n)

licence (n)

licentie (n)

major (adj)

zeer belangrijk (adj)

paralyse (v)

verlammen (v)

poison (v)

gif (v)

preparation (n)

voorbereiding (n)

puffer fish (n)

kogelvis (n)

regulations (n)

reglementen (n)

respirator (n)

ademhalingsmasker (n)

sake (n)

sake (n)

toxin (n)

toxine (n)

wear off (v)

uitwerken (v)

wisely (adv)

verstandig (adv)Unit 7 LIVING SPACE
Page 81
cramped (adj)

krap (adj)

flatmate (n)

huisgenoot (n)

housework (n)

huishoudelijk werk (n)

noisy (adj)

luidruchtig (adj)Pages 82–83
architect (n)

architect (n)

attic (n)

zolder (n)

balcony (n)

balkon (n)

basement (n)

kelder (n)

block (n)

blok (n)

central heating (n)

centrale verwarming (n)

chimney (n)

schoorsteen (n)

cool (n)

koel (n)

dirty (adj)

vuil (adj)

double glazing (n)

dubbele beglazing (n)

elements (n)

elementen (n)

fireplace (n)

haard (n)

full-time (adj)

voltijds (adj)

function (n)

functie (n)

garden (n)

tuin (n)

glare (v)

schitteren (v)

permanent (adj)

permanent (adj)

rent (v)

huren (v)

repair (n)

herstel (n)

shelter (n)

onderdak (n)

spare time (n)

vrijetijd (n)

stilt (n)

stelt (n)

terrace (n)

terras (n)

veranda (n)

veranda (n)Pages 84–85
built-up (adj)

opeengestapeld (adj)

diverse (adj)

verscheiden (adj)

dominate (v)

domineren (v)

financial (adj)

financieel (adj)

marsh (n)

moeras (n)

pristine (adj)

ongerept (adj)

resident (n)

bewoner (n)

run-down (n)

uitgeleefd (n)

skyscraper (n)

wolkenkrabber (n)

symbolic (adj)

symbolisch (adj)

troop (n)

troep (n)

1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina