Intermediate Word List Word class abbreviationsDovnload 0.74 Mb.
Pagina5/6
Datum25.07.2016
Grootte0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6

Pages 112–113
delicate (adj)

delicaat (adj)

delivery (n)

levering (n)

exchange (v)

uitwisselen (v)

floral (adj)

met bloemen (adj)

gift-wrap (n)

geschenkverpakking (n)

mark (n)

aanduiden (n)

pile (n)

stapel (n)

reference (n)

referentie (n)

return (v)

terugkeren (v)

rug (n)

tapijt (n)

rustic (adj)

rustiek (adj)

sale (n)

uitverkoop (n)

sofa (n)

sofa (n)

till (n)

kassa (n)Page 115
bargain (v)

onderhandelen (v)

cheat (v)

bedriegen (v)

craftsman (n)

ambachtsman (n)

haggle (v)

afdingen (v)

intention (n)

intentie (n)

pressure (v)

verplichten (v)

shopper (n)

inkoper (n)

watch out (v)

opletten (v)Unit 10 NO LIMITS!
Page 117
backpack (n)

rugzak (n)

dune (n)

duin (n)

key (adj)

essentieel (adj)

limit (n)

limiet (n)Pages 118–119
amputate (v)

amputeren (v)

bionic (adj)

bionisch (adj)

biotechnology (n)

biotechnologie (n)

blind (adj)

blind (adj)

burn (v)

branden (v)

confident (adj)

zelfzeker (adj)

deaf (adj)

doof (adj)

documentary (n)

documentaire (n)

fact (n)

feit (n)

fiction (n)

fictie (n)

futuristic (adj)

futuristisch (adj)

kidney (n)

nier (n)

limb (n)

ledemaat (n)

organ (n)

orgaan (n)

regeneration (n)

regeneratie (n)

specialise (v)

specialiseren (v)

transplant (n)

transplant (n)

treatment (n)

behandeling (n)Pages 120–121
algae (n)

algen (n)

dome (n)

koepel (n)

emit (v)

uitstralen (v)

expansion (n)

uitbreiding (n)

frozen (adj)

bevroren (adj)

horrifying (v)

gruwelijk (v)

limitless (adj)

onbeperkt (adj)

microbe (n)

microbe (n)

mirror (n)

spiegel (n)

modify (v)

wijzigen (v)

module (n)

module (n)

revolution (n)

revolutie (n)

rocky (adj)

rotsig (adj)

rotation (n)

rotatie (n)

soil (n)

aarde (n)Pages 122–123
barefoot (adj)

blootvoets (adj)

board (v)

aan boord gaan (v)

by-product (n)

nevenproduct (n)

crack (n)

barst (n)

epilepsy (n)

epilepsie (n)

flee (v)

vluchten (v)

hostile (adj)

vijandig (adj)

infest (v)

infesteren (v)

rebel (n)

rebel (n)

refugee camp (n)

vluchtelingenkamp (n)

shoot (v)

beschieten (v)

short-term memory (adj)

kort geheugen (adj)

soak (v)

doorweken (v)

struggle (v)

strijden (v)

suffer (v)

lijden (v)

surgery (n)

operatie (n)

territory (n)

territorium (n)

under threat (n)

onder bedreiging (n)

tough (adj)

hard (adj)

tundra (n)

toendra (n)Pages 124–125
antihistamine (n)

antihistamine (n)

bleed (v)

bloeden (v)

blood (n)

bloed (n)

cream (n)

crème (n)

cut (n)

snede (n)

deep (adj)

diep (adj)

itchy (adj)

jeukt (adj)

paradise (n)

paradijs (n)

plaster (n)

pleister (n)

sprain (n)

verstuiking (n)

need stitches (n)

moet genaaid worden (n)

swollen (adj)

gezwollen (adj)

trip (v)

struikelen (v)

tube (n)

tube (n)

wasp (n)

wesp (n)Page 127
adapt (v)

aanpassen (v)

altitude (n)

hoogte (n)

attribute (v)

toeschrijven (v)

biological (adj)

biologisch (adj)

breath (n)

adem (n)

breathe (v)

ademen (v)

cause (v)

veroorzaken (v)

complex (adj)

complex (adj)

enable (v)

in staat stellen (v)

evolution (n)

evolutie (n)

haemoglobin (n)

hemoglobine (n)

hypoxia (n)

hypoxie (n)

intense (adj)

intens (adj)

lungs (n)

longen (n)

needle (n)

naald (n)

obtain (v)

verkrijgen (v)

proof (n)

bewijs (n)

prospect (n)

vooruitzicht (n)

rapidly (adv)

snel (adv)Unit 11 CONNECTIONS
Page 129
analysis (n)

analyse (n)

bookmark (v)

als favoriet aanduiden (v)

celebrity (n)

beroemdheid (n)

column (n)

kolom (n)

direct (adv)

rechtstreeks (adv)

follow (v)

volgen (v)

gossip (n)

roddel (n)

headline (n)

koptitel (n)

interview (n)

interview (n)

misquote (v)

verkeerd citeren (v)

regularly (adv)

regelmatig (adv)

section (n)

sectie (n)

stereotype (n)

stereotype (n)

topic (n)

onderwerp (n)Pages 130–131
coincide (v)

samenvallen (v)

contractor (n)

contractant (n)

footage (n)

footage (n)

hit (n)

hit (n)

provoke (v)

provoceren (v)

unseen (adj)

gezien (adj)

go viral (n)

viraal worden (n)

Pages 132–133
broadband (adj)

breedband (adj)

ebook (n)

e-book (n)

eclipse (n)

eclips (n)

employee (n)

werknemer (n)

telescope (n)

telescoop (n)

texting (n)

sms-en (n)

tweet (v)

tweeten (v)

wifi (n)

wifi (n)Pages 134–135
connect (v)

verbinding maken (v)

crucial (adj)

cruciaal (adj)

entire (adj)

volledig (adj)

multiple (adj)

meerdere (adj)

petition (n)

petitie (n)

signature (n)

handtekening (n)

tragedy (n)

tragedie (n)Pages 136–137
agenda (n)

agenda (n)

associate (n)

partner (n)

concern (v)

zorgen maken over (v)

tone (n)

toon (n)

visible (adj)

zichtbaar (adj)Page 139
draw out (v)

putten uit (v)

fabulous (adj)

schitterend (adj)

goal (n)

doel (n)

hardship (v)

tegenspoed (v)

internally (adv)

intern (adv)

overcome (v)

overwinnen (v)

relate to (v)

verband houden met (v)

remark (v)

opmerken (v)

remote (adj)

verafgelegen (adj)

remove (adj)

verwijderen (adj)

scary (adj)

angstaanjagend (adj)

struggle (n)

strijd (n)

support (n)

ondersteuning (n)

undertake (v)

ondernemen (v)

unparalleled (adj)

ongeëvenaard (adj)Unit 12 EXPERTS
Page 141
clever (adj)

slim (adj)

fishing (n)

vissen (n)

tight (adj)

nauw (adj)Pages 142–143
camp (n)

kamp (n)

deserted (adj)

verlaten (adj)

dried (adj)

gedroogd (adj)

eye-opener (n)

oog-opener (n)

flatten (v)

plat maken (v)

hammock (n)

hangmat (n)

inadequate (adj)

ontoereikend (adj)

inappropriate (adj)

niet gepast (adj)

machete (n)

kapmes (n)

mosquito (n)

mug (n)

mummy (n)

mummie (n)

silence (n)

stilte (n)

tracker (n)

opsporing (n)

trumpet (v)

trompetteren (v)

tusk (n)

slagtand (n)

1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina