Internationale archieven van de persoonsgerichte benadering bibliografie in nederlands alphabetisch rooster bij auteurDovnload 89.7 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte89.7 Kb.


INTERNATIONALE ARCHIEVEN VAN DE PERSOONSGERICHTE BENADERING

BIBLIOGRAFIE IN NEDERLANDS
ALPHABETISCH ROOSTER BIJ AUTEUR

Velerhande Auteuren

W
Waaldijk -Holl, Olga Holl =Waaldijk-= ( ), Olga
Walraet ( ), V . (2001). Als een vulkaan waar lava uitstroomt: Facilitatie van de expressie van onuitgedrukte emoties door middel van de lege-stoel dialoog binnen de cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie. Leuven, Vlaamse Brabant, België: Katholieke Universiteit Leuven (specialisatieverslag). pp.

NL2001/01/0000 A10 Sp B BE VB Leuven


Warner ( ), Margaret S . (1991/1992). Het fragile proces. Psychotherapeutisch Paspoort, (5), 105-118. [(Tr.)].

NL1992/01/0100 A01 Ar 014 B US IL


Wauters ( ), S askia. (2003). To be or to exist: Psychotherapie als een groeiproces naar meer authentiek leven. Leuven, Vlaamse Brabant, België: Katholieke Universiteit Leuven (specialisatieverslag). pp.

NL2003/01/0000 A10 Sp B BE VB Leuven


Wauters ( ), Saskia. (2003/2004). To be or exist? Psychotherapie als groeiproces naar meer authentiek leven. In Leijssen ( ), Mia (Ed.); & Stinckens ( ), Nele (Ed.), Wijsheid in gesprekstherapie (pp. 99-115). Leuven Vlaamse Brabant, België: Universitaire Pers Leuven.

NL2004/01/0100 A10 Cp 017 B


Weber ( ), Wilfried. (1974/1976). Gesprekstherapie. Utrecht, Utrecht, Nederland: Spectrum. pp. [(Tr.)].

NL1976/01/0000 A10 Bb B


Weeda-Mannak, Wilna L  =Weeda-= Mannak ( ), Wilna L
Wegman ( ), E . (2005). De zin van bezinnen: Een onderzoek naar de validiteit en betrouwbaarheid van de Bezinningsschaal. Amsterdam, Noord Holland, Nederland: Vrije Universiteit Amsterdam (doctoraalscriptie). pp.

NL2005/01/0000 A10 Dt B NL NH Amsterdam


Weijers ( ), J Th G . (1994). Draucker, Claire Burke, Counselling survivors of childhood sexual abuse [Recensie]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 32(2), 73-75.

NL1994/01/0100 A10 Ar 003 B


Weiser ( ), Ann. (1996/1998). De kracht van focussen. Haarlem, Noord Holland, Nederland: De Toorts. pp. [(Tr.)]

EG1998/01/0000 A02 Bb B US CA Berkeley


Weissman ( ), M M ; Klerman ( ), G L ; Rounsaville ( ), B J ; Chrevron ( ), E S ; & Neu ( ), G . (19 /1989). Korte interpersoonlijke psychotherapie bij depressies. Psychotherapeutisch Paspoort, (5), 5-30. [(Tr.)].

NL1989/01/0100 A10 Ar 026 B US IL


Wels ( ), G . (1992). Therapeutintrventies in therapiesessies en leersessies focusing: Een analyse met een herwerkte vorm van Hill’s categorieënsystem Leuven, Vlaamse Brabant, België: Katholieke Universiteit Leuven (Faculteit van Psychologie en Pedagogischen Wetenschappen, licentiaatsverhandeling). pp.

NL1976/01/0000 A10 Lc B BE VB Leuven


Wepster ( ), D . (2003). Over tegenoverdracht en empathie bij overlevingsschuld en overlevingsschaamte. Tijdschrift voor Psychotherapie, 29(2), 115-132.

NL2003/01/0100 A10 Ar 018 B


Van Werde ( ), Dion. (1987). De puntjes opde i van schizophrenie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 29( ), 9-14.

NL1987/01/0100 A04 Ar 006 B BE WV Gent


Van Werde ( ), Dion. (1989). Restauratie van het psychologisch contract bij acute psychose. Tijdschrift voor Psychotherapie, 15( ), 271-279.

NL1989/01/0100 A04 Ar 009 B BE WV Gent


Van Werde ( ), Dion. (1990). Een contact-milieu voor psychotherapeutische mensen: Een toepassing van Prouty’s pre-therapie. Psychiatrie en Verpleging, 66(4), 186-194.

NL1990/01/0100 A04 Ar 009 B BE WV Gent


Van Werde ( ), Dion. (1990). De pre-therapie van G. F. Prouty: Psychotherapie met de pre-expressieve cliënt. Psychiatrie en Verpleging, 66(5), 287-292.

NL1990/01/0200 A04 Ar 006 B BE WV Gent


Van Werde ( ), Dion. (1990). De pre-therapie van G. F. Prouty: Psychotherapie met de pre-expressieve cliënt. In Dosen ( ), A (Ed.); & Flikweert ( ), D A (Ed.), Zorg voor geestelijke gezondheid bij zwakzinnigen weert (pp. 126-132). Groningen, Groningen, Nederland: Stichting Kinderstudies.

NL1990/02/0100 A04 Cp 007 B BE WV Gent


Van Werde ( ), Dion; & Willemaers ( ), R . (1990). Werken aan contact: Een illustratie van pretherapie met een chronisch psychotische vrouw. Gent, Oost Vlanderen, België: Kliniek St. Camillus. pp.

NL1990/03/0000 A04 Bb B BE WV Gent


Van Werde ( ), Dion. (1991). Prouty’s inspiratie in het residetieel psychotherapeutisch werken met psychose-gevoelige mensen. Leuven, Vlaamse Brabant, België: Katholieke Universiteit Leuven (Faculteit van Psychologie en Pedagogischen Wetenschappen, specialisatieverslag). pp.

NL1991/01/0000 A04 Sp B BE BR Leuven


Van Werde ( ), Dion. (1992). Contact-faciliteren werk op een afdeling psychosenzorg: Een vertaling van Prouty’s pre-therapie. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 30(4), 3-20.

NL1992/01/0100 A04 Ar 018 B BE WV Gent


Van Werde ( ), Dion; & Prouty ( ), Garry F . (1992). Het herstellen van het psychologisch contact bij een schizophrene jonge vrouw: Een toepassing van pre-therapie. Tijdschrift voor Klinische Psychotherapie, 22( ), 269-280.

NL1992/02/0100 A04 Ar 012 B BE WV Gent


Van Werde ( ), Dion. (1993). Bespreking van de behandeling van een persoon met een somatische hallucinatie. Voorstelling in het 2de Nederlandstalig Congres voor Cliëntgerichte Psychotherapie. Veldhoven, Limburg, Nederland: ; - . pp.

NL1993/01/0100 A04 Pr B BE WV Gent


Van Werde ( ), Dion. (1994). “Werken aan contact” als leidmotief van de wekelijkse afdelingsvergadering in residentiële psychosenzorg. Tijdschrift voor Psychiatrie, 36(8), 571-584.

NL1994/01/0100 A04 Ar 014 B BE WV Gent


Van Werde ( ), Dion; & Van Akoleyen ( ), J . (1994). “Verankering” als kernidee van residentiële psychosenzorg. Tijdschrift voor Klinische Psychologie, 24( ), 293-302.

NL1994/02/0100 A04 Ar 010 B BE WV Gent


Van Werde ( ), Dion. (1995). Conctact-faciliterend werk op een afdeling psychosenzorg: Een vertaling van Prouty's pre-therapie. In Lietaer ( ), Germain (Ed.); & van Kalmthout ( ), Martin A (Ed.), Praktijkboek gesprekstherapie: Psychopathologie en experiëntiële procesbevordering (pp. 178-187). Utrecht, Utrecht, Nederland: De Tijdstroom.

NL1995/01/0100 A04 Cp 010 B BE WV Gent


Van Werde ( ), Dion. (1997). Werken aan contact met een chronisch psychotische vrouw: Een illustratie van Dr. G. G. Prouty’s pretherapie. Gent, Oost Vlanderen, België: Rijksuniversiteit Gent (Faculteit van de Psychologie en Pedagogische Wetenschapen). VHS. ’.

NL1997/01/0000 A04 Vt ’ B BE WV Gent


Van Werde ( ), Dion. (2000). Persoonsgerichte psychosezorg: de tegenstelling “maatschappij” en “proces” overstegen?. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 38(4), 274-279.

NL2000/01/0100 A04 Ar 006 B


Van Werde ( ), Dion. (2004). Cliëntgericht werken met psychotisch functioneren. In Leijssen ( ), Mia (Ed.); & Stinckens ( ), Nele (Ed.), Wijsheid in gesprekstherapie (pp. 209-224). Leuven Vlaamse Brabant, België: Universitaire Pers Leuven.

NL2004/01/0100 A04 Cp 0167 B


van der Werff ( ), J J . (1993). Het ‘Zelf’: Een bruikbaar begrip. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 31(2), 21-34.

NL1993/01/0100 A10 Ar 014 B


van der Werff ( ), J J . (1994). Freeman, Mark, Rewriting the self [Recensie]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 32(1), 28-35.

NL1994/01/0100 A10 Ar 008 B


Werthen ( ), S . (2001). De beleving van de therapeut als kompa:. Een cliëntgerichte psychotherapie bij een klagende vrouw. Leuven, Vlaamse Brabant, België: Katholieke Universiteit Leuven (specialisatieverslag). pp.

NL2001/01/0000 A01 Sp B BE VB Leuven


Weterings ( ), A P ; & Onbekend. (1988). Over het verstreken van informatie aan derden. VRT Medelingenblad, (2), 58-66.

NL1988/01/0100 A10 Ar 009 B BE


Weterings ( ), A P (1994). Hallam, R., Counselling for anxiety problems [Recensie]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 32(1), 45-46.

NL1994/01/0100 A10 Ar 002 B


Weterings ( ), Lex. (1998). Street, E. & Downey, J., Brief therapeutic consultations [Boekbespreking]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 36(2), 144-145.

NL1998/01/0100 A10 Ar 002 B


Van Wezemael ( ), K . (1986). Client-centered therapeut, een langzaam gevormde identiteit: Personlijke reflecties omtrent Rogers’ mensvisie en zijn concept van onvoorwaardelijke aanvaarding. Leuven, Vlaamse Brabant, België: Katholieke Universiteit Leuven (Faculteit van Psychologie en Pedagogischen Wetenschappen, specialisatieverslag). pp.

NL1986/01/0000 A10 Sp B BE BR Leuven


Widdershoven ( ), G A M . (1992). Hermeneutiek en client-centerer therapie. In Mooij ( ), A W M (Ed.); & Widdershoven ( ), G A M (Ed.), Hermeneutiik en psychologie: Interpretatie in theorievorming,ondeerxoek en psychotherapie (pp. 74-92). Amsterdam, Noord Holland, Nederland: Boom.

NL1995/01/0100 A10 Cp 019 B


Wiedemann ( ), N . (1999). Een analyse van mijn interventiestijl als beginnend cliëntgericht-experiëntieel therapeut. Leuven, Vlaamse Brabant, België: Katholieke Universiteit Leuven (specialisatieverslag). pp.

NL1999/01/0000 A10 Sp B BE VB Leuven


Van de Wiele ( ), Lieve. (1981). Exploratie van het begrip ovedracht. Leuven, Vlaamse Brabant, België: Katholieke Universiteit Leuven (Faculteit van Psychologie en Pedagogischen Wetenschappen, specialisatieverslag). pp.

NL1981/01/0000 A10 Sp B BE VB Leuven


Van de Wiele ( ), Lieve. (1999). Ursano, Robert J., Sonnenberg, Stephen M. & Lazar, Susan G. (Eds.), Concise guide to psychodynamic psychotherapy [Boekbespreking]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 37(4), - .

NL1999/01/0100 A10 Ar B BE


Wijngaarden ( ), Henk R . (1961). Gesprekstherapie. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en vaar Grensgebieden, 16( ), 421-432.

NL1961/01/0100 A02 Ar 012 B NL NH Amsterdam


Wijngaarden ( ), Henk R . (1965). De ontwikkeling in de niet-directieve therapie. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en vaar Grensgebieden, 20( ), 577-591.

NL1965/01/0100 A02 Ar 015 B NL NH Amsterdam


Wijngaarden ( ), Henk R ; & Petrie ( ), J F . (1970). Actuele ontwikkelingen in de psychotherapie: De client-centered therapie. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en vaar Grensgebieden, 25( ), 208-220.

NL1970/01/0100 A02 Ar 013 B NL NH Amsterdam


Wijngaarden ( ), Henk R . (1981). Psychotherapie en de wetenschap der psychologie. In Eisenga ( ), Ruut K A (Ed.); Wijngaarden ( ), Henk R (Ed.); Diekstra ( ), R F W (Ed.); Heuvens ( ), W (Ed.); & Stafley ( ), G (Ed.), Psychologie en psychotherapie (pp. 49-89). Amsterdam, Noord Holland, Nederland: Nederlands Instituut van Psychologen Bureau.

NL1981/01/0100 A02 Cp 041 B NL NH Amsterdam


Wijngaarden ( ), Henk R . (1982). Waarden in de psychologische therapieën. Tijdschrift voor Psychotherapie, 8( ), 297-307.

NL1982/01/0100 A02 Ar 011 B NL NH Amsterdam


Wijngaarden ( ), Henk R . (1984). Client-centered therapie: Een eigen identiteit? In Lietaer ( ), Germain (Ed.); van Praag ( ), Philip H (Ed.); & Swildens ( ), Johannes C A G (Ed.), Client-centered psychotherapie in bewening (pp. 41-53). Leuven, Vlaamse Brabant, België: ACCO.

NL1984/01/0100 A02 Cp 013 B NL NH Amsterdam


Wijngaarden ( ), Henk R . (1984). Valkuilen voor de therapeut. Tijdschrift voor Psychotherapie, 10( ), 195-197.

NL1984/02/0100 A02 Ar 003 B NL NH Amsterdam


Wijngaarden ( ), Henk R . (1984). Hernieuwde ontmoeting met Jung. Tijdschrift voor Psychotherapie, 10( ), 276-287.

NL1984/02/0200 A02 Ar 012 B NL NH Amsterdam


Wijngaarden ( ), Henk R . (1985). Luisteren naar dromen. Meppel, Drente, Nederland: Boom. pp.

NL1985/01/0000 A02 Bb B NL NH Amsterdam


Wijngaarden ( ), Henk R . (1987). Droom en actieve imagnatie. In Stafley ( ), G (Ed.); & Diekstra ( ), R F W (Ed.), Psychotherapie en welbevinden (pp. 111-119). , , Nederland: Ambo.

NL1987/01/0100 A02 Cp 009 B NL NH Amsterdam


Wijngaarden ( ), Henk R . (1987). Carl Ransom Rogers. Nederlands Tijdschrift voor Psychologie, 42( ), 93-98.

NL1987/02/0100 A02 Ar 006 B NL NH Amsterdam


Wijngaarden ( ), Henk R . (1988). Zingeving droom en actieve imaginatie. In Debats ( ), Dominique (Ed.), Psychotherapie en zingeving: Een breed spectrum van visies (pp. - ). Leuven, Vlaamse Brabant, België: ACCO. pp.

NL1988/01/0100 A02 Cp B NL NH Amsterdam


Wijngaarden ( ), Henk R . (1988). De theorie van Rogers: Een kritische beschouwing. VRT Medelingenblad, (2), 51-57.

NL1988/02/0100 A02 Ar 007 B NL NH Amsterdam


Wijngaarden ( ), Henk R . (1990). Het gebruik van dromen: Geleide dagdromen en actieve imaginatie bij client-centered psychotherapie. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 28(3), 14-30.

NL1990/01/0100 A02 Ar 017 B NL NH Amsterdam


Wijngaarden ( ), Henk R . (1991). Kan ik mijn cliënten client-centered behandelen of moet ik van mijn buren lenen? Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 29(2), 16-21.

NL1991/01/0100 A02 Ar 006 B NL NH Amsterdam


Wijngaarden ( ), Henk R . (1991). Brinton Perera, Sylvia, Op zoek naar de godin [Recensie]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 29(4), 42-43.

NL1991/01/0200 A02 Ar 002 B NL NH Amsterdam


Wijngaarden ( ), Henk R . (1993). Hirsch, R. D. (Hg.), Psychotherapie im Alter [Recensie]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 31(2), 62-63.

NL1993/01/0100 A02 Ar 002 B NL NH Amsterdam


Wijngaarden ( ), Henk R . (1993). Cushway, D. & Sewell, R., Counselling with dreams and nightmares [Recensie]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 31(3), 49.

NL1993/01/0200 A02 Ar 001 B NL NH Amsterdam


Wijngaarden ( ), Henk R . (1994). Becker, Carol S., Living and relating [Recensie]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 32(1), 53-55.

NL1994/01/0100 A02 Ar 003 B NL NH Amsterdam


Wijngaarden ( ), Henk R . (1994). Bosma, Martin, Werkboek empathie [Recensie]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 32(2), 43-44.

NL1994/01/0200 A02 Ar 002 B NL NH Amsterdam


Wijngaarden ( ), Henk R . (1994). van Eekeren, A. P. K., Vermoeide helden [Recensie]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 32(3), 74-75.

NL1994/01/0300 A02 Ar 002 B NL NH Amsterdam


Wijngaarden ( ), Henk R . (1995). Adler, G. & Meyerson, P. G. (Eds.), Confrontation in psychotherapy [Recensie]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 33(1), 67-68.

NL1995/01/0100 A02 Ar 002 B NL NH Amsterdam


Wijngaarden ( ), Henk R . (1996). Orbach, I., The hidden mind [Recensie]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 34(2), 89-91.

NL1996/01/0100 A02 Ar 003 B NL NH Amsterdam


Wijngaarden ( ), Henk R . (1996). Dryden, Windy, Research in counselling and psychotherapy [Recensie]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 34(4), 83-83.

NL1996/01/0200 A02 Ar 001 B NL NH Amsterdam


Willekens ( ), R . (1991). De dood: Een levensproces. Turnhout, Antwerpen, België: Faculteit voor Mens en Samenleving (specialisatieverslag). pp.

NL1991/01/0000 A10 Sp B BE


Willemaers ( ), H . (1974). De ouders als terapeut van het kind met problemen. Leuvens Bulletin LAPP, 23( ), 82-99.

NL1991/01/0100 A10 Ar 018 B BE


Willemaers ( ), H . (1984). Training in helpende vaardigheden. In Lietaer ( ), Germain (Ed.); van Praag ( ), Philip H (Ed.); & Swildens ( ), Johannes C A G (Ed.), Client-centered psychotherapie in bewening (pp. 377-394). Leuven, Vlaamse Brabant, België: ACCO.

NL1984/01/0100 A10 Cp 018 B BE


[Wils ( ), Carla; &] Snijders ( ), Johannes “Hans”. (1992). “Professionalisering, dat blijft het kernwoord”: Een interview met Carla Wils over Rogeriaanse therapie. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 30(3), 41-48.

NL1992/01/0100 A10 Ar 008 B


Wiltschko ( ), Johannes; & Köhne ( ), Friedhelm. (1981/1992). Van vaag gevoel naar heldere beveling. Psychotherapeutisch Paspoort, (5), 39-50. [(Tr.)].

NL1992/01/0100 A10 Ar 012 B


Wimmers ( ), M ; & Stevens ( ), N . (1977). Evaluatie met vier deelnemers aan ontmoetingsgroepen met ouderen. Nederlands Tijdschrift voor Gerontologie, 8( ), 134-137.

NL1992/01/0100 A10 Ar 004 B


de Wit ( ), C A M . (1995). Harrington, R., Depressive disorder in childhood and adolescence [Recensie]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 33(1), 54-60.

NL1995/01/0100 A10 Ar 007 B


Witeveen ( ), H . (2006). Wordt coping door de cliënt gezien als factor die bijdraagt aan een succesvolle therapie?. Amsterdam, Noord Holland, Nederland: Vrije Universiteit Amsterdam (doctoraalscriptie). pp.

NL2006/01/0000 A10 Dt B NL NH Amsterdam


van Woerden ( ), R K . (1993). Zingevingen als noodzakelijk aandachtsgebied in psychotherapie. Voorstelling in het 2de Nederlandstalig Congres voor Cliëntgerichte Psychotherapie. Veldhoven, Noord Brabant, Nederland: ; - . pp.

NL1993/01/0100 A10 Pr B


de Wolf ( ), M H M . (1988). Kort en goed met een vraagteken. Tijdschrift voor Psychotherapie, 14(2), 70-82.

NL1988/01/0100 A10 Ar 013 B


de Wolf ( ), M H M . (1993). Van oedipus naar narcissus. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 31(2), 35-51.

NL1993/01/0100 A10 Ar 017 B


de Wolf ( ), M H M . (1997). Waar Freud en Rogers elkaar ontmoeten: Steun en inzicht oftewel holding en interpretatie in psychoanalytische psychotherapie. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 35(3), 192-206.

NL1997/01/0100 A10 Ar 015 B


de Wolf ( ), Thijs. (1999). Bateman, A. & Holmes, J., Introduction to psychoanalysis: Contemporary theory and practice [Boekbespreking]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 37(1), - .

NL1999/01/0100 A10 Ar B NL


de Wolfe ( ), B E . (19 /1993). Zelfbeleven en de geïntegreerde behanddeling van de angstoornissen. Psychotherapeutisch Paspoort, (5), 19-37. [(Tr.)].

NL1993/01/0100 A10 Ar 019 B NL NH


Wolff =van Embden-= ( ), Odile. (1994). van der Veer, Guus, Counselling and therapy with refugees: Psychological problems of victims of war, torture and repression [Recensie]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 32(2), 64-69.

NL1994/01/0100 A10 Ar 006 B


Wolff =van Embden-= ( ), Odile. (1996). Begemann, F. A., Hulp aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog: Een visie [Recensie]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 34(2), 58-63.

NL1996/01/0100 A10 Ar 006 B


Wolff =van Embden-= ( ), Odile. (1997). Jenson, Jean, Reclaiming your life: A step by step guide to using regression therapy to overcome the effects of childhood abuse [Recensie]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 35(2), 151-152.

NL1997/01/0100 A10 Ar 002 B


Wolff =van Embden-= ( ), Odile. (1998). Palmer, Stephen & Varma, Ved (Eds.), The future of counselling and psychotherapy [Boekbespreking]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 36 (3), 228.

NL1998/01/0100 A10 Ar 001 B


Wolff =van Embden-= ( ), Odile. (1999). van Eck, Odile, Ongewenste kinderloosheid: Een onzichtbaar verlies [Boekbespreking]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 37(4), - .

NL1999/01/0100 A10 Ar B


Wollants ( ), George. (1993). Psychotherapie als symboliseringsproces. In Vlaamse Vereniging voor Gestalttherapie (Ed.), De helende kracht van symbolen in psychotherapie (pp. 12-23). Antwerpen, Antwerpen, België: .

NL1993/01/0100 B06 Cp 012 B


Wollants ( ), George; & Missiaen ( ), J Claude. (1993). De experiëntiële benadering in de FMS: Een ontmoeting tussen client-centered therapie en gestalttherapie. Facultatif, 21(85), - .

NL1993/02/0100 B06 Ar B


Wollants ( ), George. (1993). Dromen te goeder trouw. Turnhout, Antwerpen, België: Faculteit voor Mens en Samenslevig. pp.

NL1993/03/0000 B06 Mn B BE AW Turnhout


Wollants ( ), George. (1994). Gestaltgroepstherapie. Tijdschrift voor Gestalttherapie, 1( ), 5-25.

NL1994/01/0100 B06 Ar 021 B


Wollants ( ), George. (1995). Hulpverlening en (on)macht. Tijdschrift voor Gestalttherapie, 2( ), 5-18.

NL1995/01/0100 B06 Ar 014 B


Wollants ( ), George. (1996). Overdracht: Een gestaltvisie. Tijdschrift voor Gestalttherapie, 3( ), 42-53.

NL1996/01/0100 B06 Ar 012 B


Wollants ( ), George. (1996). Psychopathologie: pathologie van het wisselwerkend veld: Gestalttheoretische achtergronden. Tijdschrift voor Gestalttherapie, 5( ), 3-14.

NL1996/01/0100 B06 Ar 012 B


Wollants ( ), George; & Lietaer ( ), Germain. (2000). De existentiële dimensie. In Trijsburg ( ), R Wim (Ed.); Colijn ( ), Sjoerd (Ed.); Collumbien ( ), Eliane (Ed.); & Lietaer ( ), Germain (Ed.), Handbook integratieve psychotherapie (pp. II 4.1-31). Utrecht, Utrecht, Nederland: De Tijdstroom.

NL2000/01/0100 B06 Cp 031 B


Wollants ( ), George; Missiaen ( ), J -Claude; Gundrum ( ), Monica; & Lietaer ( ), Germain. (2000). Gloria-Perls onder experiëntieel vergrootglas. Tijdschrift voor Gestalttherapie, 7(7), 47-76.

NL2000/02/0100 B06 Ar 030 B


Wollants ( ), George; Missiaen ( ), J -Claude; & Leys ( ), C . (2004). Ervaringsgerichte begeleiding van A tot Z. Turnhout, Antwerpen, België: Faculteit Mens en Samenleving. pp.

NL2004/01/0000 B06 Bb B


Wolters ( ), Roelof. (1995). Jones, Elsa, Family system therapy: Developments in the Milan systemic therapies [Recensie]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 33(4), 75-76.

NL1995/01/0100 A10 Ar 002 B


Wolters ( ), Roelef. (1998). Snijders, Hans & Römer, Carleen, Inleiding in de cliëntgerichte groepspsychotherapie [Boekbespreking]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 36(1), 67-68.

NL1998/01/0100 A10 Ar 002 B


Wolters ( ), Roelof. (1999). Horowitz, M. J., Formulation as a basis for planning psychotherapy treatment [Boekbespreking]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 37(4), - .

NL1999/01/0100 A10 Ar B


Wolters ( ), Roelof. (2000). Snijders, Hans & Römer, Carleen, Interactionele cliëntgerichte groepspsychotherapie: Hoofdstuk D2 uit het Handboek Groepspsychotherapie onder redactie van T. Berk (aanvulling 18, april) [Boekbespreking]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 38(1), - .

EG2000/01/0100 A10 Ar B

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina