Internationale archieven van de persoonsgerichte benadering bibliografie in nederlands alphabetisch rooster bij auteurDovnload 38 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte38 Kb.


INTERNATIONALE ARCHIEVEN VAN DE PERSOONSGERICHTE BENADERING

BIBLIOGRAFIE IN NEDERLANDS
ALPHABETISCH ROOSTER BIJ AUTEUR

Velerhande Auteuren

J
de Jager ( ), Paul. (1998). Daines, Brian, Gask, Linda & Usherwood, Tim, Medical and psychiatric issues for counsellors [Boekbespreking]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 36(4), - .

NL1998/01/0100 A10 Ar B


Jansen ( ), B . (2003). Fragiel proces: Tussen evenwicht en chaos. Leuven, Vlaamse Brabant, België: Katholieke Universiteit Leuven (specialisatieverslag). pp.

NL2003/01/0000 A01 Sp B BE VB Leuven


Janssen ( ), Chris. (2004). Cliëntgericht werken bij eetstoornissen. In Leijssen ( ), Mia (Ed.); & Stinckens ( ), Nele (Ed.), Wijsheid in gesprekstherapie (pp. 167-181). Leuven Vlaamse Brabant, België: Universitaire Pers Leuven.

NL2004/01/0100 A01 Cp 015 B


Janssens ( ), H . (1984). Client-gerichte basishoudingen in de relatie verpleegkundige-patiënt. Leuven, Vlaamse Brabant, België: Katholieke Universiteit Leuven (School voor Matschappelijke Gezondheidszorg, licentiaatsverhandeling). pp.

NL1984/01/0000 A10 Lc B BE VB Leuven


Janzing ( ), J G E . (1993). Furtmayr-Schuh, Annelies, Het grote vergeten [Recensie]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 31(1), 41-43.

NL1993/01/0100 A10 Ar 003 B


Jaspers_(_),_L'>Jaspers ( ), L . (1975). Het groeibevorderend klimaat: Reflectie over de therapeutische relatie met sociaal gehandicapte jongeren. Leuven, Vlaamse Brabant, België: Katholieke Universiteit Leuven (Faculteit van Psychologie en Pedagogischen Wetenschappen, specialisatieverslag). 32 pp.

NL1975/01/0000 A10 Sp 032 B BE VB Leuven


Jaspers ( ), L . (1977). Feedback: Hoe ik een ander kan helpen groeien. Tijdschrift voor Sociaal Welzijn an Maatschappelij Werk, 4( ), 200-207.

NL1977/01/0100 A10 Ar 008 B


Jaspers ( ), L . (1985). Zieken en zorgen: Psychosociale begeleiding van patiënten en hun familie. Leuven, Vlaamse Brabant, België: ACCO. pp.

NL1985/01/0000 A10 Bb B


Jaspers ( ), L . (1987). Helpen: Een verhaal over macht en onmacht. In Jaspers ( ), L (Ed.); & Onbekend (Ed.), Verpleegkunde op het kruispunt (pp. 23-51). Leuven, Vlaamse Brabant, België: ACCO.

NL1987/01/0100 A10 Cp 029 B


Jaspers ( ), L . (1990). Hulp verlenen: Psychosociale begeleidung toegelicht. Leuven, Vlaamse Brabant, België: ACCO. pp.

NL1990/01/0000 A10 Bb B


Jaspers ( ), L . (1993). Het functioneringsgesprek. Impuls, 23(3), 151-162.

NL1993/01/0100 A10 Ar 012 B


Jaspers ( ), L . (1995). Wat zie ik? Wat hoor ik? Hoe reageer ik? Pedagogische Bijdragen, (118), 63-67.

NL1995/01/0100 A10 Ar 005 B


Jaspers ( ) L . (1996). Omgaan met weerstand: Een communicatieve en interactionele kijk. Impuls, 26(3), 103-113.

NL1996/01/0100 A10 Ar 011 B


Jennen_(_),_Myriam'>Jennen ( ), E . (1985). Therapeutische interventies in partnerrelatietherapie: Aanzet tot constructie van een koderingssystem. Leuven, Vlaamse Brabant, België: Katholieke Universiteit Leuven. pp.

NL1985/01/0000 A10 Mn B BE VB Leuven


Jennen ( ), Myriam. (1974). De onvoorwaarfelijke positieve gezindheid: reflectie over de beleving en communicatie van deze therapeutische grondhouding. Leuven, Vlaamse Brabant, België: Katholieke Universiteit Leuven (Faculteit van Psychologie en Pedagogischen Wetenschappen, specialisatieverslag). 30 pp.

NL1974/01/0000 A10 Sp 030 B BE VB Leuven


Jennen ( ), Myriam. (1979). De kliënt-gerichte psychotherapie. Farmaceutisch Tijdschrift voor België, 56(6), 380-384.

NL1995/01/0100 A10 Ar 005 B


Jennen ( ), Myriam. (1991). Hülsemann, Irmgard, Doe het dan voor mij [Recensie]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 29(4), 43-44.

NL1991/01/0100 A10 Ar 002 B


Jennen ( ), Myriam. (1993). Client-centered therapie: Haar eigenheid in verscheidenheid. Voorstelling in het 2de Nederlandstalig Congres voor Cliëntgerichte Psychotherapie. Veldhoven, Noord Brabant, Nederland: ; - . PP.

NL1993/01/0100 A10 Pr B


Jennen ( ), Myriam. (1994). Russel, Janice, Out of bounds [Recensie]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 32(1), 46-47.

NL1994/01/0100 A10 Ar 002 B


Jennen ( ), Myriam. (1995). Congruentie: Een onderbelichte invalsweg tot procesbevordering. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 33(1), 17-24.

NL1995/01/0100 A10 Ar 008 B


Jennen ( ), Myriam. (1995). Brazier, David (Ed.), Beyond Carl Rogers [Recensie]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 33(1), 75-77.

NL1995/01/0200 A10 Ar 003 B


Jennen ( ), Myriam. (1995). Grosch, William N., & Olsen, David C., When helping starts to hurt [Recensie]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 33(4), 68-69.

NL1995/01/0300 A10 Ar 002 B


Jennen ( ), Myriam. (1996). Mearns, Dave, Developing person-centred counselling [Recensie]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 34(2), 51-52.

NL1996/01/0100 A10 Ar 002 B


Jennen ( ), Myriam. (1998). Farber, B., Brink, D. & Raskin, P. (Eds.), The psychotherapy of Carl Rogers: Cases and commentary [Boekbespreking]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 36(2), 140-141.

NL1998/01/0100 A10 Ar 002 B


Jennen ( ), Myriam. (2004). Bemiddeling: Een uitdaging voor de cliëntgerichte therapeut. In Leijssen ( ), Mia (Ed.); & Stinckens ( ), Nele (Ed.), Wijsheid in gesprekstherapie (pp. 279-296). Leuven Vlaamse Brabant, België: Universitaire Pers Leuven.

NL2004/01/0100 A10 Cp 018 B


Jeuken ( ), Jac. (1994). De Corte, J., Adriaenssens, P., Bolten, J. & Bloemen, M. (Red.), Onder druk: Thema’s uit de residentiële kinderpsychiatrie [Recensie]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 32(4), 71-74.

NL1994/01/0100 A10 Ar 004 B


Jeuken ( ), Jac. (1995). Rigter, Jakop, Psychologie voor de praktijk [Recensie]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 33(1), 87-90.

NL1995/01/0100 A10 Ar 004 B


Jeuken ( ), Jac. (1996). Reimers, S. & Treachter, A., Introducing user-friendly family therapy [Recensie]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 34(1), 60-63.

NL1996/01/0100 A10 Ar 004 B


Jeuken ( ), Jac. (1996). Pearlman, L.A. & Saakvitne, K.W., Trauma and the therapist: Countertransference and vicarious traumatization in psychotherapy with incest survivors [Recensie]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 34(3), 81-84.

NL1996/01/0200 A10 Ar 004 B


Jeuken ( ), Jac. (1998). Mackewn, Jennifer, Developing gestalt counselling. A field theoretical and relational model of contemporary gestalt counselling and psychotherapy [Boekbespreking]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 36(4), - .

NL1998/01/0100 A10 Ar B


Jeuken ( ), Jac. (1999). Goldberg, M.C., The art of the question: A guide to short-term question-centered therapy [Boekbespreking]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 37(1), - .

NL1999/01/0100 A10 Ar B


de Jong ( ), Rendel D . (2000). Burnout: Het noodlot van de betrokken hulpverlener?. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 38(1), 39-51.

NL2000/01/0100 A10 Ar 013 B


de Jonge =-Ploegmakers= ( ), Rieneke. (1994). Bubenzer, Donald L. & West, John D., Counselling couples [Recensie]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 32(3), 54-55.

NL1994/01/0100 A10 Ar 002 B


de Jonge =-Ploegmakers= ( ), Rieneke; & Ploegmakers ( ), Janneke. (1995). Ross, Randall R. & Altmaier, Elizabeth M., Intervention in organizational stress [Recensie]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 33(2), 65-68.

NL1995/01/0100 A10 Ar 004 B


de Jonge =-Ploegmakers= ( ), Rieneke. (1995). Gezinstherapie, een rotonde. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 33(3), 3-18.

NL1995/01/0200 A10 Ar 016 B


de Jonge =-Ploegmakers= ( ), Rieneke; & Ploegmakers ( ), Janneke. (1996). Palmer, Stephen & Dryden, Windy, Counselling for stress problems [Recensie]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 34(2), 57-58.

NL1996/01/0100 A10 Ar 002 B


de Jonge =-Ploegmakers= ( ), Rieneke. (1997). Nathanson, Donald L. (Ed.), Knowing feeling: Affect, script and psychotherapy [Recensie]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 35(4), 341-343.

NL1997/01/0100 A10 Ar 003 B


de Jonge =-Ploegmakers= ( ), Rieneke. (2000). Littrell, John M., Brief counseling in action [Boekbespreking]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 38(1), - .

NL2000/01/0100 A10 Ar B


de Jonghe ( ), F . (1992). Afwijzing en depressie. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 30(1), 28-36.

NL1992/01/0100 A10 Ar 009 B


Jonker ( ), Kosse; & de Vries ( ), Jan. (2000). Interpersoonlijke psychotherapie bij depressie; een vorm van integratieve psychotherapie?!. In Trijsburg ( ), R Wim (Ed.); Colijn ( ), Sjoerd (Ed.); Collumbien ( ), Eliane (Ed.); & Lietaer ( ), Germain (Ed.), Handbook integratieve psychotherapie (pp. VII 7.1-20). Utrecht, Utrecht, Nederland: De Tijdstroom.

NL2000/01/0100 A10 Cp 020 B


Jonkers ( ), Frits. (1997). Lenz, G. & Fischer, P., Behandlungsstrategien bei therapieresistenter Depression [Recensie]. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 35(1), 73.

NL1997/01/0100 A10 Ar 001 B

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina