Internetbegeleiding 27 februari 2009 voorbehandelingDovnload 302.83 Kb.
Pagina1/3
Datum24.07.2016
Grootte302.83 Kb.
  1   2   3
INTERNETBEGELEIDING 27 FEBRUARI 2009
VOORBEHANDELING (en voortgang).
Vrijdag 22 februari 2008 (verleden jaar dus) hebben we vergaderd met één van de belangrijkste fabrikanten van middelen die dienen om het vaasleven te verlengen.

Daarna zijn we gestart met houdbaarheidsproeven in april. Deze brachten dermate veel commotie dat we al spoedig benaderd werden door de veiling Flora Holland.

Daarna hebben we gezamenlijk (Kolster, Flora Holland en Pokon en Crysal) rond de tafel gezeten in Aalsmeer, waar na een goed verlopen gesprek is afgesproken dat nu partijen op een constructieve manier met elkaar in gesprek zijn gekomen, Kolster zich er verder niet meer mee zou bezighouden en dat de veiling de communicatie zou verzorgen. Nu denkt u misschien: Daarna werd het oorverdovend stil!

Achter de schermen wordt echter gewerkt aan het testen van de nieuwe middelen en ons is toegezegd, dat indien (hortensia)kwekers de nieuwe Chrysal Clear nr. 3 zouden wensen te gebruiken, ze welwillend tegemoet zouden worden getreden.
Ter herinnering:
Tot nu toe was voor bloeiende heesters meestal de rozenvoorbehandeling voorgeschreven, een meestal vrij juiste conclusie daar ook de roos een bloeiende heester is evenals hortensia, jasmijn, sneeuwbal etc.

De voorschriften waren echter bindend voorgeschreven (verplicht dus) en bij overtreding kreeg men een waarschuwing en een slechtere B.I.

Voordeel van de ondertussen weer vervallen niet meer bindende voorschriften was dat er meer ruimte zou zijn voor het experimenteren met en gebruik van andere middelen.

Chrysal Clear nr. 2 (Professional) heeft een zeer goede werking op de houdbaarheid van heesterachtige bloemen (als hortensia en sneeuwbal) en bladeren (als Weigela).

Crysal Clear nr 3 (Professional) is een nieuwe uitgave in deze serie, deze werkte op hortensia zeer goed: Lentegroen in april stond 14 dagen! Let wel voor andere gewassen als Deutzia bloemen was nr. 3 soms te sterk: wel een goede bloei, maar schade aan het blad, testen is dus geen overbodige luxe. Gebruik hier nr. 2 of een lagere concentratie

nr. 3. Feitelijk is de “oude” voorgeschreven voorbehandeling (rozenvoorbehandeling: Chrysal RVB, Rosaflor of Florissant 600, dit is ongeveer hetzelfde, maar van diverse fabrikanten) een behandeling die ook nogal eens averechts werkt: Het is een goede voorbehandeling, indien de bloemen echter langer dan 2,5 dag op deze middelen staan werkt het averechts en brengt schade toe aan blad en vaasleven. In de keten gebeurt dit echter nogal vaak: U zet ze op de voorbehandeling, ze gaan op de voorbehandeling naar de veiling, de koper wisselt ook niet van fust en laat de bloemen vaak nog meerdere dagen gekoeld staan en soms staan de bloemen zelfs uiteindelijk bij de bloemist nog op het water met voorbehandeling dat u er in eerste instantie in hebt gedaan.

Chrysal Clear nr 2 bevat geen aluminium en heeft veel meer voedende elementen.

Ons is ook bekend dat sommige hortensiatelers gebruik maakten van een mengsel van rozenvoorbehandeling en Chrysal Clear nr.2. Hierdoor voldeed men toch aan de veilingvoorschriften en gebruikte men tevens Chrysal Clear nr.2.

Hoe het vaasleven dan precies uitpakte is ons niet echt bekend.

Op Aalsmeer, met verreweg de grootste aanvoer van sneeuwballen (Viburnum), wordt en werd zo goed als al deze aanvoer reeds op Chrysal Clear nr 2 aangevoerd, iets waarvoor de veiling in verband met de verbetering van het vaasleven, ondanks de voorschriften een oogje toedeed.

VOORBEHANDELING (BLOEIENDE) HEESTERS (update)
De meeste bloeiende heesters kunnen beter een “voorbehandeling” krijgen voor een goed vaasleven. Hiervoor kan de rozenvoorbehandeling gebruikt worden, de snijroos is feitelijk ook een bloeiende heester. Deze voorbehandeling houdt in dat u wat aan het water in het fust toevoegt: Florissant 600, Chrysal- RVB, of Rosaflor, de bekende rozenmiddelen.

Voor bottelrozen (zeker indien geleverd zonder blad) is voorbehandeling niet nodig.

Bij voorbehandeling behoeft u geen chloorpil mee te geven.

Een uitstekend en veel gebruikt middel is ook Chrysal Clear nr. 2, vaak werkt dit nog beter dan bovengenoemde middelen. Hierop worden bijna alle “sneeuwballen” aangevoerd. Ook het vaasleven van Hortensia is beter op Crysal Clear nr. 2, de nieuwe nr. 3 werkt nog beter voor o.a. hortensia.
De volgende heesters hebben beslist de voorbehandeling nodig: Cephalanthus (halve dosering Crysal Clear nr 2 of evt. de helft van de rozenvoorbehandeling), Cytisus, Deutzia, Hydrangea, Philadelphus, Spiraea, Syringa en Viburnum (sneeuwbal).
Niet noodzakelijk, maar eventueel wenselijk: Aronia, Baccharis, Forsythia, Leycesteria, Rosa Oriental Fantasy en Viburnum tinus. De rozenvoorbehandeling is ook voorgeschreven voor Symphoricarpos. Helleborus is beter houdbaar indien op transport gezet met Chrysal Clear nr 2.
Voor Cotinus c. Royal Purple is Florissant 410 voorgeschreven, de Cotinus Green Fountain kan ook op dit middel, maar is ook zonder goed houdbaar, indien op de juiste tijd geoogst.
Ook Weigela heeft als voorschrift Florissant 410, Chrysal Clear nr 2 werkt ook goed.
Voor alle andere gewassen is Florissant 510 (of een ander merk van de z.g. chloorpil) verplicht.

Indien bij een steekproefsgewijze monstername op de veiling blijkt dat u zich niet aan de voorschriften hebt gehouden krijgt u een waarschuwing.
VERTICILLIUM en ONDERZOEK PPO
PPO start een onderzoek naar de bestrijding van Verticillium dahliae, in onze teelten voornamelijk voorkomend in Cotinus, Rosa, Viburnum en sommige sneeuwbessen.

Doel van het onderzoek is het in kaart brengen en beproeven van meerdere methoden, waaronder biofumigatie (grondontsmetting met groenbemesters) en antagonisten (natuurlijke bestrijders) om deze schimmel te bestrijden.

Het project bestaat uit waarnemingen onder proefcondities, gevolgd door testen op praktijkbedrijven.

Andere relevante onderzoeken die goedgekeurd zijn voor onderzoek:
Groeiremming rozen in pot (kan voor onze gewassen ook van nut zijn)

Vruchtwisseling vaste planten

Vervolg screeningsonderzoek middelen

Innovatieve onkruidbestrijding.
TOELATINGEN EN TOELICHTING
ACTARA (12679N)
Actara heeft toelating gekregen voor onze teelten. Het zit in dezelfde groep als Admire, Gazelle en Calypso. Het werkt op luis, witte vlieg en trips. Ook is het middel werkzaam tegen bladvlo, maar hiervoor is nog geen toelating. De fabrikant claimt dat in de genoemde groep Actara de sterkste werking tegen trips heeft.

Dosering: Tegen luis 10 gram per 100 liter water en tegen witte vlieg 40 gram per 100 liter water. Toevoeging van 0,25 % lukfructose versterkt de werking. Het middel is NIET bijvriendelijk en ook in grondwater-beschermingsgebieden niet toegelaten.
FRUPICA SC (12229N)
Dit is een nieuw schimmel- en meeldauwmiddel met toelating voor onze gewassen.

De werkzame stof is totaal nieuw in onze teelten. Ook diverse bladvlekken worden bestreden. Voer zonodig een herhalingsbespuiting uit na ca. 7 dagen. Gebruik het middel niet meer dan 2 x per seizoen.

De dosering is 90 ml. Frupica per 100 liter water, voeg 20 ml. Silwet Gold uitvloeier per 100 liter toe voor een betere verdeling.
KERB FLO (10658 N)
Naast de poedervorm is nu ook de vloeibare vorm toegelaten.

De dosering is 2,5 tot 3,75 liter per hectare, afhankelijk van de grondsoort.

Bewezen kans op schade is er in enkele vaste planten: Aconitum, Chelone, Delphinium, Phlox en Veronica. Zie verder de recente historie.

Kerb kan worden gemengd met Linuron, Butisan, Basta en Finale (bij de laatste twee niet over het gewas spuiten, maar onderdoor met kap). Zie de historie voor de gebruiksaanwijzingen en gewasgevoeligheid. Volgens de DLV zijn er goede ervaringen met AZ en Kerb op pioenen. AZ heeft (nog) geen toelating voor vollegrondsteelten.
SPRUZIT-R concentraat (13122)
Dit is een middel tegen insecten en (spint)mijten. Het middel werkt niet systemisch, dus de insecten dienen goed geraakt te worden. Gebruik voldoende spuitvloeistof.
Het advies van de fabrikant:
Planten tot 50 cm. 600 liter vloeistof per ha.

- van 50-125 cm 900 -

- groter dan 125 1200 -
De dosering is voor mijten tripsen en luizen is 1 liter per 100 liter water, voor witte vlieg in bedekte teelten 1,5 liter en voor schild-, wol- en dopluis 2 liter per 100 liter water.

Let op: Bij dosering van 1,5 liter of meer is uitsluitend een bespuiting van gewassen tot maximaal 50 cm. hoogte toegestaan.

Het middel krijgt ook een toelating voor particulier gebruik en derhalve mag worden aangenomen dat het weinig of niet giftig is.

Of het middel bijvriendelijk is, is ons niet bekend.

BEMESTING SNEEUWBAL (VIBURNUM OP. ROSEUM) in pot (update)
Sneeuwbal in pot wordt vaak bemest met Osmocote. Het minst risicovol is een bemesting met Osmocote 12-14 maanden, het is beter om dit in dan op de pot doseren, in verband met vochttoestand en gelijkmatige afgifte. Als het kouder wordt stopt de afgifte, bij het forceren wordt de potgrond weer warmer en wordt weer mest afgegeven. De meststof is rustig, dus kans op schade is nagenoeg niet aanwezig.

Het is bij deze meststof echter niet mogelijk de groei naar wens te remmen door middel van de bemesting, men moet remmen met Alar, Tilt en/of CCC en/of men moet droger gaan telen. Een alternatief is Osmocote 5-6 maanden of korter (tot 3-4 maanden) .

De tijd van forceren bepaald het aantal te kiezen maanden: Als u vroeg forceert kiest u 5/6 anders korter. Circa half augustus moet de groei verminderen voor een goede knopzetting. Nadeel van deze bemesting is dat u weer wat zult moeten bijmesten voor een goede kleur van uw gewas bij het forceren.
Indien vloeibaar wordt bemest via de regenleiding en drips:
Direct na het knippen is de plant (zeker een jonge plant) kwetsbaar, begin met schoon water. Zodra de ogen weer zwellen/ontluiken kan 3-4 weken lang bemest worden met kalksalpeter, dit is even wat meer stikstof (waardoor er vaak wat meer ogen uitlopen) maar ook calcium (kalk). Calcium is namelijk in potten die wat langer staan vaak helemaal weg na een jaar of 2-3.


Vervolgens kunt u een meststof met een stikstof-kaliverhouding van 1 op 2, (Soluplant finish, Kristallon wit 15+5+30) door het seizoen heen bemesten. Meng bij deze meststoffen 1/5 deel (dus 5 kg op b.v. 25 kg. Soluplant) bitterzout mee. De hoeveelheid Kali ten opzichte van de stikstof (N) is omdat de lengte meestal geen probleem is en om de takken voldoende stevig te laten worden.

Als men 2 bakken of vaten heeft, of wil afwisselen kan men ook kalksalpeter blijven geven en dit combineren (bij 2 bakken) of afwisselen met Soluplant Multi 5+21+36.

Door in de verhouding van de meststoffen te schuiven kan je meer of minder stikstof geven. Het voordeel is dat je hier het gehele seizoen calcium geeft, een element dat vooral voor de stevigheid belangrijk is.
Er zijn goede ervaringen met het een paar keer geven van monokali-fosfaat in augustus- september : Dit werkt positief op de bloemknopaanleg, er worden meer bloemknoppen gevormd.
Planten in de vollegrond worden meestal met kunstmest (korrelvorm) bemest, indien men bovenstaande vloeibare meststoffen toch wil geven in de vollegrond moet men bedenken, dat bij gronden met een hoge Ph niet met calcium moet worden gewerkt.
De genoemde vloeibare meststoffen zijn oplosmeststoffen, dus niet kant en klaar vloeibaar.
WINDGAAS
Mocht u nieuw gewas gaan aanplanten of op een nieuw perceel beginnen en dit ligt erg op de wind breng dan wat windbreekgaas o.i.d. aan om het gewas te beschermen, niet alleen groeit het gewas beter u heeft ook geen bruine randen in een oogstbaar gewas.

SPORENELEMENTEN


Sommige mensen hebben met een gewas soms minder succes dan anderen, het gewas “wil niet”. Vaak is hier de oorzaak te vinden in uw grond en bemesting.

Uw grond moet in evenwicht zijn en de zuurgraad moet passen bij uw grondsoort.

Sommige gronden, zoals de zandgronden net achter de duinen met hun hoge Ph en grote uitspoeling zijn structureel moeilijker in evenwicht te houden. Gewassen, die wat snel problemen tonen (Hypericum) of goed in evenwicht moeten zijn (rozenbottels) kunnen daar mogelijk beter niet gekweekt worden. Dit soort gronden zijn zeer geschikt voor bijvoorbeeld sneeuwbal (Viburnum op. Roseum) en Salix Silverglow.

Voor Hypericum is bijvoorbeeld het element magnesium zeer belangrijk voor de bladkleur, bij de besvorming is voldoende magnesium een must, anders gaat uw blad achteruit in kleur, in de oude Excellent Flair wordt het blad zelfs leeggetrokken en verbrandt. (Dit wil overigens niet altijd zeggen dat de magnesium niet op peil is, het is een genetische “fout” in diverse “Flair” soorten, een te laag gehalte verergert het probleem echter wel).Voor rozenbottels en andere vruchten is een sporenelement als borium erg belangrijk voor de zetting. Te hoge concentraties van sporenelementen als aluminium etc. kunnen slecht zijn voor de plant: Beworteling en groei blijven achter. Te hoge concentraties kunnen omlaag worden gebracht door het spuiten met Fulvinezuur. Dit is een middel dat overmaat aan sporen en giftige stoffen aan zich bindt en daarmee tijdelijk weghaalt bij de wortels, dus de giftigheid ervan deels opheft. De giffen die aan de fulvinezuur worden gebonden kunnen bij een goede bodembiologie langzaam worden afgebroken.
Voor het bijmesten van sporenelementen moeten we wel de kanttekening geven dat de werking beter is bij een goede bodembiologie. Als dit niet goed is, worden de sporen alsnog vastgelegd en komen ze niet voldoende beschikbaar. In de combinatie met bodembiologie zorgen schimmels en bacteriën ook voor een blijvende beschikbaarheid van de sporenelementen.
Groencompost is zeer goed voor de bodembiologie. Om dit te versterken kan een mengsel worden gemaakt met humus-compost (dit is ge-ent met schimmels en bacteriën). Ook kan compost-thee worden gespoten: ook op die manier vul je het bodemleven direct aan. Een monster kan genomen worden voor het inzichtbaar maken van uw sporenelementen.
GRONDDOEK
Planten in gronddoek kan een aardige optie zijn.

Onkruidvorming wordt hiermee flink tegen gegaan.

Er kleven echter ook nadelen aan het gebruik:

Op veen en vergelijkbare gronden klinkt de bodem op den duur dusdanig in, dat de groei vermindert. Enige grondbewerking is niet meer mogelijk (schoffelen etc.)

Het doek isoleert de grond, dit doet nachtvorsten ca. 2,5 tot 3,5 graad verergeren, voor enigszins nachtvorstgevoelige gewassen als Hypericum kan dit een groot nadeel zijn.

Uitstoelende gewassen en/of vaste planten kunnen in hun productie worden beperkt, dit behoeft overigens in rozenbottels van de “Fantasy” lijn nu juist weer geen nadeel te zijn.

PLANTGATEN
Gebruikt u worteldoek/gronddoek en moet u hierin gaten maken voor de planten, brand deze dan i.p.v. snijden dit voorkomt dat het doek gaat rafelen. Gebruik evt. een soldeerpistool o.i.d. U kunt tegenwoordig ook doek met de door u gewenste gaten bestellen bij uw leverancier.
CHAMPIGNONMEST
Wij komen nog wel eens schades tegen die het gevolg zijn van het gebruik van champignonmest; men gebruikt deze goedkope bodemverbeteraar vaak om het organische stofgehalte op te krikken, echter de mest is scherp en zeer pH verhogend, dit laatste kan een voordeel zijn op een te zure grond maar de scherpte (zouten etc.) is toch echt een nadeel. Verwerk de mest dus nooit vlak voor het planten maar liever voor de winter als men bijv. na de winter moet planten. Het pH verhogende gevolg moet u ook goed in ogenschouw nemen: het jaarlijks opbrengen van deze mest kan leiden tot een verhoging van wel 1 geheel pH punt waardoor een aantal geplande teelten niet meer mogelijk kunnen zijn. Dus gebruik is in orde mits men met bovenstaande rekening houdt!
KALKGIFTEN (zie ook verleden week)
Bij een lage Ph moet bekalkt worden. Op vaststaand gewas mag u niet meer dan 1000 kg. (zbw) per hectare geven en dit kunt u het beste in de winter doen, dus dat is nu al rijkelijk laat.

Indien de gift door de grond wordt gewerkt kan tot 2500 kg. (zbw) gegeven worden.

Voor 1/10e verhoging van uw Ph is een kalkgift van 745 kg nodig, dit houdt dus in dat als u het maximum geeft uw Ph met ca. 0,7 punt zal stijgen.

Op gronden met een laag organische stof gehalte is het gebruik van zeewierkalk aan te raden, deze kalkmeststof gaat niet ten koste van de organische stof, andere kalkmeststoffen zorgen voor een versnelde afbraak
DRAINAGE
Let er op dat uw drainage goed werkt, het is aan te raden eens in de 5 jaar door te laten spuiten, eventuele verstoppingen of beschadigingen komen dan vanzelf aan het licht.

Zeker bij oude systemen (potjes) kan er wel eens een breuk of verschuiving zijn.

Voor meer informatie over drainage of doorspoelen:

Reyneveld Drainage Koudekerk a.d. Rijn 071-3416666
SLAKKEN
Let op vroege aantasting van slakken in met name tunnels en kassen!
EERSTE MAGICAL EMERALD OP AALSMEER
De eerste (nieuwe) Hydrangea Magical Emerald worden deze week op Aalsmeer geveild.

Ze zijn een heel klein beetje doorgekleurd, bijna nog vers. De lengtes zijn van 30 tot 50.

De opbrengsten variëren voor de kortjes (30) van bijna een euro tot boven de drie euro voor de langere lengtes (50).

ZOUT
Let er op dat de grond in tunnels en kassen behoorlijk zout kan worden, neem eventueel een monster om te zien hoeveel zouten de grond bevat, ook als u een kas opnieuw gaat beplanten. U kunt door op leeg land te spoelen het meeste zout kwijtraken, zet het perceel dan meerdere keren onder water. Als het perceel reeds beplant is moet er opgepast worden met spoelen! Geef meer water als de plant in de groei zijn, geef niet teveel water op planten die nog in rust zijn of weinig groeien, i.v.m. wortelrot.

Met name bij de teelt van Skimmia in de kas/tunnel moet u goed opletten!!
CYTISUS WHITE LION
Dit is een van de vroegst bloeiende heesters, de plant is te oogsten in april. De laatste jaren is deze nieuwe witte brem zeer goed ontvangen en worden er goede prijzen betaald, dit in tegenstelling tot de gele en de rode brem die niet echt goed in de markt liggen. De Cytisus White Lion wordt grotendeels per bos aangevoerd, dit omdat er veel verschil tussen de takken onderling is. De takken in de bos worden niet geteld maar er moet wel op gelet worden dat iedere bos ongeveer even dik is. Het is dus goed mogelijk de takken gelijk op het land te bossen. Wijzelf doen 3 takken (meestal) in een bos met wat sprot. De oogst is op deze manier dus zeer snel te doen. De middenprijs zijn gewoon goed te noemen, wij kregen meestal boven de 90 cent per bosje.

Ook is het mogelijk om door middel van wandelkappen/tunnels de teelt te vervroegen dan kan mogelijk zelfs eind maart worden geoogst afhankelijk van het weer natuurlijk.
WORTELDRUK
Worteldruk is iets wat we in de meeste snijheesters niet vaak tegenkomen, het is iets wat meer bekend is in kasteelten van diverse snijbloemen. Het is ook een bekende zaak in snijhortensia en kan door ook de aanleiding van kleinere of grotere beschadigingen van de bloemen zijn. Wat is worteldruk feitelijk? Bij worteldruk wordt overtollig vocht afgevoerd naar knop, blad of wortels. De oorzaak is altijd dat de wortels, na een forse ontwikkeling in de groei door mindere groei of koudere weersomstandigheden opeens minder hard zouden moeten werken, dit lukt niet altijd en de schade kan ontstaan. Een andere vorm van schade met min of meer dezelfde oorzaken kan het ontstaan van Pythium zijn. Voorbeelden:
1.In het voorjaar na een fraaie zonnige lentedag volgt een koude nacht met buiten de kas soms zelfs nachtvorst, als de temperaturen erg uiteen lopen kunt u in de morgen ontdekken dat het blad van de Hydrangea helemaal nat is: De wortels hadden het “druk” overdag en persen nog vocht uit de huidmondjes, in dit geval ontstaat normaal geen schadebeeld. Het is echter wel beter voor de plant om de nachttemperatuur wat minder te laten verschillen van de dagtemperatuur door bijvoorbeeld het scherm in de nacht als isolatie te gebruiken.
2.Na een zonnige zomerdag met hete temperaturen geeft u de plant laat op de dag nog een extra beurtje, de volgende dag is echter donker en vochtig. Indien u geen bloemen heeft zal er waarschijnlijk geen schade optreden, maar bij de bloei kan dan eenvoudig worteldruk met beschadiging aan de bloemen voorkomen. Let op veranderingen in de weersomstandigheden! Geef tijdens de bloei en doorkleurfase niet te laat op de dag water.

3. Uw planten bloeien en beginnen door te kleuren. Het blad staat onder de bloemen en is volgroeid, bij het doorkleuren verdrogen de bloemen enigszins en de plant heeft eigenlijk (logisch als je er over nadenkt) minder water nodig. Dit is een belangrijke fase!

Indien u dezelfde watergift blijft geven als tijdens de groeifase kan er zeer makkelijk Pythium of worteldrukschade ontstaan. Derhalve wordt veel met weegschalen gewerkt in de hortensiateelt: U kunt precies aflezen wat de plant gebruikt en dus nodig heeft.`
Daarnaast kunnen ook problemen ontstaan als u de plant te veel opfokt in de kas: veel temperatuur en weinig lucht en licht maakt dat u een “kasplantje” kweekt met veel (opgefokte) groei en weinig sterke wortelontwikkeling.
Worteldruk wordt nogal eens aangekeken voor bloemverbranding, het lijkt er wel op, maar heeft een totaal andere oorzaak.

Pythium is een telersfout, die nog wel goed te corrigeren is met bijvoorbeeld Previcur, indien tijdig ingegrepen wordt. Pythium start meestal (in hortensia) met een enkele leppende tak: Een wortel(deel) dat een tak(deel) voedt is aangetast door Pythium.

Soms wordt dan nog meer water gegeven daar de plant lept. Dan en bij aanhoudende (te) grote watergift verspreidt de Pythium zich over alle wortels. Bij de eerste verschijnselen is herstel zeer eenvoudig mogelijk: Op dat moment kan met slechts 10 % van de voorgeschreven dosering Previcur de problemen vermeden worden. Als het uit de hand loopt is de plant wel te redden maar heeft u zeker schade aan de bloemen.

Indien u worteldruk in uw bloemen constateert is de schade reeds een feit en kunt u slechts proberen verdere schade te vermijden.
Nieuws uit de bladen:

Miljoenenschade in Oregon door extreem winterweer

20-02-2009 (Bron: De Boomkwekerij)Kwekerijen in de Amerikaanse staat Oregon hebben naar schatting €14 miljoen tot €25 miljoen schade opgelopen als gevolg van extreem winterweer. Afgelopen december trok een serie van ongewone hevige sneeuw- en ijsstormen over de Verenigde Staten.

Daardoor zakten in Oregon tunnels en andere bedrijfsgebouwen in en werden plantopstanden vernield. Dat meldt Digger, het vakblad voor boomkwekers in Oregon, in zijn editie van deze maand.

Meer dan 160 bedrijven hebben bij de Oregon Association of Nurseries (OAN) gevallen van schade gemeld. De schade aan bedrijfsopstanden is geschat op ruim €9 miljoen. Door ingestorte daken en koude temperaturen is de schade aan planten geschat op bijna $20 miljoen; dit is een fractie van de totale productiewaarde in Oregon (€800 miljard), aldus Digger.

Via belangenbehartiger OAN worden getroffen kwekerijen financieel geholpen.
  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina