Interviewguide MigrantenDovnload 8.67 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte8.67 Kb.

Interviewguide MigrantenInterviewvragen:
We hebben veel verschillende vragen bedacht, omdat we erg afhankelijk zijn van waar onze interviewkandidaten antwoord op willen geven. Daarnaast kunnen deze vragen een breed beeld geven van veel verschillende factoren die de mogelijkheden/ wil van migranten om verder te migreren, beïnvloeden. We vertalen de vragen van tevoren in het Frans, zodat we een goede leidraad hebben voor het afnemen van de interviews.

Inleiding
Bonjour, nous sommes des étudiants de l’université a Nijmegen, aux Pays-Bas (Hollande). Nous faisons un recherche sur la migration de transit. Est-ce qu’on peut vous appeler quelques questions?

*Est-ce qu’ on peut faire un enregistrement, parce que comme ca, nous le pouvons ecouter plus tard?

Herkomst
-Hoe heet u?
*Comment appelez-vous?
-Hoe oud bent u?
*Vous avez quel age?
-Waar komt u oorspronkelijk vandaan?
*Vous etes d’ou?
-Wat is de reden dat u weggegaan bent?
*Pourquoi vous etes partis?
-Met welk doel bent u vertrokken?
*Avec quelle destination vous etes partis?


Reis
-Hoe bent u hier terecht gekomen? (Route, tussenliggende plaatsen)
*Vous avez suivi quelle route?
-Bent u hier alleen? (Familie, lotgenoten)
*Est-ce que vous etes ici tout seul? Ou avec de la famille? Ou avec des amis?


Verblijf in Casablanca/ Rabat
-Hoe lang bent u hier nu? (Sinds wanneer bent u hier?)
*Vous etes ici depuis quand?
-Wat doet u hier? (Werk, onderwijs, familie, vrienden)
*Qu’est-ce que vous faites ici? Vous travaillez ou vous allez a l’ecole?
-Heeft u veel contacten met andere migranten?
*Avez-vous beaucoup de contacts avec des autres migrants?
-Heeft u ook contacten met niet- migranten?
*Avez-vous aussi des contact avec des autres habitants de Casablanca/ Rabat?
-Hoe reageren de inwoners van Casablanca/ Rabat (niet- migranten) op uw aanwezigheid?
*Comment les habitants de Casablanca/ Rabat reagissent a votre presence?
-Hoe ziet u de toekomst? Wat zijn uw doelen? (Nog steeds hetzelfde als eerst?)
*Comment vous voyez l’ avenir?
-(Afhankelijk van het oorspronkelijke doel: )heeft u al eens geprobeerd uw doel te bereiken?
*Est-ce que vous avez essaye d’ atteindre votre destination?

Mensen die in Casablanca/ Rabat (willen) blijven
-Waarom blijft u hier?
*Pourquoi vous restez ici?

Mensen die nog de wens hebben om naar Europa te gaan
-Waarom wilt u hier weg?
*Pourquoi vous voulez partir d’ici?
-Wat verwacht u van Europa?
*Qu’est-ce que vous esperez d’Europe?
-Hoe verwacht u in Europa terecht te komen?
*Comment vous esperez d’arriver en Europe?


Interviewguide Marokkanen


-Sexe

-Age
-Do you know any subsaharian migrants?

-Do you have any contact with transitmigrants?

-What about the contacts? Do you think the transitmigrants are integrated in the Moroccan society?

-Why are they/ aren’t they integrated?
- Also because of the Moroccan policy? What do you think of the Moroccan migration policy?
-Also because of the attitude of the migrants?

-Where particulary are the migrants located? Where do you see them? Why do you think you see them there?-What do you think about the influence of the presence of the transitmigrants on the Moroccan society? Do you see it as a threath? Do you think they are taking the jobs of poor Moroccans?

-Do you know anything about the European policy towards transitmigrants?De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina