Intredelied: 54 ‘Wees hier aanwezig’Dovnload 35.29 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte35.29 Kb.
1Gebeds- en communiedienst

(Tweede zondag Veertigdagentijd B-cyclus)

Intredelied: 54 ‘Wees hier aanwezig’
Verwelkoming:
V. Welkom in deze gebedsviering,

[waarin wij in het bijzonder willen bidden voor…]


Van harte welkom op deze tweede zondag van de Veertigdagentijd. 
Het is goed dat wij ons wekelijks even terugtrekken uit de drukte van elke dag. 
In deze viering worden we uitgenodigd

om samen in Gods Licht te gaan staan.

We willen dit doen in naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Duiding
L. Vandaag bevinden zich zowel Abraham als Jezus

boven op een berg,

het Bijbelse beeld om te zeggen ‘dicht bij God’.

Abraham ervaart hoe God zelf ingrijpt

om ons voor altijd te bevrijden van mensenoffers.

Met Jezus en drie van zijn apostelen,

mogen we even het visioen aanschouwen van de nieuwe schepping.

Even maar.

Net voldoende om ons te laten bezielen en ons ervan te overtuigen

dat een nieuwe schepping mogelijk is.

Na deze viering,

die ook ons op de berg - d.w.z. dicht bij God - wil brengen,

dalen we weer af naar het leven van elke dag.

Om er, vervuld met Gods Licht,

mee te werken aan zijn nieuwe schepping,

waarin ook de mensen van de Derde Wereld

gelijkwaardig zijn en ten volle serieus genomen worden.
Moment van inkeer:

V. Omdat we niet altijd leven vanuit de kern,

omdat we ons niet steeds richten op God en op elkaar,
willen we nu om vergeving vragen.
L. Heer, wij doorkruisen uw droom van geluk voor elke mens
als wij gejaagd en jachtig door het leven hollen,
zonder aandacht voor het mooie van uw schepping,
zonder dankbaarheid voor de liefde en de genegenheid van anderen.

Daarom bidden we:A. 67 “Keer U om”
L. Christus, wij gaan voorbij aan uw gebod van naastenliefde
als wij onze medemens niet bemoedigen en nabij zijn.

Daarom bidden we:A. 67 “Keer U om”
L. Heer, wij zijn geen echte christenen
als wij niet geloven in het bevrijdend Woord van de Blijde Boodschap
en ons niet inzetten – in woord en daad -
voor de herverdeling van de rijkdommen der aarde.
Daarom bidden we:

A. 67 “Keer U om”
V. Moge de Heer ons tekortkomen vergeven
en ons vaster op zijn spoor van liefde zetten. Amen.Openingsgebed:

V. Laten wij bidden.

God, bron van leven,
wij zijn hier samen rond oude verhalen
om daarin uw stem te verstaan.
Leer ons luisteren met nieuwe oren.
Laat ons ondervinden hoe Gij ons nabij blijft,
ons bemoedigt
en uitzicht biedt in Jezus,
uw welbeminde Zoon en onze Broeder. Amen.
Eerste lezing:

V. Luisteren we naar God die zich tot ons richt via verhalen uit de Schrift.


L. Wij lezen uit het boek Genesis (Gen. 22,1-2.9a.10-13.15-18 zie lectionarium – halen aan rustambo en na de lezing op lezenaar laten liggen voor evangelie)
Tussenzang: 2 ’Schriftlied’
Evangelie

V. (Marcus 9,2-10 zie Lectionarium - na de lezing omhoog steken en tijdens lofzang terugplaatsen op rustambo)A. 23 ‘Spreek Uw Woord’
Homilie
Geloofsbelijdenis

V. Laten we rechtstaan en samen ons geloof uitspreken.

We doen dit met de geloofsbelijdenis op bladzijde 35 in de kaftjes.

zie kaftje blz. 35
Offerandelied (+ omhaling!): 46 ‘Ik zal niet rusten’

(Na het lied en de omhaling haalt de voorganger de ciborie uit het tabernakel

en plaatst deze geopend op het altaar.)
V. Broeders en zusters,

laten wij samen het dankgebed bidden dat u vindt in de kaftjes op blz. 66.

zie kaftje blz. 66

V. Laten wij dan samen bidden met de woorden die Jezus zelf ons gegeven heeft.


Onze Vader
(lector/commentator vervoegen de voorganger)
Vredewens:

V. De weg naar de ander

is wegtrekken uit jouw eigen zekere wereld.

Wie de berg durft op te gaan,

zal nooit meer dezelfde zijn.

Bidden wij in deze geest:

Heer Jezus,

geef ons de moed en de kracht

om klaar te staan voor elkaar

in goede en slechte tijden.

Laat ons, geheel en al vervuld van uw Geest,

teken zijn van uw vrede hier op aarde.

Die Godsvrede zij altijd met u.

A. En met uw geest

V. Broeders en zusters, geven wij elkaar dan ook een teken van vrede en vriendschap.


Vredewens: 56 “La paz del Señor”
Communie:

V. Jezelf delen als brood, als voedsel voor elkaar.

Pas wanneer iedereen zichzelf weggeeft zoals Jezus het ons heeft voorgedaan,
zal er geen armoede meer bestaan.

(voorganger neemt ciborie in de hand)

Zie dan het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

A. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt,

maar spreek en ik zal gezond worden.
(voorganger geeft communie aan lector/commentator en communiceert ook zelf; daarna uitreiking van communie aan gelovigen; na uitreiking van de communie wordt de ciborie terug naar het tabernakel gebracht)
Lied na de communie: 27 ‘O Heer God’


Voorbeden:

V. Laten we nu bidden tot de God die zijn boog in de wolken zette

als teken dat hij ons vertrouwen nooit zal beschamen.
L. Bidden we dat de oude geloofsverhalen van de Schrift

ons mogen bemoedigen en bezielen.

Dat ze ons mogen helpen bij het zoeken naar onze weg. 

A. Lied 71 ‘Dat een nieuwe wereld komen mag’

L. Bidden we voor allen die zwaar beproefd worden.

Dat zij bij alles wat hen overkomt,

de kracht mogen ontvangen om staande te blijven.

Dat zij mensen mogen ontmoeten die hen nabij blijven.

A. Lied 71 ‘Dat een nieuwe wereld komen mag’

L. Bidden we voor de intenties van onze gemeenschap.

[…]

Bidden we voor onszelf.Dat we respectvol met elkaar mogen omgaan,

in het besef dat we niet elkaars bezit zijn,

maar aan elkaar worden toevertrouwd.

Dat we willen meebouwen aan die nieuwe wereld, 


een wereld waar het goed is om te wonen voor iedereen. 
Bidden wij dat die wereld vandaag mag beginnen.

A. Lied 71 ‘Dat een nieuwe wereld komen mag’
Slotgebed:

V. Laten we tot slot het gebed bidden dat u vindt op het prentje.

(zie kaartje)

Mededeling:

L.
Zending en zegen:

V. Mag ik u uitnodigen om recht te staan

en om God en elkaar zegen te vragen en te geven:

De Levende zegene en behoede ons.

De Levende doe zijn aangezicht over ons lichten.

Zijn Naam kome over ons allen,

Hij die is Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.


Laten we dan van hier heengaan in de vrede van de Heer.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina