Introductie Proficiat met je aankoop van de SmartVision kapsysDovnload 397.31 Kb.
Pagina2/10
Datum24.08.2016
Grootte397.31 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

InstallatieInbrengen van de SIM-kaart
De SIM-kaart wordt geleverd door een telecommunicatiebedrijf.
Belangrijk: enkel Mini-SIM (2-FF) kaarten zijn geschikt voor de SmartVision. Als je een andere SIM-kaart hebt, gelieve aan uw verdeler te vragen de huidige SIM-kaart te vervangen door een Mini SIM.

Inbrengen van de SIM-kaart:

1. Draai het toestel om en zoek naar de inkeping t.h.v. de linker onderhoek en maak het achterpaneel los.

2. Installeer de SIM-kaart met de chip naar beneden gericht en de kegelvormige hoek rechtsonder. Schuif de SIM-kaart in de houder.
Belangrijk: de Micro-SD kaartlezer bevindt zich rechts boven de SIM-kaarthouder. Afhankelijk van de versie, kan het zijn dat de Micro-SD al geïnstalleerd is.
De batterij
De batterij inbrengen:

 1. Steek eerst de onderzijde van de batterij in het toestel, zoals hieronder getoond.

 1. Klik de batterij op zijn plaats.

 2. Plaats het achterpaneel terug op het toestel.

 1. Klik het paneel goed vast om het toestel te sluiten.


Batterij opladen
De batterij van de SmartVision is bij aankoop niet volledig opgeladen. Wij adviseren om de batterij minimum 4 uur op te laden vooraleer het toestel voor de eerste maal te gebruiken.
Nadien mag je het toestel opladen volgens je eigen noden, afhankelijk van je gebruik en de resterende batterijstatus.
Ja kan steeds het pictogram raadplegen aan de rechter bovenzijde van je scherm, om te batterijstatus na te gaan.
Om de batterij op te laden, koppel je de USB-kabel (meegeleverd in de verpakking) aan de lader.


Ja kan ook je SmartVision opladen in het laadstation.


Belangrijk: de beschermhoes dient verwijderd te worden wanneer je het laadstation gebruikt. Als je de beschermhoes niet wenst te verwijderen, kan je de USB-poort aan de rechterzijde van het toestel gebruiken om het op te laden.
SmartVision AAN/UIT zetten
Druk de toets (aan de bovenzijde van het toestel) lang in om je SmartVision op te starten. Laat de toets los vanaf het toestel trilt.
Belangrijk: Als het toestel niet opstart, gelieve na te kijken of de batterij goed geïnstalleerd is. Indien dit niet het geval is, gelieve de de nstallatieprocedure te hernemen.
Druk de toets lang in om je SmartVision uit te schakelen.
autoshape 110
Meerdere configuraties worden je getoond waaruit je kan kiezen.

Klik op "Uitschakelen" en bevestig. Je zal een zachte trilling voelen wanneer het toestel zich uitschakelt.


Slaapstand
Wanneer de SmartVision aan staat en je kort op de toets drukt, gaat het toestel in slaapstand (scherm uit), of wordt het weer geactiveerd (scherm aan).
In slaapstand is het scherm van de SmartVision uit, maar blijven de functies actief. Je kan nog steeds inkomende gesprekken, berichten, mails ... ontvangen.
Belangrijk: als standaard instelling zal het toestel zich na twee minuten van inactiviteit automatisch in slaapstand brengen.
De PIN-code ontgrendelen op de SIM-kaart
De SIM-kaart heeft een identificatiecode bestaande uit 4 cijfers, genaamd PIN. De PIN helpt jou je SIM-kaart te blokkeren en zo misbruik van je SmartVision te voorkomen.
Om de SIM-kaart te deblokkeren en toegang te krijgen tot de verscheidene functies in je SmartVision, dien je je PIN-code in te geven met het numeriek klavier en te bevestigen met "OK".
Wanneer je klikt op "Negeren" , heb je nog toegang tot alle functies op het toestel maar zijn alle communicatiemogelijkheden geleverd door je verdeler niet toegankelijk.
Belangrijk: naar geheimhouding toe, kan je je PIN-gegevens bij spraakbesturing enkel vernemen per hoofdtelefoon.

Klavier, aanraakscherm en stembesturing

De drie interfaces of bedieningswijzes van SmartVision: • De bediening per klavier is voor zij die vertrouwd zijn te werken met een nummeriek klavier van een andere gsm. Om vertrouwd te raken met het klavier van de SmartVision, gelieve het hoofdstuk te raadplegen van alle specifieke toetsbeschrijvingen. (Zie pag. 13).

Belangrijk: de geavanceerde toegankelijkheid (geïnstalleerd op je SmartVision) ondersteunt enkele sneltoetsen om eenvoudig te navigeren tussen de verschillende schermen en te werken met je telefoon. Deze worden beschreven in het hoofdtstuk "Toegankelijkheid".

 • De bediening per aanraakscherm is zeer specifiek. Het laat je toe te navigeren tussen de verschillende menu’s via je vingertop. Je dient enkel het scherm aan te raken om een bepaald item te selecteren.

Belangrijk: de geavanceerde toegankelijkheid (geïnstalleerd op je SmartVision) bevat veegbewegingen waarmee je kan navigeren tussen de verschillende schermen en interageren met je smartphone. Deze commando’s worden besproken in het hoofdstuk "Toegankelijkheid.

 • De spraakbesturing maakt het mogelijk de smartphone te bedienen zonder fysiek of virtueel klavier. De spraakbesturing wordt geactiveerd door de spraaktoets aan de rechter zijde van het toestel in te drukken.

Gelieve de informatie en aanbevelingen hieronder te lezen, om de smartphone op een eenvoudige wijze te kunnen bedienen.


Gebruik van het klavier
Je SmartVision bevat 4 controletoetsen die zich horizontaal naast elkaar bevinden boven het klavier. Van links naar rechts:

 • "OK" toets: om een optie of keuze te bevestigen, of een inkomende oproep te beantwoorden. In bepaalde situaties krijg je door op deze toets te drukken een menu te zien met de opties voor het geselecteerde item (een contact, een toepassing, een bericht, ...)

 • De "" toetsen: om opwaarts en neerwaarts te navigeren tussen de verschillede items die op het scherm staan.

 • "C" toets: om een teken of cijfer te verwijderen of om een oproep te beëindigen.

Het alfanumeriek klavier bevindt zich onder deze controletoetsen, gepresenteerd in drie rijen. Georganiseerd van links naar rechts : • Eerste rij: 1, 2, 3, *.

 • Tweede rij: 4, 5, 6, 0.

 • Derde rij: 7, 8, 9, #.

Het alfanumeriek klavier (toets 1 tot #) wordt gebruikt om tekst of tekens in te geven, afhankelijk van het in te geven veld.

Elke toets geeft toegang tot verschillende waarden: toets nummer “2” geeft toegang tot a, b, c, 2, A, B, C.
Om het teken te bereiken dat je nodig hebt, druk je herhaaldelijk op het relevante cijfer.
Toets nummer “1” wordt gebruikt om leestekens in te geven; tekentoets wordt gebruikt om een spatie in te geven.
Interface aanraakscherm
"Door aanraken verkennen” staat standaard aan in de SmartVision. Hieronder staat beschreven hoe de standaard interface te gebruiken via het aanraakscherm wanneer deze functie is uitgeschakeld. Voor meer informatie betreft deze functie, gelieve te kijken naar het hoofdstuk "Toegankelijkheid" .
Standaard modus aanraakscherm
Het aanraakscherm helpt je te navigeren doorheen de verschillende schermen door het gebruik van je vigertop. Raak het scherm aan met je vingertop om een item te selecteren, raak het invoerveld aan om het virtuele toetsenbord te openen, geef een bericht in, of veeg je met je vinger op en neer om te scrollen op het scherm.
Selecteer of activeer een item op het scherm:

Tik kort om een item te selecteren, om een actie te bevestigen of om het virtuele toetsenbord te activeren. Houd je vinger lang op een item om meer opties te verkrijgen van het geselecteerde item.
Scrol doorheen een lijst:

Scrol op en neer doorheen een weergegeven lijst door je vinger op- en neerwaarts te bewegen, zonder je vinger van het scherm te halen.In- en uitzoomen (beschikbaar op bepaalde applicaties zoals Email, ...):

Zet twee vingers op het scherm, breng ze naar elkaar om in te zoomen en breng ze van elkaar om uit te zoomen.Toegankelijkheid


Dit hoofdstuk beschrijft de specifieke commando’s en bewegingen, alsook sneltoetsen om te werken met je SmartVision wanneer de toegankelijkheid is ingeschakeld (standaard).
Tik op het beginscherm op "Instellingen” en bevestig met "OK" om de toegankelijkheid te activeren of deactiveren. Gebruik de "" om door de lijst heen te gaan. Tik dan op "Toegankelijkheid" en "OK" en activeer of deactiveer de "Door aanraken verkennen" optie in de lijst.
Via toetsenbord:
SmartVision geeft je snel toegang tot bepaalde functies door het hekje "#" , welke zich rechtsonder het fysieke klavier bevindt, lang ingedrukt te houden en dan te duwen op een andere toets van het fysieke klavier. Een piepsignaal geeft aan dat je overschakelt naar “toetsenbordmodus”. Wanneer er direct nadien geen andere toets wordt ingedrukt, zal er een ander geluid weergegeven worden.
Wanneer je het "#" indrukt samen met een andere toets, zal het toetsel de volgende commando’s uitvoeren:

 • Houd het "#" ingedrukt en druk vervolgens op "1": je krijgt informatie over de status van je smartphone (uur, batterijstatus, netwerkstatus, ...)

 • Houd het “#" ingedrukt en druk op ”2": leest je smartphone de inhoud van het huidige scherm voor

 • Houd het "#" ingedrukt en druk op "3": geeft de statusbalk van de smartphone weer.

 • Houd het "#" ingedrukt en druk op "": beweeg je naar links op het scherm

 • Houd het "#" ingedrukt en druk op "" : beweeg je naar rechts op het scherm.Android keypad shortcuts:

 • Houd de "" ingedrukt om het menu van de huidige pagina te openen (hetzelfde als "Menu" groupe 276).

 • Houd de "" ingedrukt om rechtsreeks naar het startscherm te gaan (hetzelfde als "Home" ).

 • Houd de "C" –toets ingedrukt om terug te gaan naar het vorige scherm (hetzelfde als "Terug" ).


Veegbewegingen voor het aanraakscherm:
Hoe krijg je een audiobeschrijving van wat er op het scherm staat?

Plaats een vinger op het scherm, veeg van rechts naar links en van links naar rechts. Zo zal je een beschrijving horen van de items die op het scherm staan.

Hoe doorblader en activeer je een item op het scherm?

Beweeg je vinger over het scherm. De tekst-naar-spraak functie zal je vertellen over welk item je vinger beweegt.

Om dit item te activeren, duk op "OK" zonder je andere vinger van het scherm te halen.

Hoe ga ik terug naar het beginscherm:

Plaats je vinger op het scherm, schuif vervolgens in een vlotte beweging naar boven en dan naar links. Je kan ook je vinger naar beneden bewegen over scherm en dan naar het midden. De stem zal u melden dat u zich bevindt op de "Home" toets. Druk vervolgens op "OK" zonder de andere vinger van het scherm te halen
Hoe ga ik terug naar het vorig scherm?

Plaats je vinger op het scherm, veeg in een beweging naar beneden en vervolgens naar links. Je kan ook je vinger rechtsonder naar het scherm bewegen tot de stem je zegt dat je je bevindt op de "Terug" toets. Druk vervolgens op de "OK" toets zonder je vinger van het scherm te halen.
Hoe krijg ik toegang tot de menu of de opties van een actieve applicatie?

Plaats je vinger op het scherm, veeg vervolgens naar boven en naar rechts zonder je vinger van het scherm te halen. Je kan ook linksonder het scherm aanraken tot de stem je zegt dat je je op de "Menu" toets bevindt. Druk vervolgens op de "OK" toets, zonder je andere vinger van het scherm te halen.
Hoe scrol ik door een lijst?

Plaats je vinger op het scherm en veeg op en neer, om een lijst opwaarts en neerwaarts te verschuiven.
Hoe open ik de informatiebalk?

Plaats je vinger op het scherm en veeg in een beweging van links naar rechts en vervolgens naar beneden. De stem geeft je dan de status van je smartphone weer (WiFi, Bluetoothh, GPS, ...), alsook de 10 laatste meldingen.Hoe open ik de lijst van actieve applicaties?

Veeg je vinger van rechts naar links en vervolgens naar boven, zonder je vinger van het scherm te halen. De lijst van de actieve applicaties word je meedegedeeld door de tekst-naar-spraak functie.
Belangrijk: Van de lijst van actieve applicaties, kan je een applicatie selecteren en direct activeren, of je veegt met twee vingers naar links om het te sluiten.

Het virtuele toetsenbord
Om tekst in te voegen in het invulveld, kun je zowel het virtuele als het fysieke toetsenbord gebruiken.
Om toegang te krijgen tot het virtuele toetsenbord, beweeg je je vinger naar het invulveld en druk je vervolgens op "OK".
Het virtuele toetsenbord past zich aan van numeriek naar alfabet volgens de inhoud van het invulveld van de SmartVision’s.

Selecteer een teken dat je wenst in te geven door je vinger te bewegen over het virtuele toetsenbord onderaan je scherm en bevestig dit teken met de "OK" toets.
Als je een cijfer wenst in te geven wanneer enkel het alfabet beschikbaar is, druk dan op de toets in de linker onderhoek van het virtuele toetsenbord. Switch vervolgens terug naar het alfabet door op de toets te drukken.
Druk op "terug" om het virtuele toetsenbord te sluiten.

Belangrijk: gebruik de "C"-toets op het fysiek toetsenbord om een teken te wissen.
Spraakbesturing
Om de spraakbesturing te activeren, gebruik je de spraaktoets die zich bevindt aan de rechterzijde van het toestel en druk het in.


SmartVision’s spraakbesturing gebruikt de laatste generatie van srpaakherkenningstechnologie. De spraakbesturig maakt het mogelijk om zowel de smartphone te bedienen als om tekst in te geven. Je kan dit volgens de volgende pricipes doen:

 • Druk kort op de spraaktoets om te bladeren tussen de verschillende schermen en menu’s, om informatie te verkrijgen, ...

 • Druk lang op de toets om een spraak-naar-tekst bericht in te spreken

De volgende pagina’s richten zich naar de spraakbesturing..


Belangrijk: om de spraakbesturing te gebruiken, dien je je te bevinden in een rustige omgeving en dien je duidelijke te articuleren.
Besturen van de schermen door spraak
De spraakbesturing zorgt voor een audiobeschrijving van alle tesksten die worden weergegeven op het scherm van je SmartVision , zonder gebruik te maken van je fysieke of virtuele toetsenbord.


 1. Druk kort de spraaktoets in en laat vervolgens de toets los, je hoort een signaal en het venster "Stemcommando" opent zich.

 1. Spreek duidelijk de tekst in om bijvoorbeeld een applicatie te openen of een item in een lijst te activeren.Belangrijk : het uitspreken en activeren van items die niet op het scherm staan is niet mogelijk.
Spraakcommando
De spraakcommando is een audio-instructie die de gebruiker geeft aan de smartphone. Het doel is om audio-informatie te verkrijgen van je smartphone, functies in- of uit te schakelen of andere acties uit te voeren.

Spraakcommando’s worden worden gegeven door het gebruik van trefwoorden welke vooraf geïnstalleerd zijn in de smartphone. Je kan deze commando’s op gelijk welk moment uitvoeren.


autoshape 116


 1. Druk de spraaktoets kort in en laat deze los, je hoort een signal:

 1. Het venster "Stemcommando" opent zich, spreek duidelijk de treftwoorden in, bijvoorbeeld "Hoe laat is het?"

Het antwoord wordt gegeven door de tekst-naar-spraak functie van de SmartVision, bijvoorbeeld: "Het is 12 uur".


Hieronder een ander voorbeeld van spraakcommando’s:

Je wil bellen naar Peter Janssens

 1. Druk kort op de spraaktoets. Je hoort een signaal. Je kan een commando inspreken.

 2. Er zijn twee mogelijks commando’s:

 • "Bel Peter Janssens", wanneer hij toegevoegd is aan de "Personen"-lijst.

 • "Bel Peter Janssens Mobiel", wanneer verschillende nummers voor deze persoon zijn ingegeven.

 1. Het systeem vraagt een bevestiging, bevestig met ‘JA’ om te bellen.


Trefwoorden spraakcomando’s
De commando’s zijn geïnstalleerd in de SmartVision en enkel deze zullen herkend worden. Hieronder enkele voorbeelden:
Hoe laat is het? Geeft de huidige tijd weer.

Datum? Geeft huidige datum weer.

Networkstatus? Geeft signaalsterkte weer.

Wi-Fi status? Geeft de huidige Wi-Fi status weer (verbonden of niet verbonden).

Bluetooth status? Geeft de huidige Bluetooth status weer (verbonden of niet verbonden).

GPS status? Geeft de huidige GPS status weer (verbonden of niet verbonden).

Menu Opent het menu van de huidige applicatie

Home Gaat terug naar het beginscherm.

Activeer buitenmodus Activeert de beltoon naar maximum volume.

Volume hoger Verhoogt het volume.

Volume lager Verlaagt het volume
Specifieke woorden per applicatie:
Enkele voorbeelden:
"Start (application)" start gevolgd door de naam van de applicatie. Bijvoorbeeld "Start berichten".

"Stuur bericht naar" gevolgd door de contactnaam. Bijvoorbeeld "Stuur een bericht naar Peter Janssens".

"Bel" gevolgd door de contactnaam. Bijvoorbeeld: "Bel Peter Janssens".
Spraak-naar-tekst of dicteermodus
De spraakbesturing maakt het ook mogelijk om tekst in te geven in een invulveld. Deze functie kan zinvol zijn voor het inspreken van berichten, het schrijven van een e-mail of het ingeven van een telefoonnummer.


 1. Wanneer een invulveld wordt weergegeven is de smartphone klaar om op te nemen.


 1. Druk de knop voor spraakbesturing lang in terwijl je jouw tekst dicteert. Voorbeeld:

Wanneer het "Dictatie" venster wordt weergegeven, spreek je duidelijk een boodschap in zoals: "Kan je volgende zondag op bezoek komen?" 1. Laat de knop voor spraakbesturing los wanneer je gedaan hebt met dicteren.

 2. De gedicteerde tekst wordt nu weergegeven in het invulveld.Belangrijk: om een leesteken toe te voegen (,? ! …), dien je de naam van het leesteken uit te spreken. Bijvoorbeeld: "Kan je volgende zondag op bezoek komen vraagteken".
Belangrijk: met spraak-naar-tekst je kan maximum 30 seconden dicteren.
Waarschuwing: de spraak-naar-tekst functie vereist een actieve dataverbinding zoals Wi-Fi of 3G. Wanneer je niet verbonden bent met een netwerk of wanneer de verbindingssnelheid te laag is, zal deze functie niet beschikbaar zijn en krijg je de volgende melding:

Je bent vrij om de drie interfaces van je SmartVision te gebruiken, ofwel apart, ofwel afwisselend. Je kan starten met het aanraakscherm en verder gaan met het klavier of andersom.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina