Introductieboek voor co-assistenten in de Reinier de Graaf GroepDovnload 285.5 Kb.
Pagina1/3
Datum21.08.2016
Grootte285.5 Kb.
  1   2   3


Introductieboek voor co-assistenten

in de Reinier de Graaf Groep
Versie 2013
Inhoudsopgave
Pagina

Inhoudsopgave 2

1. Inleiding 3

Onderwijscoördinatoren 4

2. Algemene informatie 5

2.1 Secretariaat co-assistenten onderwijs 5

2.2 Introductie 5

2.3 Identificatieplicht 5

2.4 Vaccinatiebewijs, Mantoux en MSRA 5

2.5 Medische Bibliotheek 6

2.6 Geestelijke verzorging in de RdGG 6

2.7 Cardkey 6

2.8 Kledingvoorschriften 6

2.9 Restaurant 7

3. Informatie Infectiepreventiebeleid 8

4. Juridische Positie 9

W.A. verzekering 9

5. Ziekte of Afwezigheid anderszins 10

6. Onderwijs Coördinatie 10

7. Beroepsgeheim 10


Afdelingen in de Reinier de Graaf Groep

 • Cardiologie 12

 • Chirurgie 14

 • Dermatologie 17

 • Gynaecologie & Verloskunde 19

 • Intensive Care 22

 • Interne Geneeskunde 24

 • Kindergeneeskunde 27

 • KNO 29

 • Longziekten 30

 • Neurologie 31

 • Oogheelkunde 32

 • Orthopedie 33

 • Psychiatrie 35

 • Radiologie 36

 • Revalidatie Geneeskunde 37

 • Sociale Geneeskunde 39

 • Spoedeisende Hulp 40

 • Urologie 46

 • Medisch Ondersteunend Bedrijf 47


1. Inleiding

Namens de Raad van Bestuur, specialisten en overige medewerkers heten we je een warm WELKOM toe in het Reinier de Graaf Ziekenhuis! Wij hopen dat je bij ons voldoende gelegenheid krijgt om het vak van arts te leren kennen en dat je een leerzame, maar ook prettige tijd mag hebben in ons ziekenhuis.


De RdGG is een algemeen opleidingsziekenhuis waar studenten geneeskunde (co-assistenten) worden opgeleid tot arts en maakt deel uit van de Vereniging Samenwerkende Topklinische OpleidingsZiekenhuizen (STZ). In de RdGG kunnen co-assistenten verschillende reguliere co-schappen doorlopen en/of indien gewenst, hun klinische- wetenschapsstage. Co-assistenten kunnen ook voor een specifiek co-schap komen.
Co-assistenten volgen in de RdGG een eigen onderwijsprogramma. Wekelijks worden presentaties gegeven over diverse medische onderwerpen. Daarnaast worden specifieke vaardigheden getraind of kunnen co-assistenten extra training krijgen in onderwerpen die ze nog niet voldoende beheersen. De co-assistenten zijn ook aanwezig bij verschillende onderwijsmomenten zoals de overdrachten en multidisciplinaire overleggen en status besprekingen. Hierin kunnen zij actief participeren.
Het Reinier De Graaf Ziekenhuis heeft affiliatiecontracten afgesloten met:

Het Universitair Medisch Centrum Rotterdam (Erasmus MC) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), waar op de volgende afdelingen co-schap plaatsen zijn:

Cardiologie, Chirurgie, Dermatologie, Gynaecologie & Verloskunde, Interne Geneeskunde, Kindergeneeskunde, KNO, Longziekten, Neurologie, Oogheelkunde, Orthopedie, Psychiatrie, Radiologie, Revalidatie Geneeskunde, Spoedeisende Hulp, Sociaal Geneeskunde/bedrijfsgezondheidszorg en Urologie.
In overleg is plaatsing voor co-assistenten uit andere academische centra ook mogelijk.

Vanuit het Erasmus MC en het LUMC kunnen oudste- en keuze co-schappen, in overleg, gelopen worden bij vrijwel elk specialisme.


Het Reinier de Graaf Ziekenhuis wenst alle co-assistenten een prettig en leerzaam co-schap toe.

Onderwijscoördinatoren en opleidersNaam

Functie

Aandachtsgebied

Dhr. J.G. Noordzij

Affiliatiecoördinator

ErasmusMC

Dhr. E.F.M. Posthuma

Affiliatiecoördinator

LUMC

Mw. G.A. Blok

Hoofd Medische Opleidingen en WetenschapStagebegeleider co-assistenten

Specialisme
Dhr. R. van der Zee

Cardioloog

Onderdeel co-schap interne

Mw. M. van ’t Riet

Chirurg

LUMC / ErasmusMC

Mw. M.M. Hulshof

Dermatoloog

LUMC / ErasmusMC

Dhr. H.A. Bremer

Gynaecoloog

ErasmusMC

Mw. K. Kapiteijn

Gynaecoloog

LUMC

Dhr. F. Borst

Internist-nefroloog

LUMC / ErasmusMC

Dhr. S.J. Sleeswijk Visser

Intensivist

LUMC / ErasmusMC

Mw. L.C. ten Have

Kinderarts

LUMC

Dhr. J.G. Noordzij

Kinderarts

ErasmusMC

Mw. K. Kruyt

KNO-arts

LUMC / ErasmusMC

Dhr. B.J. M. Pannekoek

Longarts

Onderdeel co-schap interne

Dhr. W.J.M.H. Grosveld

Neuroloog

LUMC / ErasmusMC

Dhr. O.L.H. van Hemel

Oogarts

LUMC / ErasmusMC

Dhr. R.M. Bloem

Orthopedische chirurg

Onderdeel co-schap chirurgie

Dhr. M. de Boo

Psychiater
Dhr. J. Eleveld

Radioloog
Mw. H.A. Berendsen

Revalidatiearts

Voor stages < 1 week

Mw. A.D. Rambaran Mishre

Revalidatiearts

Voor stages > 1 week

Mw. A.W. Jonker

Bedrijfsarts
Dhr. M.R. de Vries

(trauma)chirurg

Onderdeel co-schap chirurgie

Mw. G. Spiessens

SEH-artsᴷᴺᴹᴳ

Keuze/semi co-schap SEG

Mw. R.E. Stuurman-Wieringa

Uroloog

Onderdeel co-schap urologie


Secretariaat afdeling Opleiding & Wetenschap (O&W):

Irma Maas, tel. 015 – 260 3398, email: maas@rdgg.nl

2. Algemene informatie
De Reinier de Graaf Groep is een algemeen ziekenhuis dat zich richt op de inwoners van Delft, het Westland, Voorburg, Rijswijk, Den Haag zuidwest en de plaatsen Pijnacker en Nootdorp: een gebied waar ruim 300.000 mensen wonen en werken. Tot de Reinier de Graaf Groep behoren het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, het Diaconessenhuis Voorburg, Behandelcentrum Westland in Naaldwijk en Gezondheidscentrum De Reef in Ypenburg. Binnen de Reinier de Graaf Groep zijn 3000 mensen werkzaam, onder wie 200 medisch specialisten. Er zijn dertig specialismen.
Het ziekenhuis maakt deel uit van de STZ; Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen. Dit is een samenwerkingsverband van 26 topklinische opleidingsziekenhuizen die hooggespecialiseerde zorg kunnen verlenen. Kern van het samenwerkingsverband van deze Teaching Hospitals vormen de medisch-specialistische opleidingen. De STZ-ziekenhuizen willen zich onderscheiden door voorop te lopen in de kwaliteit van de patiëntenzorg, opleiding en onderwijs, onderzoek en innovatie. De bijzondere taakstelling van de topklinische ziekenhuizen brengt met zich mee dat zij de verantwoordelijkheid hebben om het belang van de topklinische patiëntenzorg, opleiding, onderwijs, onderzoek en innovatie, optimaal te behartigen.
Het ziekenhuis is ontstaan uit een fusie van drie Delftse ziekenhuizen, n.l. het Bethel-, het St. Hippolytus ziekenhuis en het Oude en Nieuwe Gasthuis. In 1992 is het Reinier de Graaf Gasthuis gefuseerd met het SSDZ (Stichting Samenwerking Delftse Ziekenhuizen) een streeklaboratorium met regionale functies.

In Naaldwijk staat het Behandelcentrum Naaldwijk (BCW), waar patiënten op de polikliniek terecht kunnen. In Ypenburg staat het gezondheidscentrum de Reef, een buitenkliniek van de RdGG. Dit centrum is in het voorjaar van 2003 geopend.

In 1996 is het Reinier de Graaf Gasthuis opnieuw een fusie aangegaan en nu met het Diaconessenhuis in Voorburg. Vanaf die tijd heet de organisatie “De Reinier de Graaf Groep”.

Het Reinier MDC (Reinier Medisch Diagnostisch Centrum) is een landelijk opererend huisartsenlaboratorium met locaties in Spijkenisse, Heerlen en Amsterdam. Het laboratorium is sinds 2008 onderdeel van de Reinier de Graaf Groep.

Co-assistenten werken over het algemeen tijdens hun co-schappen alleen in onze Delftse locatie.
2.1 Secretariaat co-assistentenonderwijs

Als eerste aanspreekpunt voor vragen over en tijdens de co-schappen is het secretariaat van Opleiding en Wetenschap te vinden in het H-gebouw H-SPA015.

Telefoonnummer 015-260 3398 (Irma Maas)

Het emailadres: coassistenten@rdgg.nl is te gebruiken voor het opvragen van informatie of anderszins.


2.2 Introductie

Iedere discipline organiseert zijn eigen introductie.


2.3 Identificatieplicht

In verband met de identificatieplicht verzoeken wij de co-assistenten tijdens de introductie om paspoort of ID-kaart mee te nemen om zich te kunnen legitimeren. Er wordt dan een kopie gemaakt. Een rijbewijs of studentenkaart is géén geldige identiteitsbewijs.

Zonder inlevering van dit bewijs is het niet mogelijk om een personeelsnummer, cardkey, inlogcode etc. aan te vragen en is het niet mogelijk te starten met de co-schappen.
2.4 Vaccinatiebewijs, Mantoux en MSRA

Neem op de introductiedag ook een kopie van het Hepatitis-B vaccinatiebewijs mee.

Het vooraf laten zetten van een Mantoux is niet nodig, aangezien een Mantoux slechts een moment opname is. Alleen indien er sprake is van een verdenking van TBC of contact met TBC, dan wel.

Een MSRA-kweek is noodzakelijk indien de co-assistent in de afgelopen 3 maanden in een buitenlands ziekenhuis gewerkt of geweest is.


2.5 Medische Bibliotheek

De bibliotheek is te vinden op de 8e etage van het B-gebouw en is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 -20.00 uur. Met behulp van de sleutelkaart (cardkey) is de bibliotheek ook buiten deze uren toegankelijk voor artsen en arts-assistenten.


Bibliotheekpersoneel is aanwezig tijdens kantooruren. Jozé Arkesteijn is bibliothecaresse en telefonisch bereikbaar op 015 - 260 4482 of mail: bibliotheek@rdgg.nl
2.6 Geestelijke Verzorging in de RdGG

De afdeling Dienst Geestelijke Verzorging (DGV) biedt laagdrempelige opvang en begeleiding aan patiënten en familie. Naast de patiënten en hun familie is de afdeling Dienst Geestelijke Verzorging ook beschikbaar voor medewerkers.Beschikbaarheid en bereikbaarheid

De afdeling Dienst Geestelijke Verzorging is tijdens kantooruren van 9.00 – 17.30 uur telefonisch beschikbaar.


2.7 Cardkey

Iedere medewerker in het Reinier de Graaf Ziekenhuis beschikt over een cardkey.

Ten behoeve van de gastvrijheid en herkenbaarheid behoor je dit zichtbaar te dragen.

Met deze pas is het mogelijk gratis te parkeren op het parkeerterrein van de RdGG of de fiets te stallen in één van de personeelsfietsenstallingen. Ook geeft de pas toegang tot diverse ruimtes.

Na ontvangst van het personeelsnummer kan de cardkey opgehaald worden bij het Facilitair Servicebureau in het H-gebouw op de 1e etage. Houd er rekening mee dat € 25, - borg betaald moet worden.

Aan het einde van het co-schap lever je de pas weer in bij het Facilitair Servicebureau en krijgt je je borg terug.


2.8 Kleding

Met de cardkey kan bij de kledinguitgifte (KUA/KIA) een witte jas of pak gehaald worden. De kledinguitgifte automaten zijn te vinden op de begane grond van beide hoofdgebouwen. De medewerkers van het Facilitair Servicebureau zullen je uitleggen waar deze automaten staan.


Kledingvoorschriften

De belangrijkste maatregelen bij het dragen van voorgeschreven kleding staan hieronder globaal aangegeven t.w. voor verpleegkundig-/ medisch-personeel, apotheek/laboratoriummedewerkers, keukenmedewerkers, medewerkers patiëntentransport, schoonmaak- en technisch onderhoudsmedewerkers.


1. Trek dagelijks schone kleding aan.

2. Zorg voor schoon, verzorgd haar, als je lang haar hebt, steek het dan op (bijeengehouden zonder grote haarspelden met uitsteeksels).

3. Nagels moeten kort geknipt, schoon en verzorgd zijn. Nagellak op de vingernagels is niet toegestaan, maar wel op de teennagels. Kunstnagels zijn niet toegestaan.

4. Schoenen moeten goed verzorgd, schoon, heel en geluidsdempend zijn. De schoenen moeten gemakkelijk te reinigen zijn. Door het ziekenhuis voorgeschreven schoeisel moet alleen op OK gedragen worden.


Tijdens de werkzaamheden zijn niet toegestaan:

1. Het dragen van ringen (ook geen gladde trouwringen);

2. Armbanden en horloges;

3. Lange kettingen;

4. Lange oorhangers;

5. Gebruik van katoenen zakdoeken. Alleen papieren zakdoeken zijn toegestaan tijdens het werk (voor eenmalig gebruik).


Voor mannen geldt: baarden en snorren moeten schoon en kort geknipt zijn.

Als een medewerker met een baard en/of snor in een OK-ruimte bezig is met een ingreep waarbij gesneden wordt, moeten de baard en de snor volledig zijn afgedekt.

Heb je vragen over de kledingregels kijk dan op ReinierNet. Het definitieve Bedrijfskleding Reglement is te vinden onder ReinierNet /Facilitair Bedrijf/Digitaal bestellen, melden, etc. /dienstkleding. Ook zijn de verschillende onderdelen van het bedrijfskledingreglement in een verkorte versie na te lezen op ReinierNet. Heb je specifieke vragen, bel dan met het Facilitair Servicebureau, toestel 3131.
Onze bedrijfskleding blijkt overigens onweerstaanbaar en onverwoestbaar te zijn. Daarom schijnt het regelmatig te gebeuren dat mensen thuis ook in hun Reinier uniform gezien willen worden. Het is echter niet toegestaan om dienstkleding mee naar huis te nemen. Dit gezien de hygiënevoorschriften, het feit dat dienstkleding eigendom van het ziekenhuis is en omdat het KIA/KUA-systeem hierdoor ontregeld raakt.
2.9 Restaurant

In beide gebouwen in Delft is een personeelsrestaurant aanwezig.


Openingstijden restaurant in het B-gebouw:

Maandag t/m vrijdag 07.30 - 16.30 uur voor koffie en thee

Zaterdag t/m zondag 09.30 - 15.30 uur voor koffie en thee

Maandag t/m zondag 11.45 – 13.45 uur voor een lunch


Openingstijden restaurant H-gebouw:

Maandag t/m vrijdag 7.30 - 16.30 uur voor koffie en thee

Maandag t/m vrijdag 11.45 – 13.45 uur voor een lunch
Openingstijden van de keuken:

Maandag t/m zondag 11.45 - 13.45 uur


In de restaurants kan alleen betaald worden met een Chipknip. Een oplaadpunt is aanwezig bij het restaurant.

3. Informatie Infectiepreventiebeleid
Prik- snij- of spataccident

Een prikaccident is een gebeurtenis waarbij iemand op zodanige wijze in contact komt met bloed, dat hij of zij het risico loopt besmet te worden met het hepatitis B, hepatis C en/of HIV virus. Het is een verzamelnaam voor prik-, spat, snij en bijtongevallen. De meest voorkomende accidenten zijn: • verwonding aan een gebruikte injectienaald of ander scherp voorwerp;

 • contact met bloed of met bloed verontreinigde lichaamsvloeistoffen op een niet intacte huid (wondjes, kloven);

 • spatten met bloed in slijmvliezen van oog of mond;

 • bijtwonden met zichtbaar bloed;

 • mond op mondbeademing, waarbij sprake is van bloedbijmenging bijvoorbeeld bij een aangezichtsverwonding.

In een dergelijke situatie is het noodzakelijk dat snel wordt gehandeld.
Een prik-, snij-, of spatincident. Wat nu?

 • Wond goed laten doorbloeden;

 • Wond of slijmvliezen spoelen met water of fysiologisch zout;

 • Desinfecteren met alcohol 70%;

 • Verzamel gegevens van de bron (patiënt).

Locatie Delft: Ga direct naar de SEH.
Voorkomen is beter dan genezen!

5 Vuistregels waarmee een accident kan worden voorkomen: • Steek nooit de naald terug in het hulsje;

 • Deponeer direct een gebruikte naald in de naaldcontainer. Laat de naald nooit slingeren;

 • Zorg ervoor dat de naaldcontainer nooit te vol is;

 • Gooi nooit naalden (ook schone) of andere scherpe voorwerpen in een afvalzak. Als een medewerker van de afdeling schoonhouden of transport zich prikt, zadel je hem/haar op met een hoop ellende en onzekerheid;

 • Ga zorgvuldig om met instrumentarium, niet alleen tijdens de behandeling, maar vooral bij het opruimen!4. Juridische Positie
De co-assistent heeft géén enkele medische bevoegdheid. Hij/zij is dus niet bevoegd zonder goedkeuring en zonder toezicht geneeskundige handelingen te verrichten. Het geven van inlichtingen en het doen van mededelingen aan patiënt, familie of anderen wordt gerekend tot medisch handelen.
W.A. verzekering

Co-assistenten vallen onder de WA-verzekering van de RdGG die is onder gebracht bij Centramed. Hierbij is de gewone wettelijke aansprakelijkheid gedekt alsmede de beroepsaansprakelijkheid.Soorten schade:

 1. Personenschade

Letsel of aantasting van de gezondheid al dan niet de dood ten gevolge hebbende alsmede de daaruit rechtstreeks voortvloeiende schade.

 1. Zaakschade

Beschadiging, vernietiging, vermissing of verloren gaan van zaken van derden en de daaruit rechtstreeks voortvloeiende schade.

 1. Vermogensschade

Andere schade dan bovengenoemde schade, voor zover verzekerde tegenover de patient en bewoner aansprakelijk is (immateriële schade/inkomensderving e.d.).
Onderlinge aansprakelijkheid

Indien een “RdGG-verzekerde” een andere “RdGG-verzekerde” schade berokkent, geldt de laatste als derde, d.w.z. dat hij/zij kan claimen bij de RdGG-verzekering.


Verzekeringsgebied

Verzekerd is schade veroorzaakt: • In of op het terrein van de RdGG

 • Buiten het terrein van de RdGG, mits verzekerde ten behoeve van de RdGG zijn/haar werkzaamheden verricht of betrokken is bij onderzoek, verzorging, begeleiding of vervoer in verband met de opnamen van patiënten. Een en ander met uitzondering van doorlopende behandeling respectievelijk nazorg in de eigen (huis)praktijk;

 • Als gevolg van het, al dan niet onder de verantwoordelijkheid van de RdGG (dus bij voorbeeld buiten diensttijd), incidenteel medische hulp verlenen bij ongevallen of acute ziektegevallen, alsmede bij waarneming in een andere inrichting dan de RdGG, indien deze waarneming geschiedt in opdracht van of vanwege de werkzaamheden van de Reinier de Graaf Groep.

 • Gedurende de tijd dat deelgenomen word aan congressen, seminars, e.d.


Uitzonderingen op de verzekering

Als belangrijkste uitzonderingen zijn niet verzekerd de schade: • als gevolg van het gebruik van motorrijtuigen (hiervoor zal men volgens wettelijke verplichting zelf moeten zorgen);

 • welke zijn ontstaan als beoogd of zeker gevolg van een handelen of nalaten van de verzekerde (dus juridisch gespoken opzet, grove schuld of nalatigheid);

 • als gevolg van wanprestatie (bijv. het niet of niet tijdig nakomen van een overeenkomst) met uitzondering van schade aan personen, welke dus wel gedekt is;

 • schade aan goederen van de RdGG.

De RdGG kan door haar geleden schade, dus ook aan RdGG goederen, verhalen op de werknemer in geval van schuld of nalatigheid.

Deze schuld of nalatigheid moet wel echt verwijtbaar zijn. Dat wil zeggen dat de schade als gevolg van een normale menselijke fout, vergissing of onzorgvuldigheid door de RdGG niet kan worden verhaald.

In het overgrote deel van de gevallen zal het gaan om niet-verhaalbare schade.


NB doe ingeval van een mogelijke schade nooit toezeggingen over betaling van een veronderstelde schade!
Verzekerde bedragen

Maximaal € 5.000.000, - per aanspraak, voor personen-, zaak- en/of vermogensschade.

De door Centramed in rekening gebracht behandelkosten bedragen € 3.000,-- per aangemelde schade. Tevens geldt er voor de RdGG een hoog eigen risico.
Voor zaakschade geldt een risico van € 2.500,- per aanspraak.

Verhaal hiervan door de RdGG op de werknemer of andere in het ziekenhuis werkzame personen, vindt alleen plaats indien er sprake is van (voorwaardelijke) opzet dan wel grove schuld of nalatigheid.


Voor inlichtingen of bij vragen over de aansprakelijkheid of de verzekering kan contact opgenomen worden met het secretariaat van de Raad van Bestuur.

5. Ziekte of afwezigheid anderszins
Elk verzuim dient gemeld te worden aan de co-assistentenopleider. Een ziekteverzuim van meer dan vijf dagen is reden voor overleg. In dat geval ook contact opnemen met de onderwijscoördinator.
6. Onderwijscoördinatie
Affiliatie coördinator Erasmus MC : dhr. dr. J.G. Noordzij

Affiliatie coördinator LUMC : dhr. dr. E.F.M. Posthuma

Hoofd Medische Opleidingen en Wetenschappelijk : mw. dr. G.A. Blok, G.Blok@rdgg.nl

De affiliatie coördinatoren en het hoofd medische opleidingen zijn samen verantwoordelijk voor de goede gang van zaken en dragen zorg voor dat de co-assistent voldoende over de praktische gang van zaken is geinformeerd bij de aanvang van het co-schap, via schriftelijke informatie en via opvang op de eerste dag van het co-schap.


De affiliatie coördinatoren en het hoofd medische opleidingen hebben de volgende taken:

 1. Coördineren van het onderwijs aan alle co-assistenten in het geaffilieerde ziekenhuis, inclusief de technische uitvoering daarvan in samenwerking met het bureau der Faculteit Geneeskunde.

 2. Zorgdragen voor de integratie van het onderwijs op de verschillende afdelingen in samenwerking met de leden van de staf van het ziekenhuis en de Faculteit Geneeskunde.

 3. Erop toezien, dat de opleiders van co-assistenten de onderwijsreglementen van de klinische vakgroepen van de faculteit bij hun onderwijs volgen.

 4. Regelmatig contact onderhouden met de klinische vakgroepen van de faculteit en de affiliatie-beleidscommissie.

 5. Als raadsvrouw/man optreden van de co-assistenten, die zich tot haar/hem moeten kunnen wenden.

 6. Evalueren van de co-assistentschappen, zowel met de co-assistenten als met de opleiders in het geaffilieerde ziekenhuis.

 7. Bemiddelen bij conflicten tussen de co-assistent en de opleider, en tussen geaffilieerd ziekenhuis en faculteit.

 8. Adviezen geven inzake materiële en personele voorzieningen in het geaffilieerde ziekenhuis ten behoeve van de opleiding van co-assistenten zoals bibliotheek, verstrekken van dienstkleding, etc.

 9. Regelmatig schriftelijk verslag doen over de gang van zaken betreffende de affiliatie aan de leiding van het ziekenhuis en de centrale opleidingscommissie.

 10. De affiliatie coördinatoren verzorgen het contact met het betreffende Universitair Medisch Centrum met de coschapcoordinatoren per vakgroep.


7. Beroepsgeheim
Ook al hebt je het artsenxamen nog niet afgelegd, met het expliciet uitspreken van de eed of belofte, toch geldt ook voor jou nu reeds impliciet de plicht tot geheimhouding.

Dat wil zeggen, dat al wat je tijdens jouw werkzaamheden over een patiënt te weten komt, je dat niet zonder toestemming van de desbetreffende patiënt, aan derden kenbaar zult maken, tenzij door de wet verplicht.


8. Vertrouwenspersoon
We vinden het erg belangrijk dat co-assistenten zich in ons ziekenhuis op hun gemak voelen. Er kunnen zich echter tijdens de co-schappen situaties voordoen, die onprettig of kwetsend zijn of een onveilig gevoel geven.

Blijf daar niet mee rondlopen. Meld het bij de stagebegeleider of als je dit niet wil, neem dan contact op met Geke Blok (tst. 3583), zij is psychologe en vertrouwenspersoon van de co-assistenten. Je kunt met haar vertrouwelijk bespreken wat je is overkomen. In overleg wordt bekeken wat de beste aanpak is.AFDELINGEN

IN DE

REINIER DE GRAAF GROEP

Cardiologie

Onderdeel co-schap Interne Geneeskunde
Stagebegeleider

Dhr. dr. R. van der Zee


Cardiologen

Dhr. dr. J.W. Bech

Dhr. J. Constandse

Dhr. dr. S. Monnink

Dhr. dr. R. van der Zee

Dhr. dr. E. Ronner

Dhr. M.G. Scheffer
Secretariaat

Het secretariaat cardiologie is te vinden op de 3e etage in het B-gebouw. Annet Bosch regelt de lopende zaken voor (co-) assistenten en is telefonisch bereikbaar op tel. 015 - 2603324.


Afdelingen

De afdelingen cardiologie zijn gesitueerd in het B-gebouw op de 2e, 3e en 5e etage: • De poliklinieken en Hartfunctieafdeling op de 3e etage,

 • De verpleegafdeling op de 5e etage (afdeling 5-2),

 • De CCU is op de 2e etage, naast de IC afdeling.

Daarnaast worden ook poliklinische spreekuren in Voorburg en Naaldwijk gehouden.

De ochtendoverdracht wordt gehouden in de overdrachtsruimte op de 5e etage naast de liftkoker.


Opzet co-schap

Het co-schap cardiologie duurt een week. In deze stageweek maak je kennis met diverse aspecten van het vak cardiologie: de polikliniek, de kliniek, de Spoedeisende Hulp. Tevens is het mogelijk kennis te maken met ondersteunende onderzoeken zoals een echocardiografie, inspanningstesten, hartcatheterisaties en pacemaker implantaties.


Indeling week

De overdracht is elke ochtend om 08.00 uur op de 5e etage in de overdrachtruimte.

Aanvullend hieraan wordt ook onderwijs gegeven. Zie hiervoor het onderwijsrooster. Vervolgens kunnen aan de hand van onderstaand schema zoveel mogelijk aspecten van cardiologie worden opgedaan. Een actieve instelling maakt uiteraard de week nuttiger en leuker. Eigen wensen voor het bijwonen van een onderdeel van de cardiologie kan worden overlegd:


 • Maandagochtend : Hartfunctieafdeling op de 3e etage (echo’s, Inspanningstesten en Holters)

Maandagmiddag : idem (evt. SEH)

 • Dinsdag : visite afdeling 5.2

 • Woensdagochtend : CCU en aansluitend catheterisaties

Woensdagmiddag : SEH

 • Donderdag : CCU en aansluitend PM implantaties,

Donderdagmiddag : SEH

 • Vrijdag : deel van de ochtend poli

Vrijdagmiddag : SEH
Onderwijsprogramma

 • maandag : 08.00 uur weekendoverdracht en bespreking klinische casus

 • dinsdag : 08.00 uur overdracht

 • woensdag : 08.00 uur overdracht, 08:30 uur ECG onderwijs

 • donderdag : 08.00 uur overdracht, 08:15 uur beeldvorming

 • vrijdag : 08.00 uur overdracht, 08.15 uur wetenschappelijk artikel

Tevens vindt er dagelijks om 17.00 uur, in de assistentenkamer op de 5e etage, de overdracht van de kliniek plaats.
Beoordeling

Tijdens deze stageweek word je beoordeeld door een van de cardiologische arts-assistenten en de specialist met wie je meeloopt.


Oproepseinen

De co-assistent heeft in de week dat hij/zij meedraait op cardiologie een eigen sein. Dit toestel staat op afdeling 5.2.


Afwezigheid

Bij ziekte of bij afwezigheid of om andere redenen graag melden bij het secretariaat cardiologie of dhr. van der Zee, cardioloog.CHIRURGIE
Stagebegeleider

Mw. dr. M. van ’t Riet (chirurg)


Samenstelling Maatschap

Dhr. dr. M. van der Elst


Dhr. dr. J.W. Dekker

Mw. drs F.M. Gilissen

Dhr. dr. P.W. de Graaf

Dhr. dr. W. H. Hoffmann

Dhr. dr. H. Oei

Dhr. dr. J.J.G. Scheepers

Mw. dr. M. van ’t Riet

Dhr. dr. P.C. Smit

Dhr. dr. M.P.F.M. Vrancken Peeters

Dhr. dr. M.R. de VriesTelefoonnummers

 • secretariaat 015 – 260 4063

 • een lijst met telefoonnummers van de chirurgen en arts-assistenten zijn te verkrijgen via het secretariaat

 • de telefooncentrale is intern te bereiken via 99, het algemeen nummer van het ZH: 015 – 260 3060


Oproepseinen

De seinnummers voor de co-assistenten zijn 4827 en 4940. Op dit telefoonnummer wordt geregeld gebeld voor het prikken van infusen, astrups, inbrengen van katheters, maagsondes en dergelijke. Zorg dat deze telefoon te allen tijde bemand wordt!!


Afdeling

De overdrachtsruimte Chirurgie bevindt zich op de begane grond in het B-gebouw (bij de hoofdingang links, dan de een na laatste deur aan je rechterhand). Het secretariaat chirurgie is naast de overdrachtsruimte. Op de eerste stagedag, na de overdracht even melden bij het secretariaat chirurgie. Zij hebben voor je een informatiemap en de inlogcodes.

De verpleegafdelingen zijn op de 4e en 5e verdieping in het B-gebouw, op diverse afdelingen in het H en in Voorburg (DHV, adres Fonteynenburghlaan 5, 2275 CX Voorburg).
Opzet co-schap

Het co-schap chirurgie omvat 10 weken Algemene Chirurgie en een week Orthopedie.

Het co-assistentschap Chirurgie start op maandagochtend. Om 7.30 uur word je verwacht in de overdrachtsruimte.

Op de V-schijf van de computer staat onder de map ‘chirurgie/co-ass’ de weekplanning met de stage-indeling. De stages omvatten de kliniek, OK en polikliniek van de Vaatafdeling, Traumatologie, Gastro-enterologie, short stay en SEH. Ook kan op de poliklinische OK en op de mamma-poli in het H-gebouw worden meegekeken. Daarnaast wordt elke co-assistent 1 week ingedeeld op de OK in Voorburg.


Tijdens deze stages loopt de co-assistent ’s-ochtends actief visite mee op de afdeling, assisteert zo mogelijk bij de operaties, loopt mee met de specifieke poli’s en neemt de patiënten op de afdeling op. Deze opgenomen patiënten presenteer je ’s-middags bij de overdracht. Het is de bedoeling dat je hierbij bij voorkeur participeert in de afdeling, operaties en polikliniek van de afdeling waar je op dat moment bent ingedeeld. Tevens wordt van je verwacht dat je een status maakt van de patiënten die via de poli op de afdeling worden opgenomen.

Dagindeling

Elke ochtend is om 07.30 uur overdracht in de overdrachtskamer in het B-gebouw.


NB: op elke woensdagochtend om 07.15 uur i.v.m. onderwijs!

Elke 1e dinsdag van de maand is er regionaal refereren op de 8e etage waarbij je aanwezig dient te zijn; in deze week vervalt het onderwijs op de woensdagochtend.


Aansluitend aan elke overdracht is van 08.00 tot 08.30 uur röntgenbespreking (1e verdieping in het B-gebouw) op de röntgenafdeling.

Aansluitend daaraan wordt visite gelopen op de afdeling waar je bent ingedeeld, gevolgd door poli/OK of SEH.

Elke dag van 16.00 - 16.15 uur röntgenbespreking op de röntgenafdeling op de 1e etage in het B-gebouw.

Elke dag om 16.15 uur indicatiebespreking en overdracht in de overdrachtskamer.


Besprekingen

Dinsdag 17.00-18.00 uur Vaatbespreking op de röntgenafdeling, grote bespreekkamer

Dinsdag 17.00-18.30 uur Oncologiebespreking (8e verdieping in B; vergaderzaal)

Donderdag 17.00-18:30 uur GE bespreking

Bij al deze besprekingen dien je aanwezig te zijn. Tijdens de DHV-stage bezoek je geen chirurgische besprekingen van chirurgie, maar wordt je wel verwacht bij het vrijdagmiddagonderwijs in het B-gebouw
Onderwijs

- Elke woensdag om 07.15 uur (early bird… )

- Op elke vrijdag onderwijs co-assistenten: dit wordt gegeven door de arts-assistent die die dag consulent is

(zie dagprogramma). Voor het tijdstip nemen de coassistenten contact op met de consulent, voorkeur is om

13.00 uur.

- Van 15:30 tot 16.30 uur wordt elke vrijdag onderwijs gegeven door een van de chirurgen aan arts-assistenten en

co-assistenten.

Er is op de 8e verdieping een skills lab compleet met simulatoren voor laparoscopie en materialen om te leren hechten. Zorg dat je onder begeleiding van een van de AIOS de kneepjes van het hechten daar geleerd krijgt. Je kan inloggen met: coass@rdgg.nl , en als wachtwoord: coassrdgg


Afdeling SEH als onderdeel van het co-schap chirurgie

De Spoedeisende Hulp (SEH) bevindt zich op de begane grond in het B gebouw. Op de SEH zijn ook SEH-artsen, aois spoedeisende geneeskunde (SEG) en huisartsen in opleiding (HAIO’s). Op de SEH kan de co-assistent zich aanmelden bij de chirurgische assistent of bij een van de SEH-artsen (in principe bij mw. G. Spiessens, SEH-artsᵏⁿᵐᵍ). Per specialisme is maximaal 1 co-assistent tegelijk aanwezig op de SEH,


Stage Orthopedie

Je brengt in principe een week van het co-schap door op de afdeling Orthopedie. Je loopt mee op de poliklinieken van deze afdeling en bezoekt/participeert in de operaties door de orthopedische chirurgen. Je wordt op de eerste dag van dit co-schap verwacht in de overdrachtsruimte van de orthopeden om 07:30 uur. Tijdens deze week bezoek je geen besprekingen van de chirurgie.


Diensten


Tijdens het co-schap draait de co-assistent 6 diensten mee, te weten 4 avond- en 2 weekenddiensten. Hiervoor dien je in onderling overleg een rooster te maken.

Het rooster is te vinden op de V: schijf: mapje chirurgie/co-assistenten.

- Voor een meegelopen avonddienst mag je de ochtend compenseren. Je hoeft die dag dus pas om 13.00 uur te beginnen.

- Een avonddienst duurt tot en met de overdracht van 22.00 uur.

- Een weekenddienst begint om 09.00 uur (overdracht op de SEH) en eindigt met de avondoverdracht om 22.00 uur.

- Na een zaterdagweekenddienst mag je de dinsdag compenseren en na een zondagweekenddienst de maandag.

- op dinsdag en donderdag en in sommige weekenden wordt de traumatologie op de SEH behandeld door de orthopaedie i.p.v. de chirurgie: het handigst is om juist op deze dagen geen dienst te doen, omdat je dan minder leermomenten hebt.
Beoordeling

Aan het einde van de eerste 4 weken wordt een tussenbeoordeling gedaan door mw. dr. M van ‘t Riet. Maak hiervoor zelf een afspraak met haar.

De eindbeoordeling vindt plaats in de laatste week van het co-schap door dr van ’t Riet of een vervangend maatschapslid als zij afwezig is: maak hiervoor aan het begin van de week een afspraak met haar.

Het eindcijfer wordt gevormd door een combinatie van beoordelingen uit de kliniek, het theoriecijfer en een overall beoordeling door de examinator, in de laatste week van het co-schap.


Afwezigheid

Bij ziekte of afwezigheid melden bij dr. Van ’t Riet: dit kan per telefoon of e-mail: rietm@rdgg.nlDermatologie

Stagebegeleider

Mw. M.M. Hulshof, dermatoloog


Samenstelling Maatschap

Delft:

Mw. J.C. Bijlmer-Iest

Mw. M.M. Hulshof

Mw. S.A.E. Stadhouders-Keet

Dhr. M. Tijssen

Dhr. M.H.S. Toxopeus

Mw. D.C.A. Schijf

Voorburg:

Mw. M Brakman

Mw. A.C.M. Kunkeler

Polikliniek Dermatologie

Delft: De polikliniek dermatologie, poli 15, is te vinden op de begane grond in het B-gebouw.

Voorburg: De polikliniek en dagbehandeling dermatologie is te vinden op de 3e verdieping.
Telefoonnummers

Het telefoonnummer van het afsprakenbureau dermatologie is 015 – 2604391 (Frieda Kuijpers maandag t/m donderdag) en Jacqueline Kuiper (maandag, donderdag en vrijdag).

De co-assistenten kunnen zich (bijvoorbeeld) bij ziekte afmelden op tel. nr. 015 – 2604391.
Besprekingen

Dermatopathologie besprekingen worden voor de co-assistenten gehouden, om de week op de donderdagen om 15.30 uur in het S-gebouw.


Nieuwe patiënt

Nieuwe patiënten worden op aanwijzing van de dermatoloog door de co-assistent nagekeken. De volgende punten moeten bij de anamnese, indien relevant, aan de orde komen:

Klacht : aard, duur, periodiciteit (dag-nacht, seizoen, werk-vakantie), provocerende factoren,

verergering in de afgelopen periode, soortgelijke klachten in de directe omgeving,

relatie met werk, c.q. andere activiteiten (hobby’s, sport).

Allergieën : wanneer en hoe vastgesteld, atopie ouders.

Ziekten : c.q. controles bij andere specialisten.

Medicatie : eventueel in relatie tot de klacht.

Huidkanker : zelf/familie

Huidtype : zonverbranding, c.q. blootstelling als kind.


Co-assistenten

Het co-schap voor de Rotterdamse studenten duurt 3 weken.

Op maandagochtend om 08.30 uur wordt je verwacht in het B-gebouw in Delft, op de polikliniek van mw. Hulshof, dermatoloog.

Je werkt 3 weken op de polikliniek in Delft, samen met de 6 dermatologen volgens een vast rooster. Je ziet zelfstandig nieuwe patiënten, die je daarna met de dermatoloog bespreekt.

- De spreekuren kunnen op wisselende tijden beginnen. Het advies is een dag van te voren te informeren hoe laat het spreekuur start bij de desbetreffende dermatoloog.

- Maandag- en donderdagmiddag zijn beschikbaar voor zelfstudie.

- In de laatste week, meestal op de donderdag of vrijdag, wordt door één van de dermatologen de eindbeoordeling gedaan.

- Je houdt een diagnose lijst bij van alle nieuwe patiënten die je gezien hebt. Deze lijst lever je in bij de eindbeoordeling.

- Op de co-assistentenkamer ligt een map waar je voorbeelden kunt vinden van je voorgangers. Graag ook het co-assistentenformulier in deze map invullen en zorgen dat aan het eind van het co-schap je je foto en de lijst met diagnosen in de co-assistentenmap achterlaat voor je opvolgers.

- Op de co-assistentenkamer staat een computer tot je beschikking en er staan diverse leerzame CD-roms.


Op de 1e werkdag kun je voor de start van het co-schap een cardkey ophalen (borg € 25.-) bij het Facilitair Servicebureau in het H-gebouw, 1e etage; open vanaf 7.30 uur. Je dient je wel te legitimeren met een paspoort of ID-kaart. Het secretariaat van dermatologie heeft je al aangemeld als nieuw personeelslid zonder personeelsnummer bij het Facilitair Bedrijf en P&O.

Met deze cardkey is het mogelijk om een doktersjas op te halen bij de Kleding Uitgifte Automaat (KUA) in de hal van het B-gebouw en kan tevens gebruikt worden voor de fietsenstalling en de personeelsparkeerplaats.GYNAECOLOGIE & VERLOSKUNDE
Stagebegeleiders

Dhr. dr. H.A. Bremer (Erasmus MC)

Mw. dr. K. Kapiteijn (LUMC)
Samenstelling Maatschap

Mw. A. Baalbergen


Dhr. dr. H.A. Bremer

Mw. A. Dijkman


Mw. K. de Graaff
Dhr. M.P.M. Hermans
Mw. dr. C.G.J.M. Hilders
Mw. dr. K. Kapiteijn
Dhr. A.L. Milani
Mw. dr. A.L.J.M. Pietersma-de Bruyn

Mw. D.A. van Rumpt


Mw. F.C. Siemens

Dhr. dr. E.J.P. van Santbrink


Mw. F.C. Siemens

Mw. B.S.M. Verbruggen


Secretariaat

Aanspreekpersonen voor de co-assistenten zijn de dames Y. ‘t Hart en. I. den Ouden-van Gooswilligen.


Afdeling

De afdelingen Gynaecologie bevinden zich: • op de begane grond in het H-gebouw waar een groot deel van de spreekuren gehouden worden.

 • de afdeling Gynaecologie op de tweede etage in het H-gebouw met de verloskamers, de afdeling zwangeren, kraam en gynaecologie.

 • de afdeling voor infertiliteit, menstruatiepoli en afwijkende uitstrijkjes-poli is op de locatie DHV in Voorburg.


Opzet co-schap

Het co-schap gynaecologie omvat een vijf weken durende stage Gynaecologie voor co-assistenten uit Rotterdam en een acht weken durende stage Gynaecologie en verloskunde voor de co-assistenten uit Leiden. Tijdens de stage maak je kennis met alle aspecten van het vak Gynaecologie: de polikliniek, OK, verloskamers en verpleegafdelingen.

Van te voren wordt een schema opgestuurd met de te doorlopen stages.

Op de eerste dag van de co-schap wordt je om 08.00 uur verwacht in de overdrachtskamer op de tweede etage van het H-gebouw, achter de verloskamers.

Na de overdracht zal je door een mede-co-assistent, worden voorgesteld aan Irma den Ouden en/of Yvonne ’t Hart, secretaresses. Zij zullen zorgdragen voor informatie, een sleutel, toegang tot witte jassen en maken een kopie van jouw vaccinatiebewijs. Een mede co-assistent gaat met de nieuwe co-assistent mee naar het FAB voor de witte jassen en de cardkey.

Stage Polikliniek:

Tijdens de weken op de polikliniek loop je mee met de gynaecoloog en/of arts-assistent en zal je waar mogelijk nieuwe patiënten kunnen zien. De anamnese van een (nieuwe) patiënt kan voor opleidingsdoeleinden worden opgenomen op een videocamera. Toestemming van patiënte zal hiervoor worden gevraagd. De opname kan dan op een later moment worden nabesproken met een van de gynaecologen. De co-assistent verricht nooit alleen een lichamelijk onderzoek bij een patiënt, altijd samen met de supervisor.Stage verloskamers/afdeling:

Op de afdeling loop je mee met de arts-assistent op de verloskamers voor het zien en begeleiden van bevallingen. Indien er een aantal bevallingen gezien zijn, kun je onder begeleiding een bevalling doen.

 

Iedere dag wordt na de overdracht visite gelopen op de afdeling door de zaalarts met de co-assistent, die die week op de afdeling gepland staat. Getracht zal worden dat de co-assistent zijn een eigen zaal krijgt en loopt hier onder supervisie van de zaalarts zelf visite.Op maandag is er een grote visite op de afdeling samen met de gynaecoloog.
Stage OK:

Hier draai je mee op de OK en bereidt de operaties van de volgende dag voor door de status van de patiënt op de afdeling van te voren door te nemen.


Opleidingsprogramma

De werkweek kent een vast aantal overdrachten en onderwijs momenten waarbij je geacht wordt aanwezig te zijn.

Ochtend overdracht : iedere ochtend om 08.00 uur

Avond overdracht : iedere avond om 17.00 uur

Maandagavond : 17.00 uur: poli-bespreking

Dinsdagavond : 17.00 uur: Peri-natologie bespreking.

Woensdag of Donderdag ochtend : na de overdracht onderwijs aan co-assistenten door assistent van de

afdeling.

Woensdag of Donderdagavond : 17.00 uur: onderwijs aan assistenten en co-assistenten door gynaecoloog,

wisselende onderwerpen. • Elke co-assistent houdt in  zijn of haar laatste week een pico-bespreking over een onderwerp naar keuze. De presentatie hiervan zal na de ochtend of middag overdracht zijn.

In de overdrachtskamer hangt een maandschema met alle besprekingen.


Visite op afdeling

Iedere dag wordt na de overdracht visite gelopen op de afdeling door de zaalarts met de co-assistent, die die week op de afdeling gepland staat. De co-assistent krijgt een eigen zaal en loopt hier onder supervisie van de zaalarts zelf visite.

Op maandag is er een grote visite op de afdeling samen met de gynaecoloog.
Beoordeling

Tijdens de co-schap word je continu beoordeeld door de arts-assistenten en gynaecologen.

Dit gebeurt aan de hand van KKB’s, dit heb je in eigen beheer. Het is de bedoeling dat je twee KKB’s per week verzamelt tijdens ieder stage (ook op de OK, naar aanleiding van anatomie kennis).

Halverwege het co-schap vindt er een tussenbeoordeling plaats met dhr. Bremer voor de Rotterdamse

co-assistenten en voor de Leidse co-assistenten met mw. Kapiteijn.

Afspraken hiervoor wordt door de co-assistent zelf gemaakt evenals voor de eindbeoordeling.


Dienst

Op zondag is er de mogelijkheid voor de co-assistenten om in een dienst mee te lopen. De andere nachten en avonden wordt bezet door eerste lijns-verloskundigen. Bij ziekte kunnen ook op deze avonden en nachten facultatief diensten worden meegelopen.

Het schema voor inschrijving voor de zondagsdienst ligt op de overdrachtskamer.
Afmelding bij ziekte

Afmeldingen bij ziekte bij Yvonne ’t Hart of Irma den Ouden-van Gooswilligen

Voor de Leidse co-assistenten bij mw. Kapiteijn en voor de Rotterdamse co-assistenten bij dhr. Bremer.

Intensive Care

Onderdeel co-schap Interne Geneeskunde
Stagebegeleider

Dhr. S.J. Sleeswijk Visser


Samenstelling Vakgroep

Internist-intensivisten:

Dhr. J.B. van den Bosch

Mw. L. Dawson

Dhr. P.L. TangkauCardioloog-intensivist:

Dhr. A.H.M. KnookAnesthesioloog-intensivist:

Dhr. S.J. Sleeswijk Visser


Secretariaat

Evelien Korteweg en Marga Cals. Tel: 015-260 4040.


Afdeling

De afdeling Intensive Care bevindt zich op de 2e verdieping in het B-gebouw.

De afdeling Intensive Care in de RdGG omvat 8 intensive care bedden en 2 high care bedden. De afdeling heeft zorgniveau 2.

De intensivisten zijn allen geregistreerd als intensivist bij de European Society of Intensive Care Medicine en de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.

De intensivist is hoofdbehandelaar en bepaalt het medisch beleid (Closed Format). Een van de intensivisten is medisch coördinator en eindverantwoordelijk voor het medisch beleid op de afdeling IC. Jaarlijks worden ongeveer 800 patiënten opgenomen waarvan ruim 40% beademingsbehoeftig is. De afdeling beschikt over de mogelijkheid tot acute nierfunctievervangende therapie middels continue veno-veneuze hemofiltratie. Op jaarbasis betreft het 400 CVVH dagen. Zowel invasieve als non-invasieve beademing is mogelijk.

Intensive care wordt uitgeoefend volgens moderne inzichten. Vele Evidence Based Medicine therapieën op gebied van intensive care behoren tot dagelijkse routine zoals: strikte glucose regulatie, enterale voeding, Selectieve Darm Decontaminatie, corticosteroïden bij sepsis en beademing met lage teugvolumina bij ARDS.


Opzet co-schap

De eerste maandagochtend om 8.00 uur wordt de co-assistent verwacht op de Intensive Care. Je kan je melden bij de superviserende intensivist.

Het co-schap Intensive Care omvat een drie weken durende stage. Tijdens de stage maak je kennis met alle aspecten van het vak. Je leert de volgende zaken:


 • Het herkennen en behandelen van de vitaal bedreigde patiënt;

 • Methodisch, probleem gericht denken en handelen;

 • Omgaan met moeilijke medisch-ethische dilemma’s;

 • Het werken in nauw teamverband;

 • Verantwoordelijkheid nemen voor ernstig zieke patiënten

 • Effectief communiceren.

De fysiologie en pathofysiologie van de vitale functies komen aan bod: • Het herkennen van de bedreigde luchtweg en het nemen van maatregelen voor het beschermen van de luchtweg;

 • Het herkennen van verschillende ventilatieproblemen en de behandeling daarvan: zuurstof en

verneveltherapie, invasieve en niet-invasieve beademing;

 • Het herkennen van circulatiestoornissen en in het bijzonder shock. Ondersteuning van de circulatie met volumetherapie en inotropie.

 • Het beoordelen van het bewustzijn.

 • Het beoordelen van de nierfunctie en het gebruik van diuretica en nierfunctievervangende therapie.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de statusvoering en de correspondentie. De co-assistent functioneert als beginnende assistent onder supervisie van de intensivist.


Discipline overstijgend Opleidingsprogramma

Deelname aan minstens 2 gesprekken met de familie waaronder minstens één slecht-nieuws-gesprek is vereist. De co-assistent is verplicht aanwezig te zijn bij de ochtendoverdracht en bij de radiologie bespreking. Actieve deelname aan het dagelijks multidisciplinair overleg is verplicht. Tevens is er een maandelijkse necrologiebespreking. Mogelijkheden wordt geboden om een referaat te houden (2x per maand).

Het onderwijs vindt bedside en structureel plaats en wordt ondersteund door literatuur.
INTERNE GENEESKUNDE

Stagebegeleider

Dhr. F. Borst, coördinator coschappen interne geneeskunde en stagebegeleider


Samenstelling Vakgroep

Nefrologie

Dhr. dr. H. Boom, internist-nefroloog en vakgroepvoorzitter interne geneeskunde

Dhr. F. Borst, internist-nefroloog

Mw. dr. F.M.E. Hoekstra, internist-nefroloog

Dhr. S.J. Huisman, internist-nefroloog
Endocrinologie

Dhr. dr. E.J.J. Duschek, internist-endocrinoloog en waarnemend opleider interne geneeskunde

Dhr. dr. M.C.W. Jebbink, internist-endocrinoloog

Mw. dr. N.A.J. van der Linde, internist-vasculair geneeskundige

Dhr. P.T.E. Postema, internist-endocrinoloog

Dhr. dr. D.H. Schweitzer, internist-endocrinoloog

Mw. M.A. Tervoort, algemeen internist
MDL

Dhr. C.J.M. Bolwerk, MDL-arts en waarnemend opleider maag-darm-leverziekten

Dhr. dr. J.T Brouwer, MDL-arts en opleider maag-darm-leverziekten

Mw. S.V. Jansen, MDL-arts

Mw. D.F.G.M. Josemanders, MDL-arts

Dhr. dr. R. Quispel, MDL-arts en vakgroepvoorzitter maag-darm-leverziekten

Dhr. dr. B.J. Veldt, MDL-arts

Dhr. dr. H. Walinga, internist maag-darm-leverziekten


Oncologie

Mw. M.M.E.M. Bos, internist-oncoloog

Dhr. dr. R.E. Brouwer, internist-hematoloog-oncoloog

Dhr. V.O. Dezentjé, internist-oncoloog

Dhr. dr. E. Maartense, internist-oncoloog

Dhr. dr. E.F.M. Posthuma, internist-hematoloog-oncoloog en opleider interne geneeskunde

Mw. dr. C.M. Segeren, internist-hematoloog-oncoloog

Mw. dr. S. Soechit, internist-hematolo-oncoloog


Ouderen geneeskunde

Mw. H.R. Boomkens, geriater


Reumatologie

Dhr. dr. C. Bijkerk, reumatoloog

Dhr. dr. A.J. Peeters, reumatoloog
Acute interne geneeskunde

Dhr. dr. E.J.J. Duschek

Dhr. S.J. Huisman
Infectiologie

Dhr. dr. S.F.L. van Lelyveld, internist-infectioloog


Secretariaat

Mevrouw Priscilla van der Kraay-Mertens, secretaresse


Maatschap

De maatschap bestaat uit drie specialismen: • Interne geneeskunde

 • Reumatologie

 • Maag-Darm-Leverziekten

Onder het specialisme interne geneeskunde vallen de subspecialisaties hematologie, oncologie, endocrinologie, nefrologie, ouderengeneeskunde en algemene interne geneeskunde.

De interne geneeskunde heeft zowel klinische- als poliklinische werkeenheden.

De poliklinieken Interne Geneeskunde in het B-gebouw zijn te vinden op:


 • de eerste etage route 25: endocrinologie en maag-darm-leverziekten,

 • de begane grond route 16: nierziekten;

in het H-gebouw op de eerste etage:

 • route 24: diabetesplein.

 • route 49: reumatologie

 • route 53: hematologie en oncologie,

 • route 61+ 62: poli interne geneeskunde,

De afdelingen Endoscopie is in het B-gebouw op de tweede etage en in Voorburg op de 3e etage.
In Voorburg, Ypenburg en Naaldwijk zijn de buitenpoli’s. Over het algemeen zullen op deze buitenpoli’s slechts bij uitzondering co-assistenten aanwezig zijn.

De verpleegafdelingen in het B-gebouw zijn: • op de zesde etage: maag-darm-leverziekten, nefrologie, endocrinologie en algemene interne,

 • op de vijfde etage: cardiologie,

in het H-gebouw:

 • op de vierde etage: oncologie en algemene interne,

 • de derde etage: longziekten.


Opzet co-schap

Het co-schap Interne Geneeskunde omvat een tien weken durende stage. De stage Interne Geneeskunde omvat een stage op de polikliniek, een stage Spoedeisende Hulp, een dienstenstage en een klinische stages. De klinische stageplaatsen zijn: maag-darm-leverziekten, longziekten, cardiologie, endocrinologie, nefrologie, oncologie, IC (oudste co-schap).


De dag begint om 08.00 uur met het ochtendrapport (niet tijdens de stageperiode longziekten en cardiologie) en eindigt met de overdracht om 16.30 uur (niet tijdens de stageperiode longziekten en cardiologie).

Er dienen 5 avonddiensten (van 17.00 – 21.30 uur) te worden gedaan en 2 weekenddiensten (van 08.00 – 17.00 uur).

Tijdens de stageperiode vinden er dagelijks diverse besprekingen en overleggen plaats, zoals de afdelingsvisite, röntgenoverdracht, SSDZ-bespreking, PA-bespreking, refereer-bijeenkomsten en de oncologiebespreking.

Er zijn diverse onderwijsmomenten. Je bespreekt jouw stage eenmaal per week met de jou toegewezen mentor.


KINDERGENEESKUNDE
Stagebegeleider

Mw. L.C. (Loekie) ten Have (LUMC)

Dhr. dr. J.G. (Jeroen) Noordzij (EMCR)
Samenstelling Vakgroep

Dhr. J.O. (Jerôme) Wishaupt, vakgroephoofd Kindergeneeskunde

Dhr. dr. B. (Boudewijn) Bakker

Mw. dr. A.P.M. (Annette) van den Elzen

Mw. L.C. (Loekie) ten Have

Mw. M.W. (Marion) Hekkelaan

Dhr. dr. N. (Nico) van der Lely

Mw. L.H. (Laura) van der Meer-Kappelle

Dhr. dr. J.G. (Jeroen) Noordzij

Mw. S.M.H. (Simone) Timmermans

Mw. L.N. (Leonieke) van Veen

Mw. M.C. (Claire) Woltering
Secretariaat

Algemeen telefoonnummer kindergeneeskunde: tel: 015 – 260 3688

Onderwijs: mw. P. van de Weerd
Kindergeneeskunde

De Kinderafdeling en de afdeling Neonatologie bevinden zich in het H-gebouw, op de 5e etage.

De polikliniek Kindergeneeskunde op de 1e etage van het H-gebouw.

Het secretariaat Kindergeneeskunde op de 6e etage van het H-gebouw.


Overzicht van het programma

In de Delftse regio; de stad Delft, het West- en Oostland en een deel van Zuid Oost Haaglanden speelt het Reinier de Graaf Gasthuis de rol van Centrale functie voor het zieke kind, zowel klinisch als poliklinisch. Korte lijnen bestaan er met de “eerste lijn” in de regio; huisartsen, jeugdartsen en verloskundigen betreffende deze zorg. Tijdens het co-schap Kindergeneeskunde zijn de co-assistenten werkzaam in de kliniek; de afdelingen Pediatrie en Neonatologie en polikliniek.

Uniek is dat er zowel co-assistenten vanuit het EMCR als vanuit het LUMC in Delft gestationeerd zijn. Hetzelfde geldt voor de arts-assistenten die zowel uit Rotterdam als uit Leiden (en Brussel) een deel van hun opleiding tot kinderarts in Delft genieten.

De opzet is veel te leren vanuit de praktijk; men krijgt “eigen” patiënten toegewezen waarvoor men verantwoordelijk wordt betreffende de statusvorming, anamnese, lichamelijk onderzoek, evaluatie, programmabepaling en uitvoering daarvan. De supervisie berust bij een arts-assistent of kinderarts.


Tijdens de co-assistentschap zal jouw stagebegeleider of zijn/haar vertegenwoordiger het verloop van jouw stage tussentijds evalueren, waarbij, naast kennisaspecten van de Kindergeneeskunde, ook naar de Nederlandse taalvaardigheid, en het professioneel handelen en gedrag worden gekeken.

Het is belangrijk om tijdens het gesprek aan te geven welke aspecten nog niet aan bod zijn gekomen, zodat het stageprogramma daartoe aangepast kan worden.

In de laatste week wordt een eindevaluatie gehouden.
Diensten

5 Avonddiensten in 1 week vanaf 16.45 uur. Een weekenddienst is ook mogelijk. Men functioneert dan naast en onder supervisie van de arts-assistent.


Dag- en weekprogramma


  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina