Inventaris van het archief van *Stichting De Bonte Was en feministiese uitgeverij De Bonte WasDovnload 78.63 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte78.63 Kb.
Inventaris van het archief van
*Stichting De Bonte Was en

feministiese uitgeverij De Bonte Was

1974-1991


INHOUDSOPGAVE


STUKKEN VAN ALGEMENE AARD


STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Oprichting, administratie en huisvesting

Financiën

Verkoop en voorraad

Abonnementen

Publicaties

Ontwerpen voor publicaties

Niet uitgegeven manuscripten en ontwerpen

PR, recensies en knipsels

Vrouwenstaking tegen de abortuswet

Overige onderwerpen

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD


1, 135 Notulen van vergaderingen. 1975, 1977-1981. 1 omslag, 1 deel

1. 1975, 1977-1978

135. 1979-1981. 1 deel
136-142 Correspondentie. 1975-1990. 7 pakken
136. 1975-1978, A-M

137. 1975-1978, N-Z

138. 1978-1979

139. 1979-1981

140. 1982-1983

141. 1984-1987

142. 1976-1990
2 Ingekomen brieven naar aanleiding van een oproep in de Vrou­wenkrant voor een illustratrice. 1982. 1 stuk
3 Ingekomen stuk van de Duitse uitgeverij Frauenoffensive en de Engelse uitgeverij Virago. 1975. 1 omslag
4 Getypte kaartjes met vragen voor vrouwen. z.j. 1 omslag

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPENOprichting, administratie en huisvesting

143 Stukken betreffende de oprichting van de stichting. 1974. 1 omslag


144 Polissen van inboedelverzekering. 1979-1980. 1 omslag
145 Adresboek. z.j. 1 deel
146 Lijsten met inhoud van het archief. z.j. 1 omslag

Financiën

147 Correspondentie naar aanleiding van het faillissement van Boek- en Offsetdrukkerij Van Weezep B.V. 1980-1981. 1 omslag


5 Instructie voor de boekhouding. z.j. 1 stuk
6 Grootboekkaarten. 1976. 1 pak
7 Journaalbladen. 1976. 1 omslag

NB. Groot formaat.


8-9 Factuurboeken. 1977-1991. 2 delen

8. 1977-1980 mrt

9. 1980 apr-1991 mrt
10 Tabellarisch giroboek. 1977 jan-jun. 1 deel

NB. Groot formaat.


148 Kasboek uitgaven. 1979-1986. 1 deel
149 Kasboekje 1978-1979. 1 deel
11-16 'Betaalde particuliere facturen'. Doorslagen van facturen verzonden aan particulieren. 1974-1986. 5 pakken, 1 omslag

11. 1974 nov-1975

12. 1976 jan-jun

13. 1976 jul-dec

14. 1976 betaald in 1977, 1 omslag

15. 1977-1978

16. 1979-1986 apr
17-27 'Betaalde boekhandels facturen'. Doorslagen van facturen verzon­den aan boekhandels. 1974-1990. 8 pakken, 3 omslagen

17. 1974 nov-1975

18. 1976 jan-aug

19. 1976 sep-dec

20. 1977-1978. 1 omslag

21. 1978 A-M

22. 1978 N-Z

23. 1979 jan-mei. 1 omslag

24. 1979 jun-1980 sep. 1 omslag

25. 1981 apr-1983 dec

26. 1984-1985 nov

27. 1985 nov-1990


28-33 Doorslagen van facturen verzonden aan particulieren en boekhandels. 1977. 6 pakken

28. jan-mrt

29. jan-mrt

30. apr-jun

31. mei-aug

32. aug-sep

33. sep-dec
34-35 'Onbetaalde boekhandels facturen en onbetaalde particuliere facturen'. Doorslagen van facturen verzonden aan boekhandels en particulieren die niet betaald zijn. 1974-1977. 1 pak, 1 omslag

34. 1974 dec-1975. 1 pak

35. 1976-1977
36-43 Ingekomen rekeningen facturen, kwitanties en declaraties, betaald. 1975-1990. 3 pakken, 5 omslagen

36. 1975


37. 1975

38. 1976-1977. 1 pak

39. 1976 dec-1977 dec. 1 pak

40. 1978


41. 1979-1981. 1 pak

42. 1982-1983

43. 1984-1990
150-151 Ingekomen rekeningen, doorslagen van uitgaande facturen en correspondentie betreffende facturen en rekeningen. 1977, 1990. 2 omslagen

150. 1977

151. 1990
44 (Doorslagen van) creditnota's voor retourzendingen en kortingen. 1975. 1 omslag
45-50 Dagafschriften van de gemeentegiro (rek.nr. B 24343, later postgiro (rek.nr. 4564343). 1974-1990. 4 pakken, 2 omslagen

45. 1974 nov-1975 mei

46. 1975 mei-dec

47. 1976 jan-mrt

48. 1976 mrt-dec

49. 1978 jan-1979 jul. 1 omslag

50. 1979 jul-1990 okt. 1 omslag
51-65 Dagafschriften van de postgiro (rek.nr. 3602196). 1976-1991. 7 pakken, 7 omslagen

51. 1976 apr-dec

52. 1976 nov. 1 omslag

53. 1978 jan-mrt. 1 omslag

54. 1978 apr-jul

55. 1978 jul-1979 jan. 1 omslag

56. 1979 apr-sep. 1 omslag

57. 1980 jun-aug. 1 omslag

58. 1980 aug-dec. 1 omslag

59. 1980 dec. 1 omslag

60. 1981

61. 1982


62. 1982 dec-1983 okt

63. 1983 okt-1985

64. 1986-1991
66 Overboekingskaarten van de giro houdende betalingen van facturen van bestelde publicaties. 1979-1982. 1 omslag
66 Overboekingskaarten van de giro houdende bestellingen van publicaties. 1977-1979. 1 pak
67 Overboekingskaarten van de giro houdende betalingen waarvoor geen factuur is. [1979]. 1 omslag
68 Ingekomen betalingen per giro, cheque en postwissel, die niet te traceren zijn. 1975. 1 omslag
69 Kasstukken, van betalingen per kas. 1978. 1 omslag
70 Afschrift van de beschikking op het verzoek om teruggave van de omzetbelasting. 1984. 1 stuk

Verkoop en voorraad

152 Kasboek van verkopen tijdens de Emancipade 20 mei-8 juni 1975. 1975. 1 deel


153 Instructies en kasboek van verkopen en logboek van de stand op de Huishoudbeurs 15-24 april. z.j. 1 band
154 Overzicht van verkopen 1974-1981. 1 stuk
71 Staten houdende gegevens van voorraden, verkopen en retourzen­dingen van publicaties, ingekomen van het Centraal Boekhuis te Culemborg. 1979-1986. 1 pak
155 Financiële correspondentie en overzichten van verkoop met het Centraal Boekhuis te Culemborg. 1985-1990. 1 omslag
72-73 Ingekomen stukken houdende bestellingen. 1974-1975. 2 omslagen

72. 1974


73. 1975
74 Bestellijsten naar aanleiding van 'vijf jaar Vrouwenhuis Amsterdam'. 1978. 1 omslag
75 Bestellijsten naar aanleiding van beurzen en uitzetlijsten. [1982]. 1 pak
156 Correspondentie met de Vereeniging ter Bevordering van de Belan­gen des Boekhandels en het Centraal Boekhuis. 1978-1980. 1 omslag

Abonnementen

77 Ingekomen berichten van aanmelding en opzegging van abonnementen op 'de Feminist' en naam- en adresbestand van de abonnementen. 1979-1984. 1 omslagPublicaties

78 'Manuscript eerste twee boeken en Vrouwenwerk'. Manuscripten van En ze leefden nog lang en gelukkig, Vrouwen over seksualiteit en Vrouwenwerk. z.j. 1 pak


79 Typoscript van de herziene uitgave van En ze leefden nog lang en gelukkig. z.j. 1 pak
80 'Kopij sexboekje'. Manuscripten, typoscripten en aantekeningen verzameld voor waarschijnlijk het boekje Vrouwen over seksualiteit. z.j. 1 omslag
81 Gedrukte tekst van het boekje Vrouwen over seksualiteit. [1974]. 1 stuk
82 Tekst van het boekje Vrouwen in seksterapie. Met aanwijzingen voor de drukker. 1977. Concept. 1 omslag
83 'Kopij Vrouwen tegen de verdrukking in'. Fotokopie van het manu­script van Vrouwen tegen de verdrukking in en typo- en manuscrip­ten van de tekst verzameld voor dit boek. 1979. 1 pak
84 Deel van het manuscript, correspondentie en andere stukken betreffende de inhoud van het boek Vrouwen tegen de verdrukking in. 1979. 1 omslag
85 Gedrukte tekst van het boek Vrouwenwerk. z.j. 1 stuk
86 Typoscript van een deel van de Engelse vertaling van Vrouwen­werk. 1977. 1 stuk
87 Fotokopieën van manuscripten voor het Moederboek. z.j. 1 pak
88 'Kopij Moederboek'. Documentatie, aantekeningen, teksten en manuscripten verzameld voor het samenstellen van het Moeder­boek. z.j. 1 omslag
89 Opnamemodel van de omslag voor het Moederboek. z.j. 1 stuk
90 Fotokopie van het typoscript van de Engelse vertaling van het Moederboek. z.j. 1 stuk
91 Stukken betreffende het vertalen van het Tribunaalboek en typo- en manuscripten van de vertaling. z.j. 1 pak
92 Concepten van de Nederlandse vertaling van Misdaden tegen de vrouw. Tribunaal Brussel 1976. [1977]. 1 pak
157 Stukken betreffende het Internationaal Tribunaal over misdaden tegen de vrouw. Stencils. 1976. 1 omslag
93 Manuscript van de Nederlandse vertaling van Brieven van Calamity Jane aan haar dochter. z.j. 1 omslag
94 'Kopij Vrouwen over hulp'. Tekst van het boek Vrouwen over hulp. z.j. Concept. 1 pak
95 Gedrukte tekst van het boek Vrouwen over hulp. z.j. 1 stuk
96 Register houdende de opzet van een boek over hulpverlening. z.j. 1 kaartsysteem
97 Documentatie, manuscripten, aantekeningen verzameld voor en schema's van de opzet van een boek over hulpverlening. z.j. 1 omslag
98 Knipsels verzameld ten behoeve van een boek over hulpverlening. 1977. 1 omslag
99 Fotokopieën van documentatie, manu- en typoscripten van teksten over vrouwen en psychiatrie en therapie ten behoeve van het boek over hulpverlening. 1 omslag
100 (Afgekeurde) ingezonden teksten en dubbelen voor het boek over hulpverlening. Met geleide brieven. [1977]. 1 omslag
101 'Vrouwen over hulp bij ziekte en problemen'. Verzameling aanteke­ningen, documentatie en egodocumenten over dit onderwerp. z.j. 1 pak
102 Brochure over de uitgave Vrouwen over hulp bij ziekte en problemen en Vijf jaar Vrouwenhuis Amsterdam. 1978. 1 stuk
158 Engelse vertaling van de inleiding van Geschiedenis van de vrouwen­toekomst. z.j. 1 stuk
159 11 foto's (z/w) van een borrel naar aanleiding van het verschijnen van Geschiedenis van de vrouwentoekomst. 1980. 1 omslag

NB. Achterop de foto's staan namen van de personen.


103 Fotokopieën van gedichten van Ria Giskes-Pieters voor de bundel Alleen maar het gevoel van leven. z.j. 1 omslag
104 Concept van de dichtbundel Twistgesprekken van een huisvrouw met God van Maria van der Steen. Met aanwijzingen voor de drukker. 1 omslag
160 Proefdruk van de publicatie Twistgesprekken van een huisvrouw met God. [1975]. 1 band
105 'Kopij Zusterschap en daarna'. Documentatie, aantekeningen, manuscripten en teksten verzameld en opgesteld voor het samen­stellen van het boek Zusterschap en daarna. [1981]. 1 pak
106 Typoscript, tevens layoutvellen van het boek Het rode puzzelboekje voor vrouwen. z.j. 1 omslag
107 Kopij voor en concept-tekst van de Feminist. 1977. 1 omslag
108 'Kopij Feminist 1'. Teksten voor Feminist 1. z.j. Concepten. 1 omslag
109 'Materiaal Feminist II'. Documentatie, aantekeningen, kladteksten voor en brieven naar aanleiding van Feminist 2. [1977]. 1 omslag
161 Kopij, documentatie, aantekeningen kladteksten en ingezonden brieven voor Feminist 3 (verschenen in 1982). 1978. 1 omslag
162 Stukken betreffende de voorbereiding van een (nooit uitgekomen) publicatie over "Vrouwen in het groeiproces". [1981]. 1 omslag
131 19 uitgaven van De Bonte Was. 1 doos

NB. Er waren in totaal 21 uitgaven.Ontwerpen voor publicaties

112 Opnamemodellen van de omslagen van Misdaden tegen de vrouw en Alleen maar het gevoel van leven en de brochure Nieuw bij De Bonte Was. Met aanwijzingen voor de drukker. z.j. 1 omslag


113 Tekeningen voor het boek De Meidenklup. z.j. 1 omslag
163 Niet gebruikt ontwerp voor de omslag van het boek Vrouwenwerk en niet gebruikte foto's uit het Koninklijk Instituut voor de Tropen. [1975]. 1 omslag
164 Grootbeeld kleuren negatief van de omslag van Geschiedenis van de vrouwentoekomst. 1 stuk
114 Ontwerptekeningen voor de omslagen van Twistgesprekken van een huisvrouw met God en Vrouwen tegen de verdrukking in. 2 stukken

NB. Groot formaat.


115 Foto's, omslagontwerp en tekening voor Feminist 2. z.j. 1 omslag

NB. Groot formaat.


116 Ontwerp van het affiche 'Vrouwen, wacht niet te lang'. z.j. 1 stuk

NB. Groot formaat.


165 Twee ontwerpen voorstellende een vrouw met een wereldbol. 2 stukken

Niet uitgegeven manuscripten en ontwerpen

117 Correspondentie betreffende ingezonden manuscripten die niet uitgegeven zijn. 1989-1990. 1 omslag


118 Fotokopie van een typoscript van niet uitgegeven gedichten van Hilde van Assche. 1984. 1 omslag
119 Manuscript van een niet uitgegeven dichtbundel 'Crisis van een vrouw wier kinderen het huis verlaten hebben' van Margreet Hale­wijn. z.j. 1 omslag
120 Fotokopie van een typoscript van een niet uitgegeven dichtbundel 'Twintig saaie naoorlogse gedichten voor vrouwen' van Heleen L. Hildering. z.j. 1 stuk
121 Manuscript van niet uitgegeven gedichten van Abé Holshuijsen en Louise Thoonen. 1985. Met kopie van uitgaande brief. 1 omslag
122 Fotokopie van een manuscript van niet uitgegeven gedichten van Dees Mekke. 1984. Met geleidebrief. 1 omslag
123 Typoscript van een dichtbundel 'Dorpse verdoemenis anno 1981. Herinneringen uit een huwelijk' van en correspondentie met Ineke Schaper betreffende de door haar gezonden gedichten. 1981. 1 omslag
124 Typoscript van een dichtbundel van Margot van Veen. 1989. Met geleidebrief. 1 stuk
125 Fotokopie van een niet uitgegeven werkschrift samengesteld door de werkgroep feministische theologes uit Tilburg. 1983. Met geleidebrief. 1 stuk
126 Manuscript voor een niet uitgegeven boekje over seksualiteit. 1990. Met correspondentie. 1 stuk
127 Ingekomen brief van Marijke van Velzen met het verzoek haar dagboek uit te geven. 1984. Met boekje over haar werk als kunste­nares. 1 omslag
166 Ingezonden manuscript van een verhaal, met geleide brief. 1994. 1 omslag
128 Ingekomen niet uitgegeven tekeningen. Anoniem. z.j. 1 omslag

NB. Groot formaat.PR, recensies en knipsels

167 Persberichten en informatiemateriaal. Stencils. 1976-1982. 1 omslag


168 Aankondigingen van de boeken Geschiedenis van de vrouwen-

toekomst en Vrouwen tegen de verdrukking in. z.j. 1 omslag


169 Bonte Was Blad ter gelegenheid van de Emancipade uitgegeven met informatie over de uitgeverij en de Emancipade. [1975]. 1 stuk
170 Artikelen over De Bonte Was en feminisme en advertenties en bekendmakingen van de Bonte Was. 1976, 1980. 1 omslag
171 Recensies en aankondigingen in kranten en tijdschriften van uitgekomen boeken. 1974-1980, 1985. 1 pak
172 Recensies en aankondigingen van uitgekomen boeken. 1976-1978. 1 omslag
173 Knipsels van (ingezonden) stukken uit kranten en tijdschriften naar aanleiding van verschenen boeken, en interviews met uitgeefsters en schrijfsters. 1981-1982. 1 omslag
174 Ingekomen verzoeken om presentexemplaren ten behoeve van recensies. 1974-1980, 1985. 1 omslag
175 Knipsels betreffende de scriptie van Marion de Ras. 1982. 1 omslag
129 Tekst van het lied 'Alle zusters worden broeders'. 1979. 1 stuk
130 Fondslijst van De Bonte Was. [1985]. 1 stuk

Vrouwenstaking tegen de abortuswet

110 Teksten en documentatie voor de Stakingskrant. z.j. Concepten. 1 omslag


111 Teksten en stukken betreffende de opmaak van de Stakingskrant 2. z.j. Concepten. 1 pak
176 Grote vellen met lijsten van activiteiten op 30 maart 1981 in Am­sterdam. 1981. 1 pak

NB. Groot formaat.


177 Adresboek 30 maart staking. [1981]. 1 omslag
178 Correspondentie van het Landelijk Stakings Komitee betreffende de vrouwenstaking en het verzoek om een financiële bijdrage ten behoeve van de staking. 1 pak
179 (Ingekomen) stukken en verslagen van vrouwen over de staking van 30 maart 1981 in hun woonplaats of op hun werk, programma's van de stakingsdag en solidariteitsverklaringen. 1981. 1 pak
180 Foto's van de vrouwenstaking in diverse plaatsen, ingekomen ten behoeve van de stakingskrant. Met begeleidende brieven. 1981. 1 pak
181 Ingekomen stukken over de tentoonstelling "Vrouwenverzet" ter gelegenheid van 8 maart 1981 en de vrouwenstaking van 30 maart 1981. 1 omslag
76 Ingekomen formulieren met bestellingen voor stakingskranten, borden en stickers betreffende de vrouwenstaking op 30 maart 1981. 1981. 1 omslag
182 Facturen van het Landelijk Stakings Komitee voor kranten, stickers, stakingsbordjes en affiches. [1981]. 1 pak
183 Lijst van adressen waar stakingskranten kunnen worden afgehaald en van stakingscomités. [1981]. 1 omslag
184 Vrouwenstaking. Krant gemaakt ten behoeve van de vrouwenstaking tegen de abortuswet op 30 maart 1981. 21 maart 1981. 1 stuk
185 Documentatie en kopij voor de Stakingskrant 2, met name ingezonden verslagen uit het hele land over 30 maart. 1981. Met foto's van de staking in Bergen op Zoom. 1 pak
186 Pamflet over de houding van de Partij van de Arbeid in de abortus­wetgeving. [1981]. 1 stuk
187 Drie affiches:

* "Ons hart wordt verscheurd door de aanblik van de algemene ellende", een oproep tot de vrouwenstaking (overgebracht naar beeldarchief)

* "Ik staak tegen de abortuswet. 30 maart vrouwenstaking".

* "Vrouw verkracht in het Vondelpark. Hoe zou jij dat aanpakken?

1981.

188 De Waarheid, 30 maart 1981, met artikelen over de vrouwenstaking tegen de abortuswet, vrouwentribunaal over het omgangsrecht en Geschiedenis van de Vrouwentoekomst. 1 stuk


189 Stukken betreffende de vrouwenstaking op 24 oktober 1975 op IJsland. 1975. 1 omslag
190 "Servir al Pueblo" Periodico del Movimiento Communista. 18 juni-

1 juli 1981. Hierin een artikel over het recht op abortus. 1 stuk


191 Drie foto's van het drukken van de stakingskrant en één foto van Saar Goedewaagen met de stakingskrant. 1981. 1 omslag
192 Foto van een toneelstuk "Vrouwenstaking". [1953]. 1 stuk

Overige onderwerpen

193 Correspondentie betreffende een advertentiecampagne tegen de Centrum Partij. 1983-1984. 1 pak


194 Pamfletten, advertenties en bekendmakingen van acties. 1981-1983. 1 omslag
195 Dit nummer is vervallen; de foto’s bleken in het archief van Vrouwen Tegen Seksueel Geweld te horen en zijn daar in november 2000 naar toe overgebracht (AM).
132 'Krimpgroep'. Notulen van de vergaderingen van de 'samenvat­groep', 1979, en gemaakte samenvattingen van feministische boeken van diverse buitenlandse schrijfsters. 1979. 1 omslag
133 Deel van een verslag van een coördinatievergadering. z.j. 1 stuk
196 Ingekomen brief met typoschrift van gedichten voor plaatsing in de Vrouwenkrant. 1982. 1 omslag
197 Brief ingekomen bij de Vrouwenkrant over een artikel "Vrouwenbe­weging en verkiezingen" in de Vrouwenkrant. 1981. 1 stuk
198 Brief aan Katijf geschreven door Marijke Ekelschot namens De Bonte Was over radikaal feminisme. 1981. 1 stuk
199 Rondzendbrieven van Bas en Bertien Keijser met verslag van hun verblijf in Mozambique. November 1976 en augustus 1977. 2 stukken
200 Kwitantie voor het ontvangen van giften van De Bonte Was aan de Conel-mujeres en de Lucy-mujeres en een vaantje met opdruk "Sexto Aniversario. Conel simbolo de Lucha y sacrificie de la mujer Proletaria". "Conel Vencera unido con el pueblo". 1981. 1 omslag
201 Het aktiverend Marionetwerk. Een zwartschrift over de overheid: emancipatie-beleid. Samengesteld door het anti-EK-komitee. [1981]. 1 stuk
202 Stukken betreffende een vrijwilligersbond. 1980-1981. 1 omslag
203 Logboek van de feministiese sociëteit in De Bonte Was. november-december 1990. 1 deel
204 Het Orgaan, nr 1, november 1990. Blad van de feministiese sociëteit in De Bonte Was. 1990. 1 stuk
205 Stukken betreffende problemen in het Vrouwenhuis. 1981. 1 omslag
206 Discussiestuk betreffende de stand van zaken in de vrouwenbewe­ging. 1980. 1 stuk
207 Tekst van een interview met Marijke Ekelschot en Anneke van Baalen voor de Vrouwenkrant over radikaal en marxistisch feminis­me en De Bonte Was. 1984. 1 omslag
208 Tekst van een interview met de uitgeverijen De Bonte Was en Sara in het radioprogramma "Radio weekblad" op 7 september 1977 uitgezonden. 1977 1 stuk
209 Twintig foto's van het Vrouwenhuis te Amsterdam. ca 1974. 1 omslag
210 Vier foto's:

* "Spiderwoman". Optreden ca 1976 georganiseerd door De Bonte Was naar aanleiding van het uitkomen van Misdaden tegen de vrouw

* Discussie tijdens Bonte Was weekend in het Vrouwenhuis. [1975]

* Vrouw op de rug gezien met opschrift "Straattheater" en vrouw achter een filmcamera

* Etalage van een boekhandel in Groningen. 1 omslag
211 Tien kleurenfoto's van een borrel, met portretten van vrouwen. z.j. 1 omslag
212 Twee kleurenfoto's:

* Twee vrouwen op een bank op de hei

* Vrouw in een museum voor moderne kunst. 1 omslag
213 Ontwerp voor een sticker "Abortus in het ziekenfondspakket!". 1 stuk
214 Afdruk van twee Bonte Was briefkaarten op roze ondergrond op één vel: "Vrolijk Pasen, Kerstfeest etc" en "Mijn vrouw hoeft niet te werken" ten behoeve van decoratie van de kraam Jaar van de Vrouw. [1975]. 2 stukken
215 Serie van vier kleine affiches "Vrouwen pas op!" uitgegeven door De Bonte Was en 1 handegemaakt affiche:

* "Laat je niet afschepen" (recht op betaald werk en persoon­lijke ontplooiing)

* "Laat het je niet gebeuren ... Vrouwen solidair (recht op werk)

* Vrouwen wacht niet te lang.

* Vrouwen solidair (tegen verkrachting)

NB. Laatste en het handgemaakte affiche zijn overgebracht naar het beeldarchief.


Beeldmateriaal overgebracht naar beeldarchief:
134 - spandoek met opschrift "Wilde Ada".

- verjaardagskalender (in tweevoud).

- stickers "Zusterschap en daarna. De Bonte Was" (2 vellen).

- affiche "Vrouwenwerk. feministiese uitgeverij de bonte was postbus 10222 amsterdam".

- affiche "Vrouwen wacht niet te lang".

- 10 foto's (z/w) "BoWa weekend 1975", 50x60.


216 - foto van Keizersgracht 10, ingekomen als bedankkaart voor de belangstelling bij de opening van K10.

- briefkaart met 4 vrouwelijke piloten op rolschaatsen, onder wie Amalia Earhart.

- briefkaart "A house does not need a wife any more than it does a husband" (Charlotte Perkins Gilman).

- briefkaart "Sister Bite Café for Women".

- vel sluitzegels van Vrouwenbelangen "Politiek een mannenzaak? Kom nou!".

Omvang: 5,20 m (in 40 dozen en 1 doos groot formaat)


IIAV, Amsterdam

30 mei 1995, 23 februari 1999; gewijzigd 10 november 2000 (AM)Yolande Hentenaar

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina