Inventarisatie test- en schaalgebruik bij personen met ernstige meervoudige beperkingenDovnload 261.15 Kb.
Pagina1/5
Datum14.08.2016
Grootte261.15 Kb.
  1   2   3   4   5
Inventarisatie test- en schaalgebruik bij personen met ernstige meervoudige beperkingen

Anneleen Penne, Multiplus

Katja Petry & Bea Maes, Centrum voor Orthopedagogiek, K.U.Leuven
mei 2007

Inventarisatie test- en schaalgebruik bij personen met ernstige meervoudige beperkingen
Katja Petry, Bea Maes & Anneleen Penne


INLEIDING
Deze inventarisatie van test- en schaalgebruik handelt over personen met ernstige meervoudige beperkingen. Hoewel deze term in principe kan verwijzen naar diverse combinaties van beperkingen, richten wij ons hier enkel op personen met een diep verstandelijke handicap en ernstige motorische en/of sensorische stoornissen. Ze zijn meestal het gevolg van een zware hersenbeschadiging. Wat betreft de motoriek is er vaak sprake van een spastische quadriplegie. Dit heeft tot gevolg dat de betrokkenen rolstoelgebruiker zijn en ook de handen en armen niet of slechts in beperkte mate kunnen gebruiken. De cognitieve stoornissen leiden tot een zeer laag niveau van verstandelijk functioneren. Het IQ ligt doorgaans lager dan 20 à 25.
Omwille van de ernst en de complexiteit van de beperkingen zijn vele testen en schalen niet bruikbaar bij deze doelgroep. Testen en schalen die zowel wat betreft de inhoud als wat betreft de afnameprocedure aangepast zijn aan personen met ernstige meervoudige beperkingen zijn vaak moeilijk te vinden. Vandaar de vraag van orthopedagogen in de intervisiegroep rond de zorg voor personen met ernstige meervoudige beperkingen om het test- en schaalgebruik bij deze doelgroep te inventariseren. Dit gebeurde op volgende domeinen:


 • intelligentie en algemene ontwikkeling

 • sociale redzaamheid

 • communicatie

 • autisme spectrum stoornissen

 • probleemgedrag

 • emotionele ontwikkeling

Deze inventarisatie is gebaseerd op gegevens van volgende voorzieningen: Eglantier (Leefdaal); Stichting MM Delacroix (Tienen); Ganspoelinstituut (Huldenberg); ’t Veer (Sint-Niklaas); Zevenbergen (Ranst); Maria Ter Engelen (Klerken); Zonnehart (Aartrijke); Kon-Tiki (Kalmthout); ’t Wijland (Roosdaal); MPI Oosterlo (Geel-Oosterlo); Triangel (Lovendegem); de Poel (Schepdaal); De Lovie (Poperinge) en MPI Heilig-Hart (Deinze). De gegevens werden samengebracht door Multiplus en het Centrum voor Orthopedagogiek (KULeuven).

Een Nederlands centrum, Viataal, stelde eveneens een inventarisatielijst op van psychodiagnostische middelen gebruikt bij kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperkingen. Deze inventaris is nog een werkdocument, en is bovendien wat ruimer opgevat. U kan ze terugvinden op: www.viataalkennis.nl/doofmvg/?download=inventarisatierapport%20LZMG.pdf. Viataal zet zich in voor mensen die als gevolg van een beperking problemen ondervinden met hun communicatie. Dat doet men door voorlichting, consultatie, diagnostiek en ondersteuning, onderwijs, behandeling en begeleiding op het gebied van wonen, leren, werken en vrije tijd.

INHOUDSTAFEL
Intelligentie & algemene ontwikkeling

Bayley OntwikkelingsSchalen-R 1-42 6

Ordinale Schalen 6

Tandemlijst voor jonge kinderen met ontwikkelingsmoeilijkheden 7

Kent Infant Development Scale 8

ODC ontwikkelingsprogramma 8

Fröhlich-observatieschaal 9

Observatieschaal voor meervoudig visueel gehandicapten 9

Behavioral Assessment Schedules for Individual Clients 10

Kleine stapjes 11

Onderzoeksinstrument Demeter 11

Lijst Kindkenmerken deel 1 & 2 11

LAS 12

Sociale redzaamheid

Sociale Redzaamheidsschaal-Z 13

Vineland Adaptive Behavior Scales-Z 13

Gedrags Taxatie Instrument 13

Schaal voor elementaire zorg 14

Barthel-index 14Communicatie

COMVOOR 15

CommunicatieProfiel Zwakzinnigen 15

Onderzoeksschaal van Granlund & Olsson 15

Nederlandse NonSpeech Test for Receptive/Expressive Language 16

Pre-Verbal Communication Schedule 16

Dynamisch onderzoek van de Niet-symbolische Communicatie 16

Vragenlijst communicatiepartners & COCP vragenlijsten 17

LISPaid 17

N-CDIs: Lijsten voor Communicatieve Ontwikkeling 18Autisme spectrum stoornissen

Autisme- en Verwante stoornissenschaal voor Zwakzinnigen 19Probleemgedrag

Aberrant Behavior Checklist 20

Consensusprotocol Ernstig Probleemgedrag 20

Storende Gedragsschaal voor Zwakzinnigen 21


Emotionele ontwikkeling

Sociaal-Emotionele Ontwikkelingslijst 22

Mood, Interest & Pleasure questionnaire 22

Checklist PijnGedrag 22

KIDPAINS 23

Individual Pain Profile 23


INTELLIGENTIE & ALGEMENE ONTWIKKELING


Naam

BOS-R 1-42: Bayley OntwikkelingsSchalen

Omschrijving

algemeen ontwikkelingsonderzoek

Bereik

1 tot 42 maanden ontwikkelingsleeftijd - hoofdzakelijk gebruikt bij personen bij wie een jonge ontwikkelingsleeftijd vermoed wordt

Cotan

geen beoordeling

Pluspunten

 • goed wetenschappelijk onderbouwd

 • geeft een gedetailleerd beeld van de mentale en motorische ontwikkeling

 • flexibele afname

 • biedt nuttige informatie om een programma/handelingsplan samen te stellen en te kunnen opvolgen

 • bruikbaar om positieve uitschieters in het functioneren mee te detecteren

 • in vernieuwde Bayley aandacht voor visuele ontwikkeling

 • kan gebruikt worden als leidraad bij observaties

 • aanpassing van de materialen (vb. motorische factor uitschakelen, of oor-hand ipv oog-handcoördinatie) is mogelijk

Minpunten

 • geen aparte normering voor blinden en slechtzienden (hoewel het wel de bedoeling was voor deze groep een eigen normering te maken)

 • er wordt veel met visueel materiaal gewerkt wat een groot probleem is voor blinden en slechtzienden

 • test doet veel beroep op motorische vaardigheden (veel manipulatie-items) waardoor ze minder bruikbaar is voor kinderen met ernstige motorische beperkingen

 • afname en scoring vragen studie en ervaring

 • tijdrovend en intensieve afname

 • enkel wat kind in testsituatie presteert mag gescoord worden

 • vragen bij de toepasbaarheid bij oudere kinderen en volwassenen

Gebruikt in

Ganspoel, ‘t Wijland, Zevenbergen, ’t Veer, Zonnehart, Delacroix, Geel-Oosterlo, De Poel, Heilig Hart, COS, Triangel

Gegevens

Meulen, B.F. van der, Ruiter, S.A.J., Spelberg, H.C.L., & Smrkovsky, M. (2002). Bayley Ontwikkelings Schalen-Revised 1-42 maanden; BOS-R 1-42. Lisse: Swets & Zeitlinger.
Naam

Ordinale Schalen (Uzgiris & Hunt)

Omschrijving

Vertrekt vanuit visie op vroegkinderlijke cognitieve ontwikkeling, gebaseerd op de ontwikkelingstheorie van Piaget. Onderdelen zijn:

 • objectpermanentie

 • middel-doel relaties

 • operationele causaliteit

 • objectrelaties in de ruimte

 • imitatie (vocaal en gebaren)

 • de ontwikkeling van schema's voor het met elkaar in verband brengen van objecten

Bereik

0 tot 24 maanden ontwikkelingsleeftijd

Cotan

uitgangspunten: goed

testmateriaal/handleiding: goed

normen: onvoldoende

betrouwbaarheid: onvoldoende

begrips-/criteriumvaliditeit: voldoende/onvoldoende


Pluspunten

 • goed af te nemen bij kinderen met een meervoudige handicap

 • vertrekt vanuit de interesse van het kind

 • speelgoed kan aangepast worden, er moet geen gestandaardiseerd materiaal gebruikt worden

 • bruikbaar tijdens gewone spelsituatie

 • geen tijdsdruk

 • geeft ontwikkelingsleeftijden

 • aparte en gedetailleerde scoring per onderdeel

 • goed bruikbaar bij het opstellen van programma’s/handelingsplannen, vooral wat informatie op cognitief niveau betreft

Minpunten

 • geeft weinig zicht op communicatie en fijne motoriek

 • vocale - en gebarenimitatie zijn moeilijk uit te lokken

 • normering is onvoldoende

 • tijdsintensief, zowel wat afname als wat verwerking betreft

Gebruikt in

Eglantier, Zevenbergen, Delacroix, De Poel, COS

Gegevens

Kersies, Y., Rensen, F.S.X., Oppenheimer, L., & Molenaar, P.C.M. (1989). De Ordinale Schalen voor het bepalen van de psychologische ontwikkeling in de sensori-motorische periode. Lisse: Swets & Zeitlinger.  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina