Ip/01/1393 Brussel, 10 oktober 2001 Commissie verbiedt Schneider Electric verwerving controle over LegrandDovnload 8.33 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte8.33 Kb.


ip/01/1393

Brussel, 10 oktober 2001Commissie verbiedt Schneider Electric verwerving controle over Legrand

Na een grondig onderzoek heeft de Europese Commissie besloten de fusie te verbieden van Schneider Electric en Legrand, de twee belangrijkste Franse producenten van elektrisch installatiemateriaal. Dit fusievoornemen zou geleid hebben tot een grondige verstoring van de goede werking van de markt in meerdere landen, maar vooral in Frankrijk waar de rivaliteit tussen beide ondernemingen tot dusver de drijvende kracht was achter de concurrentie. Ondanks de omvang en de ernst van de problemen die deze operatie meebracht, heeft Schneider Electric niet tijdig toezeggingen voorgesteld die er hadden kunnen voor zorgen dat nà de fusie de concurrentie opnieuw volop kon spelen - in het voordeel van de consument in Frankrijk en daarbuiten.

Het voornemen van Schneider om Legrand over te nemen was op 16 februari 2001 bij de Commissie aangemeld en op 30 maart werd de tweede fase van de procedure ingeleid - een diepgaand onderzoek. Het openbaar overnamebod dat op 15 januari 2001 door Schneider was bekendgemaakt, is op 25 juli afgesloten. Schneider bezit thans ongeveer 98% van de aandelen-Legrand.

De gevolgen van deze operatie voor de mededinging betroffen vooral de sector van de uitrusting voor laagspanningsdistributie - alle systemen die worden gebruikt voor elektriciteitsdistributie en de controle van elektrische circuits in huis, op kantoor of in de fabriek. Deze uitrusting omvat een ruim aanbod producten, gaande van elektrische schakelborden over kabelleidingen tot schakelaars en contactdozen.

Uit het onderzoek door de Commissie is gebleken dat er voor de activiteiten van Schneider en Legrand aanzienlijke overlappingen bestaan voor: schakelborden (verdeelborden en eindverdeelborden, alsmede de onderdelen daarvan, waar het samengevoegde marktaandeel 40 tot 70% zou gaan bedragen, naargelang het land), installatiemateriaal (vooral schakelaars en contactdozen en het bevestigingsmateriaal daarvoor - met een samengevoegd marktaandeel van 40 tot 90%), bepaalde producten voor industriële toepassingen (industriële schakelaars en laagspanningstransformatoren) of voor specifieke toepassingen (bv. voor beveiliging gebruikte verlichting).

In Frankrijk deed deze operatie bijzonder zware problemen rijzen voor nagenoeg alle betrokken producten en in de meeste gevallen zou de operatie geleid hebben tot een versterking van een machtspositie. Schneider en Legrand zijn veruit de twee grootste spelers op de Franse markt en het onderzoek van de Commissie heeft duidelijk aangetoond dat het een illusie zou zijn te geloven dat buitenlandse concurrenten op korte en middellange termijn hun activiteiten sterk zouden ontwikkelen. Voorts rezen er ook mededingingsbezwaren voor Denemarken, Spanje, Griekenland, Italië, Portugal en het Verenigd Koninkrijk.

Om deze mededingingsbezwaren weg te nemen heeft Schneider de Commissie een eerste reeks toezeggingen voorgelegd op 14 september 2001 - de uiterste datum om toezeggingen voor te stellen.

Met name een enquête en markttest door de diensten van de Commissie leerden echter dat het met deze eerste toezeggingen niet mogelijk was de concurrentie weer ten volle te laten spelen.

Laattijdige toezeggingen

Na het verstrijken van de termijn van 14 september kon de Commissie enkel nog toezeggingen van "het laatste moment" accepteren indien zij onmiddellijk en zonder enige mogelijke twijfel kon vaststellen dat daarmee de concurrentievoorwaarden werden hersteld. Op 24 september heeft Schneider nieuwe toezeggingen ingediend, maar daarmee bleef nog ernstige twijfel bestaan ten aanzien van het concurrentievermogen van de entiteiten die op het lijstje stonden van af te stoten activa. De twijfel betrof met name de toegang tot de distributie in Frankrijk en de economische risico's die verbonden waren aan de daadwerkelijke afsplitsing van deze entiteiten van de rest van de groep waarvan ze deel uitmaakten. Aangezien het toezeggingen van het laatste moment betrof, konden in ieder geval deze feitelijke onzekerheden niet meer worden uitgeklaard binnen de daartoe voorziene termijnen. Overigens boden de voorstellen van Schneider geen enkele reële oplossing voor een aantal geografische markten en/of productmarkten waarvoor mededingingsbezwaren waren vastgesteld.

«Deze ongelukkige ontknoping illustreert dat het voor de partners bij een fusie die duidelijke mededingingsbezwaren meebrengt, absoluut noodzakelijk is al in een zeer vroeg stadium van hun project na te denken over mogelijke oplossingen voor mededingingsbezwaren en onverwijld besprekingen aan te gaan met de mededingingsautoriteiten», verklaarde commissaris Mario Monti. Hij voegde daar nog aan toe: «Enkel zo'n vooruitziende houding kan helpen vermijden dat toezeggingen van het laatste moment worden voorgesteld, die op zich al slecht aangepast kunnen zijn en onzekerheden kunnen opleveren die niet kunnen worden opgelost in de korte tijd die er dan nog overblijft».

Dit verbod moet gezien worden in de meer algemene context van een samengaan van twee ondernemingen uit eenzelfde lidstaat met als doel een "nationale kampioen" te creëren. Een dergelijke operatie kan enkel worden goedgekeurd voorzover de voorwaarden voor een daadwerkelijke concurrentie (waarmee onder meer billijke prijzen voor de consumenten worden gegarandeerd) blijven bestaan of snel worden hersteld. In het verleden kreeg de Commissie al concentratievoornemens uit deze categorie te behandelen; voor sommige daarvan - zoals het samengaan van TotalFina en Elf - kon de fusie doorgang vinden dankzij aanzienlijke toezeggingen, terwijl dat bij andere niet het geval was - zoals de fusie Volvo/Scania of de huidige zaak.Gezien de bijzondere situatie die ontstaan is doordat Schneider al nagenoeg alle aandelen-Legrand heeft verworven, is de Commissie bereid op zoek te gaan naar praktische oplossingen om daadwerkelijke concurrentie te herstellen.


: rapid
rapid -> Tribunal de cuentas europeo
rapid -> IP/99/668 Brussel, 9 september 1999 Commissie sluit dossier over stelsel van vaste boekenprijzen in Nederland
rapid -> Perscommuniqué nr. 31/13
rapid -> Bestrijding seksueel geweld tegen minderjarigen tijdens wk voetbal: eu start campagne
rapid -> Europese Commissie Persbericht Brussel, 25 september 2014 Europese Dag van de talen: diversiteit zit in ons dna
rapid -> Financiële diensten: de Commissie zet een buitengerechtelijk klachtennetwerk op om de consumenten meer vertrouwen te geven
rapid -> Staatssteun: Commissie geeft groen licht voor steun aan nieuwe multifunctionele kernreactor in Nederland
rapid -> Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken
rapid -> De Europese economie heeft een stevige industriële basis nodig
rapid -> Advies van de Commissie over tijdelijke arbeidstijdverlenging voor arts-assistenten in Hongarije, Nederland en het Verenigd Koninkrijk
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina