IP/10/1157 Brussel, 22 september 2010 Milieu: Detailhandel komt groene beloften naDovnload 8.34 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte8.34 Kb.


IP/10/1157

Brussel, 22 september 2010Milieu: Detailhandel komt groene beloften na

Klanten vinden in de winkel in Europa steeds vaker groene producten, omdat de Europese detailhandelaren hebben beloofd duurzamer consumptiepatronen te bevorderen. Er is een rapport verschenen waarin is aangegeven in hoeverre de leden van het Europese forum voor de detailhandel – een initiatief van de Europese Commissie en de detailhandelssector – de vrijwillige streefcijfers waartoe zij zich hebben verplicht, ook hebben gehaald. Niet alleen hebben de detailhandelaren meer duurzame producten in de schappen van de supermarkten neergezet, ook hebben ze vooruitgang geboekt bij de vermindering van hun milieuvoetafdruk, waarbij bijzondere aandacht wordt geschonken aan maatregelen waardoor efficiënt met hulpbronnen wordt omgegaan. De communicatie met consumenten over duurzaamheid is echter voor verbetering vatbaar. In het rapport wordt de aanbeveling gedaan dat er een prijs zou moeten worden uitgereikt voor de beste praktijken op dat gebied.

Commissaris voor Milieu Janez Potočnik zei in dit verband het volgende: “Uit dit rapport blijkt dat detailhandelaren hun verantwoordelijkheid voor het milieu steeds serieuzer nemen. Detailhandelaren bevinden zich in een unieke positie om de keuzes van de klant te beïnvloeden, en ik constateer met genoegen dat er meer groene producten in de schappen liggen. Ik dank de detailhandelaren voor hun inspanningen om efficiënter met hulpbronnen om te gaan en hun impact op het milieu te verminderen, maar dit is nog maar het begin.”Groene verbintenissen

Sinds het Forum voor de detailhandel in 2009 van start is gegaan, heeft de detailhandel een reeks individuele en specifieke milieuacties voor zichzelf vastgesteld die bijdragen aan de duurzame consumptie en productie. Energie-efficiëntie in gebouwen en meer verkoop van duurzamere producten zijn de prioritaire activiteitengebieden voor detailhandelaren.

Er zijn zo’n 280 milieuverbintenissen aangegaan in drie verschillende categorieën: wat verkopen we, hoe verkopen we het en hoe communiceren we daarover.

Een evaluatie van de eerste reeks verbintenissen, die voor 2009 zijn aangegaan, heeft vele voorbeelden van goede praktijken aan het licht gebracht. Tijdens bezoeken aan winkels in verschillende lidstaten is gebleken dat detailhandelaren meer groene producten aan hun klanten aanbieden. Het gaat hierbij onder meer om grotere assortimenten producten met een milieukeur en biologische producten.Duurzaamheid in de praktijk

Bij supermarktketen Carrefour is het aantal bioproducten van eigen merk ten opzichte van 2006 bijvoorbeeld met 83% toegenomen, en Mercadona is erin geslaagd het verpakkingsafval in winkels en distributiecentra voor de volle 100% terug te winnen. Asda Wal*Mart heeft de CO2-uitstoot van zijn vervoersvloot met 40% teruggebracht van de niveaus van 2005, en Lidl heeft in 2009 10 000 ton minder CO2-uitstoot veroorzaakt, gewoon door boodschappentassen van gerecycleerd materiaal te gebruiken. In het rapport zijn nog meer voorbeelden te vinden.

Hoewel een aantal voorbeelden van goede praktijken wat de communicatie met de consument betreft naar voren werd gehaald, wordt in het rapport ook geconcludeerd dat dit een gebied is waarop de detailhandel meer zou kunnen doen. Het rapport beveelt ook aan dat er een prijs zou moeten worden uitgereikt als erkenning voor de beste praktijken op dat gebied.

Forum voor de detailhandel

Het Forum voor de detailhandel is in 2009 opgericht om beter te begrijpen welke praktische maatregelen nodig zijn om duurzame consumptie te bevorderen. Alle detailhandelaren die zijn aangesloten bij het Milieuactieprogramma voor detailhandelaren (REAP), en alle maatschappelijke organisaties die een bijdrage willen leveren aan de doelstellingen daarvan, kunnen lid worden.

In juni hebben de detailhandelaren een vrijwillige milieugedragscode voor de sector gepresenteerd De milieuduurzaamheidscode voor de detailhandel is vooral gericht op het duurzaam aankopen van specifieke producten als hout of vis, efficiënter gebruik van hulpbronnen in winkels, het optimaliseren van vervoer en distributie, alsook van praktijken inzake afvalbeheer en het verbeteren van de communicatie met klanten. Ondertekenaars verklaren zich bereid verslag uit te brengen over hun vorderingen, bijvoorbeeld in hun jaarverslag maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tot nu toe hebben 19 grote detailhandelaren en 7 detailhandelsorganisaties de gedragscode ondertekend.

Het verslag en meer informatie over het Retail Forum vindt u op:http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina