IP/99/668 Brussel, 9 september 1999 Commissie sluit dossier over stelsel van vaste boekenprijzen in NederlandDovnload 6.06 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte6.06 Kb.


IP/99/668

Brussel, 9 september 1999Commissie sluit dossier over stelsel van vaste boekenprijzen in Nederland

De Europese Commissie heeft de meest recente wijzigingen in het stelsel van vaste boekenprijzen in Nederland tegen het licht gehouden, met name de afschaffing van de vastlegging van de wederverkoopprijzen voor geïmporteerde boeken. Naar blijkt heeft dit stelsel niet langer een merkbaar effect op het handelsverkeer tussen lidstaten van de Europese Unie (EU). De Commissie is dan ook van mening dat zij niet langer de bevoegdheid heeft om de concurrentieregels van de EU op de vaste boekenprijzen in Nederland toe te passen.

Het Directoraat-Generaal Concurrentie van de Commissie (DG IV) heeft het afgelopen jaar een onderzoek verricht naar het effect van het Nederlandse vaste-boekenprijsstelsel op het handelsverkeer tussen lidstaten van de EU.

Met ingang van 1 mei 1998 hebben de partijen bij het vaste-boekenprijsstelsel een aantal wijzigingen in hun overeenkomst aangebracht. Daarbij schaften zij onder andere de vastlegging van wederverkoopprijzen voor geïmporteerde boeken af.

Na de meest recente wijzigingen heeft DG IV het mogelijke effect van deze nieuwe versie van het Nederlandse vaste-boekenprijsstelsel op het handelsverkeer tussen lidstaten van de EU opnieuw tegen het licht gehouden.

DG IV is thans tot de conclusie gekomen dat van een dergelijk effect niet langer sprake is. Daarom is het nu niet meer aan de Commissie om te bepalen of het Nederlandse vaste-boekenprijsstelsel bepalingen bevat die de concurrentie in Nederland beperken. DG IV heeft derhalve het dossier gesloten en administratieve brieven verzonden om de vereniging van boekhandelaren en uitgevers (KVB) die de overeenkomst hadden aangemeld hiervan in kennis te stellen.

Achtergrond

Het systeem dat door de Nederlandse uitgevers en boekhandelaren wordt toegepast is ook bekend als het ‘Handelsreglement.’ Het is een overeenkomst waarin een aantal regels betreffende de handel in boeken in Nederland is vervat, onder meer een stelsel van vaste boekprijzen.

De Commissie deelde op 24 april 1998 haar bezwaren tegen Het Nederlandse stelsel van vaste boekprijzen mee. Deze mededeling van punten van bezwaar was gericht aan de KVB, de overkoepelende organisatie voor de boekensector in Nederland die verantwoordelijk is voor het vaststellen en de naleving van het vaste-boekenprijsstelsel.

De Commissie stelde vast dat het Nederlandse vaste-boekenprijsstelsel in verscheidene opzichten een schending van de Europese concurrentieregels inhield en niet voor ontheffing in aanmerking kwam. Daarom was zij voornemens een beschikking te geven waarin van alle partijen bij de overeenkomst in de boekensector werd vereist dat zij aan deze inbreuken een eind maakten.

Met ingang van 1 mei 1998 is het Nederlandse vaste-boekenprijsstelsel gewijzigd. In het licht van deze verandering acht DG IV het niet langer opportuun tegen eerdere versies van dit vaste-prijzenstelsel, waartegen de mededeling van punten van bezwaar was gericht, stappen te ondernemen, mits deze versies op geen enkele wijze nog worden toegepast, uitgevoerd of opgelegd.

De Commissie zal echter nauwlettend blijven toezien op het effect van het stelsel van vaste boekenprijzen in Nederland op het handelsverkeer tussen lidstaten van de EU en zal eventueel de zaak heropenen indien in de feitelijke of de juridische situatie verandering komt. In het bijzonder zou de Commissie stappen ondernemen indien haar zou blijken dat het Nederlandse vaste-boekenprijsstelsel nog steeds tot gevolg heeft dat de (weder)invoer van boeken erdoor wordt beperkt of enige andere belemmering voor markttoegang of een soortgelijke beperking ontstaat. Bij het toezicht op de markt zal bijzondere aandacht worden besteed aan de verkoop van boeken via Internet.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina