Ir. G. A. van der Wedden Hovenierstraat 27Dovnload 19.33 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte19.33 Kb.
ir. G.A. van der Wedden
Hovenierstraat 27

2613 RM Delft

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

t.a.v. Directie Participatie – spooruitbreiding Rijswijk – Delft Zuid


Postbus 30316
2500 GH Den Haag

Betreft: zienswijze ontwerptracébesluit spooruitbreiding Rijswijk – Delft Zuid


Delft, 12 januari 2015Geachte heer, mevrouw,
Ondergetekenden, die elk afzonderlijk als rechtstreeks belanghebbende conform artikel 1:2 lid 1 van de Awb wensen te worden beschouwd, dienen hierbij een zienswijze in op het ontwerptracébesluit spooruitbreiding Rijswijk – Delft Zuid.

1. Belang watersport niet afgewogen
Wij constateren ten eerste dat de belangen van gebruikers van het water niet zijn benoemd in uw ontwerptracébesluit en daarmee waarschijnlijk ook niet zijn afgewogen. Ondergetekenden, watersportverenigingen, watersportondernemers en watersporters, zijn daarom van mening dat het besluit in strijd is met de bepalingen uit artikel 3:2 en 3:4 lid 1 van de Awb, welke een zorgvuldige voorbereiding en belangenafweging voorschrijven.
Wij verzoeken u alsnog het watersportbelang mee af te wegen en hierover een paragaaf toe te voegen aan het tracébesluit.

2. Doorvaarthoogte spoorbrug Kerstanjewetering
De Kerstanjewetering is een belangrijke route voor watersporters die vanuit de gemeentes Westland, Midden-Delfland, Rijswijk, Delft, Vlaardingen en Maassluis met hun vaartuig naar het Rijn-Schiekanaal (BRTN-vaarweg) willen. Zolang de Buitenwatersloot in Delft afgesloten is vanwege de werkzaamheden aan de spoortunnel te Delft (oorspronkelijk maximaal 6 maanden voorzien, inmiddels al weer 4 jaar afgesloten) is de Kerstanjewetering zelfs de enige route.
Direct naast de huidige overweg ’t Haantje bevindt zich de brug over de Kerstanjewetering.

Dit is een stalen brug met een directe spoorstaafbevestiging. Deze brug wordt vervangen

door een stalen of betonnen brug met een doorgaand ballastbed (KW02).” (ontwerptracébesluit, p. 82)
Deze spoorbrug krijgt een doorvaarthoogte die lager is dan de standaard brughoogte in Westland en Midden-Delfland. Die is namelijk 1,80 m. De gemeente Westland past alle nieuwe en te renoveren bruggen die lager zijn op deze hoogte aan. Ook de provincie Zuid-Holland vernieuwt momenteel twee bruggen in de N223 (Westerlee/Den Hoorn), waarbij de doorvaarthoogte ook tot 1,80 m wordt verhoogd. De nieuwe bruggen over de Westsingelgracht en Buitenwatersloot rondom het nieuwe station Delft worden op dit moment zelfs met een doorvaarthoogte van 2,00 m gerealiseerd.
Het vernieuwen van de spoorbrug over de Kerstanjewetering is een eenmalige mogelijkheid om deze brug aan te passen aan de in het gebied gebruikelijke doorvaarthoogte van 1,80 m. Aangezien deze brug zich aan het eind / begin van vaarroutes vanuit / naar Westland en Midden-Delfland bevindt, blijft een lagere brug immers tot in lengte van dagen een belemmering. Wij realiseren ons dat er verderop nog enkele lage bruggen in de vaarroute liggen, dit betreft echter zonder uitzondering oude bruggen die op termijn zullen worden vernieuwd. Er doet zich met uw project een zware verantwoordelijkheid voor om deze toegangsroute tot Westland en Midden-Delfland blijvend te verbeteren.
Het spooralignement wordt naar wij hebben begrepen ca. 50 cm verhoogd. Dan moet het toch ook mogelijk zijn om de doorvaarthoogte van de nieuwe brug te vergroten, zeker in dien voor een rankere constructie gekozen wordt.
De viersporigheid heeft door de jarenlange afsluiting van de vaarroute Buitenwatersloot rondom de bouw van de spoortunnel en trambrug de watersport veel overlast, en watersportondernemers veel schade, toegebracht. Het nu niet op het gebruikelijke peil brengen van deze spoorbrug zou betekenen dat u uw verantwoordelijkheid naar deze groep belanghebbenden niet wilt nemen.
Wij verzoeken u dan ook dringend de doorvaarthoogte van de spoorbrug over de Kerstanjewetering te vergroten en aan te passen aan de in het gebied gebruikelijke doorvaarthoogte van 1,80 m.

3. Planning werkzaamheden
Zoals gesteld is de Kerstanjewetering, zolang de Buitenwatersloot in Delft afgesloten is vanwege de werkzaamheden aan de spoortunnel te Delft, de enige route voor schippers die vanuit de gemeentes Westland, Midden-Delfland, Rijswijk, Delft, Vlaardingen en Maassluis met hun vaartuig naar het Rijn-Schiekanaal (BRTN-vaarweg) willen varen. Het is daarom van belang dat eventuele stremmingen in de vaarweg door werkzaamheden aan de spoorbrug over de Kerstanjewetering pas plaatsvinden nádat de route via de Buitenwatersloot in Delft weer geopend is.
Wij verzoeken u eventuele vaarwegstremmingen van de Kerstanjewetering pas plaats te laten vinden, nadat de route via de Buitenwatersloot weer geopend is voor vaarverkeer.

Uiteraard zijn wij bereid onze zienswijze mondeling toe te lichten.

Guido van der Wedden (gemachtigde)

Hovenierstraat 27

2613 RM Delft

Adriaan Kornet

Kees KornaatDelftse Watersportvereniging

p/a Loevesteinplaats 7

2613 LE Delft


Watersportvereniging Westland

Bleijenburg 174


2678 BD De Lier

Wim Koole


Cor van der Mark
Watersportvereniging Schipluiden

Stichting De Timmerwerf

Vlaardingsekade 9

Postbus 167

2636 BA Schipluiden

2678 ZK De Lier

Wim Warbout


Ron de Bakker


Warbout Rondvaarten

p/a Oude Veiling 1

3155 EN Maasland
Rederij De Hollandse Vloot


Tilanusstraat 30
2672 Bl Naaldwijk

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina