Is een uitgave van de parochie O. L. Vrouw ten hemelopneming te Prinsenbeek en bestemd voor alle parochianen, die daadwerkelijk betrokken zijn bij het parochiegebeuren. Alle artikelen mogen met bronvermelding overgenomen worden. RedactieDovnload 79.64 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte79.64 Kb.

Najaar 2013 Parochie

O.L.Vrouw ten HemelopnemingVerbinden PrinsenbeekJ

VERBINDEN

aargang 22 nummer 1

September 2013Lieve Hemel”


Is een uitgave van de parochie O.L.VROUW ten HEMELOPNEMING te Prinsenbeek en bestemd voor alle parochianen, die daadwerkelijk betrokken zijn bij het parochiegebeuren.

Alle artikelen mogen met bronvermelding overgenomen worden.

Redactie: Els van Leijsen

Adrie Lint

Leo Moeleker

Dora WoudaInhoudsopgave


 • zie pagina 30

Pastorie: Markt 34

4841 AC Prinsenbeek

tel: 076 541 2231

e-mail: secretariaat@parochieprinsenbeek.nl


Aan de slag


Het is een wat vreemd moment wanneer ik dit stukje schrijf over het nieuwe werkjaar.

Het is begin augustus, veel mensen zijn nog op vakantie, de scholen zijn nog gesloten en zelf heb ik nog twee weken te werken voordat mijn verlof begint.

Aan mezelf merk ik dat het goed is om even afstand te nemen. De energie is aan het op raken. Een vreemde uitdrukking is dat eigenlijk. ‘Mijn energie’ is op, hoor ik om me heen wel eens zeggen.
Wanneer je in het woordenboek de betekenis van ‘energie’ opzoekt komt de Dikke van Dale met de volgende betekenis ‘het vermogen om arbeid te verrichten’.

Als de tweede betekenis geeft het woordenboek aan: ‘volhardende geestkracht, veerkracht’.

Het vermogen om arbeid te verrichten, volhardende geestkracht, veerkracht, energie, dat hebben we dus weer nodig als we in het nieuwe werkjaar opnieuw aan de slag gaan.

In juli heeft het pastoraal team, tijdelijk versterkt met diaken P. Hoefnagels, een dag doorgebracht in een klooster in Weelde, net over de grens met België.

Die dag hebben we besteed aan hoe het nieuwe werkjaar 2013 – 2014 gezicht gaat krijgen. Welke zaken krijgen prioriteit? Wat kunnen we het komend werkjaar aanbieden op catechese gebied? Welke andere of nieuwe initiatieven kunnen we ontwikkelen? Ideeën zijn er voldoende.
We beginnen in september met het 50 jarig jubileum van het kerkgebouw van de parochie in Prinsenbeek.
Er zal in samenwerking met de andere parochies van Breda opnieuw een filmcyclus komen. Pastor Lint wil een aantal bijeenkomsten rond Hadewych organiseren.

Opnieuw zal er in de Martinuskerk een bijeenkomst zijn met de nabestaanden van overleden kinderen, het Wereldlicht. Er wordt nagedacht over nieuwe activiteiten in de oecumenische samenwerking.


Belangrijk onderdeel van deze studiedag is ook de taakverdeling geweest. De taakverdeling voor het najaar hebben wij in verband met de verwachte afwezigheid van pastor Spooren moeten bijstellen. Vanuit haar huis zal zij een aantal taken voorbereiden en coördineren. De eerste maanden zullen door haar afwezigheid zwaar zijn voor de andere leden van het team.
Maar met de hulp van een batterij aan vrijwilligers is het zeker te doen. Ik heb er in ieder geval weer volop zin in en met die energie komt het beslist goed.

Pastor Paul Heye
Jezus in beeld,

een impressie van de bijeenkomsten rond beelden van Jezus
Tussen Kerstmis en Pasen met zeven mannen en vrouwen, vijf middagen lang, aandachtig luisteren en kijken naar beelden van Jezus: vier verhalen uit de Bijbel, tientallen afbeeldingen uit de kunst en de speelfilm Gran Torino. Dit alles zorgde voor genoeg gespreksstof.
Afbeeldingen uit de kunst hielpen ons steeds op weg. Een beeld raakt je niet voor niets: al kijkend naar de beelden van Jezus, ontdekten we dan wat ieder van ons zo raakt in Jezus en welke vragen ons bezighouden.

Het was verrijkend om dit samen te doen. Alleen al door het hardop uit te spreken in de groep, wordt je eigen beeld van Jezus duidelijker. En door het zo samen te doen, wordt je eigen beeld ook kleurrijker en krijgt meer diepte. Immers, de anderen stellen nieuwsgierige vragen naar jouw beeld. En je ziet bij de anderen beelden van Jezus, die je zelf nog niet zo opgevallen waren.

Vier keer hebben we een Bijbelverhaal gelezen. Samen nauwkeurig lezen: wat staat er nu wel en wat staat er niet. Een bekend verhaal leest dan ineens als nieuw: zo hadden we het nog niet eerder gelezen. Het gaf ons een andere kijk op Jezus.

Het was boeiend om te ontdekken hoe Jezus ieder van ons persoonlijk op eigen wijze raakt en aanspreekt. Ieder van ons had zo z’n eigen vraag aan Jezus. En eenmaal hardop uitgesproken, bleef die vraag als een rode draad meelopen in alle bijeenkomsten.

Op de laatste bijeenkomst schreef ieder een korte brief aan de bewoners van Emmaüs. Bewust of onbewust gaf ieder daarin zijn of haar antwoord op de eerder gestelde vraag aan Jezus. Tijd vrij maken voor Jezus was zo aandacht krijgen voor ons eigen leven.
Met veel plezier zijn we vijf keer bij elkaar gekomen. De bijeenkomsten hebben ons enthousiast gemaakt. Dit zouden we veel vaker willen doen…

Edith Hertog

Een cadeau voor de jubilerende parochie
Op de avond van 15 augustus, het feest van Maria ten Hemelopneming, is tijdens een goed bezochte plechtige eucharistieviering de Mariamantel getoond. Twee sterke “kerststalbouwers” haalden het scherm weg en daar was de mantel in de kleur blauw. De rozetten in gedekte tinten aan de voorkant van de mantel en een onderrand als een veel kleurige bloemenkrans rustend op het altaar. De pastores Heije en Spooren hebben de mantel ingezegend. De vijf cantors van de parochie hebben als ad hoc koortje, onder leiding van de organist, gepaste liederen gezongen. Na afloop van de viering kon iedereen de mantel van dichtbij bekijken. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. Ook in het boek met restlapjes en bijbehorende teksten werd druk gebladerd. De omslag is gemaakt van dezelfde stof als de mantel. Het boek krijgt een plaats in de gedachtenishoek. U bent welkom op 15 september de hele dag, in de maand oktober tijdens de weekendvieringen en op dinsdagochtend om de mantel te bewonderen. Ook op vrijdagochtend is de kerk open van 9.30 tot 11.30 uur.
Aan het begin van dit jaar werden er serieuze plannen gemaakt om 2013 tot jubileumjaar te maken omdat 50 jaar geleden het kerkgebouw voor het eerst in gebruik is genomen. Vanaf dat moment werden de ideeën, die we al langer hadden, om iets speciaals voor het Mariabeeld te doen, besproken en uitgewerkt. We besloten een mantel te maken waaraan zoveel mogelijk parochianen een bijdrage hadden.

Met de persoonlijke herinneringslapjes die u ons hebt toevertrouwd, wisten we dat de mantel een allemansmantel zou worden. Met drie dames gingen we aan de slag. Eerst werd het patroon gemaakt en werden de oude lakens uit de kast gehaald voor het maken van een proefmantel. We liepen stad en land af om geschikte stof te vinden want er zijn niet zoveel stoffenzaken meer. Het ontwerp, de begeleiding en het advies waren in deskundige handen van Annie van den Berg, die haar sporen op dit vakgebied dubbel en dwars verdiend heeft. Haar woorden: “Met passen en meten wordt veel tijd versleten”, klinken nog na. Het aantal keren passen hebben we maar niet meer bijgehouden. Hoeveel uren eraan besteed zijn? Niemand weet dit beter dan Adje Langen (neem van ons aan dat het heel veel uren zijn). Zij heeft de uitvoerende taak gehad. Met zorg en perfectie werden de naden gestikt, waarop vooraf versteviging was gestreken. Meters aan naden heeft zij zo bewerkt, hals en armsgaten afgewerkt en zomen gelegd. Haar creativiteit en handigheid kwamen ook in het maken van meer dan 100 rozetten tot uiting. Er werd een ondersteunende console gemaakt om de mantel mooi te draperen. Ondergetekende mocht dit alles begeleiden, contacten leggen en u, parochianen, informeren.

Annie en Adje willen hier graag aan toegevoegd zien: “Nellie, jij was de initiatiefneemster. Zonder jou was er geen Mariamantel gekomen. Nellie bedankt, jouw taak was van onschatbare waarde.”

Dit project heeft een grote saamhorigheid teweeg gebracht. We voelden de betrokkenheid van allen waarop een beroep werd gedaan. En dat zijn er heel wat geweest. Het is bewonderenswaardig hoeveel deskundigheid er is bij zoveel vrijwilligers. Maar bovenal bedanken wij alle zeer betrokken parochianen, die hebben bijgedragen aan het cadeau voor onze parochie in dit jubileumjaar. Wij kunnen u zeggen: 15 augustus kwam te snel naderbij.Adje Langen, Annie v.d. Berg, Nellie Dollevoet
50 jaar kerkgebouw

In september bestaat het kerkgebouw 50 jaar. Dit heuglijke feit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Want het kerkgebouw is niet zo maar een gebouw. Het biedt iedereen de kans om samen te komen en inspiratie en bezinning op te doen. Het is een gebouw waarin we bij elkaar komen bij belangrijke momenten in het leven. We vinden er hoop, troost, rust en inspiratie. Iedereen is welkom, jong en oud.


Om het 50-jarig bestaan te vieren, is een aantal activiteiten ontwikkeld. En iedereen wordt uitgenodigd om mee te vieren. Omdat het gebouw in ieders leven van betekenis kan zijn, zijn de acties gericht op diverse leeftijdsgroepen.

In mei hebben de kinderen uit Prinsenbeek al met veel enthousiasme een creatie gemaakt die betrekking heeft op het kerkgebouw. Op 23 juni zijn de winnaars in een viering bekend gemaakt en nog steeds ziet de kerk er feestelijk uit met een deel van de knutsels. En nog maar kort geleden hebben we de prachtige ‘Mariamantel’ in de kerk mogen onthullen. Vele mensen hebben een lapje stof met een persoonlijke herinnering beschikbaar gesteld. Hiervan zijn rozetjes gemaakt om de mooie mantel voor Maria mee te versieren. Op donderdag 15 augustus jl. is deze mantel onthuld.


De komende maanden volgen er nog diverse activiteiten:

Woensdagmiddag 11 september komt Diaken Rob van Uden naar de kerk in Prinsenbeek om voor alle aanwezige kinderen 2 vertellingen op te dragen. Op enthousiaste wijze neemt hij de kinderen mee in verhalen die betrekking hebben op Prinsenbeek.

Op zondag 15 september a.s. is de jubileumdienst ter ere van het 50 jarig bestaan van het kerkgebouw. Deze viering wordt voorgegaan door Vicaris Wiel Wiertz, pastores Paul Heye en Giny van der Korput. Bij goede gezondheid zal ook pater Piet Schakenraad s.c.j. mee voorgaan. Alle koren zullen tijdens deze viering zingen met Annemiek van den Hoven als dirigent. Na de dienst zullen we samen ‘uitblaozen op het plein’. Met Antoon van den Eijnden als presentator zal op het plein een aantal activiteiten plaatsvinden, zoals het hijsen van de vlaggen door vicaris Wiel Wiertz en Gert Jan Bartels, voorzitter van het Biks Blaos Festijn Plus, het zingen van een aantal liederen onder begeleiding van het ‘Groot Beeks Kerkkoor’ en een blaaskapel. Vervolgens wordt die dag een cadeau gepresenteerd aan de parochie: een nieuwe website. 10 Jaar geleden werd onze kerktoren letterlijk in het licht gezet. Nu wordt de parochie nader belicht d.m.v. een nieuwe eigentijdse website. Tijdens de jaarmarkt van het ‘Biks Blaos Festijn Plus’, zal ook de parochie in een kraam op de markt aanwezig zijn, alwaar voor een klein bedrag de speciaal voor het jubileumjaar gemaakte sleutelhanger gekocht kan worden. Na het ‘uitblaozen op het plein’, is het tijd voor ‘Open Kerk’. Naast alle knutsels die de kinderen in mei en juni hebben gemaakt, worden er attributen uit de kerk tentoongesteld. Bovendien is er mogelijkheid de ‘Staties Plus’ in de kerk te bezoeken; een expositie van een aantal nog levende kunstenaars, die in 1979 een kruiswegstatie hebben geschilderd. (zie het volgende artikel voor een vollediger overzicht van het programma op 15 september.)

Zondag 6 oktober zal het Princenhage’s Mannenkoor “Die Deutsche Messe” van componist Franz Schubert ten gehore brengen in een viering in de kerk. Een 60-tal mannen zal u meenemen in hun meerstemmige zangmogelijkheden.

Alle senioren die in Prinsenbeek wonen, worden getrakteerd op een ‘muziekmiddag’. Het Smartlappenkoor “Beekse Smart” zal de muziek en de zang verzorgen. Voor de zelfstandig wonende senioren in Prinsenbeek zal de middag georganiseerd worden op zaterdag 19 oktober en voor de bewoners van Hagedonk zal dit op zaterdag 9 november plaatsvinden.

De welbekende Leo Fijen van omroep RKK komt op maandag 18 november naar Prinsenbeek om voor iedere geïnteresseerde een lezing te geven. Deze lezing zal zijn visie weergeven over het thema “50 jaar kerk zijn”: Wat is er de afgelopen 50 jaar gebeurd? Waar staan we nu als kerk? En vooral, waar gaan we de komende 50 jaar naar toe?

Op zondag 1 december wordt in onze kerk een speciale eucharistieviering gehouden. Voor deze viering is een speciaal koor genodigd om Byzantijnse liederen te komen zingen.

Dit jubileumjaar wordt afgesloten met het bouwen van een speciale kerststal in de kerk. Ieder jaar wordt er hard gewerkt aan een mooie kerststal. Dit jaar wordt de kerststal geïnspireerd door het 50-jarig bestaan van het kerkgebouw. Dat belooft een bezoekje waard te zijn!
Via de media zult u op de hoogte gehouden worden van de data, tijden en overige details rondom de festiviteiten. We nodigen u van harte uit het jubileumjaar mee te vieren!
Feestcommissie 50 jaar kerk

Open kerk op 15 september.

Op 15 september organiseert de parochie een open dag. U wordt uitgenodigd om de kerk op een andere manier te komen bekijken. Hiervoor is een boekje beschikbaar waarin uitleg wordt gegeven over de functie en het doel van alles wat er te zien is.

Als na de kerkdienst iedereen op het kerkplein is “uitgeblazen” is er weer ruimte voor het programmaonderdeel “open kerk”.
Er zijn vele presentaties georganiseerd om de bezoekers te informeren over de activiteiten die binnen onze parochie plaatsvinden en waar vele vrijwilligers hun steentje aan bijdragen.

Recent werk van kruiswegstatie schilders Pierre van Lit, Carlos Staelens, Joost van den Hoven, Ad Machielsen, Albert Polanen en Jan Tankink wordt bij hun statie tentoongesteld.

Op het werk van Carlos kunt u op deze dag een bod uitbrengen. De opbrengst komt ten goede aan de Stichting Ayubowan, die zich inzet voor scholing, opleiding en projecthulp van de allerarmsten in Sri Lankai.


Er zijn ook vele gebruiksvoorwerpen vanuit het verleden en heden te bekijken. U kunt hierbij denken aan kazuifels, monstransen, foto’s en nog veel meer gebruiksvoorwerpen. Een kinderkazuifel wordt ook tentoongesteld wat een speciaal licht werpt op de vrome spelletjes van jongens in het verleden. Alles bij elkaar krijgt u zo een indruk van de kerkelijke attributen die in die tijd een eigen rol hebben gespeeld.

Hier kunt u het creatieve werk van de schoolkinderen zien, dat zij in de afgelopen tijd, op onze uitnodiging, gemaakt hebben en waar zij maar wat trots op zijn. De werkstukken die een prijs hebben gewonnen krijgen extra aandacht en een apart plaatsje.

Mensen die redelijk orgel kunnen spelen worden onder toezicht in de gelegenheid gesteld om even op het kerkorgel te spelen, wat een bijzondere ervaring zal zijn. Dit is mogelijk vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur. Daarnaast wordt er uitleg gegeven over hoe het orgel werkt en zijn functie.

De bloemengroep zal een presentatie geven waarbij de kerk feestelijk in de bloemen wordt gezet.

Niet onbelangrijk is de nieuwe website die hier voor het eerst de lucht in gaat. U kunt zien en uitleg krijgen over wat hierop allemaal te vinden is.


Naast dit alles zijn er nog veel meer activiteiten en wij nodigen u en met name de kinderen graag uit om hiernaar te komen kijken. De kerk zal tot 16.00 uur open zijn en vanzelfsprekend is er gratis koffie en thee en voor de kinderen een glaasje limonade.

Feestcommissie 50 jaar kerk

Eerste Communie 2014

Hoewel de basisscholen nog maar net zijn begonnen, is het goed om alvast de datum van de Eerste Communie bekend te maken. In Prinsenbeek vinden deze vieringen plaats op zondag 18 mei 2014. Nadere informatie volgt in de loop van dit kalenderjaar.Henny Spooren-Schaart, contactpastor Eerste Communie

Heeft de kerkgemeenschap toekomst?

Zeker ook, als zij haar mystieke kant ontwikkelt.
In de zestiger jaren van de vorige eeuw voorspelde de bekende theoloog Karl Rahner: de vrome mens van morgen zal mysticus zijn, iemand die iets ‘ervaren’ heeft, of hij zal niet meer zijn. Vijftig jaar later leven wij in een tijd waar het ‘zelf ervaren’ uitgangspunt van het leven is geworden. Alles staat in het teken van de persoonlijke ervaring. Want we moeten het eerst zelf ervaren hebben. Maar hoe zit het dan met de persoonlijke ervaring van God? Waar en hoe ervaren wij God? Het is een grote uitdaging voor onze kerk om naar wegen te zoeken om niet alleen gelovigen maar ook een veel bredere samenleving te helpen, hoe en waar zij God vinden.
“Sinds ik stil werd van de heiligheid van God, sindsdien heb ik veel gehoord… Ik zwijg er over en rust in God tot de tijd dat God mij tot spreken brengt. Ik heb al de losse stukjes van mijn leven, mijn gevoelens, mijn opvattingen, tot een geheel gemaakt. Die heelheid heb ik mij eigen gemaakt. En ik heb heel mijn eigenheid stil verborgen gehouden in God, tot de tijd dat er iemand komt met zo’n gevoelige en begrijpelijke geest, die mij bevraagt wat ik bedoel. En dat ik dit voel verbonden met God, in God.”

Dit schreef mystica Hadewijch meer dan 600 jaar geleden. Zij was een religieuze vrouw en leefde waarschijnlijk in de buurt van Antwerpen. Zij heeft prachtige liederen en visioenen gemaakt. Worden wij nu, zoveel jaren later en in zo’n andere samenleving nog geraakt door deze tekst? Mystici als Hadewijch lijken op het eerste gezicht wereldvreemde mensen. Hun ervaringen lijken wel te komen van een andere planeet: zo vreemd anders, zo onwerkelijk. Toch denk ik dat de boodschap van mystici erg relevant is voor het leven in onze tijd en van grote betekenis kan zijn voor de kerk van nu.


Wat is christelijke mystiek eigenlijk?

Vaak hebben mensen een vertekend beeld van mystiek en denken aan mysterieuze visioenen of boodschappen van God. Wat wordt er bedoeld met mystieke ervaringen? Het woord mystiek is afgeleid van het Griekse werkwoord “muein” en betekent letterlijk: de ogen en de mond sluiten. Dus: niet zien en zwijgen. Mystiek begint met religieuze ervaringen die eigenlijk niet meer in woorden of beelden te beschrijven zijn. Mensen als Hadewijch proberen dat toch, terwijl zij zelf benadrukt dat het eigenlijk niet kan en ze beter kan zwijgen.


Het doel van de mysticus is om persoonlijk God te ervaren. Niet enkel geloven dat God bestaat, maar God intens voelen en ervaren: “met God, in God”, omschrijft Hadewijch. Vanaf haar jeugd af aan heeft zij diverse van deze ervaringen meegemaakt en die hebben haar leven bepaald. Jezelf verdiepen in dit soort mystieke ervaringen, kan ook onze eigen geloofservaringen versterken.
In christelijke mystiek wordt verwezen naar de oorsprong van de mens. Elke vrouw of man is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis (Genesis). In het binnenste van een mens ‘brandt een vlam van Gods Liefde’. Zo kan iedere mens Gods Liefde zelf en heel persoonlijk ervaren vanuit het hart. Het speciale talent van bijvoorbeeld Hadewijch is dat zij bijzonder gevoelig is om dit te ervaren en haar ervaringen te verwoorden. In de volksmond heet dat: zij heeft een ‘derde oog’. Niet dat andere mensen dat niet zouden bezitten, maar een mysticus heeft op dit terrein een uitzonderlijk vermogen of speciaal talent ontwikkeld. Omdat Gods Liefde reeds in ons hart aanwezig is en wij dus ook al in God bestaan, wil de mysticus geen ander doel dan de verbondenheid met Gods Liefde. De christelijke mysticus wil Gods Liefde ervaren die in hem stroomt. Hadewijch wil zichzelf verbonden voelen, één weten met Gods Liefde.
Helaas: de kerk staat weinig open voor mystiek

We leven in een tijd waarin veel mensen op zoek gaan naar zin en betekenis, volop interesse hebben in spiritualiteit maar hun eigen zoektocht niet verbinden met mystieke beleving. Men ervaart wel een diep en intens verlangen, maar durft zichzelf niet los te laten en over te geven aan God. Hoe komt het dan dat mensen tegenwoordig intens bezig kunnen zijn met spiritualiteit maar de verbinding met God als problematisch ervaren? En deze vraag geldt niet alleen voor niet-gelovigen. Juist ook gelovige mensen klagen er over dat zij zo weinig van God beleven in hun kerken.


Dat komt allereerst denk ik doordat Westerse kerken de mystieke traditie van het geloof onvoldoende doorgeven. Van oudsher horen mystieke ervaringen thuis in de wereld van de christelijke religie. Jezus sprak regelmatig over hoe hij in gebed was en persoonlijk diep verbonden was met Gods Liefde. Maar in de meeste van onze moderne kerken is deze mystiek nauwelijks aanwezig. Want waar klinken deze spirituele en mystieke teksten nog door in vieringen, in gebeden, in catechese en pastoraat? Wie verdiept zich nog in onze grote christelijke mystici als Eckehart, Johannes van het Kruis, Hildegard van Bingen of Theresa van Avila? Vaak ontbreekt het in onze kerk aan een mystieke bedding, die vruchtbaar kan zijn om persoonlijk God te kunnen ervaren. De kerken bieden te weinig ruimte waar mystieke ervaringen uitgesproken kunnen worden en samen beleefd.
Daarbij komt dat de moderne mens veel meer gesloten is dan vroeger, al willen velen dat niet onderkennen. Een mens van nu is veel minder dan vroeger vertrouwd met alles wat mysterie blijft. De moderne mens neemt niet de ruimte om te twijfelen, onzeker te zijn, maar wil precies weten waar zij of hij aan toe is. Wij kunnen niet leven met mysteries of geheimen zonder de vervelende drang te krijgen overal feiten en redeneringen bij te zoeken. Inderdaad kan dankzij wetenschap en studie voor veel zaken een verklaring gevonden worden of een inzicht dat steeds groter en dieper wordt. Maar we durven niet te bekennen dat er altijd een grens blijft aan onze vermogens. In een mensenleven blijven genoeg geheimen over en daarmee hebben we te leren leven.
God wordt vaak ervaren in een mysterieuze, geheimvolle context waar wetenschappelijke verklaringen niet van belang zijn. God wordt geproefd, gesmaakt als het Geheim van het Leven. Het is dan ook lastig in een samenleving waar alles openbaar en transparant moet zijn, om het geheim van het leven te bewaren. Kunnen zwijgen, zoals Hadewijch doet, is een gave.
Bovendien: mystieke ervaringen worden geschonken en zijn niet op te roepen. In een wereld waarin men er van uitgaat dat (bijna) alles maakbaar is, passen ervaringen van God niet in de agenda. God overkomt een mens. De mens is niet het middelpunt waar alles om draait. Het initiatief van deze ervaring komt van elders, van God. Ook dit maakt mystiek vreemd voor de moderne mens, die niet afhankelijk van een ander wil zijn. Uiteindelijk is het “God die mij (Hadewijch) tot spreken brengt.”
Ruimte maken voor God: wie durft?.

Wat wij van mystici kunnen leren is, hoe wij in ons binnenste ruimte kunnen maken voor Gods Liefde. En ruimte maken we, hoe wonderlijk, door onszelf leeg te maken. Wanneer we in ons hart alle onrust, verdeeldheid, oppervlakkige verlangens, gedachten, enz. loslaten, kan die ruimte ontstaan. Als je zo jezelf ‘leeg maakt’, ontstaat er ruimte voor God.


Dat vraagt om een houding van nederigheid. Het vraagt om kracht en moed om zichzelf niet als belangrijkste te beschouwen, maar een bescheiden besef dat Gods Liefde veel groter is. Hadewijch gebruikt hiervoor het beeld van ‘ootmoed’: nederig-zijn maakt de menselijke ziel open om Gods Liefde te ontvangen en te ervaren.


Een wezenlijk deel van ons binnenste blijft ons vreemd wanneer we niet de aandacht geven aan Gods Liefde die in ons hart te ervaren is. Ons binnenste kunnen we beschrijven als een kostbaar en rijk innerlijk landschap. Het is jammer dat veel mensen niet de moeite nemen om dit innerlijk landschap te ontdekken: wat en wie er wonen.


Onze kerkgemeenschap zal zeker toekomst hebben als zij er in slaagt om de ziel van mensen te voeden en als zij helpt om Gods Liefde te ervaren. Verdieping via mystieke teksten kan daarbij een behulpzame gids zijn. In de christelijke mystiek zal daarbij de persoon en de betekenis van Jezus Christus een belangrijke rol spelen. Hij noemde zichzelf letterlijk een “deur” die uitnodigt om Gods Liefde binnen te gaan. Hadewijch noemde hem een “vriend” die Gods Liefde in heel ons wezen doet vloeien. Wie durft zich zo te laten raken?

Pastor Adrie Lint.
Hadewijch

Een cursus van zeven bijeenkomsten om kennis te maken met haar religieuze teksten ter verdieping, uit zorg voor je eigen ziel.


Meer dan 600 jaar geleden leefde de mystica Hadewijch in de buurt van Antwerpen: de eerste dichteres in onze literatuur-geschiedenis. Zij was vooral ook de geestelijke leidster van een groep religieuze vrouwen en heeft verschillende geestelijke visioenen en liederen geschreven.

Kunnen wij zoveel eeuwen later, in zo’n andere samenleving nog iets leren van haar geschriften? Hoe worden wij geraakt door dergelijke, mystieke teksten? Kunnen haar ervaringen onze ziel verrijken en verdiepen?


In zeven bijeenkomsten maken we kennis met teksten van Hadewijch die we lezen in moderne vertalingen. Wat voor ervaringen heeft deze mystieke vrouw meegemaakt? Samen bespreken we de teksten: hoe raakt háár mystieke beleving ónze ziel? We laten haar ervaringen op ons inwerken. Verder zal er ook informatie gegeven worden over de religieuze achtergronden en de maatschappelijke context waarin Hadewijch geleefd heeft. We kijken samen naar een eigentijdse film over Hadewijch, geregisseerd door Bruno Dumont. Hoe een jonge vrouw in de 21e eeuw op zoek gaat naar de eenwording met Gods Liefde.
De bijeenkomsten zijn steeds op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Afhankelijk van de deelnemers zijn de bijeenkomsten in het parochiecentrum bij de Martinuskerk in Princenhage of in de pastorie van Prinsenbeek.

De data zijn:12 en 26 september, 10 en 31 oktober, 14 en 28 november en 12 december.

De kosten bedragen: € 15,- (inclusief teksten, koffie of thee)
Meer informatie in de cursusfolder via het secretariaat van de Nazarethparochie, Haagsemarkt 4, 4813 BA Breda, tel: 076-5213873 of via het secretariaat van de parochie Prinsenbeek, Markt 34, 4841 AC Prinsenbeek, tel: 076 5412231. Opgeven vóór 8 september op deze adressen.
Dank je wel allemaal
Als student van de Fontys Hogeschool Tilburg, Godsdienst Pastoraal Werk heb ik vanaf februari 2012 tot februari 2013 stage mogen lopen in jullie fijne parochie. Ik mocht kinderen begeleiden op weg naar hun Eerste communie en op weg naar het Vormsel, aanschuiven bij diverse werkgroepen en (mede) voorgaan in vieringen, zowel op dinsdag- als op de zondagochtend en gesprekken hebben met een aantal van u. Veel heb ik hiervan geleerd. Pastor Giny was mijn stage- begeleidster en van haar mocht ik leren wat werken als parochiepastor inhoudt. Ik heb de stage als zeer plezierig ervaren, maar ook als zeer leerzaam. Heel veel dank hiervoor.

Marja Kilsdonk-Santbergen

Even voorstellen….. wie is Michael Magielse?
Een nieuw gezicht in de parochie en dan rijst natuurlijk de vraag: wie is dat? Daarom wil ik me graag even voorstellen.
Ik ben Michael Magielse en priesterstudent voor het bisdom van Breda. Ik studeer aan de Priester- en diakenopleiding Bovendonk in Hoeven waar ik ook met zes medestudenten in een woongemeenschap woon. Ik begin in september aan het vijfde jaar van mijn studie en dat betekent dat ik de komende twee jaar stage moet gaan lopen. Dat zal zijn in de Nazarethparochie in Breda en de parochie O.L.V. ten Hemelopneming in Prinsenbeek. Ik ben erg blij met deze stageplekken.

De stage zal voor een deel een thuiswedstrijd worden. 41 jaar geleden ben ik namelijk in Prinsenbeek geboren. Ik heb er tot en met mijn middelbare schooltijd gewoond. Prinsenbeek en ook de kerk daar zijn mij dan ook erg dierbaar. Na de middelbare school heb ik Prinsenbeek verlaten en ben ik journalistiek gaan studeren in Tilburg en vervolgens politicologie in Amsterdam. Uiteindelijk ben ik in Utrecht terecht gekomen waar ik jaren in de journalistiek heb gewerkt, onder meer als radio- en tv-verslaggever en eindredacteur bij diverse omroepen.

Vier jaar geleden ben ik begonnen aan de priesteropleiding Bovendonk. Dat is een deeltijdopleiding voor mannen met – zoals dat heet – een ‘late roeping’. Zelf zeg ik liever een ‘laat antwoord’. God riep al heel lang, maar het kostte tijd, moed en lef om aan Zijn roepstem gehoor te geven en te erkennen dat ik priester wil worden. De eerste vier jaar heb ik de studie gecombineerd met mijn werk als journalist. Afgelopen juni heb ik mijn baan opgezegd, stage en werk zijn niet meer te combineren, en ben ik verhuisd van Utrecht naar Hoeven. Na bijna 23 jaar terug naar Brabant. Twee grote stappen, maar het zijn stappen in geloof, want de afgelopen jaren zijn het besef en de overtuiging gegroeid dat dit de weg is die ik moet gaan en het vertrouwen dat God me daarbij zal leiden en helpen.

En nu dan de stage. Ik heb er lang naar uitgekeken en nu het zover is, vind ik het eerlijk gezegd ook wel spannend. Het is een andere tak van sport dan werken in de journalistiek. Voor mij staat het willen leren voorop, in alle facetten van de parochie en het pastoraat. De eerste maanden zal het een grote ontdekkingstocht zijn. Er zullen veel kennismakings-gesprekken zijn om zo de beide parochies en ook u te leren kennen. Uiteindelijk wil ik natuurlijk volop aan de slag.

Ik kom net terug van de Wereld Jongerendagen in Rio de Janeiro in Brazilië waar ik de vreugde en blijdschap van ons geloof in zijn volheid samen met een paar miljoen mensen heb mogen ervaren. Dat heeft bij mij het vuur van de vreugde flink aangewakkerd. Paus Franciscus zei onlangs tegen zesduizend seminaristen en novicen in Rome dat je de vreugde van je roeping moet tonen. Priesterstudenten en pastores die vaak boos of ernstig kijken, dat klopt niet, daar is meestal wat mee aan de hand, zei de paus. Het gaat volgens hem om de vreugde om de ontmoeting met de Heer, de vreugde die je brengt tot ontmoeting met andere mensen om hen Jezus te verkondigen en de vreugde die je tot dienen brengt. Met die vreugde wil ik de stage in gaan, en kijk ik een keer boos of chagrijnig, spreek me daarop aan!

Ik hoop op een mooie, leerzame en vooral vreugdevolle stagetijd!Michael Magielse

Is er meer in het leven dan dit? Waarom leef ik? Is er een God? Wat heb ik aan het geloof?


De Rooms katholieke Parochie en de Protestantse kerk in Prinsenbeek bieden samen vanaf 22 september o.l.v. François Olsthoorn en Joshanne Willems onze eerste Youthalpha aan voor jongeren uit de regio. In Nederland zijn er ongeveer 260 plekken waar de cursus wordt gegeven en in 169 landen over de hele wereld zijn er mensen die deelnemen aan een Alpha cursus.
Youthalpha is een cursus waar je vragen kunt stellen over het leven en over geloof. In 10 weken en een weekend gaan we samen met jou op een relaxte manier op zoek naar de betekenis van het Christelijk geloof voor jouw leven. De cursus is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 15 t/m 20 jaar (ietsje ouder mag ook nog wel). Je hoeft niet gelovig te zijn om deel te kunnen nemen, maar het mag wel, iedereen is welkom!
We beginnen elke bijeenkomst met een gezellige maaltijd. Daarna is er tijd voor gesprek, geen vraag is te gek, samen ontdekken we, je moet niks, de sfeer is vrijblijvend.

Wil je weten of dit wat voor je is, kom dan op zondag 22 september naar onze eerste bijeenkomst en probeer het uit.

Vanaf 17.45 uur is iedereen van harte welkom op Prinsenboschlaan 33 in Prinsenbeek. Om 18.00 uur starten we met de maaltijd. We verwachten tussen 20.00 en 20.30 uur de bijeenkomst af te sluiten. We vragen je wel even om je van tevoren aan te melden i.v.m. de voorbereiding van de maaltijd. We verheugen ons op je komst!
Ook als u niet tot de doelgroep van de cursus behoort, kunnen we uw hulp gebruiken. We willen u vragen om te bidden voor de jeugd die deel gaat nemen en voor de teamleiding. Daarnaast zijn we op zoek naar mensen die een keer een maaltijd voor ons voor willen bereiden. We starten de groep in een huiskamer, maar we zijn op zoek naar een geschikte, knusse ruimte om de cursus te kunnen geven. Bij een grote groep is dat praktischer. Wie weet er een mooie plek?

Tot slot zijn we nog op zoek naar een jonge, enthousiaste teamleider die ons wil helpen de avonden te leiden.


Wilt u/wil jij meer informatie of wil je je aanmelden, mail dan naar gvdkorput@parochieprinsenbeek.nl of naar

jeugdouderling@hetkruispunt.org (Joshanne Willems).

Voor vragen en opgave telefonisch: Joshanne 076 5496607 of Evelyn 06 28167645

Je bent van harte welkom!Het Youthalphateam:

François Olsthoorn en Joshanne Willems,

Henny Spooren-Schaart en Evelyn Quaak-Kloet.
De Bloemengroep.
Vroeger versierden de kosters en enkele vrijwilligers de kerk.

Al 33 jaar fleuren wij - de bloemengroep - de kerk met veel plezier op voor het weekend en feestdagen.

We doen dat meestal met verse bloemen, waar we iets moois mee kunnen maken.

Met feestdagen, begrafenissen en trouwfeesten willen wij graag aan de wensen van de parochianen voldoen.

Wij zijn een groep van 20 dames, daarvan zijn 5 dames er vanaf het begin bij.

Zij hebben er al 33 jaar trouwe dienst op zitten.

Deze dames zijn: Corrie van Raamsdonk, Jo Boeren- Biemans, Corrie Verdaasdonk, Jeannette van Boxel en Joke Bastiaansen.
Jarenlang hebben ook enkele andere dames de kerk mee versierd, maar door omstandigheden zijn die gestopt.

Ook bedanken wij alle parochianen die ons bloemen en groen hebben geschonken, daar zijn wij erg blij mee.
Al ruim 40 jaar schenkt de fam. Jan Vendel aan de kerk prachtige lelies. Dat is zeker een vermelding waard, onze hartelijke dank.


De bloemengroep hoopt nog vele jaren de kerk te mogen versieren.

Met gezamenlijke inspanning evt. met nieuwe dames of heren, zal dit zeker lukken.

Wij wensen alle lieve mensen een mooi en bloemrijk feest toe op 15 september a.s.

Met vriendelijke groeten, namens de bloemengroep,


Thea Kattenber - Jeanne Koenraadt
Vredesweek van 20 t/m 29 september 2013

Het thema is: Act for Peace, Vredesactivisme.

De vraag is steeds in iedere tijd hoe dit thema vorm te geven. Waren het in de jaren tachtig de kruisraketten die de aandacht vroegen, in deze tijd zijn het andere uitdagingen voor Vrede. De programmagroep van de Vredesweek is erin geslaagd om een zeer uitgebreid en afwisselend programma te maken met als hoogtepunt van de Vredesweek het muziek-toneelstuk ‘As I left my fathers house’ (toen ik mijn vaders huis verliet) van Bright O. Richards, zelf ex-asielzoeker die uit eigen ervaring een toneelstuk geschreven heeft over 'Dutch Connections’. Op internet vindt U toelichting op het toneelstuk dat al vele malen in Nederland gespeeld is.

Verder komt ook oud-minister Jan Pronk de expositie getiteld ‘LEN MUNNIK met vredesaffiches van 1981 tot heden’ openen. Jan Pronk doet dit met een lezing gerelateerd aan de affiches van cartoonist Len Munnik. Dit vindt plaats in de Centrale Bibliotheek van Breda op donderdag 19 september om 16.00 uur en belangstellenden zijn van harte welkom op deze open bijeenkomst.

De Vredesweek zelf wordt op zaterdag 21 september om 16.00 uur bij de Vredesduif aan het Groenendijkplein officieel geopend door de wethouder van Cultuur, Selcuk Acinci, van de gemeente Breda. Aansluitend is er een cultureel programma met optredens van groepen uit Breda-Noord en een voordracht door de stadsdichter Kees van Meel. Daarna is er een gezamenlijk eten in gemeenschapshuis de Biesdonk met workshops over Afrika en afsluitend het optreden van de Surinaamse band Moksi Lobi.

Deze avond heeft als doelstelling het bevorderen van een ontmoeting met alle culturen die er in de stad zijn. Kortom een uitgebreid programma met steeds open entree.

Voor inlichtingen kunt u bellen naar Betsy Thijssen tel. 076 5413617 of Jan Hopman tel. 06 24618155 of mailen naar h.thijssennab@ziggo.nl

Oecumenisch avondgebed Vredesweek

25 september in Het Kruispunt
In de week van 22 tot en met 29 september is het Vredesweek. Het thema van deze week is ‘Gelukkig wie vrede sticht’. In het kader van deze week vindt er op 25 september a.s. in Het Kruispunt een oecumenisch avond-gebed plaats. De aanvangstijd is 19.00 uur. Dit avondgebed wordt georganiseerd door de protestantse gemeente en de parochie. Het koor Intermezzo verzorgt de muzikale ondersteuning. U bent van harte welkom deze viering bij te wonen.

Henny Spooren-Schaart, contactpastor oecumene
Het dameskoor St. Cecilia.
Het dameskoor St. Cecilia bestaat uit 22 leden (dames) en bestaat al 29 jaar.

Onze repetities zijn om de 14 dagen op woensdagmorgen in de sacristie. We repeteren in de oneven weken.


Het koor staat onder leiding van dirigente Jakobijn Wallis en vaste organist is Paul Henken.

Het koor zingt tijdens de uitvaarten, huwelijksmissen en jubileummissen in onze kerk.

Enkele keren per jaar zingt het koor in het weekend bij de H. Mis en woorddiensten. Hiervoor krijgen we regelmatig complimenten en dat waarderen we zeer.

Ook krijgt het koor uitnodigingen om in Hagedonk de diensten op te luisteren. Dit wordt altijd met een kleine groep gedaan.


Wij hebben dankzij de dirigente een behoorlijk hoog niveau gehaald. Daardoor heeft iedereen ook plezier in het zingen.

Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom!!!!

Wil je eerst informatie?

Bel dan gerust naar Jo Quaijtaal, tel.076-5413255

of Joline Franken, tel. 076- 5412945
Eens een keer komen luisteren mag ook!
Mijn mijmeringen: op kerkenpad en meer
In de laatste uitgave van Lieve Hemel heb ik u verteld over de bezoeken aan kerkgebouwen of kapellen als wij ergens onderweg zijn.

De afgelopen vakantie hebben we doorgebracht in West-Beieren, het gebied langs “Die Romantische Strasse”. Nou, we konden daar onze lol op! Meer dan 40 kerken, kapellen, kloosters, kerkjes en “Domkirchen” hebben we van buiten en van binnen (vooral dat laatste) bewonderd, ondergaan, bestudeerd.

De streek staat erom bekend en het eerste wat er opvalt, is dat de meeste kerken gewoon open zijn en lang niet altijd “bewaakt” door een vrijwilliger. De katholieke kerken zijn vrij toegankelijk maar voor de protestantse kerken moest meestal een kleine bijdrage betaald worden.

Het tweede dat ons is opgevallen is de goede staat waarin de gebouwen verkeren

De mooiste kerk? Een moeilijk antwoord.

Bijzonder indrukwekkend was in ieder geval de Domkerk in Würzburg, die pas is gerestaureerd of gerenoveerd. Of moet ik zeggen gemoderniseerd. De kerk is gebouwd in de 12e eeuw en heeft de Romaanse bouwstijl. Weinig opsmuk en ronde vormen. Enkele jaren geleden is de kerk onderhanden genomen met als uitgangspunten enerzijds de eerbied voor de oorspronkelijke bouwstijl, anderzijds toevoegingen van bijzonder moderne kunstvoorwerpen. Toen wij de kerk binnenkwamen waren een koor met orkest en solisten aan het repeteren voor de Krönings Messe van Mozart. Dat gaf natuurlijk wel een bijzondere sfeer aan ons bezoek.

Toen we op een doordeweekse dag de kloosterkerk bezochten in Ettal was daar een Eucharistieviering aan de gang, die we dan ook maar meemaakten ondertussen ons vergapend aan de uitbundige versiering van die kerk.

Op een zaterdagmiddag bezochten we een van de kerken in Füssen toen daar een gemengd huwelijk werd gesloten tussen een katholieke man en een – dachten wij – joodse vrouw, maar het zou ook zo maar een islamitische vrouw kunnen zijn; in ieder geval bijzonder interessant om mee te maken en dergelijke gebeurtenissen maken een bezoek daardoor nog meer bijzonder.

Denk niet dat we alleen een kerkenpad hebben gedaan. De streek is rijk aan natuurschoon en her en der staan er oude en indrukwekkende kastelen uit de 10e tot de 19e eeuw.

De streek kan ik van harte aanbevelen. De mensen zijn er bijzonder gastvrij. Bij een VVV ontvangt u – meestal gratis – alle benodigde informatie in de vorm van kleurrijke en duidelijke folders (niet zelden in het Nederlands) en daarbij het prachtige zomerweer dat we gehad hebben is het een erg mooie vakantie geworden.

Daarbij vergeleken is onze kerk dan nog maar erg jong!

Gé van Kempen

Diaken Peter Hoefnagels

 

Pastor Henny Spooren krijgt in september haar tweede nieuwe knie. In haar herstelperiode zal diaken Peter Hoefnagels wederom enkele dagen in de week haar taken overnemen.Wij zijn blij dat hij het team versterkt in deze tijd zodat het werk door kan gaan. Juist bij de start van het werkseizoen is er heel veel te doen en is extra inzet haast onmisbaar.
Leden Parochiebestuur (PB)

Pastor P. Heye Voorzitter

Dhr. H. Jansen Vicevoorzitter

Mw. E. van Leijsen-Jacobs Secretaris

Dhr. H. Jansen Penningmeester, waarnemend tot bisschop opvolger heeft benoemd

Dhr. T. van den Hoven Civiele zaken

Mw. M. Mies-Langes Algemeen

Dhr. R. Witte Algemeen

Mw. H. Wijnsma-Beaart Vrijwilligerszaken

Pastor G. van der Korput Adviseur


Leden Parochievergadering (PV)

Pastor P. Heye Voorzitter

Pastor G. van der Korput Adviseur

Dhr. H. Jansen Vicevoorzitter

Mw. E. van Leijsen-Jacobs Secretaris

Mw. M. Tholhuijsen Kerk en kinderen

Vacature Kerk en jongeren

Mw. N. Dollevoet Liturgie

Vacature Catechese

Vacature Diaconie

Dhr. W. Timmers Kerk en ouderen

Mw. L. Spijkers Kerk en ouderen

Mw. L. Wijnen Externe opbouw/Intercambio

Dhr. E. Martens Communicatie

Vacature Interne opbouw

Dhr. P. Aarts Vertrouwenspersoon vrijwilligers


INHOUDSOPGAVE


 • Aan de slag (Voorwoord) pag. 2-3

 • Jezus in beeld pag. 3-4

 • Mariamantel, een cadeau voor

een jubilerende parochie pag. 5-6

 • 50 Jaar kerkgebouw pag. 7-9

 • Open kerk op 15 september ’13 pag. 10-11

 • Eerste communie 2014 pag. 11

 • Heeft de kerkgemeenschap toekomst pag. 12-17

 • Hadewijch, cursusaanbod pag. 17-18

 • Dank je wel pag. 18

 • Even voorstellen…. pag. 19-20

 • Youthalpha, cursusaanbod pag. 21-22

 • Bloemengroep pag. 22-23

 • Vredesweek pag. 24-25

 • Dameskoor Cecilia pag. 26

 • Mijn mijmeringen pag. 27-28

 • Diaken Peter Hoefnagels pag. 28

 • Samenstelling parochiebestuur en

parochievergadering pag. 29

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina