It Abbegeaster SkûtsjeDovnload 11.78 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte11.78 Kb.

Nieuwsbrief “It Abbegeaster Skûtsje “
Jaargang 1 , nieuwsbrief nr.2

Datum : 2 april 2009


Stichting It Abbegeaster Skûtsje

p/a Skoalstrjitte 4

8617 LJ Abbega

Tel.nr. 0515-533158 of 0515-532233

Bankrekeningnummer. : 1041.94.979

Kamer van Koophandel : 01146052
Aan alle inwoners van Abbegea en omstreken,
Het is zover !!

Stichting It Abbegeaster Skûtsje heeft een skûtsje aangekocht. Al een paar jaar speelde het idee bij een aantal inwoners van Abbegea om een skûtsje te kopen en hiermee te gaan (wedstrijd)zeilen. Echter dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar na lang wikken en wegen en de nodige voorbereiding is de knoop doorgehakt.


Vrijdagavond 16 januari 2009
Op deze avond werd er een info-avond georganiseerd in het gebouw in Abbegea.

De opkomst overtrof onze stoutste verwachtingen, 40 man in totaal. Tijdens deze avond is uitgelegd wat de bedoeling van “It Abbegeaster Skûtsje” is en wat er allemaal bij komt kijken. We kunnen terugzien op een zeer geslaagde avond. Na de rondvraag zijn er enkele DVD’s vertoond van de IFKS kampioenschappen 2005 en 2006 zodat iedereen een beetje een indruk kon krijgen wat skûtsjesilen is. Naar aanleiding van deze avond hebben 10 personen zich aangemeld als bemanningslid en 12 personen als opstapper/vrijwilliger. Een prima basis dus.


Aankoop Skûtsje
Aangestoken door het enthousiasme tijdens bovengenoemde avond is op zaterdag 31 januari j.l. een skûtsje gekocht door de stichting “It Abbegeaster Skûtsje”.

Het skûtsje wat is aangekocht heet “ De Liefde “. De huidige eigenaar, Lolle Schakel,

uit Parrega heeft diverse jaren met dit skûtsje meegezeild tijdens de IFKS. Het schip is

17 meter 62 lang , 3 meter 49 breed en heeft een diepgang van 37 cm. Het is een zogezegd groot skûtsje d.w.z. dat er in de grote klasse gezeild gaat worden. Het is een prachtig skûtsje, het verkeert in goede staat en staat bekend als een goede zeiler.
Stichting It Abbegeaster Skûtsje
Even kort iets over de stichting;

Op twintig februari 2009 is door notaris Vellinga uit Sneek de stichting opgericht.

Het doel van de stichting is er aan mede te werken dat de traditie van het skûtsjezeilen in ere wordt gehouden, en dat de belangstelling daarvoor bij de inwoners Abbegea zoveel mogelijk wordt opgewekt en bevorderd.

Vermogen

Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door o.a. :  1. giften en donaties;

  2. subsidies en sponsorbijdragen;

  3. hetgeen verkregen wordt uit door de stichting bestemde uitgeoefende activiteiten.


Naam Skûtsje
Voor het skûtsje moeten we met z’n allen nog een naam bedenken . “De Liefde “is een mooie naam, maar we willen toch graag een naam welke verwijst naar het dorp Abbegea. Tijdens de info-avond is de naam ook ter sprake gekomen. Inmiddels zijn er verschillende suggesties voor een naam binnengekomen maar een keuze hebben we nog niet gemaakt.

Bij deze nogmaals een oproep om eens na te denken over een naam en een zeilteken voor ons skûtsje. Bijvoorbeeld “It Doarp Abbegea” met als zeilteken een ketting (It Abbegeaster Ketting). Laat hier eens je gedachten over gaan , we ontvangen graag je reactie. De bedenker van de uiteindelijke naam wordt beloond met een fles Beerenburg.


Zaterdag 11 april 2009 Aankomst skûtsje in Abbegea !
Het is de bedoeling dat het skûtsje op zaterdagmiddag 11 april wordt opgehaald (vanuit Parregea, vertrek 13.00 uur bij de brug in Parregea) . Vervolgens varen we onder muzikale begeleiding (shantykoor uit Folsgare) vanuit Parrega naar Abbegea. Naar verwachting zal het skûtsje afmeren (bij de trailerhelling aan de Skoalstrjitte) om ongeveer 14.45 uur. Vanaf 15.00 uur willen we alle inwoners van Abbegea in de gelegenheid stellen om de nieuwe aanwinst te bewonderen, onder het genot van een hapje en een drankje. Ook in Abbegea zal het shantykoor nog diverse liederen ten gehore brengen.
DONATEURSACTIE
U zult begrijpen dat de exploitatie van het skûtsje de nodige kosten met zich mee brengt (denk aan onderhoud, liggelden,verzekeringen etc). De stichting is dan ook op zoek naar donateurs die “It Abbegeaster Skûtsje”een warm hart toedragen.
Voor alle duidelijkheid :

Uw donatie is een donatie aan de stichting: de geschonken financiële middelen kunnen op geen enkele wijze worden onttrokken door het bestuur van de stichting. Wanneer de stichting ooit mocht worden opgeheven dan is statutair vastgelegd dat bij ontbinding van de stichting een eventueel batig saldo een bestemming krijgt zoveel mogelijk met het doel van de stichting. Momenteel loopt er een aanvraag bij de belastingdienst om de ANBI-status (algemeen nut beogende instelling) te verkrijgen . Indien dit wordt toegewezen is uw donatie fiscaal aftrekbaar……….!
Uiteraard kunt u in plaats van een donateurschap ook voor een éénmalige gift kiezen door overmaking van uw gift op bankrekeningnummer 1041.94.979 t.n.v. Stichting ‘It Abbegeaster Skûtsje’
Tenslotte
Van alle kanten zijn er reacties binnengekomen . Omrop Fryslan (TV) wil graag een reportage maken omtrent” It Abbegeaster Skutsje”. Waarschijnlijk gaat dit op zaterdag 11 april gebeuren !

GRAAG TOT ZIENS OP ZATERDAG 11 APRIL

Namens de Stichting “It Abbegeaster Skutsje “


Henk Frankena 0515-533158

Fonger Osinga 0515- 532233De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina