J. Th. M. Bank indonesiëpolitiekDovnload 0.56 Mb.
Pagina3/8
Datum22.07.2016
Grootte0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

GIJSELHART/HAVERMANS
Joop den Uyl over Jacques de Kadt

Geïnterviewde(n):J.M. den Uyl

Aantal personen:1

Onderwerp:Jacques de Kadt
Interviewer:Michel Gijselhart, Jos Havermans

Aantal interviews:1

Lengte:1 uur

Produktiedatum:24 september 1987

Soort interview:wetenschappelijk
Drager:1 cassetteband

Aanbieder:M. Gijselhart, J. Havermans

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:Met Den Uyl (1919-1987) wordt gesproken over de politi­cus en essayist Jacques de Kadt (1897-1988). Het inter­view werd naar aanleiding van het overlijden van De Kadt ge­publiceerd onder de titel '"De onmiskenbare tragiek van Jacques de Kadt". Een interview met J.M. den Uyl', in: Socialis­me en Democratie no.5, mei 1988.

De Kadt was in de jaren twintig enkele jaren lid van de SDAP, die hij in 1932 verliet voor de Onafhankelijke Socialistische Partij (OSP), een linkse afscheiding van de SDAP. In de loop van de jaren dertig ont­popte hij zich als een felle anti-communist. Na de oorlog trad hij toe tot de PvdA. Den Uyl leerde De Kadt in 1949 kennen toen hij directeur werd van de Wiardi Beck­man Stichting en De Kadt redacteur was van het blad van dit weten­schappe­lijk bureau van de PvdA, Socialisme en Democratie. Daarnaast zaten de twee in de jaren vijftig en zestig lange tijd samen voor de partij in de Twee­de Kamer. De Kadt bedankte in 1970 voor zijn lidmaatschap uit onvrede met de sterke positie die Nieuw Links zich had weten te verwer­ven. Drie maan­den na het inter­view overleed Den Uyl.PIET VAN DER HAM
Otto van Neyenhoff

Geïnterviewde(n):Otto van Neijenhoff

Aantal personen:1

Onderwerp:film
Interviewer(s):Piet van der Ham

Aantal interviews:6

Lengte:4 uur

Produktiedatum:augustus-november 1976

Soort interview(s):journalistiek
Drager:3 cassettebanden

Aanbieder:P. van der Ham

Status:in beheer

Toegankelijkheid:beperkt

Transcriptie:geen
Opmerkingen:Piet van der Ham praat met zijn collega de cineast Otto van Neijen­hoff (1898-1977) over diens films en over zijn relaties met andere cineasten en produk­tiemaatschappijen, waaronder Willy Mullens.

Van Neijenhoff leerde het filmvak begin jaren twintig bij Willy Mullens. Enkele jaren later richtte hij zijn eigen filmbedrijf IWA (Industrie, Weten­schap en Actualiteiten) op, in 1946 omgedoopt tot Filmpro­ductie Otto van Neijen­hoff. Van 1925 tot '33 was hij de vaste opdrachtfil­mer van de Vereeni­ging Nederlandsch Fabrikaat. Onder invloed van de ideeën van de Filmliga waagde hij zich in de loop van de jaren dertig aan verschei­dene filmexperi­menten. Na de oorlog hield hij zich hoofdzakelijk met opdracht­werk bezig, waaronder vele bedrijfs- en streekfilms. Van Neijenhoff was ongetwij­feld een van de meest produktieve cineasten van Nederland.HISTORISCH GELUIDSARCHIEF RUU
Annexatie

Geïnterviewde(n):mr. J.A.H.J. van der Dussen, F.J. Goed­hart, mr. G.B.J. Hilter­mann, mw. dr. H. Ver­wey-Jon­ker

Aantal personen:4

Onderwerp:Mogelijke annexatie van Duitse gebiedsdelen na de Tweede Wereld­oorlog
Interviewer:A.P. van Goudoever, A.A.M. van Schaik, R.L. Schuursma, Sj. Vellenga

Aantal interviews:4

Lengte:6 uur

Produktiedatum:maart 1967

Soort interview:wetenschappelijk
Drager:7 geluidsbanden

Aanbieder:Historisch Geluidsarchief RUU

Status:eigendom SFW

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:Voor meer informatie over de interviews en de geïnterview­den, zie: SFW-werkuit­gave no. 8 (1995), pp. 17, 23, 26, 47.


HISTORISCH GELUIDSARCHIEF RUU
Beroepskeuze

Geïnterviewde(n):Prof. dr. ir. W.J. Beek, prof. dr. ir. J.J. Steggerda

Aantal personen:2

Onderwerp:studiekeuze, natuurwe­ten­schappen
Interviewer(s):R.L. Schuursma

Aantal interviews:2

Lengte:1 uur 20 min.

Produktiedatum:7 mei en 18 juni 1969

Soort interview(s):journalistiek
Drager:2 geluidsbanden

Aanbieder:Historisch Geluidsarchief RUU

Status:eigendom SFW

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:De interviews zijn verwerkt in de beroepskeuzefilm Wat is mijn kennis waard? (Warner Borregaard, SFW 1969).

Voor meer informatie over de interviews en de geïnterview­de, zie: SFW-werkuit­gave no. 8 (1995), p. 3, 41.


HISTORISCH GELUIDSARCHIEF RUU
Dr. M. van Blankenstein

Geïnterviewde(n):Dr. M. van Blankenstein

Aantal personen:1

Onderwerp:Nederlands-Russische betrekkingen na de Eerste Wereldoorlog, Belgisch-Nederlands verdrag van 1925
Interviewer(s):R.L Schuursma, Th.H.J. Stoelinga

Aantal interviews:2

Lengte:2 uur 42 min.

Produktiedatum:15 november en 20 december 1963

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:2 geluidsbanden

Aanbieder:Historisch Geluidsarchief RUU

Status:eigendom SFW

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:volledig
Opmerkingen:Voor meer informatie over interviews en geïnterview­de, zie: SFW-werk­uit­gave no. 8 (1995), p.6.


HISTORISCH GELUIDSARCHIEF RUU
E.A. Bolte

Geïnterviewde(n):E.A. Bolte

Aantal personen:1

Onderwerp:Tweede Wereldoorlog, verzet, Nederlandse Spoorwegen
Interviewer(s):P.R.A. van Iddekinge, K. Schaap

Aantal interviews:1

Lengte:1 uur 30 min.

Produktiedatum:3 juni 1965

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:2 geluidsbanden

Aanbieder:Historisch Geluidsarchief RUU (Gemeentearchief Arnhem, 1965)

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:volledig
Opmerkingen:Voor meer informatie over het interview en de geïnterview­de, zie: SFW-werkuit­gave no. 8 (1995), p.7.


HISTORISCH GELUIDSARCHIEF RUU
Fons Bouwman

Geïnterviewde(n):Fons Bouwman

Aantal personen:1

Onderwerp:Actie Bouwman, nationaal-socialisme, boerenprotest
Interviewer:R. Schuurbiers, Sj. Vellenga

Aantal interviews:1

Lengte:3 uur

Produktiedatum:1965

Soort interview:wetenschappelijk
Drager:4 geluidsbanden

Aanbieder:Historisch Geluidsarchief RUU

Status:eigendom SFW

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:samenvatting
Opmerkingen:Voor meer informatie over het interview en de geïnterview­de, zie: SFW-werkuit­gave no. 8 (1995), p.8.


HISTORISCH GELUIDSARCHIEF RUU
Willem Drees sr.

Geïnterviewde(n):Dr. W. Drees

Aantal personen:1

Onderwerp:socialisme, SDAP, Nederlandse politiek, PvdA, Nieuw Links
Interviewer:H. Daalder, R.P. van den Helm, R.L. Schuursma

Aantal interviews:10

Lengte:19 uur 30 min.

Produktiedatum:1968-1972

Soort interview:wetenschappelijk
Drager:14 geluidsbanden

Aanbieder:Historisch Geluidsarchief RUU (Daalder, RU Leiden 1968-1972)

Status:in beheer

Toegankelijkheid:beperkt

Transcriptie:volledig, op het laatste interview na
Opmerkingen:Voor meer informatie over de interviews en de geïnterview­de, zie: SFW-werkuit­gave no. 8 (1995), pp. 11 t/m 13.

HISTORISCH GELUIDSARCHIEF RUU
prof. dr. P. Geyl

Geïnterviewde(n):prof. dr. P.C.A. Geyl

Aantal personen:1

Onderwerp:journalistiek, NRC, geschiedwetenschap, politiek, Tweede Wereld­oor­log
Interviewer:R.L. Schuursma

Aantal interviews:2

Lengte:3 uur 5 min.

Produktiedatum:17 augustus en 14 november 1964

Soort interview:wetenschappelijk
Drager:5 geluidsbanden

Aanbieder:Historisch Geluidsarchief RUU

Status:eigendom SFW

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:volledig
Opmerkingen:Voor meer informatie over de geïnterviewde en het interview, zie: SFW-werkuit­gave no. 8 (1995), p.22.


HISTORISCH GELUIDSARCHIEF RUU
Haagse Post interviews

Geïnterviewde(n):mr. J.M.L.Th. Cals, mr. G. van Hall, mr. J.M.­A.H. Luns, drs. J.W. de Pous, prof. dr. ir. A. Vondeling

Aantal personen:5

Onderwerp:Nederlandse politiek, Amsterdam, Bijlmermeer, EEG
Interviewer(s):J. van Tijn, P. Remarque, G.B.J. Hiltermann

Aantal interviews:5

Lengte:4 uur 33 min.

Produktiedatum:1962-1963

Soort interview(s):journalistiek
Drager:2 geluidsbanden

Aanbieder:Historisch Geluidsarchief RUU (Haagse Post, 1962)

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:samenvatting in de vorm van artikelen in de Haagse Post.
Opmerkingen:Voor meer informatie over de respectieve interviews en geïnterview­den, zie: SFW-werkuit­gave no. 8 (1995), pp. 9, 25, 30, 36, 48.


HISTORISCH GELUIDSARCHIEF RUU
Mr. J. Huijts

Geïnterviewde(n):Mr. J. Huijts

Aantal personen:1

Onderwerp:NRC, Tweede Wereldoorlog
Interviewer:J. Rijken, R.L. Schuursma, Sj. Vellenga

Aantal interviews:2

Lengte:4 uur

Produktiedatum:16 mei en 1 november 1968

Soort interview:wetenschappelijk
Drager:3 geluidsbanden

Aanbieder:Historisch Geluidsarchief RUU

Status:eigendom SFW

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:Voor meer informatie over de interviews en de geïnterview­de, zie: SFW-werkuit­gave no. 8 (1995), p.27.


HISTORISCH GELUIDSARCHIEF RUU
Illegaliteit

Geïnterviewde(n):J.M. van Ameijde, H.A. Das, S.S.P. de Man

Aantal personen:3

Onderwerp:Tweede Wereldoorlog, verzet
Interviewer:R.L. Schuursma, P. Verhoeven

Aantal interviews:3

Lengte:7 uur 10 min.

Produktiedatum:1967

Soort interview:wetenschappelijk
Drager:8 geluidsbanden

Aanbieder:Historisch Geluidsarchief RUU

Status:eigendom SFW

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:samenvatting
Opmerkingen:Voor meer informatie over de interviews en de geïnterview­den, zie: SFW-werkuit­gave no. 8 (1995), pp. 1, 10, 32.

HISTORISCH GELUIDSARCHIEF RUU
Wouter Lutkie

Geïnterviewde(n):W.L. Lutkie

Aantal personen:1

Onderwerp:fascisme, katholicisme
Interviewer:R.L. Schuursma, Sj. Vellenga

Aantal interviews:1

Lengte:1 uur 30 min.

Produktiedatum:31 januari 1966

Soort interview:wetenschappelijk
Drager:2 geluidsbanden

Aanbieder:Historisch Geluidsarchief RUU

Status:eigendom SFW

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:volledig
Opmerkingen:Voor meer informatie over het interview en de geïnterview­de, zie: SFW-werkuit­gave no. 8 (1995), p.31.HISTORISCH GELUIDSARCHIEF RUU
Nationalisatie

Geïnterviewde(n):Dr. W. Drees, mr. H. van Riel, prof. dr. J. in 't Veld

Aantal personen:3

Onderwerp:Nationalisa­tie van Nederlandse eigendom­men in Indonesië, 1957/58
Interviewer:R.P. van den Helm, J.J.P. de Jong, R.L. Schuursma

Aantal interviews:3

Lengte:3 uur 10 min.

Produktiedatum:januari-april 1969

Soort interview:wetenschappelijk
Drager:3 geluidsbanden

Aanbieder:Historisch Geluidsarchief RUU

Status:eigendom SFW

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:volledig
Opmerkingen:Voor meer informatie over de interviews en de geïnterview­den, zie: SFW-werkuit­gave no. 8 (1995), pp. 14, 37, 45.


HISTORISCH GELUIDSARCHIEF RUU

Karel Nort

Geïnterviewde(n):Karel Nort

Aantal personen:1

Onderwerp:radio, Tweede Wereldoorlog, AVRO, illegaliteit, Radio Herrijzend Neder­land
Interviewer:R.L. Schuursma

Aantal interviews:1

Lengte:1 uur 30 min.

Produktiedatum:5 juni 1965

Soort interview:wetenschappelijk
Drager:2 geluidsbanden

Aanbieder:Historisch Geluidsarchief RUU

Status:eigendom SFW

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:samenvatting
Opmerkingen:Voor meer informatie over het interview en de geïnterview­de, zie: SFW-werkuit­gave no. 8 (1995), p.34.


HISTORISCH GELUIDSARCHIEF RUU
Mr. G. Slotemaker de Bruïne

Geïnterviewde(n):Mr. G.H. Slotemaker de Bruïne

Aantal personen:1

Onderwerp:illegaliteit, Tweede Wereldoorlog
Interviewer:Th. Minderaa, J. Rijken. R.L. Schuursma, Sj. Vellenga

Aantal interviews:2

Lengte:4 uur

Produktiedatum:12 en 26 februari 1969

Soort interview:wetenschappelijk
Drager:4 geluidsbanden

Aanbieder:Historisch Geluidsarchief RUU

Status:eigendom SFW

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:van een gedeelte volledig, van het geheel een samenvatting
Opmerkingen:Voor meer informatie over de interviews en de geïnterview­de, zie: SFW-werkuit­gave no. 8 (1995), p.40.
HISTORISCH GELUIDSARCHIEF RUU

Jan Teunissen

Geïnterviewde(n):G.J. Teunissen

Aantal personen:1

Onderwerp:Nederlandse film, nationaal-socialisme, Tweede Wereldoorlog
Interviewer:R.L. Schuursma

Aantal interviews:3

Lengte:6 uur 43 min.

Produktiedatum:13 en 27 november 1964, 8 januari 1965

Soort interview:wetenschappelijk
Drager:9 (+ 4) geluidsbanden

Aanbieder:Historisch Geluidsarchief RUU

Status:eigendom SFW

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:samenvatting van het geheel; volledig van een gedeelte
Opmerkingen:Voor meer informatie over de interviews en de geïnterview­de, zie: SFW-werkuit­gave no. 8 (1995), p.43.


HISTORISCH GELUIDSARCHIEF RUU
Twentse textielstaking

Geïnterviewde(n):J. van Baa­ren, J. Fahner, H. van Genugten, J.A. Middelhuis, R. Slok, F. Stuvé, J. Vunde­rink

Aantal personen:7

Onderwerp:Twentse Textielstaking 1931-32, textielindustrie Twente jaren '30
Interviewer:Th. Minderaa, J. Rijken

Aantal interviews:7

Lengte:11 uur 45 min.

Produktiedatum:november 1968 - februari 1969

Soort interview:wetenschappelijk
Drager:7 geluidsbanden

Aanbieder:Historisch Geluidsarchief RUU

Status:eigendom SFW

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:samenvatting van Middelhuis en Vunderink; rest geen
Opmerkingen:Voor meer informatie over de interviews en de geïnterview­den, zie: SFW-werkuit­gave no. 8 (1995), pp. 2, 20, 21, 33, 39, 42, 50.
HISTORISCH GELUIDSARCHIEF RUU

W. Versteegh

Geïnterviewde(n):W.C.J. Versteegh

Aantal personen:1

Onderwerp:(militaire) luchtvaart
Interviewer:R.L. Schuursma

Aantal interviews:1

Lengte:1 uur 30 min.

Produktiedatum:1 december 1966

Soort interview:wetenschappelijk
Drager:1 geluidsband

Aanbieder:Historisch Geluidsarchief RUU

Status:eigendom SFW

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:aantekeningen
Opmerkingen:Voor meer informatie over het interview en de geïnterview­de, zie: SFW-werkuit­gave no. 8 (1995), p.46.


HISTORISCH GELUIDSARCHIEF RUU
Ernst Voorhoeve

Geïnterviewde(n):Ernst Voorhoeve

Aantal personen:1

Onderwerp:nationaal-socialisme, Verdinaso
Interviewer:R.L. Schuursma, Sj. Vellenga

Aantal interviews:1

Lengte:2 uur 30 min.
Produktiedatum:25 april 1966

Soort interview:wetenschappelijk
Drager:2 geluidsbanden

Aanbieder:Historisch Geluidsarchief RUU

Status:eigendom SFW

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:volledig
Opmerkingen:Voor meer informatie over het interview en de geïnterview­de, zie: SFW-werkuit­gave no. 8 (1995), p.49.
HISTORISCH GELUIDSARCHIEF RUU

F. Wessels

Geïnterviewde(n):F.W. Wessels

Aantal personen:1

Onderwerp:fascisme, nationaal-socialisme, Tweede Wereldoorlog
Interviewer:R.L. Schuursma

Aantal interviews:1

Lengte:1uur 30 min.

Produktiedatum:19 januari 1967

Soort interview:wetenschappelijk
Drager:1 geluidsband

Aanbieder:Historisch Geluidsarchief RUU

Status:eigendom SFW

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:volledig
Opmerkingen:Voor meer informatie over het interview en de geïnterview­de, zie: SFW-werkuit­gave no. 8 (1995), p.51


HISTORISCH GELUIDSARCHIEF RUU
Simon Wiesenthal

Geïnterviewde(n):S. Wiesenthal

Aantal personen:1

Onderwerp:Tweede Wereldoorlog, oorlogsmisdadigers
Interviewer(s):M.A. Janssen, P.M.E.B.M. Janssen, R.L. Schuursma

Aantal interviews:1

Lengte:2 uur 20 min

Produktiedatum:1 augustus 1968

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:1 geluidsband

Aanbieder:Historisch Geluidsarchief RUU

Status:eigendom SFW

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:samenvatting
Opmerkingen:Voor meer informatie over het interview en de geïnterview­de, zie: SFW-werkuit­gave no. 8 (1995), p.52.

IISG
Gaston Leval

Geïnterviewde(n):Gaston Leval

Aantal personen:1

Onderwerp:Spaanse Burgeroorlog, Sowjet-Unie
Interviewer(s):Rudolf de Jong

Aantal interviews:1

Lengte:2 uur 51 min.

Produktiedatum:april 1973

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:3 geluidsbanden

Aanbieder:R. de Jong (IISG)

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:In het interview met Leval wordt gesproken over de Spaanse Burgeroor­log, het Spaanse anarchisme, collectivisaties en Levals reis naar de Sowjet-Unie in 1921.

Leval (pseudoniem van Pierre Piller, 1895-1978), zoon van een commu­nard, van beroep corrector, vertrok als Franse dienstweige­raar in 1915 naar Span­je, waar hij zich aansloot bij de anarcho-syndica­listische vakbe­we­ging, de Confeder­ación Nacional del Trabajo (CNT). Na in 1921 enkele maan­den in de Sowjet-Unie te hebben doorgebracht als gedele­geerde van de CNT, vestigde hij zich in 1924 in Argentinië. In 1934 keerde hij terug naar Spanje waar hij als actief lid van de CNT de Spaanse Burgeroorlog mee­maakte. Terug in Frankrijk in 1938 werd hij alsnog wegens dienstwei­gering tot 4,5 jaar gevangenis­straf veroordeeld. Hij ontsnapte in 1940 en vluchtte naar het platteland. Zijn hele verdere leven bleef hij zich in Frankrijk en daarbuiten in woord en geschrift inzetten voor de anarchis­tische zaak. Hij publi­ceerde een groot aantal artikelen, brochures en boeken in het Frans, Spaans en Italiaans.De voertaal tijdens het gesprek is Frans.

IMPERIAL WAR MUSEUM
William Halter

Geïnterviewde(n):William Halter

Aantal personen:1

Onderwerp:Britse Marine, krijgsgevangenschap
Interviewer(s):David Lance

Aantal interviews:1

Lengte:40 min.

Produktiedatum:9 december 1975

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:1 geluidsband

Aanbieder:Imperial War Museum (IWM), London (D.G. Lance)

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:In de IWM-serie 'Royal Navy: lower deck 1910-1922' spreekt de Britse onderofficier/hofmeester William Halter (geb. 1894) over zijn tijd bij Britse Marine tussen 1911 en 1924. Hij behoorde tot het onderdeel Signals and Submarine. Halter maakte deel uit van de 1st Royal Naval Division, die in oktober 1914, enkele maanden na het begin van de Eerste Wereld­oor­log, door de Britse admiraliteit naar België was gestuurd om te pogen daar de stad Antwerpen uit de handen van de Duitsers te houden. Toen dat misluk­te, vluchtten de Britse militairen, samen met een miljoen Belgen, naar Neder­land. Hier werden zij, in het kader van de Nederlandse neutra­li­teits­politiek, geïnterneerd in Groningen.


1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina