Ja-63 „profi“ Alarm systeem Installatie wijzer


Automatische bewapening/ontwapening settingDovnload 291.2 Kb.
Pagina10/10
Datum20.08.2016
Grootte291.2 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

9.34Automatische bewapening/ontwapening setting


opeenvolging: 64 nahhmm

Actie tabel

a

Geen splitsing

Split systeem

0

no action

no action

1

arm all

arm all

2

disarm

disarm all

3

partial arming

arm A

4

partial arming

arm B

5

disarm

disarm A

6

disarm

disarm BHet controle paneel kan automatisch op arm en disarm komen op een aangevraagde periode van de dag. Tot en met tien instructies (tijd en actie) kan geprogrammeerd worden in de periode van de dag door in te voeren: 64 nahhmm
waar:

n = instructie nummer van 0 tot 9

= actie (zie de actietabel)

hh = uren (van 00 tot 23)

mm = minuten (van 00 tot 59)
Let Op:

 • Indien enig automatische actie is geselecteerd, zal het elke dag op de geprogrammeerde tijd uitgevoerd worden, de interne controle paneel klok volgend.

 • De automatische arming en disarming kan te allen tijde met de hand ongedaan worden gemaakt (door een gebruikerscode of een afstandsbediening)

 • Als het controle paneel in de gewenste armingsmodus zit voor de tijd van de actie, zal de werking van de geprogrammeerde actie veranderd worden.

Voorbeeld: Om een automatische complete arming van het systeem om 21:15 elke dag te programmeren, voer in:: 64 0 1 21 15

Fabriek standaardsetting: Alle instructies zijn niet op een actie gezet

9.35Nieuwe service code setting


opeenvolging: 5 nSC nSC

De Service Code kan gebruikt worden om toegang te krijgen tit de programmeermodus. Een nieuwe Service Code moet tweemaal ingevoerd worden om errors te voorkomen. Om de code te veranderen voer in: 5 nSCnSCwaar:

nSC = uw nieuwe Service Code (vier cijfers)

Voorbeeld: Om service code te wijzigen naar 1276 voer in: 5 1276 1276

Fabriek standaardsetting: service code is 6060

9.36Gebruikersmode invoer


Opeenvolging: 6 9 9 9

Deze opeenvolging wordt gebruikt om van de Programmeermodus naar de User modus te gaan, waar u zone omleggingen kunt invoeren(zie gebruikers handleiding). U kunt de User modus verlaten door de “N”knop te drukken. De omgelegde zones zullen actief blijven na het verlaten van de User modus.


9.37Real tijd en datum


opeenvolging: 4 hh mm dd MM YY

Het controle paneel heeft een ingebouwde real time klok. Alle evenementen worden opgeslagen inclusief de tijd van het evenement. De klok hoort juist te lopen wanneer installatie complete is. Tijd setting: 4 hh mm dd MM YY


waar:

hh = uren (24 uur cyclus)

mm = minuten

dd = dag

MM = maand

YY = jaar

Voorbeeld: Op 30 Jun, 2008 om 17:15, voer in: 4 17 15 30 06 08

Nadat energie wordt geleverd aan het controle paneel, zal de standaard setting van de ingebouwde klok zijn: 00 00 01 01 00Let Op: Gedetailleerd controle paneel evenementen geschiedenis kan bekeken worden via een PC met behulp van Comlink software.

10Testen van het systeem


Voor het testen door de installeerder, dient het controle paneel zich te bevinden in het programmeer modus - "P" staat dan geïndiceerd op het LED van het keypad (F0 Service Code). Testen kan ook uitgevoerd worden door een gebruiker in de User modus (bevestigd door een “U”). De User Modus is toegangbaar het Master Code. Om de User modus te openen, voer F ) Master Code in wanneer het controle paneel disarmed is.Geen alarm kan opgewekt worden in programmering en gebruikers modes en elke opwekking van een detector( draadloos of bedraad) zal een “biep”opleveren. (Druk F in om een luide “biep”te genereren door een bedrade sirene) en het display zal kort vertonen welke zone opgewekt is. Ingeschreven draadloze controllers, sirens en andere onderdelen zullen op vergelijkbare wijze worden geindiceerd.

 • Sommige detectoren (JA-60P, JA-60M, JA-60B etc.) hebben een extra testmode, welke is geactiveerd voor 5 minuten nadat de omslag van de detector is bevestigd. (sie installatie wijzers van de bepaalde detectoren). Indien de detector zich bevindt in de testmode, zal het lokaal opwekking indiceren op de LED van het controle paneel keypad, en het zal ook de opwekking indiceren op het LED van de keypad van het controle paneel. Let op dat de JA-60P motie detector in normale modus (na 5 minuten testing modus) niet de volgende opwek informatie kan sturen tot 5 minuten nadat de vorige opwekking was verstuurd (deze periode kan ingekort worden naar 1 minuut- zie setting van het JA-60P detector).

 • Opwekking van een detector bedraad aan een van de L1 tot L4 inputs is geindiceerd op de LED van hetleypad van het controle paneel voor ongeveer twee seconden na de opwekking. Dus, als een detector permanent opgewekt is voor langere periode, zal het niet worden geindiceerd. Indien een dubbel gebalanceerde input lus (2x 1k1) wordt gebruikt, dan zal het controle paneel opwekking van de detector onderscheiden van aanraking.

 • De beste manier van testen via een verbonden PC met behulp van het Comlink software (zie sectie 12). Op het service evenementen scherm zult u zien dat daar een chronologisch verslag staat van alle uitgevoerde tests, inclusief zone setting, kwaliteit van communicatie etc.11Controle paneel fabriek standaard reset


Als u de codes van het controle panel vergeet of u heeft een controle panel die op dit moment functioneert onder de fabriek standaardsetting, voer het volgende uit:

 • Zet het AC power en back up batterij in het controle paneel uit en wacht 10 seconden.

 • Verbind de RESET pins op het hoofdboard

 • Laat de omslag van het controle paneel open

 • Verbind nu weer de back up batterij en AC power

 • Verbreek binnen 1 minuut de verbinding met de RESET jumper

 • Reset wordt bevestigd met een “P” (paneel is in programmeer modus)

Let Op: deze procedure reset de fabriek standaardsetting. Het Master code zal 1234 zijn, Service code 6060 en alle user codes, draadloze detectoren en controllers zullen vergeten zijn. Alle telefoonnummers voor spraakberichten en pieper bellen zullen verwijderd worden uit de communicator. De reset zal niet het evenementengeheugen wissen en informatie over de reset zal hier opgeslagen worden. De RESET pins kunnen ook gebruikt worden om een JA-60F draadloze keypad in te schrijven (zie Error: Reference source not found).

Waarschuwing: Indien het Master code wordt vergeten wanneer reset op disabled staat (met opeenvolging 280) , zal controle paneel reset alleen mogelijk zijn via de vervaardiger.

12PC gebruikt met JA-63

Het JA-63 systeem kan verbonden worden aan een locale Personal Computer (PC) , met behulp van het PC-60A interface kabel. Comlink software is ontworpen voor het Windows systeem.U
"virtual" control panel access & complete events list

item testing window & RF signal oscilloscope

programming dialogs

map of the system (shows current conditions in the house)
ser kan gemakkelijk
het JA-63 systeem via de PC bedienen , kan complete evenementen geheugen lezen met alle details, kan de kaart van installatie lezen die topical opwekking van de detectoren ziet) etc. Hoewel, de gebruiker kan niet de settings van het systeem veranderen.

Installer wie toegangsrechten heeft kan het system programmeren, kan de kwaliteit van de communicatie van de onderdelen nakijken, kan de level van stoornis in de omgeving meten, etc.. Er is ook een gemakkelijke middle om een kaart te maken van de installatie, wat o.a. een bibliotheek van onderdelen inhoudt.

Afhangend van uw toegangsrechten, zal het ComLink software u toelaten de correspondentie schermen te openen (zie volgende voorbeelden).

Er is een uitgebreide help file aanwezig in het ComLink programma.


13Aangeraden Professionele installateur basis regels


Indien u het systeem voor een klant wilt installeren, dient u de volgende regels te volgen: • Maak een tekening van de gewenste locatie van de onderdelen, onthoudend de benodigde protectie voor de gewenste locatie.

 • Indien een klant een reductie van het systeem verlangt (prijs redenen etc.), vraag voor een geschreven bevestiging dat hij/zij niet de onderdelen wilt die u hem/haar aanraadt (om te voorkomen dat schuld bij u wordt gelegd in het geval van dat het bedekte ruimte later onvoldoende blijkt te zijn).

 • Voer een professionele installatie uit en doe het netjes.

 • Het is van groot belang dat u alle functies van het systeem uitlegt aan de klant, hem/haar alle toegangscodes te leren, hoe het systeem te kunnen testen en hoe de klant de batterijen van de onderdelen kan vervangen.

 • Bied uw regelmatige assistentie aan voor het testen en voor het vervangen van de batterijen (wij raden aan dit jaarlijks te doen)

 • Stel een geschreven rapport samen dat door de klant dient te worden ondertekend, dat de installatie op goede wijze is voltooid en dat hij/zij voldoende training heeft ontvangen met betrekking tot het bedienen en testen van het systeem.

14Probleem oplossings tabelProbleem

Mogelijke oorzaak

oplossing

alarm na eerste energietoevoering

Het controle paneel staat niet op fabriek standaardsetting.

Voer een fabriek standard reset uit.

verbonden JA-60E keypad heeft geen functie

Verbindingskabel verbindt niet de corresponderende posities op het keypad en het controle paneel (1-1, 2-2, 3-3, 4-4)

Check the kleuren van de kern in de kabel en posities op elke zijde.

Onmogelijk om een draadloze onderdeel in te schrijven


Locatie van het onderdeel is niet geschikt en het radiosignaal is te laag (te ver weg of er is iets dat in de weg staat van de communicatie)

Verander de locatie van het onderdeel (bevestig het op een andere locatie en test het eerst)

Een tekortkoming wordt geïndiceerd op het keypad en het biept

Kijk op display voor de reden van de problemen. Druk op N toets om bieos op disabled te zetten. Het porbleem informatie is opgeslagen in het evenementengeheugen en kan bekeken worden door op enig gewenst moment F4 in te toetsen.

Kijk eerst de oorzaak van het probleem na in gebruikers handleiding en maak het, of bel de installateur.

Telefoonlijn tekortkoming wordt geindiceerd en de telefoon werkt als normaal

Wanneer u een telefoongesprek aangaat van langer dan 15 minuten, wordt het geïnterpreteerd door het systeem als een lijn die niet gereed staat.

Als dit probleem vaker voorkomt, disable het controle van tel.lijn in het programmeer modus

PIR bewegingsdetector wekt alarm op zonder zichtbare reden

Kijk na of er: dieren zijn in het beschermd gebied(muizen…), opeens veranderingen zijn opgetreden in temperatuur of intensieve lucht circulatie, beweging van objecten met temperatuur van ongeveer 37°C etc.

Verhoog de immuniteit van de detector (interne setting), verander locatie van de detector of gebruik een optionele sensor lens

Fout of alarm C wordt geindiceerd

Stop doorgeslagen in het controle paneel of vastloping van radiocommunicatie

PC met Comlink SW geeft details

Wanneer geactiveerd, kies het kiesprogrammateur meerdere malen een nummer

Het telefoonnetwerk gebruikt niet standaar herkennings signalen en het kiesprogrammateur is niet zeker of de verbinding succes had of niet

Sla F0 op na het laatste cijfer van het nummer dat problemen geeft.

Systeem communiceert niet met verbonden PC

Het PC-60A kabel is niet verbonden aan de juiste COM connector op de PC

Kijk de verbinding na of selecteer handmatig het port nummer in SW

Probleem staat niet in deze lijst

Bel installateur of distributeur voor advies

Lokale hulpnummer:15Mogelijkheden om het systeem uit te breiden15.1Extensie van het systeem met een subsysteem


Een extra JA-6x controle paneel kan ingeschreven worden al seen subsystem voor het controle panel (zie 9.12.). Elk systeem kan of als onafhankelijk systeem bediend worden, of het hoofd controle paneel kan de sub controle paneel bewapenen en ontwapenen. Elke gebeurtenis in het subsysteem (alarm, aanraking, mislukking of lage batterijstand) zal hetzelfde sort gebeurtenis opwekken op het hoofd controle paneel (het hoofd controle panel zal "J" tonen als afkomst van het evenement). Het hoofd controle paneel zal niet het nummer van het onderdeel indiceren die het evenement opwekte, maar deze informatie zal wel op te vragen zijn op het controle paneel van het subsysteem. Indien u deze methode gebruikt, kunnen meerdere level subsystemen worden geketend.


Waarschuwing: schrijf nooit het top level controle paneel in als een subsysteem van het lagere level controle paneel. Dit zou een eindeloze cirkel voor de data vormen en zo’n alarm systeem ketting zou niet goed kunnen functioneren.

15.2Extensie van het systeem met een communicatorGSM communicator JA-60GSM

Door een GSM communicator JA-60GSM te gebruiken krijgt u supervisie over het systeem waar u ook bent. Communicator stuurt SMS berichten, belt naar voor gedefineerde telefoonnummers en speelt een hoorbare waarschuwing af, communiceert met 2 CMS, biedt toegang op afstand vanaf de keypad van een telefoon en kan ingesteld en beheerd worden vanaf de webpagina www.GSMlink.cz.


Digitale communicator JA-65X

De Communicator JA-65X kan communiceren met een Monitoring Station, 2 voice berichten versturen, 5 SMS berichten versturen via een SMS server (als het ondersteund wordt in uw land of een numerieke Pager bellen). Het kan ook communiceren met een PC op afstand (gebruik makend van de Comlink SW en een JA-60U modem). Door in verbinding te staan met een PC op afstand kan het controle paneel bediend/ingesteld worden.15.3Kort overzicht van onderdelen geschikt voor het JA-63 systeem


De volgende beschrijving bevat de basis assortiment van accessories. Jablotron introduceert systematisch nieuwe en vernieuwde onderdelen op de markt. U kunt de laatste informatie van uw distributeur krijgen of u kunt de Jablotron internet home page bezoeken op: www.jablotron.com
16Controle paneel specificaties:
Electricsch

Vermogen

230 VAC, max 0.1 A, gecontroleerd, class II

Backup batterij

12 V, van 1.3 or 2.6 Ah, normale levensduur 5 jaar

Backup energie output

13VDC, de max. permanente gang is 0.4 of 1.2 A voor max. 15 min (1 cycls per uur), zelf consumptie van het controle paneel is 30mAHard-bedrade inputs

4 input zones, selecteerbaar opwekker: NC, EOL resistor of Dubbel EOL resistor

Zone reacties

Te selecteren: gelijk, met verttraging, paniek, vuur, 24 uur, volgende vertragingDraadloze zones**

16 zones (2 detectoren kunnen bij elkaar ingeschreven worden = tot en met 32 detectoren in totaal)

Werkings frequentie**

433.92 MHz; digitale hopping code; gecontroleerde communicatieKeypads

max. 4 bedrade JA-60E keypads, max. 8 JA-60F draadloze keypads** of RC-11 of JA-60D afstandsbedieningen **

Toegangscodes

master code en 14 gebruiker codes. Wanner systeem gesplitst is, codes, detectoren en afstandsbedieningen kunnen geadresseerd worden naar bepaalde sectorenBedrade outputs

Alarm doorgave droge contacten 1A/60V; programmeerbare outputs PgX & PgY (Inval, Vuur, Bewapening, Paniek, Alarm, Deur, Thuis, AC verzuim), sirene output (12 V, 0.7 A)

Draadloze outputs**

controle paneel zendt signalen uit voor sirene en PgX, PgY data voor UC-2xx ontvangers

Gebeurtenissen geheugen

127 meest recente gebeurtenissen bijv. Tijd, datum en gedetailleerde specificatieTelefoon communicator*

module 65X: digitale communicatie naar een monitor station, 5 SMS berichten of pieper kiesprogrammateur, 2 spraakberichten, modem communicatie met een van afstand bediende PC (ComLink SW + JA-60U modem), remote keypad toegang met JA-60E en JA-60U

Monitor station formats*

Contact ID, Ademco, Telemax, Franklin, Radionics, SurGard, DTMF2300, (198 reports codes)* draadloze controle paneel (JA-63KR, JA-63KRX)
Voldoet aan EN 50131-1, EN 50131-6

beveiligingsklasse 2 (laag tot medium klasse)

omgevingsklasse II binnenshuis – gemiddeld (-10 tot 40oC)

veiligheid EN 60950, class II

EMC ETS 300683

** radio eigenschappen ETSI EN 300220** kan bediend worden volgens to ERC REC 70-03
Hierbij verklaart, Jablotron Ltd., dat deze JA-63 voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante eisen van Directief 1999/5/EC.
Het origineel van de overeenkomst kan gevonden worden op de webpagina www.jablotron.com. Afdeling Technical Support.

Let Op: Gooi de batterijen veilig weg aan de hand van het type batterij en de locale regulatie. Ondanks dat dit product geen schadelijke materialen bevat raden wij aan het product na gebruik terug naar de dealer of fabriek te brengen.

afmetingen (mm)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina