Ja maar dat is niet zo gemakkelijk want daar bestaan zeer dikke boeken overDovnload 46.74 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte46.74 Kb.
Roofvogels van hier !!!

Als wij het hebben over roofvogels in het algemeen dan zegt men dikwijls “ja maar dat is niet zo gemakkelijk want daar bestaan zeer dikke boeken over” dat is inderdaad juist maar dan gaat het over de vogels van gans de wereld, dus ook die van Amerika en Azië bijvoorbeeld. Als wij ons nu eens beperken tot enkel de vogels die hier in België leven en broeden, dan wordt dit een flinterdun boekje, ongeveer een 7 tal dagroofvogels, zoals : de buizerd, de torenvalk, de havik, de sperwer, de boomvalk, de kiekendief en de wouw, om maar de belangrijkste op te noemen.

Dan zijn er natuurlijk ook nog de nacht roofvogels, de uilen, zoals : de kerkuil, de bosuil, de velduil,de ransuil, de steenuil en de oehoe.
In de eerste plaats dienen wij op te merken dat al deze roofvogels tamelijk goed kunnen samenleven in hetzelfde biotoop, om de eenvoudige reden dat zij allemaal een andere prooi bejagen; zij lopen elkaar niet voor de voet en zijn niet concurrentieel.
De dagroofvogels kunnen wij makkelijk herkennen aan hun kromme snavel, welke dient om hun prooi te verscheuren, hun vooruitstekende wenkbrauwen, welke hun ogen moeten beschermen en hun grote scherpe klauwen. Hun zicht is ongeveer 8 tot 10 X beter dan het onze, wat wil zeggen dat zij een pingpong balletje kunnen zien liggen tot op 3 km. afstand.
Verder is het zo dat bij roofvogels het vrouwtje steeds 1/3 groter is dan het mannetje. Meestal is dit in de natuur andersom, meestal is het mannetje groter.

Waarom ? Heel eenvoudig, het is het vrouwtje welke de eieren legt, het is ook zij die het broedsel verzorgt, het nest beschermd en de jongen groot brengt. Het mannetje welke niet enkel kleiner is maar ook veel sneller, veel wendbaarder en ook veel jachtlustiger. Welnu, de taakverdeling is heel eenvoudig, terwijl het vrouwtje voor de jongen zorgt, brengt het mannetje eten naar het nest.


Roofvogels vliegen enkel wanneer zij honger hebben, eenmaal gegeten gaan zij meestal op hun favoriete plaatsje de rest van de dag doorbrengen. Dat is niet omdat zij lui zijn ! Maar wel omdat zij spaarzaam op hun energie moeten zijn, niets garandeert hen dat zij s’anderendaags ook eten vinden.
Roofvogels zijn allemaal carnivoor (vleeseters) en om die zelfde reden drinken zij niet ! Vlees bestaat overigens voor het grootste gedeelte uit water (80%)

Dus als zij voldoende te eten vinden, hoeven zij niet te drinken.


Roofvogels zijn ook zeer belangrijk voor ons ecologisch systeem, zij zijn zowat de barometer van de natuur. Wanneer U ergens gaat wandelen en U ziet van de ganse dag geen enkele roofvogel, dan wil dit zeggen dat de natuur arm is, dat er geen eten is, en dan gaan roofvogels weg naar betere plaatsen.

Bekijken we nu eerst even de belangrijkste dagroofvogels :

De buizerd. (Buteo Buteo)
In België is de buizerd de meest voorkomende en ook de grootste roofvogel.

Zijn kleur kan variëren van grauw donker bruin tot bijna wit. Het is een standvogel, wat wil zeggen dat hij hier leeft en broedt. Buizerden leggen 2 tot 6 eieren, zo groot als een kippenei, licht blauw van kleur, en meestal in de periode van april-mei.


Onze buizerd is echter geen goede jager, hij is in de eerste plaats een aaseter, wat wil zeggen dat hij zich voedt met krengen en kadavers. Hij jaagt weliswaar wel, meestal op muizen en zieke dieren.

Dat maakt dat de buizerd wellicht de meest belangrijke roofvogel is in ons natuurhuishouden, hij is de opruimer en brengt ook een zeker evenwicht in de natuur. Kortom het is de vuilniskar van het bos.


De buizerd kunnen wij gemakkelijk herkennen aan zijn lange brede vleugels, die hem moeten toelaten om uren te zweven op zoek naar voedsel. Hij vliegt net onder het wolkendek, wat wil zeggen ongeveer 3 a 400 m. hoogte. Voor ons is hij dan nog maar een klein puntje aan de hemel, maar hij kan met zijn zeer goede ogen gemakkelijk een regenworm in het gras zien.
Onze buizerd is ook een trekvogel, enkel in zijn 4 eerste levensjaren trekt hij in de winter naar het zuiden. Eenmaal volwassen moet hij over zijn territorium waken en kan hij zich deze luxe niet meer permitteren.

Spanwijdte : 1,20m – 1,38m. Gewicht : 700gr (mannetje) 950gr (vrouwtje)

Levensduur : 26 jaar. Aantal eieren : 2 tot 6.

Verspreiding : broedt in geheel Europa en Azië.De torenvalk (Falco Tinnunculus)

Het torenvalkje kennen wij ongetwijfeld allemaal, het is dat kleine sympathieke valkje dat hangt te bidden boven de velden, “bidden” wil zeggen dat hij haast ter plaatse vliegt, alles beweegt behalve zijn kopje. Uiteraard is hij op zoek naar voedsel, meestal veldmuizen maar ook veel grote insecten zoals kevers en wormen, vandaar ook dat ons torenvalkje belangrijk is in de landbouw.

Het vrouwtje is geheel roestbruin, terwijl het mannetje een grijze kop en staart heeft.
Spanwijdte : 70cm – 80cm. Gewicht : 150gr (m) – 200gr (vr)

Levensduur : 15 jaar. Aantal eieren : 5 tot 7.

Verspreiding : Europa, Azië, Afrika.

De havik (Accipiter Gentilis)

De havik is zondermeer een atleet, en wellicht de beste jager. Hij heeft korte afgeronde vleugels en een lange staart, wat van hem zowat een sprinter maakt.

Hij bejaagt zijn prooi meestal bij verrassing, bij voorkeur konijnen en bosduiven, daar is hij verlekkerd op, maar ook andere kleinwild komt in aanmerking.
De havik is een typische bosvogel en komt zelden voor in het open veld. Zijn lange staart maakt hem uiterst behendig tussen de bomen en meestal vangt hij zijn prooi binnen de 200 meter.
Als jonge vogel (eerste jaar) is hij geheel bruin, pas het tweede jaar wordt hij blauwgrijs met witte dwarsstrepen op de borst. Zijn ogen zijn fel geel en worden oranje tot rood naarmate hij ouder wordt.
Van alle roofvogels is de havik ongetwijfeld de schuwste, het vergt heel wat kennis of geluk om een havik te zien in de natuur.
Spanwijdte : 1 m – 1,20 m gewicht : 700gr (m) – 1,200kg (vr)

Levensduur : 15 jaar. Aantal eieren : 2 tot 5.

Verspreiding : Europa, noord Amerika, Oost Azië, Siberië


De Sperwer (accipiter Nissus)
.

De sperwer is zowat de kleinere broer van de havik, met andere woorden, hij ziet er precies hetzelfde uit, alleen is hij zowat 6 X kleiner.


De sperwer is meteen ook de dapperste van allemaal? Hij bejaagt prooien die vaak groter zijn dan hijzelf, meestal duiven en klein gevogelte en deinst er niet voor terug om midden in het dorp op een duiventil toe te slaan. Vooral in het voorjaar wanneer de jonge duifjes voor het eerst naar buiten mogen. Vandaar ook dat hij vaak een “duivenklamper” genoemd wordt.
Onze sperwer is ook wat men noemt “een cultuur volger” wat wil zeggen dat hij zich makkelijk aanpast aan onze maatschappij en leefgewoontes.

Samen met de buizerd is hij zowat de meest voorkomende roofvogel in België


Zoals reeds vermeld heeft de sperwer net zoals de havik een witgestreepte borst, dit althans voor de vrouwtjes. Het mannetje daarentegen heeft een roodgestreepte borst.
Spanwijdte : 65 cm – 77 cm. Gewicht : 150 gr (m) – 270 gr (vr)

Levensduur : 10 jaar. Aantal eieren : 2 tot 7.

Verspreiding : Europa, Noord Azië, Noord West Afrika.

De boomvalk. (falco subbuteo)

Boomvalken bouwen zelf geen nest, maar betrekken oude nesten van roofvogels, kraaien of duiven in hoog naaldhout. Broedtijd juni. Grootte van het nest varieert van 2 tot 4 eieren, broedduur 28 dagen, nestperiode jongen 28 - 32 dagen. Pas in juni als meeste kleine vogels vliegvlugge jongen hebben en het aanbod van vliegende insekten het grootst is, beginnen de Boomvalken met broeden. Het vrouwtje broedt, het mannetje brengt het voedsel en houdt de wacht. Sommige paren blijven jaren bij elkaar.


De boomvalk pakt zijn prooi, vogels en insecten, bijna uitsluitend in vlucht. Op zomeravonden jaagt hij vaak boven moerassen op libellen. Tijdens de jacht lijken de vleugels erg sikkelvormig en de staart kort. Hij eet uitsluitend vliegende vogels (zwaluwen, leeuweriken, gierzwaluwen, mussen, vinken, spreeuwen, merels) en vliegende insecten (libellen en kevers), in Afrikaans winterkwartier ook uitzwermende termieten
Eind oktober vertrekken de Boomvalken naar hun winterkwartier in Oost- en Zuid-Afrika, om van midden april tot begin mei terug te keren in de broedgebieden.
Spanwijdte : 75 cm – 83 cm. Gewicht : 200 gr (m) – 240 gr (vr)

Levensduur : 10 jaar. Aantal eieren : 2 tot 4.

Verspreiding : van Engeland tot China.


De kiekendief (Circus Aeruginosus) (circus cyaneus)

De kiekendief is zowat een bijzondere roofvogel, al was het maar omdat hij als enige dagroofvogel zijn nest op de grond maakt, het liefst broedt hij op vochtige plaatsen, moerassen of ondiepe meren, ook in venen en heide ; meestal in dichte lage begroeiing.

De kiekendief is nog steeds een erg bedreigde soort ! moerassen zijn nu eenmaal niet productief voor de mens, men kan er geen huis op bouwen en men kan er geen koren op zaaien, dus stelselmatig gaan wij moerassen droogleggen, zodat er steeds minder en minder plaats is voor kiekendieven.
Eigenlijk bestaan er 3 verschillende soorten van kiekendieven, er is de bruine kiekendief maar ook de grauwe kiekendief en de grijze kiekendief. Zij zijn erg verschillend van kleur zoals de naam doet vermoeden en ook een van de weinige roofvogelsoorten waarbij er een uitgesproken kleurverschil is bij het vrouwtje en het mannetje.
Zij jagen meestal op muizen, konijntjes en kleine vogelsoorten.
Spanwijdte : 1,00 cm – 1,22 cm. Gewicht : 500 gr (m) – 630gr (vr)

Levensduur : 15 jaar. Aantal eieren : 4 tot 6.

Verspreiding : Europa, Noord Afrika, Noord Azië.


De wouw. (Milvus migrans) – (Milvus Milvus)

In ons land komen 2 soorten wouwen voor, met name de zwarte wouw en de rode wouw. Zij komen enkel voor in de oostelijke delen van de Ardennen.

Net zoals de buizerd is de wouw eerder een aaseter dan een jager. Als hij dan al jaagt dan is het op grote insecten welke hij al vliegend weet te bemachtigen. Als aaseter lust hij ook vis en alle slachtafval vandaar dat wij hem dikwijls aantreffen in de nabijheid van vuilnisbelten en vleesverwerkende bedrijven.

Soms steelt hij ook de buit van kraaien of andere vogels, hij is werkelijk een acrobaat in de vliegkunst.

Wouwen leven meestal in groepen en delen hun slaapplaatsen in hoge bomen.

Men kan ze makkelijk herkennen aan de typisch gevorkte staart (net zoals bij de zwaluwen) en hun sierlijke manier van vliegen.


De wouw is en blijft een zeldzame broedvogel in Belgie. De meeste vogels welke wij kunnen waarnemen zijn trekvogels welke in oktober terug naar het Zuiden vliegen.
Spanwijdte : 1,50 cm – 1,60 cm. Gewicht : 900 gr (m) – 1,100 gr (vr)

Levensduur : 26 jaar Aantal eieren : 2 tot 4.

Verspreiding : Europa, Azië en Noord Afrika.

DE NACHT ROOFVOGELS.

De uilen vertegenwoordigen de grootste familie onder de roofvogels. Er bestaan zowat ongeveer 300 verschillende uilensoorten !! Sommige zo groot als een kanarie andere dan weer zo groot als een arend. Wij noemen ze de nachtroofvogels maar eigenlijk is dit niet helemaal juist.

Van al die verschillende uilen, zijn ongeveer 60 % inderdaad nachtvogels, maar 40 %, bijna de helft zijn dagvogels !! En hier bestaat een gemakkelijk regeltje voor. Als U goed oplet dan zult U opmerken dat vele van deze uilen zwarte ogen hebben, zoals de kerkuil en de bosui bijvoorbeeld. Andere hebben dan weer gele ogen, zoals de velduil en de steenuil.

Welnu, zij met zwarte ogen zijn meestal nachtvogels en zij met gele ogen zijn meestal dagvogels.

Dan zijn er ook nog uilen die oranje, rode ogen hebben, zij jagen dan weer meestal in de schemering.
Wat leren wij nog over uilen ? Dat is dat zij goed kunnen zien met hun grote bolle ogen. En ook hier moet ik U teleur stellen, onze uil ziet helemaal niet goed !!

Hij is verziende, dat wil zeggen dat hij alles goed ziet wanneer het ver weg is, maar dichtbij zou hij eigenlijk een brilletje moeten dragen.


Hoe jaagt onze uil dan als hij toch niet zo goed ziet ? Hij jaagt voornamelijk op zijn gehoor. En daar zijn uilen bijzonder goed voor uitgerust.

Alle uilen hebben wat wij noemen een masker, dat is die tekening rond zijn ogen.

Zo een beetje te vergelijken met een schotelantenne waarmee hij het geluid opvangt naar zijn oren.
Zijn oren, twee grote gaten in de schedel, zonder oorschelpen, welke dan nog verkeerd staan….het ene oor staat aanzienlijk veel hoger dan het andere, en wat onze uil dus een asymmetrische schedel geeft. Geen handicap zoals U zou kunnen denken, want het laat onze uil toe een soort kruispeiling te maken.

De uil kan dus op grote afstand zijn prooi horen zonder dat hij ze hoeft te zien.


Bovendien vliegt de uil geluidloos, hij heeft tweemaal zoveel veren dan andere vogels en ook bijzondere zachte veren tot op zijn tenen toe.


De Kerkuil. (Tyto Alba)
De kerkuil heeft de duidelijkste hartvormige gezichtssluier van alle uilen. Hij is wijdverspreid en broedt op alle continenten. Van oorsprong nestelde hij op rotsen, maar geleidelijk is hij steeds meer in de buurt van mensen gaan broeden, zoals op zolders van gebouwen. In kerktorens en ruinen. Het broedsucces hangt af van het aantal prooidieren. Als er een ratten of muizenplaag is kan de kerkuil twee keer per seizoen broeden en legt dan 5 tot maximaal 15 eieren. Het vrouwtje bebroedt de eieren en het mannetje brengt regelmatig voedsel, dit bestaat voornamelijk uit muizen.

De bosuil (Strix Aluco)

De bosuil leeft in heel Europa, een gedeelte van Azië en het noorden van Afrika in allerlei soorten bossen tot een hoogte van 3000 m, in lanen met holle bomen, in stadsparken en op begraafplaatsen. Hij nestelt ook regelmatig in grote nestkasten. Hij eet, in tegenstelling tot andere uilen, zeer gevarieerd: kleine knaagdieren, vogels, reptielen, amfibieën, vissen en insecten. De gevormde paartjes blijven waarschijnlijk permanent bij elkaar. Het nest met 3-5 eieren bevindt zich meestal in boomholten, maar ook vaak op zolders van gebouwen die in een bosrijke omgeving staan.De velduil (Asio Flammeus)

Het verspreidingsgebied van de velduil is behoorlijk groot: Heel Europa, een gedeelte van Azië, Noord  en Zuid Amerika, de Galapogoseilanden en West India. Het is een trekvogel en soms vliegt hij in grote aantallen naar het zuiden; dit wordt een invasie genoemd. In het noorden nestelt hij meestal in toendragebieden. De baltsvlucht van de velduil is opvallender dan die van de ransuil en vindt soms ook overdag plaats. Het nest bevindt zich op de grond tussen het gras en het vrouwtje bedekt het met droog gras, wortels en balderen. Vervolgens legt ze 4-7, soms zelfs 12.

 

De steenuil (Athene noctua)

De steenuil leeft tot aan de noordelijke boomgrens en in Noord Afrika. In 1870 is hij met succes geïntroduceerd in Engeland en in 1906 in Nieuw Zeeland.Hij is herkenbaar aan de brede, platte kop en de gele, ver uit elkaar staande ogen en zijn golvende vluchtpatroon. Als hij wordt gestoord, neemt hij een karakteristieke, ineengedoken houding aan. Hij bezoekt open gebieden met groepjes bomen, tuinen en lanen met bomen, maar ook steden en dorpen. Een paartje heeft een permanente, levenslange band. Ze nestelen in holten in bomen, rotsen, muren, torens en op verlaten zolders. Volwassen vogels eten voornamelijk kleine gewervelde dieren en de jongen worden gevoed met ongewervelde dieren (met name regenwormen).De ransuil (Asio Otus)

De ransuil leeft in de gematigde zone van heel Europa, een gedeelte van Azië,  Noord Amerika en in Noord Afrika. Het is meestal een standvogel, maar de noordelijke populaties trekken soms ver naar het zuiden. De opstaande oorpluimen zijn karakteristiek. Ransuilen nestelen meestal in oude nesten van andere vogels in bossen bij open gebieden, kreupelbosjes en andere verspreide vegetatie. .Tijdens de balts laat het mannetje een tweelettergrepige roep horen en vliegt acrobatisch door de lucht, waarbij hij met zijn vleugels een klapperend geluid maakt.De oehoe (Bubo Bubo)

De oehoe leeft in heel Europa, een gedeelte van Azië behalve in toendra's en in het noorden van Afrika. Oehoes leven bij voorkeur in bossen met rotsen, maar ook wel in oude steengroeven en rotspartijen. Hier en daar nestelen ze bij steden en in oude nesten meestal gebouwd op een rotsrichel of op de grond en soms worden oude boomnesten van roofvogels gebruikt. Oehoes paren aan het einde van de winter en de 2-4 eieren, die door het vrouwtje worden bebroed, verschijnen kort daarna in het nest.

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§Takenblad – Roofvogels van hier

1) Noem 4 dagroofvogels.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2) Noem 3 uilen.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3) Wat is de meest voorkomende roofvogel in België ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4) Wat is het woongebied van de havik ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5) Welke valk hangt er te bidden boven de velden ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...6) Welke dagroofvogel maakt zijn nest op de grond ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .7) Roofvogels drinken niet, waarom ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………8) Wat is het verschil tussen een mannelijke en een vrouwelijke roofvogel ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9) Verklaar het kleurverschil bij de ogen van uilen.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….10) Welke is de grootste vijand van de roofvogel en waarom ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11) Welk is de snelstvliegende roofvogel ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12) Waaraan kan men het verschil zien tussen een braakbal van een uil en de braakbal

van een dagroofvogel ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13) Dagroofvogels hebben een bijzonder goed zicht. Zij kunnen een ping pong balletje

zien liggen tot op ………………….kilometer

14) Een buizerd heeft lange brede vleugels / korte afgeronde vleugels / Lange puntige

vleugels (schrappen wat niet past)

15) Uilen kunnen goed zien : wanneer iets ver weg is / waneer iets kortbij is.

16) Valken leven voornamelijk : in een open vlakte / in het bos.

17) Welk van deze uilen is de kleinste : de ransuil, de velduil, de steenuil ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………18) Hoeveel soorten dagroofvogels komen er in België voor ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………19) Uilen jagen voornamelijk op : vleermuizen / konijnen / muizen ?

20) Uilen kunnen hun hoofd bijna een keer helemaal ronddraaien, weet u ook waarom ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

www.falconidae.beDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina