Jaar: 1989 nummer: 21Dovnload 18.06 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte18.06 Kb.
jaar: 1989 nummer: 21

Met welke snelheid zou een kogel op het aardoppervlak in horizontale richting moeten weggeschoten worden opdat hij juist een cirkelvormige baan om de aarde gaat beschrijven als er geen luchtweerstand zou zijn? De straal van de aarde bedraagt 6.300 km.


o a. 22,4 km/s

o b. 11,2 km/s

o c. 7,9 km/s

o d. Met deze gegevens is deze snelheid niet te berekenen.


jaar: 1989 nummer: 22

Een nieuw ontdekte planeet heeft een massadichtheid gelijk aan twee keer de massadichtheid van de aarde. De gravitatieversnelling op het oppervlak van deze planeet is juist gelijk aan de gravitatieversnelling op het oppervlak van de aarde.

Als de straal van de aarde gelijk is aan R, dan is de straal van de nieuwe planeet gelijk aan:

o a. R/2

o b. R

o c. R


o d. 2R
jaar: 1989 nummer: 24

De uitgestoten lava van de vulkaan Loki op de maan Io van de planeet Jupiter, kan hoogten bereiken van 100 km.

De gravitatieversnelling op de maan Io is 1,8 m/s2 en wordt constant verondersteld. Rond deze maan Io is er geen atmosfeer aanwezig zodat er geen wrijvingsverliezen zijn. Hoe groot moet de snelheid van de lava aan de kratermond zijn opdat deze hoogte van 100 km zou bereikt worden?
o a. 600 m/s

o b. 180 m/s

o c. 20 m/s

o d. Deze snelheid hangt af van de massa van de uitgestoten lavabrokken.


jaar: 1991 nummer: 07

Onderstel dat de aarde een homogene massaverdeling heeft (m.a.w. de aarde heeft in ieder punt dezelfde dichtheid ).

De aardstraal RA = 6370 km.

Duid de grafiek aan die het best het verloop weergeeft van de grootte van de zwaartekracht ~ als functie van de afstand r tot het middelpunt van de aarde.
jaar: 1991 nummer: 11

De ontsnappingssnelheid op een planeet is de kleinste snelheid waarmee een voorwerp verticaal moet weggeschoten worden, zonder dat het terugvalt. De snelheid dus die een voorwerp nodig heeft om zonder verdere hulp te "ontsnappen" aan het zwaarteveld van de planeet.

De potentiële energie van een massa m aan het aardoppervlak wordt gegeven door


met MA de massa van de aarde en RA de aardstraal.

De ontsnappingssnelheid aan het aardoppervlak bedraagt vA = 11 300 m/s .

Als vB de ontsnappingssnelheid is op een planeet met dezelfde massadichtheid als de aarde, maar met een straal die slechts de helft is van die van de aarde, hoe verhoudt zich dan vB ten opzichte van vA ?
jaar: 1992 nummer: 12

Gegeven is de straal R van de quasi cirkelvormige baan die de maan omheen de aarde beschrijft en de omloopperiode T van de maan omheen de aarde. De omloopperiode T van een communicatie-satelliet die in een cirkelvormige baan met straal r om de aarde wentelt is dan gelijk aan:

jaar: 1993 nummer: 20

Een satelliet beschrijft en cirkelvormige baan concentrisch met en in hetzelfde vlak gelegen als de evenaar.

M = de massa van de aarde

M = massa van de satelliet.

R = de straal van de aarde.

w = de hoeksnelheid van de aarde.
Voor welke straal van de baan zal de satelliet stationair lijken voor waarnemers op de evenaar ?


jaar: 1996 nummer: 02

Een Persoon met een massa van 60 kg staat in een lift op een weegschaal. Als de lift begint to bewegen leest de persoon 750 N af op de weegschaal.
De versnelling van de lift is dan
0 a. 1/4.g naar boven.

0 b. 1/4.g naar beneden.

0 c. 1/8.g naar boven.

0 d. 4/5.g naar beneden.


jaar: 1999 nummer: 22

Marieke staat in een lift die naar boven versnelt. In haar handen houdt zij een verticale versnellingsmeter. Deze bestaat uit een veer waar aan de onderkant een voorwerp is vastgemaakt.

In figuur 1 is de versnellingsmeter getekend in het geval de lift niet versnelt.


De versnellingsmeter die Marieke vasthoudt wordt weergegeven in:
O a. fig. A.

O b. fig. B.

O e. fig. C.

O d. Dit is niet te zeggen als je de massa van het voorwerp niet kent.


jaar: 1999 nummer: 29

Nadat de aarde even in contact kwam met een reusachtige meteoriet is ze veel sneller rond haar as gaan draaien. Een dag duurt vanaf dat ogenblik nog slechts 2,09 uur.

Eén van de gelukkigen die de ramp overleefde, woont op de evenaar. Zij heeft een massa van 60,0 kg.

Wanneer ze zich weegt met een veerbalans bekomt ze tot haar grote verwondering het volgende resultaat:


O a. 267 N.

O b. 333 N.

O c. 600 N.

O d. 933 N.


g is nog altijd 10 m/s2 en de straal van de aarde bedraagt 6400 km.
jaar: 2000 nummer: 20

Aan een veer hangt een blok. Dit blok trekt met een kracht van 100 N aan de veer. De aanwijsnaald aan de onderzijde van de veer geeft de stand weer op een schaal geijkt in millimeter. De naald wijst 40 mm aan (zie figuur).Vervolgens vervangt men de kracht van 100 N door een kracht van 220 N. De naald wijst dan 70 mm aan. In onbelaste toestand zal de naald de volgende aan­duiding geven op de schaal:

O a. 0 mm.

O b. 10 mm.

O c. 15 mm.O d. 25 mm.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina