Jaargang 17 nr.: 9 O rde van Dienst van zondag 27 januari 2013Dovnload 25.9 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte25.9 Kb.
Jaargang 17 nr.: 9

O
rde van Dienst van zondag 27 januari 2013

OpstandingsKerkbrief

Liturgische kleur: groen
Voorganger : Da Wilfrieda Stam

Ouderling : Anja Joon – Krijthe

Diaken :Gert van Ingen.

Organist :Jan Hamberg.


OM TE BEGINNEN


ouderling1:

Welkom & moment om stil te worden Amen

we gaan staan:

Lied: Gezang 375: 1, 5 (Evangelisches Gesangbuch 440)

Een lied in verbondenheid met onze partnergemeenten.

1: De trouw en goedheid van de Heer verschijnt ons elke morgen weer

en blinkt en blijft als dauw zo fris, zolang het dag op aarde is.

5: O Christus, schone Morgenster, wees met uw gunst ons hart niet ver.

steek al uw lichten in ons aan, dan kan uw heil ons niet ontgaan.Bemoediging & Drempelgebed

o: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwigea: die hemel en aarde gemaakt heeft

o: die met ons gaat en ons tot leven roept.a: Wij verheugen ons over zijn trouw.

Aanvangslied: Psalm 145: 1, 2, 3

hierna gaan we zitten:

Kyriegebed

met acclamatie:
Loflied: Gezang 134: 1, 2.
OM WEER TE HOREN

Groet

v: De Eeuwige zal bij u zijn!a: De Eeuwige zal u bewaren.

Ouderling:

1e Lezing: Jesaja 61: 1 – 9

Zingen: Gezang 224: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Voorganger:

2e Lezing: Lucas 4: 14 – 21.

Z
Er kwam een Mens

die zo geloofde

in het oude verhaal

van God en mensen

dat Hij het ging doen.
ingen: Gezang 161: 1, 2, 3, 4, 5.


Verkondiging

– muzikaal intermezzo:Zingen: Gezang 162: 1, allen 2 links,

3 allen, 4, rechts 5

DANKEN EN DELEN.

Gaven delen

diaken: diaconale mededelingen

Gaven :1e collecte: Lepra zending.

:2e collecte: Eredienst.

— evt. afkondigingenDANKGEBED EN VOORBEDEN

(met een gezamenlijk antwoord:)a

llen
:
  • Stil gebed-

a: ONZE VADER

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen en

uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven

wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad.

Want aan u behoort het koningschap,

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen

OM VERDER TE GAAN

staande:

Slotlied: Gezang 169: 1, 4, 5, 6

Wegzending en zegen:
De offerblokken:

de opbrengst is voor het onderhoud van de kerkZendingsbussen 2013

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor:

De Braziliaanse organisatie Centro de Estudos Bíblicos

NA DE DIENST

Na de dienst bent u in de gelegenheid na te praten en een kopje koffie of thee te drinken. Henriëtte Alexander zal vertellen over haar werken die u nu in de kerk kunt zien. Tevens kunt u vragen stellen.STILTECENTRUM.

Elke vrijdagmorgen van 11.00—13.00 uur staat de koffie voor u klaar!

De kerk is open voor het Stilte Centrum!

Zondag: 3 februari 2013:

Voorganger : Ds. Gert Landman

Zondag van Werelddiaconaat: Viering Heilig Avondmaal.

Gaven :1e collecte:Werelddiaconaat.


Autodienst : Jan Klok  220 1533

▬► b.g.g. : Gert van Ingen  228 1893Wijkpredikant Opstandingskerk:

Da Wilfrieda Stam, Groenekanseweg 137 De Biltehwstam@kpnmail.nl tel: 030 2751121

Vanmiddag: Om 15.30 uur.

Nico ter Linden ziet Abraham’

De Opstandingskerk bestaat 50 jaar. Een jubileum, daar zijn we jarig mee en dat willen we vieren, het hele jaar door.

Iedereen van harte welkom, op zondagmiddag 27 januari a.s.!

Wie 50 wordt, heeft Abraham of Sara gezien. Niemand die daarover beter kan vertellen dan de bekende Amsterdamse ds. Nico ter Linden. ‘Het verhaal gaat…’, schreef hij, en hij brengt het opnieuw, over die aartsvader (en –moeder) uit het oude testament. Wat hebben die twee, en niet alleen zij, ons nog steeds te zeggen? Het verhaal wordt omlijst met Joodse muziek door Lija Hirsch (zang), Gertru Pasveer (harp) en Peter de Leeuw (viool).

www.opstandingskerkdebilt.nl;

https://nl-nl.facebook.com/OpstandingskerkDeBilt50jaar.
REUNIE VOOR GEHUWDEN:

Getrouwd in de Opstandings- of Morgensterkerk?In het kader van “Opstandingskerk De Bilt 50 jaar” zijn er het hele jaar door bijzondere activiteiten zoals reüniediensten. Die voor gehuwden, geleid door ds. J. Hoekert, zal op zondag 7 april in de Opstandingskerk plaatsvinden. Alle mensen die in de Opstandings- of Morgensterkerk getrouwd zijn in de afgelopen 50 jaar

zijn van harte welkom om die dienst bij te wonen.

Graag willen we ook mensen van buiten de gemeente hiervoor bereiken. Kent u mensen die het op prijs stellen om van deze dienst op de hoogte gesteld te worden, dan ontvangen wij graag de namen en adressen en eventueel emailadres.

Marco Oskam (joskam@casema.nl)2204437 Bildzigt 16 3721 XK

Tineke Rigters (a.rigters@casema.nl)2202597 Pk Arenberg 93 3731 ERHANDWERKGROEP:

Donderdag 24 januari komen de dames van de handwerkgroep weer bijelkaar. van 10 – 12 uur bent u van harte welkom om mee te doen, een kopje koffie te drinken en evt de zelfgemaakte producten te kopen.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina