Jaarvergadering 6 mei 2008. Afmeldingen. Willie Gremmen,De Plekzakken,John Dollevoet AanwezigDovnload 16.34 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte16.34 Kb.Jaarvergadering 6 mei 2008.
Afmeldingen.

 • Willie Gremmen,De Plekzakken,John Dollevoet


Aanwezig.volgens presentielijst[aantal personen]

1.Opening.

 • Eric opent de vergadering en wenst allen welkom en dat we weer een heel seizoen voor de boeg hebben en er weer tegen aan kunnen Wagenbouwers com leden raad van elf com zevenberseweg,spannendste gedeelde het jubileum van het afgelopen jaar veel gedaan in een kort seizoen afsluiting door Klaas en Antoon en ons nieuwe koppel Paul en John het hoogste orgaan van de stichting bij elkaar eind van de avond het nieuwe thema.


2.Notulen vorige vergadering.

 • Notulen vorige vergadering 1-5-07


3.Jaarverslag secretaris.

 • Peter leest het jaar verslag voor samenstelling bestuur komt later.


4.Jaarverslag penningmeester.

 • Johan geeft uitleg het jaarverslag van het afgelopen seizoen de kas commisie melde als we zo door gaan zijn we zo failliet,we hadden tijdelijke rente loze lening van ontvangen dan huis vesting

 • Jubileum heeft wat meer gekost dit is eens in de 11 jaar.

 • Openbare verkoop deze gaat al jaren goed

 • Prins onthulling geen loterij gehouden dat scheelt veel geld.

 • Pronkzitting zit toch met bepaalde hoge kosten.

 • Senioren en gehandicapten dit kost altijd geld maar daar geef je ook wat weg wat goed terecht komt en er bij hoort.

 • Verlichte optocht hebben we minder inkomsten van de entree ontvangen mogelijke oorzaak die avond Peter r de vries

 • Desso huis aflopende zaak we moeten nog een maand betalen doen we nog niet ivm kosten verlichting dus we moeten nog 10.000 euro voor schot betalen waar de gemeente nog overleg overheeft.

 • Nieuwe consumptie bonnen onder de mensen dit zijn er al weer heel veel.


5.Begroting seizoen 2008/2009

 • Begroting 2008/2009 laat zien dat we voor het komend seizoen

6.Verslag kascontrole commissie.

 • De kascontrole is uit gevoerd op 28 april door Wendy Albers en Jos van Vught en is door de leden goedgekeurd wij wensen Johan en het bestuur veel succes toe


7.Benoeming kascontrole commissie.

 • Kascontrole voor het komend seizoen wordt gedaan door Jos van Vught en nieuw lid die daar tijd voor vrij maakt is Peter Brands en reserve Christ van de Coolwijk


8.Verslag alle commissies.

 • Raad ven elf door Henk hij hoopt dat een ieder het na gelezen heeft nieuwe leden Paul Vogels en Benjamin Nagel en de oudere garde blijft als nog we hebben nog nieuwe leden nodig en wel twee stuks ik zelf stop als Voorzitter Raad van Elf Hans gaat het over nemen

 • Dansgarde zeven nieuwe dansgarde meiden er bij helaas wat zieken gehad Jolanda Nagel en Yvonne Langens als begeleiding de Dansgarde blijft zoals het was dus daar veranderd weinig aan.

 • Openbare Verkoop Gertie ligt dit nader toe hoe het programma het er voor het komende seizoen er uit ziet wat aanpassingen in de uitstelling van de spullen en er een ruimte er bij genomen puntkomma om aan de Gemeente normen te vol doen.

 • Com prinsonthulling door Peter Brands 44 jaar carnaval was het thema,afscheid van Huub van Hoogstraten als Voorzitter samenstelling com blijft zoals het was.

 • Com Prinsreceptie toegelicht door Sandra Lagerweij het was een leuke dag twee mensen de langer als elf knol uit gereikt Nico van Zandvoort en Henry van Schaik en de samenstelling van het team blijft zo.

 • Com Pisknol door Rini van Rodijnen die aangeeft dat Martinjan van Ravenstein zich zeer goed had ingespannen en er veel voor gedaan had,krantenwissel trofee was dit jaar in Schijndel we hadden er meer van verwacht maar helaas,Sandra van Loon gaat de commissie krant verlaten en bedanken haar voor de werkzaamheden.

 • Com Pronkzitting door Arnold van de Wiel we kunnen terug kijken op een schitterende pronkzitting en zullen weer proberen om verbeterende aanpassingen te doen zodat het nog mooier en beter gaat,Marieke Moors gaat ons verlaten en bedanken haar voor de inzet al die jaren,Hans van de Heuvel neemt de taak van Gerrit van Schaik over.

En verder blijft het team zoals het was.

 • Com Jeugd door Peter Brands we hebben een schitterende carnaval gehad we hadden ook een groot verslag voor het jaarboek,samenstelling commissie blijft uit de zelfde mensen bestaan.

 • Com senioren en gehandicapten door Christ van de Coolwijk op het seniorenbal waren 191 feestgangers dit was druk bezocht en een aantal mensen onderscheiden,dit jaar zijn er 180 fruitschalen bezorgd aan bergse mensen,in de wilberthof was weer een mooie avond voor vermaak van de ouderen,de commissie gaar op de zelfde samenstelling door.

 • Com jeugd optocht door Cees Broers dit jaar maar liefst 36 loop groepen en het aantal jeugd deelnemers was 477 dit is een record dus we zoeken een oplossing om wat tijd te winnen door eerder te gaan starten en wel om 13.11 uur dan winnen we 20 minuten mee,met jureren gaan we de punten toekenning aan passen met niet alleen hele punten maar ook tienden gaan geven,Ankie Brouwer gaat de com verlaten en de rest van de com blijft het zelfde.

 • Com Knolleginneke door Leo Reinders we hebben weer met zijn allen genoten van deze mooie avond we hadden weer genoeg kandidaten en er waren vele clubs aanwezig maar er kan er maar een de winnaar zijn en dat is Bea den Brok geworden zodat Esther Veld haar kroontje over kon dragen aan Bea,samenstelling blijft ongewijzigd.

 • Com Verlichte Optocht door Jan van Erp,het was weer een geweldig hoogtepunt jammer dat er minder bezoekers waren,de optocht is goed verlopen,we hebben voor de laatste keer in de Desso hal gebouwd,nieuw lid verlichte optocht is Ben van Schaijk en gaat ons ondersteunen met de PR en Johan Spanjers die het computer gebeuren omtrent de optocht verzorgd verder blijft de com zoals het is

 • Com beheer verlichting door Rini van Schaik er zijn weer nieuwe aanmeldingen van clubs geweest deze hebben we voorzien van verlichting,we hebben geen nieuwe prikkabel bij hoeven kopen wel lampen zijn er bij gekocht,de uit gift blijft op de donderdag avonden gehandhaafd verder veranderd er weinig.


9.Bestuurssamenstelling.

 • Afredend en niet herkiesbaar is Henk van Loon en Rini van Rodijnen zij gaan het bestuur verlaten Erik bedankt voor jullie bijdrage aan de stichting en gelukkig blijven jullie nog in de Raad van Elf,hier voor een bosje bloemen voor de aftredende bestuursleden.Ze hebben veel inzet getoond op alle gebied en zullen zich nog inzetten in de commissies hun taken worden over genomen door andere bestuursleden we hebben veel vergaderd en overlegd heren bedankt voor jullie inzet.

 • Nieuwe bestuursleden zijn Paul van Orsouw,Patrick Langens en Klaas Ceelen.

 • De rest van de bestuursleden blijven aan waar we wel de komende tijd aan moeten denken en werken is een opvolger voor Johan van Heesch deze is alweer meerdere jaren de Penningmeester en verzet ieder jaar veel belangrijk werk wat vaak niet gezien word en onder gewaardeerd word dus denk hier in mee,een aantal taken van Johan is al overgenomen en gaan er het nieuwe seizoen weer tegen aan.


10.Samenstelling commissies.

 • Voor de samenstelling kunt u hierover lezen in de jaarverslagen.

 • De commissies zijn goed bezet en word door veel mensen gedragen maar we zijn altijd opzoek naar nieuwe mensen en vooral voor de Dansgarde die kunnen nog mensen gebruiken.


11.Jubileum com 44 jarig bestaan

 • Jubileum 44 jaar bestaan hier zal Rini wat over vertellen evalueren hebben we al gedaan eerste jubileum boek aan Sinie Haarhius hier was de Burgemeester ook bij aanwezig een mooi onderdeel van het jubileum was de Predbant die enkele malen hun kracht hebben laten horen een schitterende voorstelling,een expositie die stond uitgesteld over 44 jaar carnaval Rini wil iedereen bedanken voor de samenwerking die er is gedaan om dit tot stand te brengen en bedankt Erik voor zijn president schap jij bent toch iemand die veel dingen tot stand hebt gebracht.

 • Centrumknollen toegelicht door Theo Remmits heeft helaas het programma niet bij maar aanstaande maandag tweede pinksterdag een mooie fietstocht

 • De Bietenbouwers door Marco van Kessel deze leest het programma voor.

 • Erik bedankt de Centrum knollen en de Bietenbouwers voor hun toelichting en het komt er mooi uit te zien dat is zeker.


12.Thema 2008/2009.

 • Sandra maakt het thema bekend dit is Flora en Fauna en je kunt er alle kanten mee op.


13.Programma 2008/2009

 • Programma toelichting door Erik deze merkt op dat we dit jaar meer tijd hebben Pisknol dit jaar niet rond gebracht hoeft te worden,verder is het programma net als andere jaren zelfde activiteiten wat kleine aanpassingen van sommige onderedelen dit brengt de tijd met zich mee.14.Rondvraag.

 • Henny Vos op vergadering geweest bij de pronkzitting er is verder nog geen plan maar er moet wel een beslissing vallen

 • Jos betreft nieuwe bouwlocatie dat er gebouwd gaat worden en het nog niet rond is.

 • Hans vindt dat er een applaus voor Johan gegeven mag worden voor zijn werk en alles binnen de perken wist te houden

15. Sluiting.

 • Erik sluit de vergadering en wenst allen wel thuis en bedankt voor de goede opkomst en bedankt Perry en Ellen voor de gast vrijheid.

 • Paul wil nog wat vertellen en bedankt iedereen voor hun inbreng we hebben het met z’n allen gevierd fijne vakantie en tot ziens.

Secretaris;P,v.Hoogstraten
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina