Jaarverslag 2007Dovnload 326.47 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte326.47 Kb.


JAARVERSLAG 2007

Zwaluwenwerkgroep Rijnstreek

p/a Kromme Aarweg 3a

2403 NB Alphen aan den Rijn (0172-472748)

email: Stef.Strik@Planet.nl


Leden van de werkgroep:
VWG Alphen aan den Rijn:

Dinky van Berkel Jaagpad 12 2394 CN Hazerswoude-Rijndijk 071-8880718

Jan Bouterse Sandenburg 69 2402 RJ Alphen aan den Rijn 0172-445957

Gert-Jan Pieterse Langeraarseweg 54 2461 CL Langeraar 0172-602911

Stef Strik Kromme Aarweg 3a 2403 NB Alphen aan den Rijn 0172-472748
VWG Hazerswoude/Koudekerk:

Jan Bal Ridderhoflaan 17 2396 CJ Koudekerk aan den Rijn 071-3412168

Siem van der Haas Orionhof 16 2394 NX Hazerswoude Rijndijk 071-3414770

Peet Hesseling Portugalstraat 22 2408 CG Alphen aan den Rijn 0172-425509

Bert van Eijk Heemraadlaan 38 2352 RJ Leiderdorp 071-5893006

Rien Hooftman Canadalaan 11 2408 MS Alphen aan den Rijn 0172-492664

Cor Kes Van Poelgeestlaan 84 2396 BG Koudekerk aan den Rijn 071-3414507

Jan Kuyt Staringstraat 28 2394 ES Hazerswoude Rijndijk 071-3412597

Jan van Ommering W. de Zwijgerlaan 9 2396 XS Koudekerk aan den Rijn 071-3413690

Henk Vervoort


VWG Nieuwkoop:

An den Beer Ringslootpad 3 2421EW Nieuwkoop 0172-573188

Paul van Hoek Molenstraat 37 2461AE Ter Aar 0172-602729

Doelstelling werkgroep:
De zwaluwenwerkgroep Rijnstreek telt jaarlijks het aantal huiszwaluwnesten in (vrijwel) de gehele Rijnstreek. De nesten worden vanaf 1991 geteld.
Het doel van de werkgroep is het inventariseren van het aantal nesten (broedparen) van de huiszwaluw in de Rijnstreek. Naast het inventariseren geeft de werkgroep tevens gerichte voorlichting over het voorkomen, het gedrag en de bescherming van huiszwaluwen.
De werkgroep richt zich tevens op het in kaart brengen van gierzwaluw-kolonies. De nesten worden niet individueel geteld (moeilijk). De werkgroep zet zich in voor behoud en bescherming van gebouwen waarin gierzwaluwen broeden.

Boerenzwaluwen worden niet geteld.

Er komt in de Rijnstreek slechts één oeverzwaluw-kolonie voor. Deze kolonie in Kerk en Zanen, Alphen aan den Rijn heeft 20 nesten opgeleverd. Grondwerkzaamheden van een aannemer bedreigden de nesten. Door ingrijpen van de gemeente op verzoek van de werkgroep is het werk stilgelegd tot de vogels gevlogen waren.


De tellingen worden op vrijwillige basis verricht. De resultaten van de tellingen worden beschikbaar gesteld aan SOVON Vogelonderzoek Nederland. SOVON doet onder meer onderzoek naar ontwikkelingen van populaties zwaluwen in Nederland.

WEER MEER NESTEN HUISZWALUWEN IN 2007 !

HUISZWALUWEN IN RIJNSTREEK OVERTREFFEN OUDE RECORDS


In de laatste twee weken van juli en de eerste twee weken van augustus van 2007 hebben weer de jaarlijkse huiszwaluwnesttellingen plaatsgevonden.

De zwaluwenwerkgroep streeft er naar de Rijnstreek in zijn geheel te tellen, maar de kernen Hoogmade, Zevenhoven en Noorden worden (nog) niet geteld. De vogelwerkgroepen van het IVN-Nieuwkoop, IVN Alphen aan den Rijn en de Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude hebben de tellingen weer zorgvuldig uitgevoerd.
Het aantal in 2007 door de zwaluwenwerkgroep getelde huiszwaluwnesten is 755, waarvan er 647 in de Rijnstreek liggen: wederom een recordhoogte! Vanwege het ‘vullen’ van atlas-telblokken zijn ook nesten geteld die geografisch gezien buiten de regio Rijnstreek vallen.
In tabel 1 is het aantal getelde nesten per gemeente of woonkern aangegeven. De toename van het aantal getelde nesten in de loop der jaren per jaar is een gevolg van de uitbreiding van het onderzoeksgebied, alsmede het steeds beter in kaart brengen van de aanwezige kolonies in het telgebied. Desalniettemin is in 2002 voor het eerst een fiks aantal zwaluwnesten minder geteld dan in voorgaande jaren. In 2004 heeft het totaalbestand zich stevig hersteld, voor het eerst werden er meer dan 600 nesten geteld! Nu, in 2007 is zelfs de 750-grens overschreden.

Tabel 1


1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

RIJNSTREEK


Alphen aan den Rijn

102

156

165

173

160

211

196

174

178

171

162

135

169

181

176

181

185

Jacobswoude (excl. Hoogm)

9

15

69

78

100

133

152

145

155

184

181

124

103

138

179

148

146

Meije (Nieuwkoop)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

2

5

2

7

9

10

Nieuwveen

0

0

51

48

50

50

53

40

44

33

52

61

56

69

70

77

93

Rijnwoude

0

48

45

34

37

36

31

38

52

51

43

36

38

51

57

63

75

Ter Aar

5

30

42

49

50

43

51

49

57

65

72

80

80

104

144

149

138TOTAAL

116

249

372

382

397

473

483

446

486

504

515

438

451

545

633

625

647BUITEN DE RIJNSTREEK


Bodegraven (de Meije)

0

0

8

4

4

6

6

6

4

3

6

9

13

16

13

18

30

Leiderdorp (deels)

0

0

0

18

16

17

17

21

17

17

17

16

16

14

17

14

18

Roelofarendsveen (deels)

0

0

0

0

0

0

0

22

9

7

9

9

9

9

12

9

13

Warmond (deels)

0

0

0

0

0

0

0

0

21

28

28

15

22

20

17

9

14

Zoeterwoude

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

33TOTAAL

0

0

8

22

20

23

23

49

51

55

60

49

58

59

59

79

108TOTAAL-GENERAAL

116

249

380

404

417

496

506

495

537

559

575

487

509

604

692

704

755

Passen we een correctie toe door de kolonies, die niet eerder geteld zijn maar wel aanwezig waren in voorgaande jaren, mee te tellen dan ziet het beeld er voor de Rijnstreek als volgt uit (tabel 2).RIJNSTREEK

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007Alphen a/d Rijn

200

204

198

204

190

217

202

180

184

177

164

135

169

181

176

181

185

Jacobswoude

188

190

186

176

163

196

166

151

160

189

183

134

103

138

179

148

146

Nieuwkoop

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

5

2

7

9

10

Nieuwveen

89

89

89

68

69

69

72

59

63

52

54

61

56

69

70

77

93

Rijnwoude

60

60

57

46

49

48

43

50

52

51

43

36

38

51

57

63

75

Ter Aar

53

65

67

59

60

53

61

59

67

75

72

80

80

104

144

147

138TOTAAL

595

613

602

558

536

588

549

504

531

549

521

448

451

545

633

623

647
Tabel 2

Schematisch gezien levert dit het volgende beeld op.


Figuur 1

650625Aantal 600

huiszwaluw-

nesten 575


550


525
500


475
450
425

Teljaar 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Nemen we het gemiddeld aantal nesten in ogenschouw, dat de afgelopen vijftien jaar (1992 tot en met 2006) is geteld en zetten we dat af tegen het aantal in 2007 getelde nesten, dan blijkt dat er in de Rijnstreek bijna 50 nesten meer zijn geteld (zie tabel 3).
Tabel 3

Gemiddeld

1997-2006

2007


Alphen aan den Rijn

184

185

Jacobswoude

164

146

Nieuwkoop

5

10

Nieuwveen

68

93

Rijnwoude

50

75

Ter Aar

80

138


Totaal

601

647

Het aantal adressen met huiszwaluwnesten is in 2007 met 25 % toegenomen ten opzichte van 2006! Daarmee is weer bijna het oude niveau van 10 jaar geleden behaald, maar nog niet het aantal ten opzichte van de 162 adressen in het eerste teljaar 1993 (tabel 4).

Tabel 41993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Alphen a/d Rijn

64

64

43

51

44

41

38

42

39

30

27

27

24

26

29

Jacobswoude

26

21

20

27

23

20

22

17

15

14

16

18

19

17

18

Nieuwkoop

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

3

2

2

4

2

Nieuwveen

30

17

18

19

20

14

15

12

8

9

9

11

13

11

20

Rijnwoude

10

9

13

14

14

14

14

14

16

13

14

12

11

13

22

Ter Aar

30

24

18

16

16

19

21

18

21

20

27

27

32

32

36
162

137

114

129

119

110

112

105

101

87

96

97

101

103

127

Figuur 2
Aantal 175

adressen

met 150


huiszwaluw-

nesten 125


100
75

Teljaar 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007


Er zijn diverse verklaringen te geven voor de teruggang in het aantal adressen met huiszwaluwnesten. De meest voorkomende redenen zijn:

  • sloop of her- of verbouw van de woning, zonder dat de geschikte dakvorm terugkeert;

  • groot onderhoud aan het dak (verstoring) of het schilderen van het overstek in een andere (niet-witte) kleur;

  • het weghalen (hogedrukspuit) van de nesten vanwege overlast (uitwerpselen op het raam).

In 2007 zijn meerdere door huiszwaluwen bewoonde kunstnesten aangetroffen tussen zelfgemaakte nesten.


De grootste kolonies huiszwaluwen bevinden zich aan vrijstaande boerderijen of woningen in het buitengebied.


Top-10 van adressen met huiszwaluwnesten

Aantal nesten:

1

Boerderij Achtermiddenweg, Aarlanderveen

36

2

Boerderij Herenweg, Leimuiden

33

3

Boerderij Kortseekterweg, Alphen a/d Rijn

31

4

Boerderij Weipoortseweg, Zoeterwoude

30

5

Woning Nieuwveens Jaagpad, Nieuwveen

27

6

Boerderij Vriezekoop-Noord

29

7

Boerderij Rietveldsepad, Alphen a/d Rijn

24

8

Woning/manege Woudsedijk, Woubrugge

21

9

Fabrieksterrein, Ter Aar

19

10

Boerderij Woudsedijk, Woubrugge

16

Resultaten 2007 per Rijnstreek-gemeenteAlphen aan den Rijn:
De verlaten kolonies (Ridderbuurt, Horstenbuurt, Centrum, Aarlanderveen en Zwammerdam) zijn ondanks de opleving van het aantal nesten elders niet opnieuw in trek geraakt bij de huiszwaluwen. De huiszwaluwen vestigen zich steeds meer buiten de bebouwde kom. De voorkeur gaat uit naar lintbebouwing en afgelegen boerderijen.

Het record-adres met de meest bewoonde huiszwaluwnesten op één adres is dit jaar gevallen op de Achtermiddenweg: een boerderij met 36 stuks bewoonde nesten!


Figuur 3 (Alphen aan den Rijn)
Aantal 225

huiszwaluw-

nesten 200


175

150


125


Teljaar 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Jacobswoude:
In Jacobswoude zijn geen grote fluctuaties te zien in het aantal bewoonde zwaluwnesten. Het aantal schommelt de laatste jaren rond de 150 nesten.
Figuur 4 (Jacobswoude)


Aantal 200

huiszwaluw-

nesten 175
150125
100

Teljaar 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Nieuwveen:
Met 93 getelde nesten is 2007 voor Nieuwveen een recordjaar. Het aantal adressen met bewoonde nesten is bijna verdubbeld ten opzichte van het afgelopen decennium.
Figuur 5 (Nieuwveen)
90
80
Aantal 70

huiszwaluw-

nesten 60
50

Teljaar 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Rijnwoude:
Ook voor Rijnwoude is 2007 een topjaar geworden: ook hier is het aantal getelde nesten naar recordhoogte gestegen (75).
Figuur 6 (Rijnwoude)

75
70
65


60

Aantal 55

huiszwaluw-

nesten 50
45
40


35
Teljaar 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ter Aar:
In 2007 wederom veel nesten (138) geteld. Vanwege schilderwerk zijn wat grote kolonies niet teruggekeerd op bekende plaatsen.
Figuur 7 (Ter Aar)


150140
130


120
110
100
90
80
Aantal 70

zwaluw-

nesten 60


50
40Teljaar 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina