Jaarverslag 2010 federaal parketDovnload 2.08 Mb.
Pagina14/42
Datum19.08.2016
Grootte2.08 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   42

Afdeling 6. De sectie “bijzondere opdrachten”Samenstelling.
De sectie “bijzondere opdrachten” bestaat uit:

De beleidsmagistraat houdt maandelijks een sectievergadering.


De opdrachten van de beleidsmagistraat.
Naast de algemene opdrachten, gemeenschappelijk voor alle beleidsmagistraten, vervult de beleidsmagistraat van de sectie bijzondere opdrachten ook de volgende opdrachten:


 • de voorbereiding en opvolging van de dossiers en/of beslissingen van de federale procureur, inzake de niet-operationele en conceptuele aspecten van de bijzondere opsporingsmethoden

 • de voorbereiding en de opvolging van het project “Millennium”

 • de voorbereiding en de opvolging van de vergaderingen van de federale politieraad

 • de voorbereiding en de opvolging van de vergaderingen van de getuigenbeschermingscommissie

 • de voorbereiding van het jaarrapport wat zijn sectie betreft en het bijhouden van het statistisch materiaal daartoe

 • het opvolgen van de wetgeving, de rechtspraak, de werkzaamheden van de expertisenetwerken en de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid van de minister van Justitie en/of het College van procureurs-generaal, binnen het bevoegdheidsdomein van zijn sectie.

De beleidsmagistraat is lid van het expertisenetwerk “politie”.


De beleidsmagistraat kan zich bij het vervullen van zijn opdrachten laten bijstaan door de zaakmagistraat van zijn sectie.
De overige opdrachten van de sectie “bijzondere opdrachten”
De beleidsmagistraat en de zaakmagistraat vervullen samen de volgende opdrachten:


 • de bijzondere opsporingsmethoden:

 • dossiers die het voorwerp uitmaken van de informatieplicht van de parketten

 • buitenlandse rechtshulpverzoeken en steunaanvragen inzake infiltraties

 • de speciale fondsen (toelating, toekenning, controle)

 • de fictieve identiteiten

 • de opvolging van de BOM-commissies

 • de informantenwerking

 • de vergaderingen Lexpo

 • de inzet van bijzondere technische middelen

 • de rapportageplicht in uitvoering van artikel 90 decies Sv. (COL 17/2006)

 • de bijdrage van het Openbaar Ministerie aan het jaarrapport van de georganiseerde criminaliteit in België (COL 19/2006)

 • gijzelingssituaties

 • de algemene opvolging van de federale proactieve onderzoeken (COL 4/2000)

 • de projecten –en programmawerking (artikel 44bis WPA)

 • de werking van de FAST

 • het toezicht op de federale politie:

 • op de werking van de directie-generaal van de gerechtelijke politie (DGJ)

 • de arbitrageprocedure

 • de embargoprocedure (artikel 44/8 WGP)

 • de capaciteitsproblematiek

 • de adviezen in tuchtdossiers van sommige personeelsleden van DGJ

De beleidsmagistraat en/of de zaakmagistraat zijn lid van diverse overlegplatformen en permanente werkgroepen, binnen het bevoegdheidsdomein van hun sectie: • telecommunicatie

 • bedrijfsbeveiliging

 • beveiliging zelfstandig ondernemers

 • artikel 44 WPA

 • groep parentale ontvoeringen

Binnen de sectie “bijzondere opdrachten” worden ook de onderzoeken inzake de criminele motorbendes gevoerd, conform de richtlijnen van de omzendbrief COL 6/2009 van 14 mei 2009 van het College van procureurs-generaal.Afdeling 7. De sectie “terrorisme”Samenstelling.
De sectie “terrorisme” bestaat uit:


 • één beleidsmagistraat, hoofd van de sectie

 • drie zaakmagistraten

 • het secretariaat F

De beleidsmagistraat houdt tweewekelijks een sectievergadering.


De opdrachten van de beleidsmagistraat.
Naast de algemene opdrachten, gemeenschappelijk voor alle beleidsmagistraten, vervult de beleidsmagistraat van de sectie terrorisme ook de volgende opdrachten:


 • de voorbereiding en opvolging van de dossiers en/of beslissingen van de federale procureur, inzake de niet-operationele en conceptuele aspecten van het terrorisme

 • de voorbereiding en opvolging van de vergaderingen van het College voor Inlichting en Veiligheid (CIV)

 • het waken over de naleving van de richtlijnen van de COL 9/2005 en de addenda ervan betreffende de gerechtelijke reactie in zaken van terrorisme

 • de beslissing tot federalisering en defederalisering van dossiers

 • de beslissing tot delegaties en detacheringen bedoeld in artikel 144bis, §3 Gerechtelijk Wetboek

 • de beslissing tot toepassing van de embargoprocedures bedoeld in de artikelen 44/5 (bestuurlijke autoriteiten) en artikel 44/8 (ANG) WPA in zaken van terrorisme

 • de toepassing van de embargoprocedure bedoeld in artikel 11 van de OCAD-wet (COL 2/2007)

 • de classificatie en veiligheidsmachtigingen

 • de voorbereiding van het jaarrapport wat zijn sectie betreft en het bijhouden van het statistisch materiaal daartoe

 • het opvolgen van de wetgeving, de rechtspraak, de werkzaamheden van de expertisenetwerken en de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid van de minister van Justitie en/of het College van procureurs-generaal, binnen het bevoegdheidsdomein van zijn sectie.

De beleidsmagistraat is de nationale correspondent terrorisme van het Belgisch lid van Eurojust.


De beleidsmagistraat is lid van het expertisenetwerk “groot banditisme en terrorisme”.
De beleidsmagistraat kan zich bij het vervullen van zijn opdrachten laten bijstaan door één of meerdere zaakmagistraten van zijn sectie.
De beleidsmagistraat behandelt geen eigen operationele dossiers, tenzij met akkoord van de federale procureur.
De opdrachten van de zaakmagistraten.
De zaakmagistraten zijn belast met alle operationele dossiers inzake terrorisme.
Eén of meerdere magistraten van deze sectie zijn “contactpunt” van het Europees Justitieel Netwerk voor de materie van het terrorisme.
De sectie “terrorisme” behandelt tevens de dossiers inzake:


 • misdaden en wanbedrijven tegen de veiligheid van de Staat

 • bedreiging met een aanslag of diefstal van kernmateriaal, de diefstal of afpersing van kernmateriaal en de strafbare inbreuken inzake de externe beveiliging van kernmateriaal

 • misdrijven inzake piraterij (op specifieke toewijzing federale procureur).

De zaakmagistraten staan in voor de integrale afhandeling van hun dossiers, inbegrepen alle aspecten van bijzondere opsporingsmethoden of internationale samenwerking.


De zaakmagistraten behandelen de rechtshulp –en uitleverings/overleveringsverzoeken inzake terrorisme.


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   42


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina