Jaarverslag 2012-2013 V. V. De sweach voorwoordDovnload 0.61 Mb.
Pagina1/5
Datum22.07.2016
Grootte0.61 Mb.
  1   2   3   4   5


JAARVERSLAG 2012-2013
V.V. DE SWEACH  1. Voorwoord

Het afgelopen seizoen was eigenlijk zonder veel bijzonderheden. Overigens was er weer genoeg werk aan de winkel. Voor het normaal draaiende houden van onze vereniging is de inzet van een groot aantal enthousiastelingen nodig. Trainers, leiders, assistent-scheidsrechters, clubscheidsrechters, ouders en spelers die voor het er vervoer zorgen bij uitwedstrijden en zalen in de winter, vrijwilligers die programmaboekjes verkopen, vrijwilligers die de wedstrijdschema’s en alle wijzigingen regelen en doorgeven, vrijwilligers die het scorebord bijhouden, vrijwilligers die de kantine draaiende houden, als gastheer/vrouw optreden voor bezoekende verenigingen en ga zo maar door. Het noemen van al deze namen in een jaarverslag is ondoenlijk. Toch is het goed stil te staan bij de activiteiten van deze mensen en dankbaar te zijn dat zij dit werk doen. Zonder deze inspanning kan een voetbalvereniging als de onze niet draaien.


Het aantal leden blijft wonderbaarlijk stabiel, ondanks het feit dat er haast geen nieuwe woningen worden gebouwd in Beetsterzwaag en het dorp vergrijst. De gestage groei van de vrouwelijke leden levert zeker een bijdrage aan de stabiliteit. Maar toch is ook de toestroom van de jongste leden niet slecht. In het afgelopen seizoen konden we met drie E-pupillenteams en vier F-pupillenteams in de competitie uitkomen.  1. Het seizoen sportief gezien

Bij de senioren kon geen van eerste teams de nacompetitie bereiken, hoewel het er voor beide teams toch even naar heeft uitgezien. De zaterdag senioren werden voor het laatst getraind door Sjoerd van Klaarbergen die vanaf de zomer van 2010 actief was. De laatste tijd werd hij geassisteerd door Gerard Blaakmeer die twee seizoenen geleden zijn papieren behaalde. Gerard zal in het nieuwe seizoen de zaterdagselectie trainen, waardoor er een grote mate van continuïteit ontstaat.

Bij de zondag amateurs verlengde trainer Henk Buning, trainer sinds 2009, na aandringen van de spelers, toch zijn contract. De krappe selectie geeft soms grote hoofdbrekens bij blessures, terwijl door tal van oorzaken ook niet met een brede selectie getraind kan worden.
Voor het eerst sinds tijden was er weer een 3e team bij de senioren. Van de weeromstuit werd dit team ook nog kampioen in de reserve 5e klasse zaterdag. Bij de senioren van zondag 2 bleek dat de keuze van de KNVB Noord om dit team na herhaalde kampioenschappen te laten promoveren, niet goed uitwerkte. Ondanks de bezwaren die door ons naar voren waren gebracht, werd in een te zware poule aangetreden. Dit werkt niet stimulerend!
Bij de junioren hadden we slechts één team zowel bij de A- als bij de B-junioren. In de leeftijdsopbouw van onze leden zit er een dieptepunt bij de mannen in het geboortejaar 1997 en 1998. Daardoor was het voor de leiders een hele toer om telkens genoeg spelers beschikbaar te hebben voor de wedstrijden. Onlangs moest zelfs het besluit vallen om geen team A-junioren in te schrijven voor het seizoen 2013-2014. Er zijn onvoldoende jongeren beschikbaar. Bij de pupillen en bij de meisjes is de belangstelling goed. Het gaat erom om deze jeugd langer vast te houden bij onze vereniging, anders komt de doorstroming naar de senioren echt in gevaar. Gelukkig worden we vaak gered door vrienden en vriendinnen van onze spelers die uit Drachten komen.


  1. Het seizoen bestuurlijk gezien

In het bestuur nam Jacob van der Heide de plaats in van Lammert Moll. Gelukkig blijft Lammert nog volop actief voor onze vereniging als leider en keeperstrainer. Hij heeft bijna in alle rollen vervuld die in een voetbalvereniging zijn te bezetten. We zijn hem daarvoor zeer erkentelijk.

Veel veranderingen traden er verder niet op in de bezetting van de commissies. Alleen bij de kantinecommissie benoemde de ledenvergadering Brant Zwarts in de plaats van Jacob van der Heide. Ook bij de jeugdcommissie waren er de gebruikelijke wijzigingen.
  1. Accommodatie en terreinen

De gemeente Opsterland voerde in het afgelopen jaar een bezuiniging door op het onderhoud van de sportvelden. Eerst dreigde een hele ingewikkelde opsplitsing tussen het onderhoudswerk van de vereniging en de clubs. In tweede instantie besloot de gemeente zich terug te trekken uit het onderhoud aan de terreinafzetting en de grasstroken buiten het speelveld. De extra kosten die we moeten maken voor dit onderhoud worden niet gecompenseerd. We hebben besloten het maaien van het gras buiten de afrastering uit te besteden aan Brink Groenvoorziening.

De kleedgebouwen en kantine worden er niet beter op. Echt beleid kunnen we pas voeren als we weten welke koers de gemeente vaart t.a.v. de opstallen op de sportvelden. Onze vereniging heeft de gebouwen in erfpacht tot en met 2016. Het zal duidelijk zijn dat grote investeringen zo lang mogelijk worden uitgesteld zolang er geen duidelijkheid bestaat over de eigendomsverhoudingen na 2016. Groot onderhoud door de vervanging van het dak, boeidelen en kozijnen zal evenwel niet lang meer kunnen worden uitgesteld.


  1. Sponsoring

De sponsorinkomsten staan onder druk door de economische recessie. Het lukte dan ook op het laatste moment om voor het seizoen 2013-2014 weer een teamsponsor te krijgen. Het bouwbedrijf H.J. Talsma en Zonen B.V. trok zich, na jarenlange steun, terug. Vlak voordat de nieuwe shirts moesten worden besteld, slaagden we erin om een aantal bedrijven bereid te vinden ZM 1 te sponsoren: Restaurant Het Witte Huis, het eethuis Binnen BV, café De Swetser, PeterLeon en een collectief van leden die zich verzamelden in “de harde kern”.

De andere teamsponsoren Tandkliniek Ike voor de zondag 1 en Lyf’s voor de junioren continueerden hun sponsoring. C 1000 Germ Berkenbosch trad weer op als kledingsponsor voor alle teams en maakte de clinic van SC Heerenveen voor de jeugd mogelijk. Er waren hiernaast vele kledingsponsoren actief die shirts en trainingspakken beschikbaar stelden.


  1. Financiën

Tijdens de algemene ledenvergadering zal de definitieve jaarrekening worden gepresenteerd. Het beeld over dit seizoen is niet ongunstig. Dit komt mede omdat niet werd geïnvesteerd in de gebouwen.

  1. Bijzondere activiteiten

Het afgelopen seizoen werd weer het gebruikelijk jeugdtoernooi georganiseerd en vond rond oud en nieuw het zaaltoernooi van onze vereniging plaats. Ook werd weer een voetbaldag voor de jeugd georganiseerd evenals de eerder genoemde clinic. Onze vereniging tekende opnieuw voor de organisatie van de mini playbackshow in het dorpshuis.
  1. Aantal leden


Aantal leden

Waarvan spelend

Waarvan niet-spelend in de competitie 1)
Man

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

Veteranen

Totaal

2013

311

56

367

235

46

262

76

10

19

105

2012

317

49

366

226

40

266

91

9
100

2011

320

54

374

229

45

274

91

9
100

2010

337

55

392

249

46

295

88

9
97

2009

349

50

399

257

44

301

92

6
98

2008

325

36

361

245

31

276

80

5
85


  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina