Jaarverslag 2014 Werkgroep weidevogelsDovnload 19.26 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte19.26 Kb.

Jaarverslag 2014 IVN Grootegast e.o.

Jaarverslag 2014
Werkgroep weidevogels:
Het onderwerp weidevogels heeft een redelijk turbulent jaar 2014 achter de rug. Meldden we in het vorig jaarverslag dat zowel de weidevogelwerkgroep als de weidevogelkring niet zo heel vaak bij elkaar kwamen en dat er wat de weidevogelkring betreft verschil van inzicht over het beheer van de weidevogels was, dan is dat in 2014 niet veel veranderd. Er zijn veel gesprekken geweest en dat heeft weinig opgeleverd. Verder is er in 2014 een gebiedscollectief ontstaan. Dat is een samenwerkingsverband van drie ANV’s. Een ANV is een agrarische natuurvereniging. In onze regio hebben we er drie t.w. De Eendracht rond Lutjegast, ZWK in het Zuidelijk Westerkwartier en Stad en Ommeland. Zij hebben zich middels een stichting verenigd in het gebiedscollectief met als onderwerp de weidevogels en de houtsingels. E.e.a. heeft tot gevolg dat wij als IVN ons op onze deelname moesten beraden. IVN verzorgt o.a. de vergunningen voor de vrijwilligers van de weidevogels. Volgens ons kan het administratief apparaat van het gebiedscollectief ook wel de administratie van de vergunningen voeren. Vandaar dat wij in december hebben besloten ons terug te trekken uit het onderwerp weidevogels. Uiteraard zijn wij altijd bereid onze know how in te zetten. Daarmee is het onderwerp weidevogels voor IVN officieel verleden tijd. Dat is een moeilijke beslissing geweest, omdat IVN vanaf het begin, zo’n 70 jaar geleden, vooral geïdentificeerd werd met weidevogels. Aan dat tijdperk is nu een eind gekomen. Uiteraard hebben wij als IVN veel meer taken op ons genomen, want er is in de natuur nog veel te doen. We zullen ons vanaf de zijlijn blijven inzetten voor de weidevogels.
Jeugdwerkgroep:
De jeugdwerkgroep heeft een prima seizoen gehad. Er werden allerlei activiteiten georganiseerd en er kwamen ook weer verschillende nieuwe jeugdleden bij. De leeftijd van de jeugdleden ligt zo ongeveer tussen de 6 en 13 jaar. Het ledenaantal van de jeugd schommelt zo rond de 45. Wanneer er vervoer nodig is, geeft dat nooit problemen. Er zijn altijd ouders of bestuursleden genoeg om, indien nodig, mee te rijden. Waarvoor onze dank! Het afgelopen seizoen hebben we de volgende activiteiten gedaan:
29 januari 2014 Dieren in de winter

02 april 2014 Weidevogels op de Buitenplaats van Het Groninger

Landschap

14 mei 20134 Kleine beestjes in het Curringherveld

21 juni 2014 Bezoek aan De Kruidhof in Buitenpost

08 oktober 2014 Paddenstoelenexcursie Trimunt

01 november 2014 Natuurwerkdag

22 november 2014 Stenen bij Willy Hut


En altijd zijn er weer nieuwe activiteiten.
Werkgroep vlinders:
De vlinderwerkgroep verzorgde in 2014 vier excursies. De eerste dagvlinder- en libellenexcursie was in het Noorderriet. De in juni geplande excursie aan de Bakkerom kon vanwege het slechte weer niet doorgaan, maar werd in september alsnog gedaan. In juni waren er twee nachtvlinderexcursies. De eerste was in samenwerking met Kees Boele als onderdeel van de nachtvlinderestafette op de Fleremaheerd en de tweede excursie was de Nationale Nachtvlinder Nacht die ook dit jaar werd gehouden in het Kolonelsbos te Grootegast. Telrondes in het Kolonelsbos waren er tweewekelijks van half april tot half oktober. Gebieden zoals de Jilt Dijksheide, het Oude Riet, maar ook de vlindertuin in Doezum werden geïnventariseerd.
Vrijwilligers;
Wekelijks (behalve in de winterperiode) zijn vrijwilligers bezig om terreinen van Staatsbosbeheer bij te houden. Dat zijn maai- en snoeiwerkzaamheden. Ook wordt er hier en daar gerepareerd. Onder leiding van Bertus Bosma wordt er gewerkt aan het Abel Tasmanpad, Hooge Meedenpad en de Vlindertuin in Doezum. In 2014 was men op dinsdagmiddag steeds paraat. Goed werk en een goede samenwerking met Staatsbosbeheer. In 2014 kwam Hielke Faber uit Lutjegast de groep versterken.
Gidsenwerkgroep
Op 4 januari werd er gestart met een prachtige snert- en bonenwandeling op de Jilt Dijksheide in Opende. Een dertigtal mensen werd door het gebied gegidst. Na afloop werd er genoten van een snert- en bruine bonen maaltijd in “de Hof van Arcadia”, geserveerd door de fam. Jacobi. Een zeer geslaagde wandeling, die we zeker gaan herhalen. Ook heeft de activiteit ons nog twee nieuwe leden opgeleverd!

Op 5 april is door de gidsenwerkgroep (zonder publiek) een oriënterende excursie langs de Lauwers gehouden. Te beginnen bij de fam. de Jong aan de Doezumertocht en eindigend in Stroobos. De bedoeling hiervan was om eens te kijken of het traject mogelijkheden biedt voor een wandeling met publiek. De afstand is ongeveer 6 km. Voor het wandelen over particuliere terreinen (zoals hier) moet toestemming worden gevraagd van de landeigenaren.

Dit vraagt om soms lastige en tijdrovende voorbereidingen. Ook is het publiek bij wet verboden zich tijdens het broedseizoen buiten de officiële paden te begeven. En….paden zijn er hier niet….. Hoewel we het een mooie –en historische- route vonden, is er om deze redenen besloten voorlopig niet verder te gaan met het uitzetten van een begidste route

Op 25 april is er een avondexcursie gehouden over het Pettenpad in Doezum. Een pracht gebied waar het altijd weer een genot is om er te lopen.

3 mei lopen we als gidsengroep het Abel Tasmanpad. Het gebied wordt in kaart gebracht.

We weten nu met welke obstakels we op dit pad rekening moeten houden. (Vlonders en rolstoelen/buggies). Erg leuk en verrassend, zowel voor jong als oud, is het pontje.

Alle gidsen kunnen gebruik maken van de beschrijving. Het blijkt een bijna middagvullend programma. De wandeling kan, indien wenselijk, worden bekort.

Op 17 mei houdt de fam. van der Heide uit Lutjegast een réunie. Ons is gevraagd

om een gids om het Abel Tasmanpad te lopen. De fam. heeft de excursie erg gewaardeerd.

De witte broeken en dito schoentjes waren na afloop van de excursie niet wit meer, maar dit mocht de pret niet drukken.

Op 6 juni wordt een avond-excursie gehouden voor geïnteresseerden in het Noorderriet (NAM-locatie). Altijd is het weer heerlijk om hier op zo’n bijna zomer-avond te wandelen. Wat een bloemen………. Net als alle wandelingen wordt er een aantal dagen voorafgaande aan de excursie een voorloopronde gedaan door een aantal gidsen om te kijken wat er zoal te zien is/te vertellen valt.

Op 30 augustus zijn we i.v.m. de opening van het Abel Tasman-museum uitgenodigd om met liefhebbers het Abel Tasmanpad op te gaan. De bezoekers bleken toch voldoende te hebben aan de bezichtiging etc. van het Museum. De excursie ging dus niet door. Wij hielden er een museumbezichtiging aan over. Op 6 september was er een excursie langs het Pebe’s Pad voor een familie uit Surhuizum. Minze van Dijk trad hierbij op als gids.

Hoe belangrijk het is om de kranten van onze activiteiten in te seinen bleek 11 oktober.

Er stond voor die dag een excursie in Trimunt op de rol. Door een misverstand was er niet geadverteerd. De wandeling moest worden geannuleerd i.v.m. gebrek aan deelnemers.

We sloten onze excursies af zoals we zijn begonnen: op 27 december hadden we opnieuw een mooie en gezellige snert- en bonenwandeling op de Jilt Dijksheide, vanaf de”Hof van Arcadia”.

De gidsengroep heeft 4x vergaderd en wel op 29 januari, 22 april, 23 september en 11 november. Deze laatste vergadering mochten we twee nieuwe natuurgidsen welkom heten. Jannie Reinders en Lieke van Poucke. Beide dames uit Opende zijn juni jl. gediplomeerd gids geworden via de door het IVN Grootegast en Leek gehouden natuurgidsencursus.


Het Hooge Meedenpad in de Bombay tussen Grootegast en Lutjegast gaan we opnemen in ons aanbod. Ook ligt het in de bedoeling om in 2015 een excursie in samenwerking met molen “de Eendracht” uit te werken.
Tot slot: Entreegelden, zoals besloten 15 oktober 2013 blijven:
IVN-leden vrij (mits er iets wordt aangeboden)

Niet leden € 2,00

IVN jeugdleden vrij

Niet jeugdleden € 2,00


Uutlooper;
In 2012 hebben Staatsbosbeheer, Mien Westerkwartier en IVN de koppen bij elkaar gestoken en een gezamenlijke activiteitenfolder uitgebracht onder de naam Uutlooper. De afgelopen twee jaren hebben niet gebracht wat wij ervan hadden verwacht. Het betekent dat we eind 2014 met de Uutlooper zijn gestopt.
Zwerfvuilactie:
Al meer dan twintig jaar organiseert IVN de gemeentelijke zwerfvuilactie.

In 2014 is de zwerfvuils in alle vier Westerkwartiergemeenten uitgevoerd door NDCE. Dat is in overleg met de vier gemeenten ook structureel geworden. Dat betekent dat IVN deze taak heeft overgedragen aan NDCE.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina