Jaarverslag en signaleringDovnload 224.87 Kb.
Pagina4/4
Datum20.08.2016
Grootte224.87 Kb.
1   2   3   4

Conclusie

Het onderzoek aan de hand van een jaarverslaganalyse had als doel te bekijken in hoeverre het geschetste beeld door de cijfers overeenkwam met het beeld geschetst door het bestuur en de externe accountant. De financiële indicatoren gaven over het algemeen een beeld weer waaruit bleek dat het niet goed ging met het bedrijf. Het bestuur en de externe accountant daarentegen waren in sommige gevallen positiever gestemd dan dat de cijfers waren. Daarnaast was opvallend dat het bestuur in alle gevallen hetzelfde oordeel had wat betreft de situatie van een bedrijf als de externe accountant.

Van de 6 onderzochte bedrijven bleek dat in slechts 1 geval de score hoger uit te vallen dan de grensscore van 5. In 5 van de 6 gevallen kon dus geconcludeerd worden dat het jaarverslag aangaf dat de situatie van het bedrijf als slecht bestempeld moest worden. Wat betreft het bedrijf dat wel een hogere score dan 5 behaalde, van der Moolen NV, kan worden opgemerkt dat het faillissement mogelijk veroorzaakt is door mismanagement. Dit vanwege het feit dat er reeds een onderzoek gaande is naar het faillissement van Van der Moolen NV. Aangezien het onderzoek nog niet afgerond is, kan er over het mogelijke mismanagement nog geen conclusie getrokken worden.

Als we naar de indicatoren individueel kijken, valt op dat alle bedrijven niet voldoen aan de norm die gesteld is bij de financiële ratio Debt-to-Equity. In alle gevallen hebben de bedrijven meer vreemd vermogen dan dat de norm stelt. Een andere indicator waarbij bijna alle bedrijven (5 van de 6) niet aan voldoen is de kasstroom uit operationele activiteiten. In het theoretische kader was al aangegeven dat die indicator belangrijk was wat betreft de signalering en daarom ook dubbel telde wat betreft de score. Uit de toetst blijkt dan ook dat de indicator een sterke indicator is wat betreft de (financiële) situatie van een bedrijf.

Wat betreft de verslagen uit het jaarverslag kan worden geconcludeerd dat de externe accountant in alle gevallen meeging in het beeld dat het bestuur gaf. Daarnaast bleek het bestuur en zo ook de externe accountant, over het algemeen positiever ingesteld waren wat betreft de situatie van een bedrijf dan het beeld dat geschetst werd door de cijfers.

Literatuurlijst


 • Jaarverslag Econcern NV 2007

 • Jaarverslag Samas NV 2008/2009

 • Jaarverslag 2007 DVRG NV

 • Jaarverslag 2007 Nedfield / Tulip Computers NV

 • Jaarverslag Van der Moolen NV 2007

 • Jaarverslag Ego-Lifestyle 2008

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (statline)

 • Beaver W.H., 1966, Financial Ratios as Predictors of Failure, Journal of Accounting Research, volume 4, Emperical Research in Accounting: Selected Studies 1966, 71 – 111

 • Altman E.I., Haldeman R.G. and Narayanan P., 1977, ZETA Analysis, Journal of Banking and Finance 1, 29 – 54

 • Clark C.E., Foster P.L., Hogan K.M. and Webster G.H., 1997, Judgemental approach to forecasting bankruptcy, The Journal of Business Forecasting Methods & Systems, 14-18

 • Gallinger G.W., 1997, The current and quick ratios: are they only window dressing?, Business Credit

 • Ooghe H. and de Prijcker S., 2007, Failure processes and causes of company bankruptcy: a typology, Management Decision, 223 - 242

 • Dennis M.C., 1994, Understanding Cash Flow Statements, Business Credit, 40 – 42

 • Kristy J.E., 1994, Conquering financial ratios: the good, the bad, and the who cares?, Business Credit

 • www.financieel-management.nl ; financiële kengetallen

 • Vijn R.M., 2003, Kengetallen: Theorie en praktijk, 49

 • http://www.ondernemerschap.nl/pdf-ez/M200816.pdf

  • Hierin wordt verwezen naar Birch (1976)

 • Rapport ‘Verloren Krediet’ van Commissie de Wit

 • http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article1289538.ece/Nederlandse_banken_in_problemen_door_dalende_huizenprijs

 • http://www.elsevier.nl/web/10219610/Dossiers/De-economische-crisis/Nederland-in-recessie/Bos-kondigt-nieuwe-reddingsplannen-economie-aan.htm

 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Samas#Over_Samas_NV

 • http://media.ego-lifestyle.com/uploads/rbg/news-press/PR_bericht_16-12-2009_aanvragen_surseance_van_betaling.pdf

 • http://www.quotenet.nl/biz/ego-lifestyle-in-surseance.php

Bijlagen

Bijlage 1 Inkrimping van de economie

Ondanks stimuleringsmaatregelen van de overheid kromp de economie als gevolg van de daling in consumptieve bestedingen, minder uitvoer en minder investeringenBijlage 2 Uitgesproken faillissementen in de periode 2006 – juli 2010

OnderwerpenUitgesproken faillissementen
Totaal uitgesproken faillissementen

Faillissementen van natuurlijke personen

Faillissementen van rechtspersonen
Totaal natuurlijke personen

Zonder eenmanszaak

Met eenmanszaak
Regio's

Perioden

aantal

Nederland

2006

9 179

4 951

3 238

1 713

4 228

2007

7 952

4 363

3 350

1 013

3 589

2008

6 847

3 007

2 212

795

3 840

2009 december

840

291

203

88

549

2009 4e kwartaal

2 553

887

615

272

1 666

2009

10 559

3 564

2 519

1 045

6 995

2010 januari

791

304

194

110

487

2010 februari

830

266

181

85

564

2010 maart

1 008

364

254

110

644

2010 1e kwartaal

2 629

934

629

305

1 695

2010 april

784

287

205

82

497

2010 mei

609

205

131

74

404

2010 juni

989

323

228

95

666

2010 2e kwartaal

2 382

815

564

251

1 567

2010 juli*

720

.

.

.

500

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-8-2010

Bijlage 3 Gemiddeld jaarlijkse rendement van S&P 500 over 1988 - 2008

STANDARD & POOR'S INDEX SERVICES


S&P 500 ANNUAL RETURNS


YEAR

PRICE

PRICE

CHANGE

TOTAL

DIVIDEND

DIVIDEND

ENDING

CLOSE

CHANGE
RETURN

COMPONENT

COMPONENT

CHANGE
OF TOTAL RETURN


31-12-2008

903,25

-565,10

-38,49%

-37,00%

1,49%

-4,02%

31-12-2007

1468,36

50,05

3,53%

5,49%

1,96%

35,76%

29-12-2006

1418,30

170,01

13,62%

15,79%

2,18%

13,77%

31-12-2005

1248,29

36,37

3,00%

4,91%

1,91%

38,90%

12/31/2004

1211,92

100,00

8,99%

10,88%

1,89%

17,36%

31-12-2003

1111,92

232,10

26,38%

28,68%

2,30%

8,03%

12/31/2002

879,82

-268,26

-23,37%

-22,10%

1,27%

-5,73%

31-12-2001

1148,08

-172,20

-13,04%

-11,89%

1,16%

-9,73%

29-12-2000

1320,28

-148,97

-10,14%

-9,10%

1,03%

-11,37%

31-12-1999

1469,25

240,02

19,53%

21,04%

1,52%

7,20%

31-12-1998

1229,23

258,80

26,67%

28,58%

1,91%

6,68%

31-12-1997

970,43

229,69

31,01%

33,36%

2,36%

7,06%

31-12-1996

740,74

124,81

20,26%

22,96%

2,70%

11,74%

29-12-1995

615,93

156,66

34,11%

37,58%

3,47%

9,23%

30-12-1994

459,27

-7,18

-1,54%

1,32%

2,86%

216,57%

31-12-1993

466,45

30,74

7,06%

10,08%

3,02%

30,00%

31-12-1992

435,71

18,62

4,46%

7,62%

3,16%

41,41%

31-12-1991

417,09

86,87

26,31%

30,47%

4,16%

13,65%

31-12-1990

330,22

-23,18

-6,56%

-3,10%

3,45%

-111,29%

29-12-1989

353,40

75,68

27,25%

31,69%

4,44%

14,00%

30-12-1988

277,72

277,72

12,40%

16,61%

4,21%

25,35%
Gemiddelde

10,66%Het gemiddelde jaarlijkse rendement behaald door de S&P 500 index over de periode 1988 – 2008 bedraagt 10,66%

1 http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article1289538.ece/Nederlandse_banken_in_problemen_door_dalende_huizenprijs

2 http://www.elsevier.nl/web/10219610/Dossiers/De-economische-crisis/Nederland-in-recessie/Bos-kondigt-nieuwe-reddingsplannen-economie-aan.htm

3 Bijlage 1

4 Rapport ‘Verloren Krediet’, Commissie de Wit

5 http://www.nrc.nl/economie/article2252224.ece/Econcern_vraagt_uitstel_van_betaling_aan

http://www.zibb.nl/10251599/Eigen-zaak/Eigen-zaak-nieuws/Eigen-zaak-nieuwsbericht/Econcern-wil-doorgaan.htm

6 http://nl.wikipedia.org/wiki/Samas#Over_Samas_NV

7 http://www.fd.nl/artikel/11577873/dvrg-bewindvoerder-vraagt-faillissement

8 http://www.fd.nl/artikel/11780987/nedfield-dochter-2l-international-failliet

http://www.fd.nl/artikel/11119973/duitse-nedfield-dochter-tulip-staat-faillissement

http://www.fd.nl/artikel/12727231/nedfield-voorlopige-surseance-omgezet-faillissement

9 http://nl.wikipedia.org/wiki/Van_der_Moolen

10 http://www.veb.net/content/Bestanden/pdf/acties/VDMbeschikking.pdf

11 http://media.ego-lifestyle.com/uploads/rbg/news-press/PR_bericht_16-12-2009_aanvragen_surseance_van_betaling.pdf

12 http://www.quotenet.nl/biz/ego-lifestyle-in-surseance.php1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina