Jaarverslag O2A5 2011Dovnload 0.67 Mb.
Pagina1/14
Datum21.08.2016
Grootte0.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Jaarverslag O2A5 2011

Instelling: Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

(O2A5)
Bestuursnummer: 41638
Postadres: Dam 1

Postcode, plaats: 4241 BL, Arkel


Telefoon: 0183 56 66 90

Fax: 0183 56 66 99

Email: info@o2a5.nl

Internetsite: www.o2a5.nl


Contactpersoon: A.J.M. van der Lee

Telefoon: 06 51823549

Fax: 0183 56 66 99

Email: bvanderlee@o2a5.nl


Inhoudsopgave


Inhoudsopgave……………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

Voorwoord……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

Samenvatting………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

Raad van Toezicht…………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1. Kernactiviteiten…………………………………………………………………………………………………………………………………8

1.1 Missie en Visie…………………………………………………………………………………………………………………….8

1.2 Doelen…………………………………………………………………………………………………………………………………8

1.3 Werkwijze en strategie om beleidsdoelen te halen………………………………………………………….9

1.4 Beleidsuitvoering……………………………………………………………………………………………………………….9

1.5 Identiteit en imago van het openbaar onderwijs……………………………………………………………10

2. Organisatie………………………………………………………………………………………………………………………………………11

2.1 Juridische structuur en governance…………………………………………………………………………………11

2.2 Bestuur………………………………………………………………………………………………………………………………12

2.3 Raad van Toezicht…………………………………………………………………………………………………………….12

2.4 Kerntaken Bestuurder .…………………………………………………………………………………………………….12

2.5 Het Gemeenschappelijk Orgaan……………………………………………………………………………………….13

2.6 Medezeggenschap………………………………………………………………………………………………………………13

2.7 Bestuursbureau, regiodirectie, beleidsstaf en ondersteuning………………..……………………….14

2.8 Scholen……………………………………………………………………………………………………………………………….15

2.9 Organisatorische ontwikkelingen……………………………………………………………………………………….18

2.10 Vertrouwenspersoon…………………………………………………………………………………………………………..18

2.11 Klachten en klachtafhandeling……………………………………………………………………………………………18

2.12 Realisatie van de beleidsdoelen………………………………………………………………………………………….18

3. Onderwijs……………………………………………………………………………………………………………………………………………19

3.1 Profiel……………………………………………………………………………………………………………………………………19

3.2 Onderwijskundig beleid……………………………………………………………………………………………………….19

3.3 Kwaliteitsbeleid…………………………………………………………………………………………………………………….21

3.4 Zorg………………………………………………………………………………………………………………………………………22

3.5 ICT…………………………………………………………………………………………………………………………………………22

3.6 Overige ontwikkelingen……………………………………………………………………………………………………….23

3.7 Realisatie van de doelen……………………………………………………………………………………………………..23

4. Personeel…………………………………………………………………………………………………………………………………………….24

4.1 Introductie……………………………………………………………………………………………………………………………24

4.2 Bestuursformatieplan en werkgelegenheidsgarantie…………………………………………………………24

4.3 Convenant Leerkracht van Nederland………………………………………………………………………………..24

4.4 Functiebouw en functiebouwwerk………………………………………………………………………………………25

4.5 Personeelsverloop……………………………………………………………………………………………………………….26

4.6 Vervanging………………………………………………………………………………………………………………………….28

4.7 Ziekteverzuim……………………………………………………………………………………………………………………..28

4.8 Professionalisering………………………………………………………………………………………………………………29

4.9 Personeelsratio……………….………………………………………………………………………………………………….30

4.10 Verklaring omtrent gedrag (VOG) ……………………………………………………………………………………30

4.11 Realisatie van de doelen……………………………………………………………………………………………………30

5. Huisvesting…………………………………………………………………………………………………………………………………………31

5.1 Onderwijshuisvesting…………………………………………………………………………………………………………..31

5.2 Schoollocaties………………………………………………………………………………………………………………………31

5.3 Ondersteuning adviesbureau………………………………………………………………………………………………31

5.4 Nieuwe schoolgebouwen…………………………………………………………………………………………………….31

5.5 Realisatie doelstellingen voor onderwijshuisvesting………………………………………………………….32

6. Financiën…………………………………………………………………………………………………………………………………………….33

6.1 Financieel beleid…………………………………………………………………………………………………………………..33

6.2 Financiële kengetallen………………………………………………………………………………………………………….34

6.3 Treasuryverslag……………………………………………………………………………………………………………………36

6.4 Analyse van het resultaat……………………………………………………………………..…………………………….37

6.5 Bruidschat…………………………………………………………………………………………………………………………….39

7. Risicoparagraaf……………………………………………………………………………………………………………………………………41

8. Toekomst paragraaf…………………………………………………………………………………………………………………………….43

8.1 Vooruitblik……………………………………………………………………………………………………………………………..43

8.2 Ontwerp begroting 2012 ……………………………………………………………………………………………………..44

8.3 Meerjarenbegroting 2012 t/m 2015 …………………………………………………………………………………….45

8.4 Strategisch beleidsplan 2012-2013 ……………………………………………………………………………………..46Inhoudsopgave 3

Voorwoord 5

1.1 Missie en Visie 7

Hieronder worden in het kort de concreet meetbare jaardoelstellingen van 2011 besproken die in het bestuurlijk jaarplan zijn weergegeven en als kader dienen. 8

1.3Werkwijze en strategie om beleidsdoelen te halen 8

1.4 Beleidsuitvoering 9

1.5 Identiteit en imago van het openbaar onderwijs 9

2. Organisatie 11

2.1 Juridische structuur en governance 11

Organogram – Interne organisatie structuur 112.2 Bestuur 11

2.3 Raad van Toezicht 12

2.4Kerntaken Bestuurder 12

2.5Het Gemeenschappelijk Orgaan 13

2.6Medezeggenschap 13

2.7 Bestuursbureau, regiodirectie, beleidsstaf en ondersteuning 14

2.8 Scholen 15

Scholenlijst met Leerlingaantallen per school 17

2.9 Organisatorische ontwikkelingen 18

2.10 Vertrouwenspersoon 18

2.11 Klachten en klachtafhandeling 18

4. Personeel 24

5. Huisvesting 32

6. Financiën 34

8.1 Vooruitblik 44

Jaarrekening 48

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011 63

Exploitatie bestuursbureau en bovenschoolse kosten 2011 66

Exploitatie Strategisch Beleidsplan 2011 67

Overige gegevens 68

Controleverklaring Jaarrekening 68

74
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina