Jaarverslag O2A5 2011Dovnload 0.67 Mb.
Pagina10/14
Datum21.08.2016
Grootte0.67 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

5. Huisvesting


5.1 Onderwijshuisvesting
O2A5 is van mening, dat een goede huisvesting van belang is voor het goed functioneren van leerlingen en onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. De opdracht die hieronder ligt, is de uitdaging om de kwaliteit van huisvesting op een hoog niveau te houden.

Vanuit de wettelijke verplichting voor onderwijshuisvesting dient de gemeente zorg te dragen voor goed onderdak voor de scholen van O2A5 (het zogenaamde onderhoud buitenkant). Over decentralisatie op dit gebied is door het ministerie van OC&W nog (steeds) geen besluit genomen (waarschijnlijk wordt dit 2013 of 2014). Daardoor blijft dit nog een zaak van de gemeenten. Met dit onderhoud wordt door de betrokken acht gemeenten divers omgegaan.

Het onderhoud binnenkant komt voor rekening van O2A5. Hierin probeert O2A5 een goed voorbeeld te stellen door dit op een hoog niveau te houden in de hoop dat de gemeenten hierin zullen volgen.

5.2 Schoollocaties
O2A5 kent nu 25 brinnummers (scholen) gehuisvest in 30 gebouwen. O2A5 is verantwoordelijk voor het onderhoud van 26 van de 30 gebouwen. Deze gebouwen staan in acht gemeenten: Giessenlanden (5), Graafstroom (2), Leerdam (6), Liesveld (3), Lingewaal (4), Nieuw-Lekkerland (2) Zederik (2) en Vianen (3).

Drie locaties maken deel uit van zogenaamde Brede Scholen en zijn niet het eigendom van O2A5. Het betreft: Klim-Op in Hoornaar en Het Tweespan locatie Giessenburg. Deze twee schoolgebouwen zijn in eigendom van stichting SOHG (Stichting Onderwijshuisvesting Giessenlanden). Met ingang van 1 januari 2012 zal De Lingewaard als brede school ook onderdeel uit gaan maken van SOHG.


Voor Prinses Wilhelmina (als onderdeel van de brede school De Bijenkorf) ligt het eigenaarschap in handen van de gemeente Zederik.

5.3 Ondersteuning adviesbureau
O2A5 realiseert zich dat het beheren van 26 schoolgebouwen niet eenvoudig is en dat hiervoor specialistische kennis vereist is. Scholen hebben immers te maken met wettelijke regelgeving en met aan regels gebonden inkomsten.

Hiertoe heeft O2A5 specialistische kennis ingehuurd bij Ingenieurs en Architectuurbureau Lakerveld uit Noordeloos. Bureau Lakerveld ondersteunt bij het beheer van schoolgebouwen. Na het inspecteren en inventariseren van de gebouwen stellen zij meerjaren onderhoudsplannen (MOP) op en in overleg met O2A5 worden de geraamde uitgaven in de meerjarenbegroting opgenomen. Voor de uitvoering van de werkzaamheden vanuit de MOP stelt bureau Lakerveld in samenwerking met de portefeuillehouder huisvesting een offertetraject op. Afhankelijk van de grootte van de opdracht worden er twee of meer offertes opgevraagd. Bij de gunning staat de prijs/kwaliteit verhouding voorop.

Om zoveel mogelijk voordeel te behalen, worden verschillende projecten gecombineerd om voor de scholen voordeel te behalen. In sommige gevallen gebeurt dit in samenwerking met de gemeenten waarbinnen de scholen vallen. Gunning vindt altijd plaats op basis van meerdere offertes na overleg met portefeuillehouder huisvesting.

Tevens zet het bureau zich in voor een goede klachtenafhandeling. Zij ondersteunen bij het omgaan met wettelijke regels en normen met betrekking tot het onderhoud en beheer.5.4 Nieuwe schoolgebouwen
O2A5 is voor een aantal scholen betrokken bij de aanloop naar nieuwbouw of aanpassingen van schoolgebouwen.

In Liesveld zijn we begonnen met de gemeente om een brede school te gaan opzetten in de kern Langerak (Woonleefhart). De voorbereidingsfase is achter de rug en in het begin van 2011 heeft de gemeenteraad groen licht gegeven.

Op De Ammers is een grondige verbouwing/opknapbeurt van de school afgerond waarbij er een combinatie is gemaakt met de gelden van de gemeente en onze eigen MOP. Vanuit de extra investeringen zijn daarbij o.a. de IB- en de directieruimte vergroot.

In Nieuw-Lekkerland is in 2011 begonnen met de verbouwing van het oude gemeentehuis tot een nieuwe brede school. Hierbij is het bouwheerschap overgedragen aan de woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland. Het ligt in de verwachting dat in het voorjaar van 2012 de oplevering van dit gebouw zal plaatsvinden.

In Vianen loopt al gedurende twee jaar een traject voor de bouw van een educatief plein waar de Tijl Uilenspiegel deel van uit zal gaan maken. Het bouwheerschap hiervan wordt gelegd in de handen van woningbouwvereniging Lekstede Wonen. In 2012 zal aan de bouw hiervan begonnen worden. Bij De Gaard, locatie Mr. Vos in Hagestein zijn we in samenwerking met de gemeente Vianen met een grondige renovatie begonnen, die begin 2012 afgerond zal zijn.

Voor De Hobbitstee in Leerdam is men gestart met het plaatsen van twee noodlokalen i.p.v. het gebruik van de locatie Maranatha.

In Lingewaal is samen met de gemeente een traject opgestart om vanuit een 0-meting van het gebouwenbestand te kijken, waar op basis van een lange termijnplanning, nieuwbouw (tot b.v. een brede school of multifunctionele accommodatie) tot uitvoer gebracht kan gaan worden. Hier wordt de locatie in Herwijnen overwogen voor het bouwen van een brede school.

Bij De Zandheuvel is begin 2011 een noodlokaal gerealiseerd. Bij De Rietput is een bestaand noodlokaal vervangen door een nieuw noodlokaal op een andere plek.

In Giessenlanden is in Arkel de verbouwing van De Lingewaard afgerond. Samen met de gemeente, Wasko en SKA is een brede school gestart.

In Zederik wordt de mogelijkheid bekeken om bij De Springplank de peuterspeelzaal te plaatsen. Door leegstand is hier ruimte voor aanwezig.
    1. Realisatie doelstellingen voor onderwijshuisvesting
  • Er is geïnvesteerd in verbetering van schoolgebouwen op een aantal scholen volgens ingediende plannen vanuit het Strategisch Beleidsplan (vervanging tl-verlichting op De Springplank; test Schoolvision verlichting op De Hobbitstee; plaatsen vouwwand op De Boomgaard)

  • O2A5 zorgt voor adequate en aantrekkelijke huisvesting voor de scholen waarbij voor de realisatie het voor 2011 geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan (MOP) richtinggevend is;

  • Eind 2011 heeft een Risico Inventarisatie en Evaluatie plaatsgevonden, uitgevoerd door 365/KeurCompany. De resultaten hiervan moeten nog verwerkt worden en worden in 2012 bekend gemaakt aan het bestuur en de (G)MR;

  • De financiële consequenties van het MOP zijn in 2011 taakstellend in de begroting opgenomen;

  • In 2011 is het geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan vastgesteld.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina