Jaarverslag vereniging dorpsbelangen Tinallinge 2013Dovnload 7.67 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte7.67 Kb.
Jaarverslag vereniging dorpsbelangen Tinallinge 2013

De vereniging voor dorpsbelangen Tinallinge is dit jaar bestuurd door 4 personen: Anneke, Jan, Wim vd B. en Marieke. Anneke heeft de voorzittershamer van Jannie overgenomen. Wim bleef penningmeester en Marieke secretaris.

In het afgelopen jaar zijn de werkzaamheden voor het opknappen van het gebouwtje afgerond en heeft ook de financiële afwikkeling plaats gevonden. Het leeuwendeel van het werk is gedaan in 2012, maar ook in 2013 moest er nog het een en ander gebeuren. De voordeuren zijn hersteld en er is een verplaatsbaar wandje gemaakt. Beide werkzaamheden zijn uitgevoerd door Derk Meijer. Er zijn nieuwe oprijplaten gemaakt voor rolstoelen door de Firma Norg uit Baflo. De magnetron is ingebouwd in het aanrecht. Dit karweitje heeft Wim uitgevoerd. Het verslag over de resterende werkzaamheden en de financiële afwikkeling hiervan is ter inzage aanwezig op de jaarvergadering.

De agenda van het afgelopen jaar was weer gevuld met een aantal standaard activiteiten. Totaal waren er 7 open avonden op de laatste vrijdag van de maand. Op vrijdag 29 maart werd op deze avond door Fons een lezing gehouden over de bosbouw in Suriname, waarbij vele mooie afbeeldingen te zien waren van foto’s, die hij bij zijn laatste reis naar Suriname gemaakt heeft. Onze eigen dorpsbioscoop “ de Wierde Movies” draaide ook weer goed. De filmclub heeft in 2013 totaal 8 films vertoond, 3 voor de zomer en 5 in het najaar. Op 29 juni was de jaarlijkse BBQ. Er waren dit jaar ook weer een aantal culturele activiteiten, deze komen bij het verslag van de Culturele Commissie aan de orde.

Op 18 april 2013 zijn B&W van de gemeente op bezoek geweest in Tinallinge in het kader van het zgn. “dorpskernenbezoek”, met het thema: Hoe zie het verenigingsleven van Tinallinge eruit? Omdat wij maar één verenging hebben, maar wel een aantal subcommissies hebben wij op deze dag vertegenwoordigers van de Culturele Commissie en van de groencommissie uitgenodigd. De activiteiten van de groencommissie zijn besproken door Christien en Fons en er is een rondwandeling door het dorp en naar de kruidentuin gemaakt met B&W. De activiteiten van de CCT zijn besproken door John en Theo. Er is ook een lijst gepresenteerd met alle culturele evenementen van de afgelopen 20 jaar. De vertegenwoordigers van de gemeente laten blijken dat ze onder de indruk zijn van de enorme productiviteit van de CCT door de jaren heen. We hebben van deze gelegenheid gebruikt gemaakt om de subsidiariteit van de CCT ter discussie te stellen. Wij hebben van de gemeente nog nooit subsidie voor culturele activiteiten gekregen, omdat de dorpsvereniging al subsidie krijgt en de CCT geen zelfstandige rechtspersoon is. Wij hebben nog eens uitgelegd waarom wij dat in Tinallinge niet wenselijk vinden. De burgemeester geeft er blijk van dat hij daar begrip voor heeft en zegt, dat er naar deze toepassing van het subsidiebeleid nog maar eens gekeken moet worden. Deze actie heeft er toe geleid dat de CCT over het jaar 2013 subsidie heeft gekregen van € 200.- van de gemeente Winsum. Deze dag werd afgesloten met een maaltijd van alle aanwezigen samen met B&W. Dat was een goede gelegenheid om onze nieuwe keukenapparatuur eens goed uit te proberen. Het volledige verslag van het bezoek van B&W is ter inzage op de jaarvergadering.
Het gezamenlijk zingen van kerstliederen in de kerstnacht met begeleiding van Lineke aan de vleugel is na de overweldigende belangstelling van vorig jaar herhaald. Ook nu waren er weer een groot aantal mensen aanwezig en lijkt dit dus ook een nieuwe Tinallinger traditie te gaan worden.

Het jaar is zoals te doen gebruikelijk afgesloten met het kerk-klokluiden en een bijeenkomst in het gebouwtje. Er was veel vuurwerk in Tinallinge en zelfs ook in het gebouwtje, maar het laatste alleen virtueel.

Er zijn dit jaar in Tinallinge geen kinderen geboren, maar er zijn wel inwoners bijgekomen. Op Abbeweer is een gezin met 4 kinderen komen wonen en op deze locatie woonden eerst 3 personen. Lineke is vertrokken, maar haar voormalige huis wordt nu bewoond door 2 personen, Piet en Bernadette. Op deze wijze komen wij aan een batig saldo van 4 en aantal inwoners voor Tinallinge van 95?

Voor de mensen die het nog niet was opgevallen, we hadden dit jaar een nieuwe kerstboom, middels een super slimme constructie van Jan, Harm en Rienk. Hopelijk gaat deze constructie een tijdje mee en kunnen we hier nog een aantal jaren van genieten.

Van de plaatselijke commissie hebben wij vernomen dat de restauratie van het orgel van de kerk voor de zomer klaar is. De kerk en het gebouwtje worden aan de buitenkant geschilderd op initiatief van de SOGK. Daar hoeven wij als dorpsvereniging geen bijdrage aan te leveren.

Anneke en Jan W. treden af als bestuursleden van de dorpsvereniging, omdat hun bestuursperiode van 6 jaar erop zit. Vanuit de buitengewesten van Tinallinge hebben zich 2 personen bereid verklaard om in het bestuur plaats te nemen: Saskia en Stiena. Wij kunnen dus verder met 4 personen in het bestuur. Er blijft een vacature voor een bestuurslid over.Het bestuur dankt iedereen voor zijn of haar inbreng. Wij hebben een groot aantal mensen, die zich achter de schermen inzetten voor de dorpsvereniging. Wij denken hierbij aan Auktje, die onze website voortdurend up-to date houdt, en aan Christien, die alle affiches en flyers voor de Culturele Commissie maakt.

Tenslotte iedereen een heel fijn 2014 toegewenst.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina