JaarverslagDovnload 43.18 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte43.18 Kb.

JAARVERSLAG


2008

______________________________________________________________
Vierdag-orgel te Rotterdam - Pendrecht

____________________________________________‘Koninklijke Nederlandse Organisten Vereniging’

District Zuid-Holland


___________________________________________

Dit verslag betreft het jaar 2008 van het district Zuid Holland van de Koninklijke Nederlandse Organisten Vereniging.DistrictsbestuurSamenstelling van het KNOV-Districtsbestuur van 1 januari tot 31 december 2008
Voorzitter J. (Jan) Hage (2012)

Bruijnings Ingenhoeslaan 176,

2273 KV VOORBURG

(070) 387 53 22

E-mail: jan-hage@planet.nl
Secretaris W. Chr. (Willem) Meyboom (2011)

Kaaistraat 29,

3231 KC BRIELLE

(0181) 41 13 81

(06) 531 53 293

E-mail 3231kc29@planet.nl


Penningmeester A. (Arie) Groen (2011)

Van Boetzelaerlaan 151,

2581 AR DEN HAAG

(070) 355 97 37

E-mail: arie.groen@solcon.nl
Lid A. (Arie) Bestebreur (2009)

Ledenadministratie Kerkstraat 80,

3262 PH Oud Beijerland

(0186) 613076

E-mail: a.bestebreur@hetnet.nl


Lid W. (Wim) Ruitenberg (2010)

P.R. Contacten Groot Haesebroekseweg 2,

2243 EA Wassenaar

(070) 5119208

E-mail: wim.ruitenberg@xs4all.nl

____________________________________________________________
2

____________________________________________________________Jaarverslag 2008
INLEIDING

Dit jaarverslag van de KNOV District Zuid-Holland heeft betrekking op de periode van

1 januari tot en met 31 december 2008.

Wederom is het district Zuid Holland van de KNOV een eigen jaarprogrammakoers gevaren. Een volledig programma werd gepresenteerd en is, op wat kleine wijzigingen na, uitgevoerd. De presentatie van de districts(mid)dagen was als steeds verzorgd door ingewijden van ‘buitenaf’ en georganiseerd door één van de bestuursleden, dit systeem heeft goed gewerkt en zal in 2009 ook gehanteerd worden.

We zijn ons bewust dat de komende jaren, nu de fusie tussen KNOV en GOV meer gestalte krijgt en later een feit is, ook voor Zuid Holland consequenties zal hebben, overleg daartoe zal in 2009 plaats vinden.

We hopen dat de ‘eigen’ identiteit rond behartiging van orgel en organist, zoals wij dit zien en uitvoeren, blijft bestaan.


De districtsmiddagen 2008 zijn allen een succes geweest, niet vanwege de hoge opkomsten, dat viel soms (erg) tegen maar vooral qua intensiteit van inleiders en deelnemers. Het is daarom jammer dat vele leden kennelijk niet geïnteresseerd genoeg zijn om de opzich interessante middagen te bezoeken. Het bestuur zal er naar blijven streven door PR. en andere publicaties meer leden te bereiken en te enthousiasmeren. Gelukkig waren enkele districtmiddag verrassend druk bezocht, m.n. de laatste te Rotterdam-Pendrecht.
ACTIVITEITEN (anders dan districtsmiddagen)

Ook in 2008 heeft ons district als organisatie niet deelgenomen aan de landelijke studiedag(en). Sommige leden hebben wel op persoonlijke titel een studiedag bezocht of aan meerdere studiebijeenkomsten deel


3

genomen. Hopelijk dat 2009 ons als bestuur meer ruimte

biedt initiatiefrijker te handelen.
BESTUURSVISIE

Ook dit jaar is het bestuur bezig geweest het werk van de KNOV in Zuid-Holland verder te structureren, de organisatie van de districtsmiddagen wordt voortaan door één bestuurslid verzorgd, in 2007 is daarmee al een begin gemaakt.

Ook is in 2008 besloten om, zolang geen gestructureerd beleid aangaande gezamenlijke verenigingsmiddagen is vastgesteld onze afdeling Zuid Holland een eigen jaarprogramma in stand houdt. Wel wordt uitgezien naar constructieve samenwerking met (voorheen) GOV kringen in Zuid Holland.
BESTUURSACTIVITEITEN

District Zuid Holland

Het bestuur vergaderde regelmatig als voorbereiding op bijeenkomsten en/of in het algemeen belang van het district.

Een werkafspraak en taakverdeling is gemaakt voor alle bestuursleden.

Landelijke vergadering met Districtsbesturen

Als afvaardiging naar de KNOV Landelijke Jaarvergadering in juni was de secretaris en Arie Bestebreur namens het bestuur van het district Zuid-Holland.


Er waren in 2008 twee bijeenkomsten van het landelijk bestuur der KNOV met de districtsbesturen, beide in het Landelijk Dienstencentrum van de PKN te Utrecht.

Tijdens de bijeenkomst op 15 november 2008 was de vergadering voor het eerst in zijn geheel gezamenlijk, dus KNOV en GOV. Van deze vergadering is een verslag gemaakt in 'Notabene' van januari 2009.

Tijdens deze bijeenkomst zijn de twee verenigingen KNOV en GOV-VvK opgeheven en tegelijkertijd de nieuwe vereniging opgericht en als instituut benaamd als 'Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici'. De gezamenlijke verschijning van diverse
4

bladen en kranten zal in 2009 verder worden gestructureerd en naar de leden zullen verschillende mogelijkheden van abonnementen worden verduidelijkt. De statuten etc. zijn in januari 2009 bij de notaris bekrachtigd.

____________________________________________________________

JAAROVERZICHT
Ledenbestand

Op 01-01-2008 was het ledental in Zuid Holland 294,

20 leden hebben opgezegd terwijl er 6 nieuwe leden bijkwamen.; resumé waren er op 01-01- 2008 280 leden. (Zuid Holland kent 123 leden vanuit de GOV)

DISTRICTSBIJEENKOMSTEN

19 januari 2008

Sint Jan te Gouda

Jaarvergadering 2008 van ons district Zuid Holland.

Aanwezig waren, 20 leden en 2 gasten.

Na de jaarvergadering, zie notulen, volgt er de studiemiddag

o.l.v. van de heer Christiaan Ingelse, organist van de St. Janskerk.

Hij bespreekt zijn nieuwe methode voor gestructureerd orgelles, samen met één van zijn leerlingen, Corstiaan … werd een keur aan didactische vormen uit de methode

gedemonstreerd en toegelicht. Heel bijzonder is de hoofdstructuur om de startende leerling zeer geintegreerd te sturen, n.m. door bijna alle speelstof voor 4 handigorgelspel te schrijven.

Alle deelnemers aan de middag waren min of meer verbaasd over het effect van de 'eerste' orgelklanken die de leerling 'samen' met zijn meester ten gehore brengt. Nog afgezien van de schitterende juweeltjes van composities die de ontwikkelaar zelf componeerde.

Het geheel is met wervelende tekeningen verfraaid door niemand minder dan de echtgenote van de methodeschrijver.

Duidelijk waarneembaar is de integratie van kennis en praktijk, juist omdat de meester constant met de leerling


5

'meedoet' mag men verwachten dat de meest moeilijke theorie in dese methode optimaal geintegreerd is, zelfs de eerste pedaaloefeningen, het nieuwe deel IV, is 4voetig pedaalspel. Hulde!


1 maart 2008
Groote Kerk te Dordrecht

Door een misverstand binnen de organisatie van de Groote Kerk te Dordrecht was de organisatie tot aan de machtige voordeuren van de Groote kerk allemaal in kannen en kruiken doch de kerk zelf was de bewuste dag voor andere, ook geplande activiteiten bezet.

Dit is o.a. de reden dat de jaarvergadering in januari 2009 als genoegdoening in de Groote Kerk van Dordrecht wordt gehouden, met alsnog de zo veelbelovende excursie daarbij!
10 mei 2008

Kloosterkerk te 's Gravenhage

De voorzitter van ons district Zuid Holland, de organist Jan Hage is niet alleen een zelfscheppend- en artistiek organist maar ook een dynamisch pedagoog, al eerder exerceerde hij als districtactiviteit ons te Vlaardingen (het Van Pethegem-orgel) aangaande de Franse Barok; op 10 mei waren we bij hem te gast in de Kloosterkerk alwaar de studiemiddag enkele composities van Olivier Messiaen betrof. Aan het klavier van het Marcussen-orgel met de deelnemers daar omheen schetste Hage de luisteraars feilloos nuances, thematieken, structuren en andere eigenzinnige compositorische eigenschappen van Messiaens werk.

Een niet te versmaden bijkomstigheid was dat de besproken en gedemonstreerde composities later in de middag het zaterdagmiddagconcert vormde. De meer dan complete middag leverde alom grote tevredenheid bij de deelnemers van deze districtmiddag.
25 oktober 2008

Kathedraal HH Laurentius en Elisabeth te Rotterdam
Was deze districtsmiddag eigenlijk in de te druk bezette
6

concertzaal van Rotterdam, 'De Doelen' bedoeld, uiteindelijk moesten we uitwijken naar een ander respectabel orgel om deze in meerdere opzichten bijzondere middag te doen slagen. Daarom waren we gelukkig met de grote gastvrijheid van collega Aar de Kort, organist-titulair van de Bisschoppelijke Kerk aan de Mathenesselaan te Rotterdam.

Deze middag werd een nieuwe vorm van districtmiddag uitgeprobeerd: het analiseren en concerteren van studenten van conservatoria, hun uitleg daarbij en motivatie waarom hun speciale keuze.

De studenten, 2 namens CodArts te Rotterdam en 2 namens Fontys te Tilburg en leerlingen van Geert Bierling, Henco de berg, Bas de Vroome en Aart Bergwerff, gaven zeer veelzijdig

acte de présence en toonden geheel naar het instrument, dat niet in alle gevallen 'meegaand' was. Over en weer werden vragen gesteld en door de studenten behandeld, vanaf het orgelocsaal als ook vanuit de kerk werd steeds na uitleg en behandeling de compositie nauwgezet beluisterd.

De opkomst was niet groot maar de middag als opzet en uitvoering meer dan geslaagd, dit was ook de mening van de studenten zelf.


29 november 2008

PKN kerk 'De Openhof 'te Rotterdam - Pendrecht
Op de valreep van Advent werd de laatste districtsmiddag van 2008 gehouden in de prachtig modern ge- en verbouwde kerk van de PKN gemeente Rotterdam - Pendrecht. De gastheer was de organist van de kerk, de heer Jan van Dijk. Hij verwelkomde de grote schare die deze middag het gebouw, diep in Rotterdams zuidelijkste wijk, tussen torenhoge flats hun weg onverstoord hadden gevonden.

Organisator Wim Ruitenberg was zichtbaar opgetogen, had er stillekens op gehoopt, maar de hoop was niet voor niets, ruim veertig orgelliefhebbers van verschillende pluimage, KNOV alsook GOV'ers waren enthousiast op het interessante thema van deze middag afgekomen.

Niemand minder dan Bas de Vroome was door Wim uitgenodigd de inleiding aangaande het leven, werk en omstandigheden van- en rond de vermaarde componist Hugo
7

Distler te schilderen en dat deed De Vroome met werve.

Bijkomstigheid was de wat magere aandacht voor analyses van Distlers werk! Bijgestaan door beeld via beamer en geluid via audiovoorbeelden schetste De Vroome nauwgezet Distler's moeilijk jeugd, spannende omstandigheden, verschrikkelijke tijd en daarin zijn vasthoudend karaktervol componeren.

Met veel respons van de deelnemers was de lezing en alle hulpmiddelen daarbij een rijke- en innemende middag.

Na een pauze werd door De Vroome een concert gegeven aan het fraaie 'Vierdag-orgel', een juweel en pronkstuk van de bouwer, en in meerdere opzichten 'toonaangevend' voor de tijd waaruit het instrument stamt.

De Vroome gaf stijlvol, nauwgezet geinterpreteerd maar vooral muzikaal weer dat hij meer dan een middag studie aangaande het werk ondernam, alsook compositorisch van Distler alles weet. Hierbij ontdeed hij zich van het notenbeeld en musiceerde hij louter (de) 'muziek..'

Deze middag was een stralend einde van de districtmiddagen 2008.

___________________________________________________________________________________

Aldus vastgesteld, Dordrecht, 24 januari 2009
Jan Hage, voorzitter
Willem Chr. Meyboom, secretaris

_______________________________________________________8De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina