Jan Witlox verkoopt aan zijn kinderen een perceel weiland gelegen te Cromvoirt. Belenders: Teunis Witlox, Johannis van de WielDovnload 253.7 Kb.
Pagina1/7
Datum26.08.2016
Grootte253.7 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
RA Vught inventarisnr 54 f 103v en 104r zijn leeg. f 116v is doorgehaald, f 264v en f 265r zijn leeg.

Dit document is destijds bewerkt door de heer Cas Koolen en aangeboden aan mijn website i.v.m. onderzoek te Vught & Cromvoirt waarvoor mijn hartelijke dank!

001 21-04-1749 1r TransportJan Witlox verkoopt aan zijn kinderen een perceel weiland gelegen te Cromvoirt. Belenders: Teunis Witlox, Johannis van de Wiel en Lourens Witlox.
002 21-04-1749 2r Transport

Francis van den Berghe verkoopt aan Jacobus Schijvens een huis en hof gelegen in het Dorp te Vught.
003 21-04-1749 2v Transport

Jan van Overbeek verkoopt aan Maria van Mierlo gehuwd met Hendrik Jacob van der Klokke.

 • Een perceel teulland genaamd den Helakker gelegen in de Vlasmeer te Vught. Belenders: de wed. van Teunis van Balkom en Huijbert Gerrits.

 • Een perceel teulland genaamd het Middelsten Akker gelegen in de Vlasmeer te Vught. Belenders: Jacob Geevers, de wed. van Denis Joosten en de wed. van Teunis van Balcom.

004 26-04-1749 4r Transport

Voor schepenen van Vught is verschenen Johan Stephanus van Gemert, wonend te 's-Hertogenbosch, als gemachtigde van Adriana Elisabeth Donquers en van Bruno Gijsels beide wonend te 's-Hertogenbosch. Zie Procuratie voor notaris Cornelis Wijgaers te 's-Hertogenbosch dd 17-04-1749. Hij verkoopt aan Theodorus Princen een hoeve met toebehoren gelegen op het Hoog Eentie te Vught. Adriana Elisabeth Donquers in bezit gekomen bij successie van haar ouders. Bruno Gijsels in bezit gekomen als erfgenaam van wijlen Maria Angelina Donquers, eerst wed. van Victor van Beugen en later gehuwd met Bruno Gijsels.
005 26-04-1749 5v Transport

Voor schepenen van Vught is verschenen Johan Stephanus van Gemert, wonend te 's-Hertogenbosch, als gemachtigde van Adriana Elisabeth Donquers en van Bruno Gijsels eveneens wonend te 's-Hertogenbosch. Zie Procuratie voor notaris Cornelis Wijgaers te 's-Hertogenbosch dd 17-04-1749. Hij verkoopt aan Tomas van Boxtel ten eerste een hoeve met toebehoren gelegen in den Heijkant in het Wolfsbosch te Vught, ten tweede een perceel weiland gelegen te Cromvoirt. De opdrachtgevers in bezit gekomen zoals in de vorige akte vermeld.


006 26-04-1749 7r Transport

Voor schepenen van Vught is verschenen Johan Stephanus van Gemert, wonend te 's-Hertogenbosch, als gemachtigde van Adriana Elisabeth Donquers en van Bruno Gijsels eveneens wonend te 's-Hertogenbosch. Zie Procuratie voor notaris Cornelis Wijgaers te 's-Hertogenbosch dd 17-04-1749. Hij verkoopt aan Rudolps van Rijn ten eerste een hoeve met toebehoren gelegen in de Vliert te Vught, ten tweede een cijnsrecht toebehorend aan Francis van Eijndhoven. De opdrachtgevers in bezit gekomen zoals in de vorige akte vermeld.


007 26-04-1749 8v Transport

Joost van Mierlo wonend te Vught verkoopt aan Maria van Mierlo gehuwd met Hendrik Jacob van der Klokke een perceel land gelegen te Vught. Belenders: de koper zelf en Tomas van Boxtel.
008 29-04-1749 9v Transport

Gerrit de Raaf, collecteur der verpondingen te Vught, verkoopt aan Marcelis Mastenbroek een huis met toebehoren gelegen aan het Molenven. Belenders: Hendrikus Maas en NN Vervorst.
009 07-06-1749 11v Transport

Voor schepenen van Vught zijn verschenen Gerardus van den Heuvel, Godefridus van Gemert gehuwd met Anna Maria van den Heuvel en Philippus van Zuijlen gehuwd met Maria Agnes van den Heuvel allen erfgenamen van Josephus van den Heuvel en Adriana van Eijndhoven. Zij verkopen aan Willem Smits een huis en hof gelegen in het dorp te Vught. Belenders: Jan Schaft en de wed. Petronella van Eijndhoven.


010 10-06-1749 12v Schuldbekentenis

Voor schepenen van Vught zijn verschenen Gerardus van den Heuvel, Godefridus van Gemert gehuwd met Anna Maria van den Heuvel en Philippus van Zuijlen gehuwd met Maria Agnes van den Heuvel allen erfgenamen van Josephus van den Heuvel en Adriana van Eijndhoven. Zij verkopen aan Lourens van Heeswijk, molenaar te Boxtel, een deel van een schuldbrief. De schuldbrief zelf bedraagt 600 gulden ten laste van het Corpus van Vught. Zie Recht archief Vught dd 10-01-1714 reg. nr. 24.


011 12-07-1749 13v Schuldbekentenis

Jacob van Esch, wonend te Vught bekent 125 gulden schuldig te zijn aan Jan van Rooij wonend te Vught.
012 19-07-1749 14r Transport

Willem Smits, wonend te Vught verkoopt aan Ferdinant van Dijk, wonend te 's-Hertogenbosch, een huis met toebehoren gelegen in het Dorp te Vught. Belenders: Jan Schaft en de wed. Petronella van Eijndhooven.
013 04-10-1749 15v Transport

Willem Timmermans verkoopt aan Jan Antonie Vugts een perceel land gelegen op de Krijthoef te Cromvoirt. Belenders: Francis Potters en Jan Vugts. Er rust een pacht op te voldoen aan NN van der Putten.
014 04-10-1749 16r Transport

Derk van der Laak en Willem van der Laak verkopen aan Derk van de Ven de helft van 2 percelen land gelegen in de Vlasmeer te Vught. Belenders: Willem van Liemt, Bastiaan van der Brugge en Derk van de Ven.
015 01-10-1750 16r Vernadering

Voor schepenen van Vught is verschenen Bastiaan van der Brugge, hij wil het recht van Vernadering. Het betreft het stuk land beschreven in de vorige akte. De koper Derk van de Ven is hiermee accoord gegaan.


016 14-10-1749 17r Schuldbekentenis

Clara Maria Oda Coehoorn van Hauwerda, wonend te 's-Hertogenbosch, verklaart 200 gulden schuldig te zijn aan de broers Antonij van Hanswijck en Johan van Hanswijck, wonend te 's-Hertogenbosch. Zie schuldbekentenis voor notaris Isaacq van Ruelo te 's-Hertogenbosch dd 13-10-1749. Deze schuldbekentenis is vernieuwd voor schepenen van Vught door Francis Potters.
017 16-10-1749 18v Transport

Francis Potters verkoopt aan Jan Antonij Vugts meerdere goederen zoals:

 • Een half huis gelegen in de Peperstraat te Cromvoirt met daarnaast een perceel teulland genaamd den Endepoel. Belenders: de wed. van Gijsbert Biesemortels, Jenneke Janse Vugts en de kinderen van Jan de Jong

 • Een perceel teulland genaamd de Krijthoef . Belenders: de kinderen van Aart Brekelmans en de koper zelf.

 • De helft van een perceel land gelegen op de Loovert. Belenders: de koper zelf, de erfgenamen van NN van Bree, de heren NN van Hanswijck en Rijk van de Ven.

018 16-10-1749 19v TransportFrancis Potters verkoopt aan Rijk van de Ven meerdere goederen zoals:

 • Een half huis gelegen in de Peperstraat te Cromvoirt.

 • Een perceel genaamd den Huijsakker. Belenders: de wed. van Jan Maas en Teunis Cornelis W itlox.

 • Een perceel gelegen in de Verkenstraat naast den Huijsakker. Belenders: Aart Lamberts en de wed. Jan Maas

 • De helft van een perceel gelegen op de Loovert. Belenders: Jan Antonij Vugts en Aart Lamberts.

019 21-11-1749 20v TransportJan Witlox verkoopt aan Jan Pijnenborg een perceel teulland genaamd de Hoogakker gelegen te Cromvoirt. Belenders: Jan Antonij Vugts, NN van den Heesakker, NN van Velp en de kinderen van Mateus Witlox.
020 16-12-1749 21v Transport

Voor schepenen van Vught is verschenen Marcelis Mastenbroek, koopman te Vught, als gemachtigde van Jan Gerritse Lojens gehuwd met Henderina van de Sande. Zie Procuratie Vught dd 18-10-1749. Hij verkoopt aan Jan Perkin 2 woningen onder een dak met toebehoren gelegen in het Dorp nabij de Schutskooij. Belenders: Nicolaas Driessen, NN Ransecremers en NN van Heurn. Er rust een cijns op te betalen aan Christiaan Poulus van Beresteijn.


021 16-12-1749 22v Transport

Voor schepenen van Vught is verschenen Marcelis Mastenbroek, koopman te Vught, als gemachtigde van Jan Gerritse Lojens gehuwd met Henderina van de Sande. Zie Procuratie Vught dd 18-10-1749. Hij verkoopt aan Arnoldus van Helvoirt een perceel teulland genaamd het Clootje gelegen in de Vugtse Akkers. Belenders: Francis van Eijndhoven en Thomas van Boxtel.


022 16-12-1749 23v Transport

Voor schepenen van Vught is verschenen Marcelis Mastenbroek, koopman te Vught, als gemachtigde van Jan Gerritse Lojens gehuwd met Henderina van de Sande. Zie Procuratie Vught dd 18-10-1749. Hij verkoopt aan Thomas van Boxtel een perceel teulland in de Vugtse Akkers. Belender is de koper zelf.


023 16-12-1749 24v Transport

Anthonij van Eijndhoven, wonend te Vught, verkoopt aan Huijbert van Eijndhoven een half huis met toebehoren gelegen in het Dorp te Vught. Belender Ariaan van Hoof.
024 16-12-1749 25r Transport

Cornelis Wijgaars, notaris te 's-Hertogenbosch, verkoopt aan Petrus Schoneus, pruikenmaker eveneens wonend te 's-Hertogenbosch, meerdere percelen land.

 • Een perceel weiland gelegen onder den Polder van den Ham en Rijskampen of Vugterbroek. Belenders: Daniel van Wel en Jan van Engelen.

 • Een perceel weiland gelegen naast het vorige perceel.

 • Een perceel weiland gelegen naast het vorige perceel.

De transportant in bezit gekomen door koop van Jan Louis Verster.
025 29-12-1749 26v Transport

De kinderen van Antonij de Boer verkopen aan Jan Janse Vugts een perceel teulland gelegen in de Hoogstraat te Cromvoirt. Belenders: de wed. van Jan Maas, de wed. van Gerrit van Esch, de wed. van Gijsbert Biesemortels en Arien Arts. Onder de akte staan de handtekeningen van Jan Antoni Vuchts, Peter van den Boer, Johanna van den Boer en Antonij van den Boer.


026 29-12-1749 27r Transport

De kinderen van Jan Antonij den Boer verkopen aan Jan Antonij Vugts 2 percelen land. • Een perceel land gelegen aan de Schutskolk te Cromvoirt. Belenders: Jan Peijnenborg en de kinderen van Jan de Jong.

 • Een perceel land gelegen in de Cromvoirtse Beemden. Belender Aart Bankmans.

Onder de akte staan de handtekeningen van Jan Antoni Vuchts, Peter van den Boer, Johanna van den Boer en Antonij van den Boer.
027 29-12-1749 28r Transport

De kinderen van Jan Antonij den Boer verkopen aan Rijk van de Ven een perceel teulland gelegen in de Peperstraat te Cromvoirt. Belenders: de wed. Jenneke Boons, de wed. van de Ven en de wed. van Asten.Op het perceel rust een cijns te betalen aan NN Tengnagel en een cijns te betalen aan NN Suijskens.

Onder de akte staan de handtekeningen van Jan Antoni Vuchts, Peter van den Boer, Johanna van den Boer en Antonij van den Boer.
028 07-01-1750 29r Transport

Voor schepenen van Vught is verschenen Johan van Gemert, wonend te 's-Hertogenbosch, als gemachtigde van Antonius Josephus van der Vliert wonend te Brugge. Zie Procuratie voor de President te Brugge dd 18-10-1749. Hij verkoopt aan Rudolph van Rijn een hoeve met landerijen op Bergenshuijse te Vught, thans gebruikt door Derk van Liempt. Er rusten eerdere cijnsen op o.a. aan NN Tengnagel.


029 09-01-1750 30v Schuldbekentenis

Henderikus Maas, wonend te Vught, bekent 1000 gulden schuldig te zijn aan Antonij van Hanswijk, wonend te 's-Hertogenbosch.
030 22-01-1750 31v Transport

Gijsbert van Esch, gehuwd met Geertruij Hendrik den oude, verkoopt aan Jan van de Sande meerdere zaken

 • 1/8 ste deel in een huis met toebehoren gelegen in de Vugtse Hoeve. Belenders: de erfgenamen van NN van Berk en de vrouw van NN van Walbeek.

 • 1/8 ste deel in een perceel weiland genaamd het Ravensbos. Belenders: de erfgenamen van Jan Ariens de Jong, mevr. van Walbeek en NN Paijmans.

 • 1/8 ste deel in een perceel heide. Belenders: de erfgenamen van NN van Berk, de erfgenamen van Jan Ariens de Jong en de erfgenamen van Jan Willems van Giersbergen.

 • 1/8 ste deel van een perceel land gelegen in de Kruijskampen. Belenders: Gijsbert Biesemortels en de erfgenamen de Meijer te Tilburg.

 • 1/8 ste deel in een perceel land gelegen in de Lange Campen over de Dies. Belender Derk van de Ven.

Hierop rust een pacht te voldoen aan de wed. van Dirk Soopers.
031 14-02-1750 32v Schuldbekentenis

Henderikus Maas, wonend te Vught, bekent 600 gulden schuldig te zijn aan Antonij van Hanswijk, wonend te 's-Hertogenbosch.
032 22-02-1750 34r Transport

Willem Timmermans verkoopt aan Jan Peijnenborg een perceel land gelegen op de Hoogakkers te Cromvoirt. Belenders: de wed. van Jan van de Ven, de kinderen van Antonij van de Boer en Jenneken Boons. Op het goed rust een pacht te betalen aan NN Tengnagel.
033 28-02-1750 34v Transport

Pieter van Someren en Jan Schellekes verkopen een perceel teulland genaamd de Lobbakker aan Hendrikus Maas. Belenders: de verkopers zelf en Toon van de Sande.
034 28-02-1750 35r Transport

Peeter van Someren en Jan Schellekes verkopen aan Hendrikus Maas de volgende goederen.

 • Een perceel akkerland gelegen aan de Molenakkers te Vught.

 • Een perceel akkerland naast het Roeijken. Belender ; de kinderen van Hermen Meeuwisse.

 • Een perceel akkerland genaamd de grooten Schobakker. Belender Johanna Maketours.

 • Een perceel akkerland genaamd den Vrankenakker met een weitje genaamd het Tovervelt.

035 09-03-1750 36r SchuldbekentenisPieter van Vlijmen, wonend te Vught, bekent 50 gulden schuldig te zijn aan Jan van Vlijmen en Wilbert Klomp. Deze zijn voogden over het kind en kindskind van wijlen Aart Teunis Vissers. Zie ook Testament voor schepenen van Vught dd 09-09-1742.
036 03-04-1750 38r Transport

Henderikus Maas verkoopt aan Jacobus de Kort een huis en landerijen gelegen in de Taalstraat te Vught. Belenders: de verkoper zelf, Ariaen Pijnenborg en Marceelis Mastenbroek. Op dit goed rust o.a. een pacht van 5 gulden aan N.N. Spijkers.
037 08-04-1750 39r Schuldbekentenis

Voor notaris Isaacq van Rule te 's-Hertogenbosch is op 06-04-1750 verschenen Tomas Johannes Coehoorn van Hauwerda gepensioneerde luitenant. Hij bekent 300 gulden schuldig te zijn aan de broers Antonij van Hanswijk en Johan van Hanswijk wonend te 's-Hertogenbosch.. Deze schuldbekentenis is vernieuwd voor schepenen van Vught door Francis Potters.


038 08-04-1750 40v Schuldbekentenis

Voor notaris Isaacq van Rule te 's-Hertogenbosch is op 06-04-1750 verschenen Clara Maria Oda Coehoorn van Hauwerda, wonend te 's-Hertogenbosch. Zij bekent 100 gulden schuldig te zijn aan de broers Antonij van Hanswijk en Johan van Hanswijk mede wonend te 's-Hertogenbosch. Deze schuldbekentenis is vernieuwd voor schepenen van Vught door Francis Potters.


039 04-05-1750 42r Transport

Reijn de Seeu, wonend te Nieuwkuik, en Hendrik van Overbeek, wonend te Vlijmen, verkopen aan Francis de Seeu en Ariaan Willems de Vaan, wonend te Vlijmen, een perceel weiland genaamd Willem Brants weijke gelegen in ‘t Bosse velt te Cromvoirt.
040 05-05-1750 42v Transport

Giliam Vissers gehuwd met Adriaana Vissers verkoopt aan Willem van Heeswijk, molenaar, 1/28 ste deel in een korenwindmolen en 1/28 ste deel in een perceel land gelegen op de Hoogen Heijkant te Vught.
041 04-06-1750 43v Transport

Hermen van de Sande verkoopt aan Jan Antonij Vugts een perceel teulland gelegen aan de Peperstraat te Cromvoirt. Belenders: Frans Witlox, Gerrit van Drunen en Hendrik van den Biggelaar. Zie ook Autorisatie voor schepenen van Vught dd 04-06-1750.
042 25-06-1750 44r Transport

Ariaan Witlox verkoopt aan Aart Cornelis Witlox een perceel teulland gelegen te Cromvoirt. Belenders: Jan Witlox, Jan Antonij Vugts en Peeter van Heeswijk.
043 13-07-1750 45r Transport

Willem Timmermans, wonend te Vught, verkoopt aan Francis Witlox een perceel weiland gelegen in de Buut te Cromvoirt. Belenders: Peter van Gemert en Hermen Ariaans van Iersel.
044 13-07-1750 45v Transport

Antonij Dankloff verkoopt aan Joost Gelders Nieuwenhuijse een perceel hooiland gelegen in de Cromvoirtse Beemden te Cromvoirt. Belenders: Jan Janse Vugts en de wed. van Hiacinthus van deVen.
045 18-07-1750 46r Transport

Hendrik Ariaans van Engele en Gijsbert Robberts van de Wiel, beide wonend te Vlijmen, verkopen aan Cornelis Wijgaars de helft van een perceel weiland gelegen in het Bossevelt te Cromvoirt. De andere helft is in het bezit van Fransis de Seeu en Willem de Vaan.
046 29-08-1750 47r Transport

Adriaan Staaken, tevens gemachtigd door zijn broer Johannis Staaken, verkoopt aan Jan Wouters van Boxtel een huis met toebehoren gelegen te Vught. Belenders: Melchior Moolengraaff en NN de Raaff. Zie ook Procuratie voor notaris Jean Francois Merckx te Mechelen dd 08-08-1750. Op het pand rust een cijns te betalen aan Christiaan Poulus van Beresteijn.
047 31-08-1750 48v Transport

Henderikus Maas, wonend te Vught, verkoopt aan Rudolph van Rijn een perceel hooiland gelegen in de Honderd Mergen. Belender is Antonij van Eijndhoven.
048 15-09-1750 49r Schuldbekentenis

Margo van Boxtel, wed. van Matijs van der Brugge, bekent 200 gulden schuldig te zijn aan Lourens Bijnen. Onderpand is een halve hoeve gelegen op Bergenshuisen te Vught. Borgen zijn Tomas van Boxtel en Jan van Boxtel.
049 13-06-1768 49r Schuldbekentenis

Jacobus Bijnen, wonend te Helvoirt, optredend als gemachtigde van zijn moeder de wed. van Lourens Bijnen verklaart dat Margo van Boxtel, wed. van Mattijs van der Brugge, haar schuld met rente heeft voldaan.
050 21-09-1750 50v Schuldbekentenis

Adriaan Sibbers en Gommert Jonkers bekennen 400 gulden schuldig te zijn aan Louerens Bijnen.
051 12-06-1752 50v Schuldbekentenis

Lourens Bijnen verklaart dat Ariaan Sibbers zijn schuld van 200 gulden aan hem heeft voldaan.
052 30-09-1750 51v Transport

Catharina Rijkers wed. van Huijbert van Tuijl verkoopt aan Adriaantie Schuurmans wed. van Adriaan Olieslaagers een perceel teulland genaamd den Kippenakker gelegen in de Moolenakkers te Vught. Belenders: Henderikus Maas en Wouter Bierings. Zie ook Autorisatie Vught dd 15-07-1750.
053 30-09-1750 52v Transport

Catharina Rijkers wed. van Huijbert van Tuijl verkoopt aan Adriaantie Schuurmans wed. van Adriaan Olieslaagers een perceel weiland gelegen in de Hondert Mergen. Belenders: de wed. van Henderik Schaft en de wed. van Cornelis van Giersbergen. Zie ook Autorisatie Vught dd 15-07-1750.
054 18-10-1750 53v Schuldbekentenis

Voor notaris Leendert Willem van Beusekom is op 16-10-1750 verschenen Antonij van Eijndhooven, wonend te Vught. Hij bekent 400 gulden schuldig te zijn aan Johan van Hanswijk, wonend te 's-Hertogenbosch. Deze schuldbekentenis is vernieuwd voor schepenen van Vught door Rudolph van Rijn.


055 16-11-1750 55r Transport

Francis van Eijndhooven verkoopt aan Anthonij van Eijndhooven meerdere goederen zoals:

 • De helft van een huis met toebehoren gelegen in het Dorp Vught, in de parochie van St Petrus. Belenders: NN van Woerkom, Guilliam Vissers, Peter Vissers en de wed. van Eijndhoven.

 • De helft van een perceel groesland. Belenders: Frans Marke, NN Potters en de erfgenamen van Jan van Heeswijk. Er rust een pacht op te betalen aan de rentmeester NN de Graaff.

056 04-12-1750 56v Transport

Voor schepenen van Vught zijn verschenen Hendrik van der Pieren gehuwd met Petronella Groenendaal, Peter van Liempt gehuwd met Henderina van Leeuwen, Cornelia Groenendaal en Johanna van Leeuwen. Hendrik van der Pieren en Peter van Liempt treden tevens op als voogden over het onmondig kind van Jan van Leeuwen en Willemina van Calkar. Zie autorisatie voor schepenen van Cromvoirt dd 24-10-1750. Gezamenlijk verkopen zij aan Bernardus Schasebargh een huis met land gelegen te Deuteren. Belenders: Aart Peter Schuurmans en NN van Dooren.
057 18-12-1750 57v Schuldbekentenis

Melchior Molegraaf bekent 250 gulden schuldig te zijn aan Hendrik Wijngers. Borg staan Allegonda Joppe wed. van Aart de Vries en Jan Molegraaf.
058 19-12-1750 59r Transport

Jan Schaft, wonend te Vught, verkoopt aan Jan Smolders een perceel teulland gelegen bij de Helvoirtse dijk te Vught. Belenders: Jan Witlox, de erfgenamen van Gijsbert van Engelen en de erfgenamen van Francis Berkelmans. De transportant in bezit gekomen door koop van de erfgenamen van Wouter Peters de Groot.
059 08-01-1751 60r Schuldbekentenis

Gerrit van den Dungen bekent 600 gulden schuldig te zijn aan Henderik Wijngers, koster en schoolmeester te Vught.
060 22-01-1751 61r Transport

Jan Molegraaf verkoopt aan Rijk van de Ven de helft van een perceel weiland gelegen te Deuteren. Belender is Gommert Jonkers.
061 03-02-1751 61v Transport

Gommert Jonkers verkoopt aan Jan van Hal een perceel teulland genaamd het Haagakker gelegen te Cromvoirt. Belenders: Jan Witlox, en NN van Velp.
062 15-02-1751 62v Transport

Josep Janse, wonend te Vught, verkoopt aan Henderik van Weert, mede wonend te Vught, een perceel teulland genaamd den Eijkakker gelegen in de Vugtse Akkers te Vught.
063 16-02-1751 63v Transport

Voor schepenen van Vught is verschenen Thomas Coehoorn van Houwerda. De transportant verkoopt meerdere goederen aan Anthonij van Hanswijk en aan Johan van Hanswijk, namelijk: • 1/6de deel in een huis met land, eerder toebehorend aan Jacob Munten die het gekocht had van de rentmeester NN van Deurne. Zie schepenbrieven 's-Hertogenbosch dd 26-10-1703.

 • 1/6de deel in een perceel akkerland genaamd de Hofstad . Belenders: Cornelis Brouwers, Reinier Gast en Peter Peterse.

 • 1/6de deel in een perceel heiland gelegen bij het genoemde huis te Cromvoirt. Belenders: NN Munte, Henderik Bakkers en Toon Wouters.

 • 1/6de deel in een perceel teulland te Cromvoirt. Belender Jacob Munte.

 • 1/6de deel in een stukje teulland gelegen in de Hooge Akkers te Cromvoirt. Belenders: Jacob Munte en Jan Goijart Logte.

Er dienen de volgende cijnsen betaald te worden: nl. aan Gijsbert van de Braek, Gerard de Weert, Jacob Uijteroosterwijk en aan NN Suijskens.
064 05-03-1751 65v Schuldbekentenis


  1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina