Jeugdwijzer fc perkouw Telefoonnummer clubhuis: 0182-362867 InleidingDovnload 21.87 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte21.87 Kb.
Jeugdwijzer FC Perkouw

Telefoonnummer clubhuis: 0182-362867
Inleiding:
In deze jeugdwijzer staat kort een aantal zaken aangegeven waarvan alle jeugdleden, toekomstige jeugdleden en ouders op de hoogte moeten zijn.
Bewaar deze jeugdwijzer, zodat je de belangrijkste informatie snel bij de hand hebt.

Eventuele wijzigingen van de hierna genoemde informatie worden via de weekbrief bekend gemaakt.

Deze jeugdwijzer is tevens op internet in te zien op onze prachtige site via www.perkouw.nl.

Hier zijn ook de weekbrief, wedstrijdverslagen, doelpunten makers enz. te zien.Lid worden:
Degene die overweegt lid van onze vereniging te worden, mag eerst zonder enige verplichting een aantal weken meetrainen.

De minimum leeftijd daar voor is 5 jaar (mini pupillen) en voor het spelen van wedstrijden 6 jaar.


Wil je lid worden, dan kan dit door een telefoontje naar de jeugdcoördinator, Wim Monhemius, tel.0182-362874 of bij onze bestuursleden, leiders of trainers.
FC Perkouw kan altijd, ook tijdens het seizoen, nieuwe spelers in alle leeftijdscategorieën gebruiken.
Trainingstijden:
Maandag: 18.15 – 19.15 uur E1 + D jeugd

19.30 – 20.30 uur C jeugd


Woensdag: 16.30 – 17.15 uur F3

17.30 – 18.30 uur F1 + F2

18.30 – 19.30 uur E1 + D jeugd

19.30 – 20.30 uur C jeugd

Let op! : In de schoolvakanties wordt er door de pupillen ( E, F teams) niet getraind, maar wel door de junioren (A, B, C en D elftallen)
Afmelden:
Afmelden voor de trainingen is niet verplicht, afmelden voor wedstrijden is wel verplicht.

Laat het tijdig aan je leider weten wanneer je niet bij een voetbalwedstrijd aanwezig kan zijn, uiterlijk donderdag voorafgaande aan de wedstrijd.

De leider heeft dan nog tijd om voor jouw team een plaatsvervanger te regelen.

Probeer het aantal afmeldingen tot een minimum te beperken.

Het is voor je team uitermate vervelend om met te weinig spelers aan een wedstrijd te beginnen.

Afgelastingen
Wil je weten of de wedstrijd op zaterdag doorgaat, dan kun je vanaf 8.00 uur bellen naar de dienstdoende vrijwilliger in de kantine, (0182) 362867

Bedenk wel, hoe vroeger je belt, des te groter de kans dat we je een antwoord schuldig moeten blijven.

Dus speel je later op de dag, dan niet meteen om 8.00 uur gaan bellen.

Algehele afgelastingen (dit is als het gehele amateurvoetbal of alleen de jeugd door de KNVB wordt afgelast) worden door de KNVB op teletekst weergegeven. Dit staat vermeld op pagina 603, onze jeugd speelt in West 2.

Indien er een kruis bij categorie 2 staat aangegeven, dan zijn alle pupillenwedstrijden (D/E/F) afgelast.

Staat er bij categorie 3 een kruis, dan is het junioren en het senioren voetbal afgelast.

Bij algehele afgelastingen is er ‘s morgens niemand aanwezig in de kantine, en treft men bij het opbellen een antwoordapparaat.

Vrijwilligers:
Het jeugdbestuur bestaat uit vrijwilligers welke leider zijn van een team, jeugdtrainer zijn of diverse nevenactiviteiten zoals toernooien e.d organiseren.

Het jeugdbestuur krijgt ook veel medewerking van FC Perkouw leden, ouders en vrijwilligers, die onze club een warm hart toe dragen.

Denk hierbij aan de zaterdagdiensten, het fluiten van wedstrijden, het organiseren van Sinterklaasfeest, strandtrainingen enz.
FC Perkouw is echter altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers die een handje willen helpen.
Vervoer bij uitwedstrijden:
Van de ouders van onze jeugd wordt verwacht dat deze beurtelings bij uitwedstrijden rijden.

Zonder vervoer kan er immers niet gespeeld worden.

Welke ouders er aan de beurt zijn wordt in de weekbrief aangegeven. Indien niet aangegeven gaat dit in goed overleg

Clubkleding FC Perkouw:
De clubkleuren zijn geel/zwart, alle jeugdelftallen hebben een shirtsponsor.

Een broekje met kousen in de FC Perkouw kleuren dienen door de speler zelf aangeschaft te worden.

Voor deze FC Perkouw kleding bevelen wij de volgende leverancier (tevens subsponsor van alle teams) aan: Oskam Sport, Hoofdstraat 55, 2861AL Bergambacht
Het dragen van scheenbeschermers is door de KNVB verplicht gesteld, en bij de FC Perkouw geld dit ook voor de trainingen.

Schoenen: voor op het (kunstgras)veld voetbalschoenen met vaste noppen en bij deelname aan zaalactiviteiten zaalschoenen (geen zwarte en/of afgevende zolen)Sport en sportiviteit:
FC Perkouw hecht veel waarde aan sportiviteit en correct gedrag zowel in als buiten het veld.

De jeugdcommissie hanteert hiervoor de volgende regels, waaraan door de leiders strak de hand zal worden gehouden.
  • Alle spelers (ook pupillen) gaan gezamenlijk naar het veld en komen ook weer gezamenlijk terug in de kleedkamer. Men wacht dus op elkaar!

  • Alle spelers (ook pupillen) doen gezamenlijk de warming-up, waarbij de leiding ligt bij de aanvoerder van het team.

  • De aanvoerder geeft voor de wedstrijd de aanvoerder van de tegenstander en de scheidsrechter een hand

  • De aanvoerder geeft na de wedstrijd de scheidsrechter een hand en bedankt hem voor het fluiten van de wedstrijd

  • De spelers geven elkaar na de wedstrijd een hand

  • Gedurende de wedstrijd gedragen de spelers zich sportief, o.a. door na een eventuele overtreding hiervoor verontschuldigend de tegenstander een hand te geven.


Gedragsregels:
Een ieder die bij FC Perkouw lid is, of als toeschouwer naar binnen loopt, heeft de plicht het verblijf zo aangenaam mogelijk te houden. Hierbij hanteren wij de volgende gedragsregels:
Tijdig aanwezig zijn:
Wij vragen je voor de wedstrijd en training op tijd aanwezig te zijn, dit betekent dus voor iedereen:

  • Uiterlijk een kwartier voor de training aanwezig zijn

  • Uiterlijk een half uur voor aanvang van een thuiswedstrijd aanwezig zijn

  • Bij een uitwedstrijd de in de weekbrief aangegeven vertrektijd strak aanhouden (bij voorkeur 10 minuten voor vertrek in de kantine verzamelen !)


Het aanmoedigen van spelers:
Het is altijd fijn als ouders van kinderen hun club komen aanmoedigen.

Toch ontkomen wij niet aan het dringende verzoek om het te houden bij aanmoedigen en “tactische” aanwijzingen aan de leiders over te laten. Hier zijn immers de leiders voor.

Als een pupil in het veld staat en uit alle hoeken hoort welke kant hij of zij op moet, dan is dit voor hem of haar behoorlijk verwarrend.
Grof taalgebruik:
Helaas moeten we als wedstrijdleiding en bestuur soms corrigerend ingrijpen. Wij zullen jou, indien noodzakelijk, door de leiders, trainer of scheidsrechter er op wijzen dat bepaalde uitdrukkingen en gebaren niet bij de FC Perkouw worden getolereerd. Respect voor de leiding en tegenstander zijn de basis van sportief gedrag.
Gebruik van kleedkamers:
Houdt de kleedkamer bij FC Perkouw en bij andere verenigingen zo schoon mogelijk. Ga dus zeker geen voetbalschoenen tegen de vloer of de muur uitkloppen, maar doe dit buiten of boven de afvalbak. Buiten staan meestal borstels om de schoenen te reinigen. Deponeer afval zoals lege bekertjes, papier en plastic flesjes in de daarvoor bestemde afvalbak. Na gebruik van de kleedkamer is het een goede gewoonte dat de laatst vertrekkende speler even de kleedkamer met de trekker schoonmaakt.

Ouders vragen wij om zoveel mogelijk uit de kleedkamers te blijven. Het is daar vaak zo druk dat elk overzicht ontbreekt. Natuurlijk moeten de F-pupillen nog geholpen worden met het aankleden, maar vanaf de E-pupillen is dit echt niet meer nodig. In de rust mogen er, als er geen aanleiding voor is, geen ouders in de kleedkamer komen.


Douchen:
Wij staan er op als leiding dat er na elke training en wedstrijd wordt gedoucht. De leiders en trainers zullen hierop toezien. Douchen is hygiënisch, en voorkomt ook dat spelers kou vatten. Bezweet van het veld op de fiets stappen is slecht. Bovendien hoort het douchen, net als het op tijd aanwezig zijn, bij een goede teamdiscipline.

Alleen op speciaal verzoek van de ouders kan om bepaalde redenen een uitzondering gemaakt worden.

Gebruik de douches om je schoon te maken en niet om zwaar bemodderde kleding uit te spoelen.
Aan de leiders en trainers het verzoek om toezicht te houden op het douchen, en er op toe te zien dat er geen zaken worden beschadigd of personen letsel oplopen.
Wassen van shirtjes

Bij toerbeurt dienen alle ouders de shirtjes te wassen. Een roulatie schema hiervoor bevindt zich in de tas met shirtjes van het team.


Orde en netheid in en rondom ons clubhuis:
Het is zeer belangrijk er voor te zorgen dat er in en rondom het veld en de kantine geen gevaarlijke situaties ontstaan door rondslingerende glazen en flesjes, e.d.

Dus ruim deze zaken direct op!!


Het dragen van voetbalschoenen in de kantine is verboden.
Overige zaken:
In de kantine, onder de grote prijzenkast, vind je een informatiebord met daarop o.a. wekelijks de nieuwe tussenstanden en uitslagen van de wedstrijden. Ook worden hier de mededelingen aangaande de jeugd opgehangen. Lees dus regelmatig wat er aan nieuwe mededelingen hangt, zodat je goed op de hoogte blijft van de lopende zaken.

Natuurlijk kan je ook op onze website kijken, www.perkouw.nl


Neem geen waardevolle spullen mee naar de voetbal.

Geef geld in bewaring bij je leider.


Tijdens wedstrijden is het dragen van horloges en/of kettingen verboden, je kunt jezelf, maar ook anderen daarmee verwonden. Oorringen dienen te worden afgeplakt.
Ook is het dragen van een pet tijdens de training verboden.
Opzeggen lidmaatschap:
Indien uw zoon of dochter besluit om te stoppen met voetballen dient u dit voor 31 mei schriftelijk kenbaar te maken.

Indien uw zoon of dochter besluit halverwege het seizoen te stoppen, dan bent u toch verplicht de gehele jaarcontributie te voldoen. Immers heeft de vereniging ook haar afdracht aan de KNVB al gedaan. Indien een jaarcontributie niet wordt voldaan, is de betreffende speler automatisch van spelen uitgesloten voor het daaropvolgende seizoen.


Tenslotte:
Wij wensen al onze leden een sportieve en leuke tijd toe bij FC Perkouw.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina