Jezus: gods uiterste poging om mensen te bereikenDovnload 30.21 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte30.21 Kb.
1
JEZUS: GODS UITERSTE POGING OM MENSEN TE BEREIKEN

Preek over Mattheus 21:33-46

Lezen: Mattheus 21:23-46

IJmuiden, 23 november 2003

R.J.Vreugdenhil

Broeders en zusters,


Over twee weken vieren we het kerstfeest.

We beginnen op kerstavond met een gastendienst.

Een kerstnachtdienst, vooral bedoeld voor gasten, voor mensen die meestal niet in de kerk komen.

Die mensen willen we graag bereiken.

We willen hun vertellen waar het echt om gaat in het kerstfeest.

We willen mensen bereiken om ze te vertellen over Gods liefde in Jezus Christus.

Daar mogen we ons uiterste best voor doen.

Want dat is wat de Heer onze God zelf gedaan heeft.

Kerst, de geboorte van Jezus, is Gods uiterste poging om mensen te bereiken.
Daarover gaat het in deze preek.

JEZUS: GODS UITERSTE POGING OM MENSEN TE BEREIKEN!

1. aanleiding voor deze gelijkenis

2. verhaal

3. boodschap

4. dreiging

5. oproep
1. Aanleiding voor deze gelijkenis

Deze gelijkenis is geen los verhaal. Je móet dit lezen in z’n verband.

Het begint met de vraag in vers 23.

Jezus is in de tempel les aan het geven. Opeens stappen de leiders van het volk tussen de mensen door naar voren, met een kritische vraag: ‘Zeg, wie bent u wel, dat u dit doet? Waar haal je het recht vandaan? Wie heeft er gezegd dat je dit allemaal mag?’.

Ze bedoelen bijvoorbeeld wat in vers 12 en verder staat: Jezus heeft het tempelplein leeg geveegd, alle veehandelaren weggejaagd. En daarvoor is Hij als koning Jeruzalem binnengekomen. Het volk loopt met Hem weg.

‘Wie denk je wel dat je bent?’


De leiders van het volk spelen het nu dus op de man.

Ze ergeren zich steeds meer aan Jezus.

Andersom laat Jezus hen steeds meer voelen dat dát hun grote fout is: dat ze Hem afwijzen.

Wij denken vaak bij de Farizeeën: Jezus ging tegen hen in, omdat ze zo schijnheilig waren. Mooie buitenkant, maar rot van binnen.

Dat is ook wel zo.

Maar de grote botsing met de Joodse leiders gaat over deze vraag: wie is Jezus?

Erken je Hem als Zoon van God, ja of nee?
Dat is de vraag waar het om gaat.

Ook bij ons. Juist met Kerst.

Wat is Kerst?

Heel veel Nederlanders zullen het nog wel weten: Kerst heeft te maken met een kindje Jezus. Maar de vraag is: wie is voor jou die Jezus?

Zie je in Hem Gods liefde voor jou?

Geloof je in Hem, verwacht je alles van Hem, of niet?


Dat is de aanleiding voor dit verhaal. Het gaat om de vraag: wie is Jezus?
2 Het verhaal.

Een rijke man legt een wijngaard aan. Compleet met alles erop en eraan.

Voor de mensen in die tijd iets wat ze goed kenden.

Dan vertrekt de eigenaar. Hij vraagt andere mensen om op zijn wijngaard te letten.

En als het tijd is voor de oogst, stuurt hij slaven om zijn deel van de opbrengst op te halen.

Tot zover is het een redelijk normaal verhaal. Maar dan wordt het vreemd.

De mensen die in die wijngaard werken, weigeren botweg om een deel van de winst uit te betalen.

Nou kun je je daar misschien nog iets bij voorstellen. Oneerlijke mensen die denken ‘die man zit ver weg - wij profiteren ervan’.

Maar de manier waarop dat gebeurt, slaat nergens op.

Ze sturen die slaven van de eigenaar niet gewoon weg. Ze nemen ze te pakken. Ze slaan erop los. Ze slaan er één dood. Een andere wordt gestenigd.

Wat is dat?

Dat is niet alleen maar dat ze het geld van de opbrengst zelf willen houden. Er zit bij die mensen blijkbaar een vreemd soort haat tegen die eigenaar. Net of de stoppen doorgaan zodra ze (via die slaven) met die eigenaar te maken krijgen...


Maar het verhaal wordt nog veel vreemder.

Als één van die slaven terugkomt bij z’n eigenaar en vertelt wat er gebeurd is, stuurt die eigenaar weer andere slaven.

Waarom?

Hij kan ze toch veel beter meteen aanpakken. Wat er aan het eind staat: zelf komen, en ‘een kwade dood zal hij die kwaden doen sterven’. Natuurlijk, ingrijpen! Dit kan niet.


Maar die eigenaar stuurt weer slaven.

Daar gebeurt het zelfde mee.

Dan komt het meest absurde: hij stuurt zijn zoon. Blijkbaar z’n enige. ‘Hem zullen ze toch niet doden’.

Als je even in het verhaal blijft, dan zeg je: die man is gek! Als je weet hoe idioot die mensen van die wijngaard reageren op die slaven, dan stuur je niet je zoon er in z’n eentje op af.

De eigenaar doet het wel. ‘Hem zullen ze toch niet doden’.

Maar de pachters reageren precies andersom: ‘Hem moeten we juist doden’.

Met een idiote redenering: alsof zij dan die wijngaard zullen erven - moordenaars krijgen toch niet de erfenis van hun slachtoffer?! Maar ze blind van haat. Ze denken niet na en vermoorden hem.
Een volstrekt idioot verhaal.

Dit gebeurt niet.

Zo’n onmenselijk geduld van die eigenaar. Tot het uiterste gaan om die mensen daar nog op een normale manier te bereiken. Dat is absurd. Dat doet geen mens.

En die woede-reactie van die pachters, elke keer weer - dat is ook volstrekt abnormaal.


3 Wat is hier dan de boodschap van?

De eigenaar is God.

De wijngaard is het volk van God, Israël.

De mensen aan wie Hij de wijngaard toevertrouwd heeft, dat zijn de leiders van het volk. Dus ook de mensen die op dat moment bij Jezus staan, met hun kritische vragen.

De eigenaar stuurt slaven om de opbrengst te halen.

God stuurde profeten om het volk terug te roepen naar God en ze te leren om voor Hem te leven.

Er is wat gepreekt in Israël!
Maar hoe is er gereageerd op die profeten?

Ze werden uitgelachen. Men liet ze praten. Soms werden ze mishandeld. Er werden profeten gedood.

En God bleef maar profeten sturen.

De geschiedenis van het Oude Testament is een geschiedenis van eindeloos geduld.

Het heeft God wat profeten gekost!
En uiteindelijk stuurt Hij z’n Zoon.

Als het een menselijke geschiedenis was, was dat totaal absurd, ondenkbaar.

Geen eigenaar zou z’n zoon eraan wagen.

God wel.
Dat is de boodschap van deze gelijkenis, van dit idiote verhaal.

Jezus is Gods uiterste poging om mensen te bereiken en te veranderen.

Zo ver gaat God.

Na eeuwen geduld en eindeloos veel profeten, stuurt Hij zijn Zoon.

Als laatste mogelijkheid.

Absurd, ondenkbaar. Maar God doet het.

Dat is Kerst.

Kerst is niet dat gezellige feest, o wat knus, met lichtjes en een boom.

Kerst is absurd, onbegrijpelijk.

God stuurt zijn Zoon, als uiterste poging.

Hij doet er alles aan om mensen naar zich toe te halen.


Als je daar over nadenkt, en je kijkt dan hoe de meeste Nederlanders straks kerst vieren...

God ging tot het uiterste - en mensen maken zich vooral druk over ‘rollade of kalkoen’.

Zoveel mensen die niet in de gaten hebben dat God op hun schouder staat te tikken, die niet horen dat God tegen hen zegt: laat je kerstboom even voor wat hij is en luister nou eens naar Mij! Ik wil contact met jou!
Dat is Kerst: God ging tot het uiterste om mensen te bereiken.

Dat mag ons motiveren om ook heel ver te gaan om mensen te vertellen wat Kerst is.


* * * *

4 Ik kom daar zo nog op terug. Eest weer naar de situatie waarin Jezus dit vertelt.

Probeer even de spanning van dat moment te voelen.
De leiders van het volk staan tegenover Jezus. Dat zijn geen domme jongens. Ze zullen het best begrepen hebben: die wijngaard is Gods volk. De pachters, dat zijn zij, de leiders. De slaven, dat zijn de profeten, tot en met Johannes de Doper. De zoon van de eigenaar, daar bedoelt Jezus zichzelf mee.

De zoon van de eigenaar staat op dit moment tegenover de pachters.

Jezus staat tegenover de leiders van Israel.

Verhaal en werkelijkheid komen hier bij elkaar.


En Jezus vertelt al hoe het af zal lopen. De Zoon zal worden vermoord.

Dat is inderdaad wat er in de gedachten van de leiders al rondspookt: hoe ruimen we hem uit de weg.

Dan vraagt Jezus: hoe zal de eigenaar reageren?

Als ze het doorhebben, dan is dat eigenlijk de vraag: hoe denken jullie dat God zal reageren als jullie straks Mij, zijn Zoon, zullen doden?

Spreek maar alvast het oordeel over jezelf uit.
Maar ze kunnen er niet onderuit, die vraag.

Het antwoord is duidelijk: een vreselijke straf zal hij hen geven.


Ja. Als je Jezus aan de kant schuift, is de straf onvoorstelbaar.

Als je botweg NEE zegt tegen het hoogste wat God te bieden heeft.

Als je de uiterste poging van God afslaat.

Zijn grootste bewijs van geduld en liefde.


Die grote liefde van God slaat dan om in vreselijke straf.
Tegen God ingaan is altijd erg.

Maar bewust de Zoon van God aan de kant schuiven, dat is het ergste wat je kunt doen.

In Hebreeën 10 wordt dat genoemd: de Zoon van God vertrappen.

Jezus opzij schoppen - ik hoef Hem niet.

Dan staat er: vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God!
Dat is de ernst van Kerst, mensen!

Als je Kerst viert, maar je houdt de Zoon van God erbuiten, je zegt nee tegen Gods uiterste poging om je te bereiken - een vreselijke straf is dan het gevolg.


5 Dat is de dreiging in dit verhaal.

Tegelijk zit er een oproep in.

Jezus houdt met dit verhaal aan die leiders een spiegel voor.

Kijk, dit doen jullie. Zo abnormaal zijn jullie bezig, zoals die pachters van die wijn­gaard.

Maar je kunt nog kiezen.

Je kunt nog tot bezinning komen.

Het is nog niet te laat.

Erken Jezus.

Geloof dat Hij de Zoon van God is.

Zie in Hem de uiterste liefde van God en geef je daaraan over.


Die oproep is nu nog sterker dan voor de Joden toen.

De Joden zagen een Jezus uit Nazaret.

Wij weten dat Hij Koning is in de hemel.

Wij kunnen weten dat het inderdaad gegaan is zoals Jezus in vers 42 zegt: de steen die de bouwers afgekeurd hadden (de Joden hebben Hem weggegooid), die steen is door God gebruikt: Jezus is het fundament geworden van een nieuw gebouw, Gods nieuwe volk.

In zijn uiterste poging hééft God mensen bereikt!

En Hij wil u en jou bereiken.


In de naam van Jezus Christus geef ik die oproep aan u en jou door.

Beste mensen, jongelui, dringt het tot je door hoe groot Gods liefde is geweest.

Menselijk gesproken: absurd, idioot.

God deed het.

Dat is Kerst.
Gooi dat uiterste aanbod van Gods liefde dan niet aan de kant.

Zeg JA tegen de Zoon van God. Zeg JA tegen Jezus Christus.


En geef het door aan anderen.

God deed alles om mensen te bereiken.Wat doe jij, wat doe ik om zoveel mensen hier in Lelystad te bereiken, die niet weten wat Kerst echt betekent?
AMEN


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina