Jezus nodigt iedereen uit voor wat Hij te geven heeftDovnload 98.46 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte98.46 Kb.

Bij de voorplaat: Koning David danste uit alle macht toen de 'troon' van God naar Jeruzalem gebracht werd, begeleid door allerlei muziekinstrumenten. David had zelfs professionele zangers dienst! Dit blad is met een muzikaal tintje overgoten.


Muzikaal feest voor de Schepper
Jezus nodigt iedereen uit voor wat Hij te geven heeft
INTRODUCTIE

Hoe zou onze wereld eruit zien zonder muziek? We zouden één van de krenten in de pap missen! Muziek kan het leven nog weleens smeuïg maken. Muziek kan je even doen opfleuren in moeilijke tijden. Op de meest onverwachte momenten kan een bepaald nummer je te binnen schieten of zelfs mateloos irriteren. Muziek kan dienen om lekker af te reageren, of juist om tot rust te komen. Het kan een avondje uit betekenen, namelijk een concert of een avondje dansen. Het kan zelfs een heel weekend festival betekenen. Popsterren als Michael Jackson kunnen de gemoederen aardig bezig houden. Muziek vormt de krenten in de pap van dit nummer. Onze houding tegenover God wordt aan de orde gesteld in het nummer 'We want more' - geen bisnummer, maar een intro. De popgroep Queen geeft aanleiding tot de nodige bespiegelingen -het hart van het muzikale project. Het artikel 'Dorst' sluit hier inhoudelijk bij aan en spruit voort uit afgelopen zomer. Een christelijke versie van de Gentse Feesten levert enkele impressies en christelijke muziek-indrukken op - een toegift, vooral voor jongeren. De 'concertagenda' biedt u enkele 'najaarsklassiekers1; zat. 27 Sept. 20.00 uur, Muziekavond met 2 Christelijke bands: Ambrosia en The New ZZZ.

Tabula Rasa, Vierweegsestraat 14, Wondelgem. Zelfs A VS komt! vr. 19 Sept. 20.15 uur, Video-avond over Housemuziek_ en vr. 10 Okt. 20.15 uur. Popmuziek, maatschappijkritiek en het Bijbelboek Prediker. De artikelen over Tolstoi, Queen en Dorst zijn zeer geschikt als 'preludium' ofwel voorstudie, riedeltjes, loopjes en solo's en een lied; een veelzijdig en afwisselend programma. Een 'Nummer-één-hit' zal het wel niet worden, maar we hopen toch dat u er enig leesplezier aan heeft.

C. Geelhoed"Zonder muziek zou het leven een vergissing zijn' Friedrich Nietzche, Duits filosoof


Music was my First love

Inleiding of Ouverture


'Music was my First Love'. Kennen jullie dat lied? Van John Miles, het wordt altijd gespeeld op de 'Night of the Proms'. Vindt u die titel een beetje te profaan voor een preek? Daar kom ik nog op terug.

André heeft mij eens vergeleken met de dit jaar overleden Bobbejaan Schoepen, maar dat kan nie hè! Dat gaat te ver. Ik ben al eens vergeleken met Boudewijn de Groot, maar er zijn grenzen!
En welke muzikant werd dit jaar 90 en speelt in Baantjer? Wie is de beste mondharmonicaspeler die met alle groten der aarde gespeeld heeft? Er is zelfs een straat in Brussel naar vernoemd: Toots Tielemans dames en heren! Beste mensen, mag ik u vragen om in gedachten eens terug te gaan naar de tijd voor uw bekering? Toen ik tiener was zat ik rond Kerst/Nieuwjaar altijd gekluisterd aan de radio tot diep in de nacht, voor de 'top 100 aller tijden'. Mag ik u vragen om heel even na te denken. Wat was voor uw bekering uw top drie? Of als u het echt niet weet, als u naar een trouw moet en ze vragen u een lied op te geven om op te dansen, wat kiest u dan?Tekst: Psalm 150
Romeinen 1: 18v. Wat van Hem niet gezien kan worden, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sinds de schepping van de wereld met het verstand doorzien.

Een eerste Ondertoon; wie is de Componist? Aangezien het God is die dit lied op onze lippen legt, mogen wij -met een beeld uit de klassieke muziek- spreken van 'His Master's Voice'.Was dat niet één of ander radioprogramma met klassieke muziek? His Master's Voice, God legt ons deze liederen op de lippen, Hij helpt ons zelfs om Hem te loven. Hemelse Muziekles! Als wij vroeger op school muziekles kregen, was dat notenleer - 'boring'... Dat was in mineur zeg! Tegenwoordig krijgen ze op de lagere school al zo'n keyboard voor hun neus, ze hoeven maar één knopje in te drukken of er komt al een ritme of een deuntje uit. Een beetje hemelse muziekles kunnen wij wel gebruiken. (Want wat was ook al weer het beste medicijn tegen klagen? Danken!) In de klassieke muziek is psalm 1.50 door verschillende componisten uitgevoerd, o.a. Benjamin Britten. Daar zijn hele mooie versies bij, maar vergeet niet dat het origineel van een hemelse Componist komt. God gebruikte een aardse dichter om ons dit lied te leren.

De 'machtige daden' in vers twee, slaan in de psalmen op Gods daden in de geschiedenis. We krijgen niet alleen muziekles vandaag, maar ook een beetje geschiedenisles. In de popmuziek kunt u zien, dat wat wij geloven helemaal niet zo wereldvreemd is als het soms lijkt.

Thema van deze Cantate: God maakt ons leven tot een loflied

Couplet l. Op zijn wonderbare schepping, vers l

Couplet 2. Op zijn adembenemende verlossing, vers 2.Couplet l .God maakt ons tot een loflied

op zijn spectaculaire schepping, vers 2
'Music was my first love' - was de titel, het zouden woorden van God zelf kunnen zijn! Toen God de wereld schiep, was er overal muziek. "Waar was jij ....terwijl de Morgensterren samen jubelden, en Gods zonen het uitschreeuw- den van vreugde?" vraagt God in Job 38: 4-7? De enige woorden van Adam waren een loflied, de psalmen verhalen dat de schepping juicht voor Zijn Heer. God heeft zelfs het hoogste lied op de liefde in de bijbel gezet, en Hij legt de Klaagliederen op onze lippen. Hoe zou het dan kunnen dat Hij niet van muziek houdt? Laat de slechte naam die de popmuziek heeft van' sex, drugs en rock'n roll' onze muziek niet afpakken! God heeft het zelfgemaakt! En Hij zag dat het goed was, virtuoso! Psalm 150 bezingt deze schepping en Schepper.

A. De Grondtoon van de psalm: 'Halleluja'! Amerikaanse vrome televisiedominees zeggen dat bij vrijwel alles (je vindt dat terug in de film 'Sister Act'): 'Praise the Lord, Hallelujah'. Laten dat nu exact de woorden van deze psalm zijn, het dreunende refrein. 'Het boek der lofprijzingen' worden de Psalmen door de Joden genoemd. 1.Psalm 150 is de afsluiting van een onderdeel van dit Bijbelboek, namelijk de vijfde bundel, psalm 107-150. (Daarbinnen vind je dan nog ps.146-150, dat het zgn 'Hallel' genoemd wordt. Waarom zou dat zo heten? Omdat 'Hallelujah' daar zeer frequent in voorkomt). 2.Psalm 150 is het vreugdevolle slotakkoord van de psalmen, de afsluiting of slotakkoord van het hele Bijbelboek Psalmen. En het doet dat in majeur, crescendo: 'Hallelujah'!


Wie van u had er vroeger een Beatle in zijn top drie staan? John Lennon met Imagine? 'Stel je voor dat er geen hemel is en geen godsdienst', zingt hij, maar wat is zijn oplossing voor een betere wereld? Marihuana? Georgc Harrison, een van de Beatles die het Hindoeïsme naar onze landen bracht, zong ook van Hallelujah, maar dan voor Hare Krishna. Een versie met dezelfde titel, vindt u in het lied van Leonard Cohen, in een prachtige versie gecovered door o.a. Natalia.

Hallelujah! een 'sleutel' begrip in de Psalmen 'Loof de Here'! Vooral dit onderdeel ps.146-150 is er bezaaid mee, het genoemde Hallel. Maar Hallelujah is ook de grondtoon van deze afzonderlijke psalm, een waterval van 10 Hallelujah. Hallelujah, Praise the Lord (vgl.146).B. Het adres van deze psalm: Wie worden hier toegezongen? Wie moeten de Schepper loven? Het kan zijn dat dit een lied was uit de joodse eredienst. Een lied waarmee het joodse kerkvolk het tempelorkest opriep om God met van alles en nog wat hulde te bewijzen. In de tijd van David bestond er zelfs een muziekschool om het tempelorkest, professionele muzikanten te trainen. Het tempelorkest, dat waren de Levieten. In Brugge noemen ze de muzikanten in de eredienst ook zo; de ‘Levieten'.


En die zijn belangrijk! In Willow Creek (Chicago), worden de muzikanten geselecteerd op hun persoonlijk getuigenis. "Als jij muzikant bent en goede muziek maakt -ongeacht of je nu christen bent of niet -dan ben je aan het evangeliseren". Jij vertelt mensen dat er een doel is in het leven en dat wij hier niet per ongeluk zijn! In Rom. 1:18 wordt ons verteld dat de schepping Gods eeuwige kracht en goddelijkheid verraadt. Dat geldt dus ook voor de muziek:
1. "Ik luisterde keer op keer naar het album en voelde mij aangetrokken tot de spiritualiteit van saxofonist Coltraiie. Hoewel ik mijzelf zie als een toegewijde agnost en een overtuigde rationalist, ben ik nu in staat om toe te geven dat er iets zou kunnen zijn als een handwerk van een eeuwige macht met een geestelijke invloed". 2. Bernstein -voor onze jongeren, dus niet Rammstein - Bernstein over de vijfde symfonie van Beethoven: 'Beethoven was in staat te laten zien dat er iets van gerechtigheid bestaat in deze wereld. De symfonie bewees dat er iets is wat zijn eigen wetten consequent volgt. Iets waarop wij kunnen vertrouwen wat ons nooit in de steek laat'.
Beiden geloven niet in God. Maar zodra zij goede muziek horen, weten zij wel beter, zij noemen het 'spul uit de hemel' of' de goddelijke hand', maar ze kunnen er niet omheen! Goede muziek doet je- zelfs tegen wil en dank- beseffen datje leven niet zinloos is. Er is een doel. Je bent ergens voor gemaakt. God heeft jou zo gemaakt! Dat is Rom.l:18 toegepast op muziek. Muziek is zo belangrijk omdat God die geschapen heeft.
Nu, Over de schepping vinden we vele psalmen. In vers l lezen we over het firmament van zijn kracht, dat doet denken aan psalm 8.

Je kunt bij Vivaldi horen hoe de 4 jaargetijden worden uitgevoerd. Soms majestueus, de donder, soms lieflijk, andante (vgl. de docu 'Earthflight')!

In de popmuziek is De Schepping is in de popmuziek bezongen door Cat Stevens: 'Morning has broken, like the first morning, blackbird has spoken like the first day. Praise Gods recreation of the new world'.

Couplet 2: God maakt ons leven tot een loflied op Zijn adembenemende verlossing, vers 2v
De psalmen waaronder ook psalm 150, bezingen niet alleen Gods schepping, maar ook Gods Geschiedenis, en daarin vooral de verlossing.

In ps.1,50 vind je stijlvorm van de parallellie, in dit deel van mijn preek ook, psalmen en popmuziek, een soort beurtzang dus.

A. Satan en Zondeval

-Nu, satan hoefje niet ver te zoeken in de popmuziek. Wie heeft Rolling Stones in zijn top drie? vroeger was ik daar fan van. Dan vooral van de minder bekende ballads: Out of Time, You can't always get what you want, Hard Woman. Tot ik ontdekte dat zij met satanisme bezig waren. De titel van één van hun nummers zegt genoeg: 'Sympathie lor the Devil' (je vindt ook een hogepriester van het satanisme, La Vey terug op hun platenhoezen). Volgens sommigen doen ze dat alleen voor de show en voor de verkoop. Maar zij zijn daarmee gestopt toen er teveel gekke dingen gebeurden; op een concert werd bv. een zwart meisje door de ordedienst 'the Hells Angels' dood-gestoken.Dat Satanisme zat ook in Heavy Metal, waar nu nog veel jongeren naar luisteren (nummers als 'the Number of the Beast 666, Highway to Heil enz.). Een voorbeeldje de groep Kiss, de naam betekent 'knights in satans service'.
Later, wat dichter naar onze tijd, was het satanisme terug te vinden in de House Muziek. Flyers spreken van de Heil Hound, hogepriester van de hel enz. Is dat alleen maar show? Wel, het is bekend dat die bezocht werden door leden van de satanskerk. Op het hoogte- of dieptepunt van de houseparty's (dat is niet helemaal hetzelfde als tupperwareparty's) om drie uur 's nachts als iedereen in trance was, werden er vooraan satanistische rituelen uitgevoerd.-In de popmuziek vinden we ook zondebesef terug, zo vreemd is liet blijkbaar niet dat wij in het bestaan van een duivel en van zonde geloven! 'Is this the World we created, we made it all wrong' Ken uw klassiekers mensen! Freddy Mercury, van Queen, wie had Queen op zijn lijstje? Komt nog voor in de top drie van de MNM top 100 en wordt nog altijd gezongen in de stadions (we are the champions).

Een verlangen naar een betere wereld vinden wc terug bij Nena. Wie was vroeger fan van Nena of Doe Maar? '99 Luftballons' gaat over ? De koude oorlog en de dreiging van de atoombom! Doe Maar (die de reggae-muziek in NI. introduceerde): 'Voordat de bom valt', verraadt hetzelfde doemdenken (zo wordt deze stroming in de popmuziek genoemd). In 'Is dit alles', een filosofisch nummer, één van mijn favorieten, zingen ze: 'Ik zoek iets meer, ik weet alleen niet waar'.

-Psalmen getuigen ook van zonde. Ps.82 en Ps.51, waar David boete doet nadat hij de vrouw van een ander gepikt heeft en die ander ook nog eens heeft laten sneuvelen in de strijd.' Uit diepten van ellende roep ik tot u o Heer', het zijn diepe tonen van berouw en verlangen naar vergeving.
Muziekinstrumenten in de Bijbel

Harp(Gen.4:21)

Triangels(1 Sam.18:6)

(bij psalmen, zie. bv. ps 4,6,55

Fluit (Gen.4:21)

Snaarinstrumenten

Hoorn (Dan.3:5))

Ramshoorn(Joz.6:4)

Citers (1 Kron.16:5)

Luit (Dan.3:5)

Tamboerijnen(1Sam.18:66)

Cimbalen(1 Kron.16:5)

Doedelzak (Dan.3:5)

B. Exodus

Exodus is een terugkerend motief in psalmen als 135, 136, 105. Een passend moment om naar vers 3-5 van onze tekst te gaan kijken, de muziek instrumenten, u zult zien, zij brengen ons weer terug bij de Exodus  1. harp, citer of lier, tamboerijn, verschillende soorten snaarinstrumenten en blaasinstrumenten. Bij de blaasinstrumenten hoort de fluit Ps.45:9 (Gen.4:21, Job 21:12, 30:31) en met een beetje fantasie hoort ook de mondharmonica bij de blaasinstrumenten.

Wist u dat het Griekse 'psalm' betekent 'lied met gitaar' (ELS: 19)? Oké, lied met begeleiding van snarenspel dan. Inderdaad, loof Hem met de Stradivarius (zie James Bond, from Russia with love), elektrische gitaar, de Eender Stratocaster ,met de pawwaw pedalen en de distortier, de Steinway en de Gettoblaster.  1. In vers 5 gaat het over de slaginstrumenten; metalen bekkens, misschien castagnetten, toch in ieder geval cimbalen. In 2 Sam 6:5 spreken ze zelfs van rinkelbellen.

  2. Sjofar, in de eredienst gebruikt als signaal voor verzamelen , ook voor feestvreugde, veel gebruikt door de joden toen! Nu is het bij de joden in de synagoge nog zeer populair. In de oorlog werd die gebruikt o.a. om strijd te beëindigen. En laat het nu vandaag de dag van de ...Wapenstilstand zijn. Onze gedachten gaan dan naar de bulderende kanonnen uit Ouverture 1812 van Tsjaikovski. In de tekenfilm 'de Prins van Egypte', wordt de sjofar gebruikt - als signaal van vrijlating, Israël wordt opgeroepen om 'en masse' Egypte te verlaten. Zo komen we via de muziekinstrumenten bij Exodus uit.
Exodus in popmuziek

Wie heeft Bob Marley in top drie? Bekendste nummer? Exodus, 'movement of Jah people' (beweging van het volk van Jahweh). maar ook 'Redemption song', over verlossing: 'When the man comes, there will be no no doom'.


One Love

One love, one heart

Let's get together

and feel all right

Hear the childrencrying

(One love)

Hear the children crying

(One heart)

Sayin', "Give thanks and praise to the Lord

and I will feel all right."

Sayin', "Let's get together and feel all right."

Whoa, whoa, whoa, whoa

Er bestaat één stroming in de muziek die hier niet mag ontbreken: de Gospelmuziek. Vooral de Uittocht moet de slaven bemoedigd hebben om in hun eigen slavernij de hoop niet op te geven: 'Go down Moses, way down to Egypt land. Tell old Pharao to let My people go. When Israël was in Egypt Land.. Oppressed zo hard they could not stand, tell let them come out with Egypt's spoil'. Op Gospel kom ik nog terug.C. Verlossing in psalmen.

Een mooie typering voor psalm 103, is 'laat uw kruis onze draagbalk zijn', Ps. 103: 3 luidt als volgt: 'loof de Here, die uw krankheden geneest, die uw ziel verlost van de groeve'. Ik heb u al eens verteld, in het ziekenhuis had ik het meeste steun aan de Opwekkingsliederen die wij in de kerk zingen. Als je onder de scanner ligt en in ademnood komt, dan kun je geen bijbeltje lezen, maar sommige liedjes komen dan boven. Psalm 41 heeft mij ook geraakt.

Als we verder nadenken over muziek en verlossing, komen we bij de Gospelmuziek uit. 'Nobody knows the trouble I have seen, Nobody but Jesus. Glory Hallelujah!' Opvallend is dat in de Negro-spirituals de ellende niet wordt weggestopt. Men zegt weleens 'gospel zingen is gospel voelen': Verdriet vermengd met blijdschap. Wist u dat de hedendaagse stromingen in de popmuziek voortkomen uit de gospelmuziek (zie schema pag.,2). Gospel was voor veel muzikanten their first love. Veel zangeressen begonnen in gospelkoren: Witney Houston, J.Lopez, Britney Spears en Madonna? Zonder Gospel geen Sam Cooke, Aretha Franklin, Alicia Keys of Destiny's Child. (Muzikanten spreken vandaag niet over een optreden maar over een GIG. Wat dat eigenlijk betekent? Denk aan het lied van Joan Osbourne, niet Ozzy Osbourne, God is Great.

-Gospel is Engels voor Verlossing en dal brengt ons automatisch bij Jezus, de Man die ons voorgoed verloste (van alle valse lonen en dissonanten)!

In Hebr.2:12 staat: 'Ik zal uw naam, de naam van de Vader, loven in de kring van mijn volk', Let op, het is niet een gelovige die aan het woord is, maar Iemand die 'uw Naam zal loven door mijn volk'. Dat kan alleen maar uit de mond van Jezus komen. Wanneer wij zingend God aanbidden, zingt Jezus door ons heen. Wij met ons gebrekkig gemekker? Ja, maar Jezus zingt door ons heen, en God hoort een volmaakte stem. Hoe kan dat? Doordat Jezus aan het kruis de stilte van God ondergaan heeft. Heeft u dat weleens gevoeld? De stilte van iemand die weg is, van iemand die jou voorgoed achterliet?

Jezus droeg aan het kruis de totale verlatenheid en stilte die wij verdienen. Hij haalde daar psalm 122 aan: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Waarom? Ja, zegt u het maar! In onze plaats! En nu kunnen wij dankzij deze Jezus zuiver (of met een zuivere toon) voor God staan. Dat is

nog eens gospel, goed nieuws!
Maar Hebr.2 gaat nog een stapje verder. 'Ik zal uw naam loven in de kring van mijn volk'. Jezus verlost ons niet alleen, maar transformeert ons ook. Nu kan Jezus voor ons, maar zelfs door ons voor God zingen. Jezus verlost ons niet alleen, maar maakt ook werk van onze levenspraktijk.

Een verlossing met verreikende gevolgen dus. Baanbrekend naar een nieuwe lofzang, Jezus maakt ons leven tot een loflied voor God. Hoe? Dat blijft voor ons een mysterie. Wij doen het en tegelijk doet Hij het, rara hoe

kan dat?

Ik stel mij dat voor zoals mijn dochter Emma soms op schoot van mijn vrouw Neeltje piano speelt. Wij zingen, maar Jezus zingt door ons heen.

Als Jezus terugkomt, zal Hij de muziek van de schepping herstellen. Er zal dan geen suite meer zijn.

-Onze verlossing door Jezus vind je terug bij Cliff Richard, (voor alle duidelijkheid; dat is niet dezelfde als Keith Richard).

Elvis Presley (schakel tussen Gospel en Rock'n Roll), Bob Dylan (Saved), U2 (psalm 40, Van Morrison, Paul Simon. (In de klassieke muziek nog veel meer voorbeelden, ik denk vooral aan de Mattheuspassion van Bach. De naam zegt het al: het lijdensverhaal volgens Mattheüs.


DE 6 snaren van een gitaar kunnen ons helpen om Goed te aanbidden


E - Erfenis aanv---------------------------

A - A ----------------------------van geest

D -Dorsten naar g_r__c_t_g—e—d

G -G --- vrezen

B - Bewaak uw h------------------------

E -t --- moment. God aanbidden


Slotakkoord of bisnummer
het bisnummer is wat lang uitgevallen, maar wees blij dat ik niet over Psalm 119 preek...

Deze preek is natuurlijk niet alleen voor onze levieten, en niet alleen om mijn ijdelheid als muzikant wat te strelen. Deze preek is voor u allemaal. Want hoe luiden de laatste verzen: 'Alles wat adem heeft, looft de Here' (vgl. Psalm 148:10-12)! daar is mens én dier mee bedoeld (Deut.20:16, Joz.11,11,14,), dus u hoort er zeker bij! Heel de schepping moet Gods schepping bezingen. Volgens de Joodse traditie mochten niet alleen de Levieten, maar ook de kinderen weleens op de sjofar, de ramshoorn blazen. En zijn de kinderliedjes niet de meest onbevangen van allemaal? 'Jona', 'Jezus houdt van alle kleine kindjes', Elly en Rikkert? Ik kan daar mateloos van genieten. Alleen een allesomvattend aards koor kan in de buurt komen van het weerspiegelen van Gods scheppings- en verlossingskracht.Mag ik nog even terugblikken op 'hallelujah'? En dan ga ik nog iets dichter op uw huid zitten. Hallelujah. In het engels vertaald met 'Praise'. Tegenwoordig spreekt men van praise-lied of dienst. Maar, Is niet elk lied uit onze bundel tot eer van Hem? Is niet de hele zangdienst tot eer van onze hemelse Componist? Is niet heel onze dienst, inclusief preek een eredienst? Is niet heel de zondag aan /ijn eer gewijd, om te genieten van schepping (punt 1) en verlossing (punt 2)? Is niel elke dag dankdag en is niet elk jaar jubeljaar tot eer van God? Nog dichterbij: zou ons hele leven niet één grote lofzang lol zijn eer moeten zijn, een 'lofoffer Hem bereid' , zoals in één van onze liederen staat? Dan komt het wel heel dichtbij hè! Natuurlijk moei je niet full time praise-liederen zingen, 't Is niet omdat deze psalm heel expliciet en uitbundig is, dat het altijd zo moei. Aanbidding is niet hoe hard je zingt, maar hoe je hart zingt.

Ik denk ook niet dat wij in de hemel eeuwig liedjes zullen zingen. Ik moet er eerlijk gezegd niet aan denken. Heel de schepping, mens en dier zullen Hem eeuwig hulde zullen brengen. Maar dat kan ook en soms zelfs beter in de stilte. Ik heb gehoord dal de zuiverheid van het gezang in een bepaald blok van deze gemeente niet altijd even zuiver is. Gelukkig dat het niet alleen daar vanaf hangt. En het hangt ook niet af van de professionaliteit van de Levieten, al vind ik wel dat wij zoveel mogelijk moeten streven naar professionaliteit, want wij eren God ook met onze muziek. Nee, 'alles wat adem heeft, loofde Here', u ook, ook al zingt u vals als een kraai, soms kunt u God meer eer brengen dan een professionele niet-christelijke muzikant als Natalia die 'Halleluja' zingt. 'Alles wat adem heeft', wat dacht u, dat varkens zo netjes toon houden? Dat de donder altijd even lieflijk klinkt? Enne, 'k weet niet of u weleens kattegejank gehoord hebt? -Geest en muziek. God maakt ons leven tot een loflied voor Hem. Ik heb het met opzet zo geformuleerd, want ook al komt het akelig dichtbij, en raakt het ons hart en dagelijks leven, het is geen nieuw juk, maar het is een belofte. Ef.5:18v. Alcohol en de Geest zorgen beiden voor vreugde en vrijmoedigheid. Alcohol doet de werkelijkheid vervagen, maar de Geest doet je de werkelijkheid juist scherper zien, nietwaar John Lennon? Als de Geest je vervult, dan kan het niet anders of je gaat zingen! Niet voor niets de Geest, want als het uit het hart moet komen, moet eerst ons hart veranderd worden en rara wie dat doet? De Heilige Geest, de hemelse Finetuner en Stemmer.

De Heilige Geest Hij wil ons graag helpen bij een leven vol praise, een leven van praise. Daarvoor legt Hij deze psalm op onze lippen, 'Hallelujah, loof de Here'. Tijd voor praise

C.Geelhoed

Toekomst:

A.'Music was my First love and it will be my last', nee? In Romeinen: de schepping snakt naar het einde. De natuur zingt niet meer zoals bij de schepping, maar is in barensnood en kreunt.

Wat vindt u de mooiste Gospel? Ik kies voor 'Happy Day' uit de film Sister Act. Nog een mooie is 'Swing low sweet chariot, coming lor to Carry me home', zwaai naar beneden heerlijke wagen om mij te halen voor de hemel. In een thriller op TV werd dit gespeeld tijdens een begrafenis. Dit beeld van de chariot is waarschijnlijk ontleend aan Elia, die in een wagen ten hemel voer. Later verving men de wagen door de trein. We moeten zorgen dat we op tijd in de trein stappen is de gedachte. Een gedachte die in vele songs terugkeert, van 'The Gospel train is leaving' tot Bob Dylan's 'Slow Train Coming'.

'Music was my first love and it will be my last', ik verwijs u naar Openbaring 4 waar de hele schepping hulde komt brengen aan het lam Gods, praise tot in eeuwigheid. U kent het niet, het Lam Gods van Van Eyck? Nochtans een aardig werkje
The Beatles en Handelingen 6: 8-15
Vorige keer vroeg iemand mij; waarom zullen er zoveel Hollanders zijn in de hemel? Ik antwoordde; 'ik hoop het'. Maar dat was niet juist. André weet het nog wel; 'omdat het gratis is'. Weet u wat de laatste woorden van John Lennon waren? In Uit-magazine kwam ik ze tegen. Dat is het blad van de VTB en als u enigszins op de hoogte bent van de auto's waar ik in rijd, dan kan u zich wel voorstellen waarom ik daar lid van ben. 'Yes, I am'. Dat was zijn antwoord op de vraag of hij John Lennon was. Hij stierf door een kogel, in Central Park. De hemel - die zag hij niet zo zitten; 'Imagine there's no heaven'. Stel je een wereld voor waarin geen religie is en geen hemel! Alsof de hemel een thema is dat veel ellende en oorlog veroorzaakt... Als dat zo is, dan moeten we het blijkbaar beter uitleggen. En er is toch iets vreemds aan de hand. Ik heb u vorige keer wat plaatjes van mijn kerkenpad in New York laten zien. De gids die mij 6 uur lang door Central Park liet stappen, toonde ons een lieflijk gedeelte; 'Strawberry Fields'.

Ook dat is een naam van een lied van de Beatles, het langharig tuig - zo stonden ze toen bekend. Een plaats om tot rust te komen, zei hij, geen plaats voor sporters, alleen voor rusters; want Strawberry Fields is een metafoor voor de hemel! Vreemd nietwaar? De man die de hemel weg wilde, kon niet ontsnappen aan dromen over een soort hemel. John Lennon en Yoko Ono droomden van een betere wereld en hielden daar zelfs een 'bed-in' voor. In het Amsterdamse Hilton hotel werd de vrede in het wit bepleit. Goeroe Lennon ontving de journalisten met een kussentje in de rug. Wie dat koppelt aan hun pleidooi voor en praktijk van marihuana, gaat twijfelen of dat allemaal wel steekhout. Hij werd vermoord en zo verstoorde de realiteit bruut zijn dromen. Of is hij misschien opgestaan uit de dood? Of is er een wereldwijde zich uitbreidende olievlek van vrede op gevolgd? Zijn zoon, Julian Lennon, schreef later wel 'You're in heaven', maar hij was uitermate kritisch over de hypocrisie en het egoïsme van John Lennon. Biografieën bevestigen dat. Als het van John Lennon moest komen...

Waarom pakt dat niet? De Witte Mars en de Witte Beweging waren goede initiatieven, maar waarom pakte het niet? De Verenigde Naties was 's werelds hoop na de gruwelijke wereldoorlogen, maar waar staan we nu? Hoc is het vandaag in de wereld? Tijdelijke wapenstilstand is al wat Verenigde Naties kunnen bereiken. Waarom pakt dat niet? Deze bewegingen - hoe goed bedoeld ook - richten zich op oppervlakkige verschijnselen; onverdraagzaamheid, politiewetten, het zwijgen van de wapens. Maar ze kunnen de harten van de mensen niet veranderen! Daar is goddelijke kracht voor nodig!
De Beatles klonken erg vreedzaam. 'Imagine there's no heaven, and no religion too' -was de religie van John Lennon. Hij zocht de oorzaak van alle ellende bij de religie. Maar toch kunnen we allemaal constateren dat ieder mens een bepaalde levens- of geloofsovertuiging heeft en dat geldt zelfs voor John Lennon. Ieder mens probeert in het reine te komen met bepaalde levensvragen: Wie ben ik, wat doe ik hier en waar ga ik naar toe? Weet u wat jongeren zo onzeker maakt? Weet u wat de reden is van het hoge aantal depressies en zelfmoorden? Het gebrek aan zekerheid; waarom zou het ene geloof waar zijn en het andere niet? Ze komen elke willekeurige religie tegen op internet en TV, op de religieuze supermarkt van onze tijd die er een soep van maakt. Dat is misschien zelfs de 'basic question', de beangstigende vraag voor jongeren vandaag, wie heeft gelijk en waarom? Nu ga ik niet bewijzen dat christelijk geloof gelijk heeft, al geloof ik wel dat het christelijk geloof betere antwoorden geeft op een aantal kardinale vragen. Nu wil ik alleen een vergelijking maken. Wat is het grootste verschil tussen het christelijk geloof en alle andere religies?


Wel, in de religies moetje er uiteindelijk zelf zien te komen. Dat was de grote misvatting van het jodendom; door het volgen van de wet in de hemel zien te komen. Dat is ook het probleem van de andere religies, met of zonder goeroe: Je moet er zelf zien te komen! Paul McCartney beweerde in een interview dat alle religies hetzelfde zijn. Wat hun geliefde goeroe Maharishi zei over het leven en het universum was volgens McCartney 'dezelfde boodschap die Christus, Boeddha en Krishna en alle grote jongens overbrachten. Als je Maharishi zou vragen om een paar wetten om naar te leven, dan zouden die hetzelfde zijn als in het christendom.' Jaha, maar dat is niet de boodschap van het christendom! In alle andere religies geldt het engelse 'To Do' (Onze zendeling Jan Bot vertelde dat er in het hindoeïstische Bali een hele bevolking siddert en in wanhoop is omdat ze denken dat ze er niet geraken.) In het christelijk geloof is het allerbelangrijkste al voor je gedaan; Done

Jezus heeft betaald en 'het is volbracht' zei hij. Dan hoefje niet meer te stressen en te presteren, maar mag je leven uit de blijdschap datje verlost bent!Op een open dienst tijdens de Gentse Feesten verbaasde een buitenstaander zich dat

onze jongeren zo enthousiast en met overgave konden zingen. Maar het is niet moeilijk. De bijbel gaat verder dan engagement. Dan zouden we het nog allemaal zelf moeten doen. God zegt juist dat Hij het voor ons deed! Als het evangelie meer is dan engagement, dan gaan jongeren zingen!
C.Geelhoed

QUEEN - DE KONING TE RIJK?

In steden als Budapest en Praag zingen ze het nog dagelijks mee met de radio: I’m in love with my car' (ik ben verliefd op mijn auto), Tm the Great Pretender' en 'We will rock you'. Op een viaduct langs de R 4 is de naam van de popgroep nog in Graffiti te lezen: 'Queen'. Een rockgroep die spektakel bracht, talloze hits en succesnummers. Nog dagelijks schalt het door de voetbalstadions: 'We are the champions'(wij zijn de overwinnaars). Bij de Olympische Spelen in Barcelona was Queen te horen in de openingsceremonie. Een greep uit hun 'successtory': In 1979 haalden ze het Guiness Book of Records als de best betaalde directeuren van Engeland met een jaarsalaris van zo'n 60 miljoen franc per man. In twintig jaar heeft de band meer dan 80 miljoen L.P.'s verkocht. Als een van de eersten heeft de band zich aan het maken van een videoclip gewaagd met het nummer 'Bohemian Rhapsody', (waarin klassieke operamuziek verwerkt is), enz. enz. Zo'n performance, zo'n act - daar houden we wel van. Zo'n leventje lijkt ons ook wel wat - de vrouwen stonden in de rij voor zanger Freddy Mercury (het opvallende gezicht van de band). En na zijn dood werd hij als held vereerd door middel van de C.D. 'Made in Heaven' (gemaakt in de hemel). Freddy Mercury - een idool, een volksheld?


Een idool?
Toegegeven, ze boden een act, een show zoals je die weinig zag. Maar wat een decadentie! Freddy Mercury zwolg erin. Om de L.P. Jazz te presenteren, organiseerde men een feestje voor de platenmaatschappijen die getrakteerd worden op topless serveersters, strippers enz. Of die keer dat ze journalisten en platenmakers uitnodigden voor een feestje in de nachtclub Yab Yum; kosten 1.200.000.BF.! "Queen is het vleesgeworden voorbeeld van succes en de decadente verkwisting die daarmee samenhangt", was het commentaar van een journalist. En Freddy Mercury liet wel erg provocerend merken dat hij biseksueel was. Een idool? Een man om jaloers op te zijn? Als je naar de afloop van het verhaal kijkt, barst het sprookje aan stukken. De meesten van u zullen wel gehoord hebben van zijn einde. Hij stierf aan Aids, uitgeteerd en uitgemergeld. En, nu we het toch over een idool of een volksheld hebben - denk daar nu eens verder over door! Hoeveel meisjes zouden er wel niet besmet zijn geraakt? Hoeveel kinderen liggen er niet op sterven, omdat hun moeder met Freddy Mercury geslapen heeft? Ik weet het niet! Maar ik zie wel die beelden voor me van dat jochie van een paar jaar oud, doodziek, stervend aan Aids ...
Christelijke recensies staan vaak vol met waarschuwingen en negatieve taal. Valt er dan niets goeds te noteren van deze popgroep en deze opmerkelijke zanger? Ook zij zijn mensen met hun slechte kanten, maar er zijn ook, zoals bij elk mens punten aan te wijzen waar je wel iets goeds van kunt zeggen. Misschien hun deelname aan het liefdadigheidsfestival voor de Derde Wereld (Live Aid)? De rockgroep stal daar de show, maar dat heeft hen ook geen windeieren gelegd. Queen's Greatest Hits vloog naar de top van de Engelse elpeelijst, er kwam een gigantische vraag naar oude platen en hun eerstvolgende toernee werd een groot succes. Ik denk eerder aan het nummer 'One Vision' (één gezamenlijk uitzicht). Een nummer dat dringend de naties en rassen oproept om hun geschillen te begraven terwille van een gezamenlijk doel; vrede. (Het nummer 'I want to break free' (ik wil uitbreken) is zo'n beetje het alternatieve volkslied van de bevrijdingsbeweging ANC in Zuid-Afrika geworden). En zo valt er nog wel meer te rapen. Wat dacht u van de tekst: 'Is dit de wereld die wij gemaakt hebben? We hebben er een zooitje van gemaakt". Stemt tot nadenken!
Schande of tragiek?


Zoveel dingen uit Freddy Mercury's manier van leven zijn zo aantrekkelijk. De glamour, de glitter, het succes, de roem. Maar in het licht van zijn tragische einde wordt dat toch wel wrang. Waar is nu de glamour en de glitter, de magie ('It's a kind of Magie' zong hij)? Vanuit zijn einde ga je misschien anders tegen hem aankijken. Vanwege zijn levenswijze spreken velen al schande over hem. Maar past tragiek niet beter dan schande?

Is this the world we created, we made it all wrong.

Die tragiek schemert al in zijn liedteksten door. In zijn laatste levensjaar kom je allerlei titels tegen die zijn schreeuwende onzekerheid lijken te maskeren: 'Let me live!' (laat mij leven!) en op de plaat Miracle: 'What are we living for?' (waar leven we eigenlijk voor?). Nu moet je natuurlijk voorzichtig zijn met de interpretatie van songteksten, maar het kan zijn dat die toch iets van een worsteling verraden. Op de C.D. Innuendo (Roddelcircuit) roept hij God aan; 'als er tenminste een God bestaat, is er wel rechtvaardigheid onder de wolken, is er wel een reden om te bestaan? Zijn er antwoorden op de volgende vragen die we ons wel moeten stellen: "Show yourself, destroy our fears, release your mask" (Laat Uzelf zien, vernietig onze angsten, laat Uw masker vallen)'?

"Zo beukt Mercury op de hemelpoort aan het eind van een leven vol trots en lichtzinnigheid" (Herman Veenhof). Ondanks het feit dat hij schatrijk was geworden en duizenden fans had, gaf hij in een interview kort voor zijn dood toe dat hij wanhopig eenzaam was. Hij zei: "Je kunt alles hebben in de wereld en toch een eenzaam mens zijn; en dat is de bitterste vorm van eenzaamheid die bestaat. Succes heeft van mij een wereldidool gemaakt en me vele miljoenen opgeleverd, maar het heeft mij dat ene onthouden dat wij allemaal nodig hebben: een duurzame liefdevolle relatie". Vul het verder maar in: welke liefdevolle relatie is duurzaam, welke liefdesrelatie heeft eeuwigheidswaarde? Blijft er aan menselijke relaties niet altijd iets ontbreken of mankeren?
Vals sentiment of tragiek?
Op de laatste C.D. van Queen, 'Made in Heaven', vind je beide terug; verzoening met de dood². Maar ook de gekweldheid en de angst voor zijn lot³, dat laatste ligt volgens een journalist dichter bij de realiteit. 'Made in Heaven' - heet het album. 'Rust in de hemel'?

2 'I thank the Lord above, my life has been saved'. En, 'Lord,1 thank you from above', alsof Mercury reeds in de hemel is. En ergens anders: 'My life has been saved (mijn leven is gered).

3 T m a man of the world and 1they say that I'm strong. But my heart is heavy and my hope is gone' (mijn hope is verdwenen).

Het is niet onze plaats om daar over te oordelen, maar het gemak waarmee zijn nabestaanden de titel 'Made in Heaven' aan de C.D. meegaf (die na Mercury's dood verscheen) is verbazingwekkend. Vanwaar die stellige zekerheid dat hij in de hemel is? Het nummer Mother Love (Moederliefde) eindigt met 'I long for peace before I die, I'm coming home' (ik verlang naar vrede voor ik sterf, ik kom thuis), gevolgd door wegstervend baby gehuil. Is dat valse ontroering omdat dat goed verkoopt of de tragiek van een stervend mens? Wie zal het zeggen? Zou het kunnen dat de nabestaanden het lot van Freddy Mercury commercieel uitbuiten? "Misschien is Mercury wel een fraai exponent van het eigenbelang dat ook rond aids heerst" (met deze woorden maakt journalist Hans Rube een balans op). "Heel Afrika sterft, maar om één Freddy Mercury wordt harder gehuild".

Overdreven veel aandacht voor Freddy Mercury? Misbruik maken van zijn lot om er geld uit te kunnen slaan?
Eenzaam en alleen
Laten we niet vergeten dat het leven van Freddy Mercury vooral de triestheid en de eenzaamheid van een mens zonder God verraadt. Hoeveel persoonlijks zou er schuil gaan achter de songtekst 'The Great Pretender'? Dat kritische lijkt misschien een typisch christelijke houding: daar heb je die christenen weer .... Maar ook als je een van zijn fans aan het woord laat, bekruipt je ook dat gevoel dat Freddy Mercury bepaald geen figuur was om jaloers op te zijn. "Mercury's onvermoeibare flirt met decadentie en en de duistere kanten van de showbusiness heeft daarom veel van een vlucht. Ik vond het prachtig om te zien hoe hij zijn droom stond waar te maken op het podium van (het grote muziekfestival) Live Aid, maar hoe zal hij zich daarna gevoeld hebben? Ik geloof best dat hij alle donkere kamers van de wereld heeft gezien en zich ongegeneerd heeft overgegeven aan alles dat hij met zijn geld kon kopen. Maar ik zie hem ook voor me in zijn grote huis, een beetje eenzaam tussen zijn schilderijen, zijn porselein-collectie en zijn Japanse meubels, zittend achter zijn clavecimbel". Geloof me; als je christen bent, ben je iemand om jaloers op te zijn! U bent daar allen voor uitgenodigd: "Komt tot Mij allen die vermoeid en belast bent, en ik (Jezus) zal uw ziel rust geven".

C.G.
There's no time for us

There's no place for us

What is this thing that builds our dreams yet slips away

from us

Who wants to live foreverWho wants to live forever....?

There's no chance for us

It's all decided for us

This world has only one sweet moment set aside for us

Who wants to live forever

Who wants to live forever?Who dares to love forever?

When love must die

But touch my tears with your lips

Touch my world with your fingertips

And we can have forever

And we can love forever

Forever is our today

Who wants to live forever

Who wants to live forever?

Forever is our today

Who waits forever anyway?


De kracht van Muziek.

-Volgens Plato was muziek de poort tot de ziel.

-de 1e protestant, Luther: of je nu de verdrietigen wilt troosten, de blijen wilt afschrikken, de ontmoedigen wilt bemoedigen, de trotsen nederig wilt maken, de aanvallers wilt weerstaan, er is geen effectiever middel dan muziek.

-de 2e protestant, Calvijn vergelijkt de rol die de melodie speelt bij het zingen met een trechter. Daardoor worden de woorden beter in de mens gegoten, zoals de popsongs in de walkman. (Tegenwoordig overdrijft men wel een beetje. Als je aan een jongere de weg vraagt, moet hij eerst overal allerlei apparaten uitschakelen: 'wa zei de?') De filosoof Nietzsche; Zonder muziek zou het leven een vergissing zijn - Nazi's controleerden de muziek en de media en daardoor hadden zij controle over de samenleving. In de film Cabaret (met Liza Minelli (1972)) kort voor WOU: "de nazi's zullen nooit de macht krijgen". Maar dan staat een jonge nazi op en begint een lied te zingen. Zo mooi dat iedereen in het café opstaat en begint mee te zingen. -Een Russische docent gaf in Harvard 1940 lessen over muziek. "De Sovjets moeten eerst controle krijgen over de muziek voordat zij controle over de samenleving kunnen krijgen".

-Uit een katholieke publicatie: 'Muziek is genade. Zij is de schaduw van God die valt over de aarde. Zij bevestigt voor mij zijn bestaan. Helpt de moderne muziek mij de mens in zijn chaos te verstaan, bij Bach hoor ik Gods antwoord op deze wereld die niet weet waar zij het zoeken moet'.

-Soms vervangt muziek zelfs de plaats van religie. Men zingt dan van 'God is a Deejay' en ‘This is my Church', de muziektempel als kerk. De Zanger van Faithless in een interview: 'eigenlijk functioneert muziek zoals religie zou moeten functioneren: Duizenden vreemden in het Sportpaleis en toch een ongekende saamhorigheid'.

-er bestaat zelfs muziektherapie; Bach voor concentratiestoornissen, ritmische muziek voor de coördinatie, gezang om communicatieve vaardigheden te doen toenemen. Dit was al zo bij tovenaars van bepaalde stammen, traditionele Chinese en Indische geneeskunde, maar ook David bij Saul. Is er een beter middel om een kind in slaap te sussen dan een wiegeliedje? Muziek helpt om slachtoffers van een beroerte te genezen,

blijkt uit onderzoek.

-Bono in een boek over Psalmen (kon preken niet uitstaan): "woorden en muziek deden met me wat een stevige religieuze argumentatie nooit kon doen: ze brachten me in contact met God - niet met het geloof in God, maar meer de ervaring van God".

-Martin Lloyd Jones vertelde ooit dat iemand zelfmoord wilde plegen in de Thames maar ervan terug kwam toen hij langs een kerk liep en gospelmuziek hoorde. Zo belangrijk kan muziek zijn! -Een van de voormannen in Willow Creek Community Service, Lee Strobel, kwam over de drempel toen WC zijn eigen muziek bleek te spelen. "Een excuus aan predikanten, maar aanbiddingsliederen doen meer dan welke preek dan ook", aldus Tim Keller.


Een 'lied'


Scheppingsrap
de wereld was woest

de blubber hield zich koest

het land was leeg

en alles zweeg


de Geest besloot om op te ruimen

hij had genoeg van al die fluirnen

hij roerde in de brij en troep

hij blies wat in die dikke soep


God wou licht

de duisternis ging dicht

er kwam nacht en dag

toen blonk ineens Gods lach


onder: water

boven: water

koepel kussen

een hemel ertussen


droge modder werd het land

vruchten liggen op het strand bloemen bloeien twee per twee

al het water stroomt naar zee
aan de hemel zon en maan

ze gingen op hun plekje staan

heel wat sterren, om het meest

op tijd en stond een stevig feest


zwemmende vogel, vliegende vis

al die dieren, da's niet mis

eitjes, kuikens, larven, biggen

mogen bij de groten liggen


mens zijn, dat is vrouw en man

daar komt soms een kindje van mensen zijn Gods spiegeling:

baas zijn over ieder ding
God genoot van al zijn werk

zijn zegen maakte alles sterk sabbatsrust was wel verdiend

de mens had toen een Grote
VriendMiddenschool Maldegem 1B

Matthias De Pre

Mogale Longveville

Lucas Vandersteene

januari 20011De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina