Joannes Cobben-infoDovnload 6.14 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte6.14 Kb.
0018735-Joannes Cobben-info

RAL-LvO 1755, 195r: Op 12 april 1658 verkocht Peter Tessers, gehuwd met Neleken Eijmael, aan Jan Cobben, gehuwd met Meijcken Welden, een huis met schuur, stallen, bijgebouwen, moestuin en huisweide, gelegen te Hunnecum onder Nuth, voor 950 gulden. Daarvan zou 400 gulden binnen veertig dagen betaald worden, 200 gulden verrekend worden door het overnemen van een schuld van 200 gulden en de rest als lening tegen 6 1/4% blijven uitstaan.


Verder moest de koper nog 100 schoven leveren.
RAL-AHW 168, 25: Op 30 maart 1679 verkocht Laurens Cobben, gehuwd met Meijcken Kuijpers, aan zijn zoon Jan Cobben, gehuwd met Meijcken Welden, zijn nieuwe huis op de Vink onder Wijnandsrade, met bijbehorende plaats en mesthof, gelegen tegenover het oude huis, voor 225 gulden. Afgesproken werd dat het oude huis, zolang het bewoond was, het recht van uitvaart had langs de nieuwe mestplaats en schuur van het nieuwe huis.
RAL-AHW 168, 207: Op 8 mei 1689 kocht Jan Cobben, gehuwd met Marie Welden, ca. anderhalve morgen akkerland in het Vinkeveld onder Wijnandsrade, oostwaarts erfgenamen Paludanus, westwaarts erfgenamen Lens Cobben, zuidwaarts Jan Cobben, noordwaarts een perceel genaamd "die Egge", voor elf stuivers per kleine roede. De verkoopster, Marie Finiers, noende Jan Cobben haar neef. Zij behield het gebruiksrecht op de helft van het land en verklaarde dat de koopsom pas na haar dood in de erfenis ingebracht moest worden.
RAL-AHW 168, 208: Op 13 januari 1690 schonk Marie Finiers, "geestelijke dochter", wonend te Maastricht, aan haar neef Jan Cobben, gehuwd met Marie Welden, de volgende onroerende goederen onder Wijnandsrade gelegen:
a) drie morgen akkerland "op het groot stuck", grenzend aan Frans Boschouwers en Willem Willems;
b) anderhalve morgen akkerland aldaar, grenzend aan juffrouw Paludanus, heer Olislagers van Maastricht en Frans Boschouwers;
c) een halve bunder akkerland langs de vloedgraaf, grenzend aan de heer Olislagers, de vloedgraaf, Frans Boschouwers en Jan Cobben zelf.
RAL-AHW 168, 263: Op 25 april 1691 ruilde Jan Cobben, schepen van Wijnandsrade en gehuwd met Maria Welden, onroerende goederen met Maximiliaen Schepers, koster te Nuth. Jan Cobben gaf ca. een halve bunder weiland te Hunnecum, grenzend aan de erfgenamen Hendrick Tessers, erfgenamen Jan Nuchelmans, de straat en de Bergerhof. In ruil kreeg hij 2 1/2 morgen akkerland op de Vink onder Wijnandsrade, grenzend aan Jan Cobben zelf en het Meulenvoetpad. Bovendien betaalde Maximiliaen Schepers nog 65 gulden.
RAL-AHW 168, 265: Op 8 september 1694 verkocht J. Bogermannus, met volmacht van Trijn Ritzervelt, weduwe Hans Willem Cobben, aan Jan Cobben, gehuwd met Maria Welden, een weiland [geen maten gegeven] te Oppem onder Wijnandsrade, oostwaarts Thijs Frisschen, westwaarts erfgenamen Paludanus, zuidwaarts de Buskensweg, noordwaarts de weg van Oppem naar Aalbeek, voor 112 gulden en 10 stuivers. Hiervan werd 41 1/2 gulden ter plekke betaald. De rest beloofde de koper komende St.-Remigius te betalen.
RAL-AHW 169, 58: Op 27 juni 1698 werd er een overeenkomst gesloten tussen schepen Victor Poilvache, namens Jan Joseph Poilvache, erfgenaam Laurens Barwasser, en Jan Cobben, gehuwd met Meijken Welden. Het ging om verschuldigde rente ten bedrage van 1075 gulden drie stuivers en twee oort p een lening die wijlen Laurens Cobben, vader van voornoemde Jan, op 15 november 1657 bij voornoemde Barwasser had opgenomen. Jan Cobben nam die lening van 600 gulden tegen 6 1/4% nu over. Er werd afgesproken dathij slechts 900 gulden achterstallige rente hoefde te betalen, te voldoen in negen jaarlijkse termijnen. Verder zou hij jaarlijks een vet lam en 25 pond boter leveren. Tevens werd bij deze nog een lening van 200 gulden tegen 5% verstrekt. Tot onderpand voor al deze verplichtingen diende:
a) huis, hof en weide op de Vink te Wijnandsrade, grenzend aan Jan Tevissen en de weduwe Peter Cobben;
b) elf grote en zestien kleine roeden weide achter zijn schuur gelegen en onlangs verworven.
RAL-AHW 169, 119: Op 6 oktober 1701 liet schepen Jan Cobben een akte van borg opstellen ten behoeve van zijn proces te Heerlen tegen Jan Meens
Op 23 november 1701 werd daar speciaal voor gespecificeerd anderhalve bunder akkerland onder Wijnandsrade, grenzend aan de weg, de erfgenamen Paludanus, erfgenamen Olislagers en Heldernis.
RAL-AHW 170, 1: Op 28 december 1715 droeg Jan Cobben, weduwnaar en schepen van Wijnandsrade, vanwege zijn hoge ouderdom aan zijn zoon Jan Cobben, gehuwd met Aldegonde Coenen, de volgende goederen over:
a) huis met schuur, stallen en plaats, gelegen op de Vink onder Wijnandsrade, grenzend aan Jan Tevissen en Lins Schouteten, waarvoor zijn zoon 700 gulden betaald had aan schuldeisers
b) ca. 560 kleine roeden weiland op de Vink onder Wijnandsrade, grenzen aan hof Nijthuizen en de erfgenamen Peter Cobben, waarvoor 25 stuivers per kleine roede gerekend werd. Ook dit bedrag was gebruikt om schulden te betalen.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina